MONTEK

Ten lek to radiofarmaceutyczny produkt leczniczy stosowany wyłącznie do diagnostyki.

MONTEK jest generatorem technetu (99mTc), co oznacza, że jest to urządzenie używane do uzyskania roztworu do wstrzykiwań sodu nadtechnecjanu (99mTc). Kiedy radioaktywny roztwór zostaje wstrzyknięty do organizmu, czasowo gromadzi się w określonych częściach ciała. Niewielkie ilości wstrzykniętej radioaktywności są wykrywalne na zewnątrz ciała za pomocą specjalnej aparatury. Lekarz medycyny nuklearnej prowadzi badanie poprzez wykonanie obrazu (skanu) danego narządu, a otrzymany w ten sposób obraz pokazuje budowę i sprawność funkcjonowania tego narządu.
Po wstrzyknięciu, roztwór sodu nadtechnecjanu (99mTc) jest wykorzystywany do otrzymywania obrazów różnych części ciała, takich jak:
• tarczyca,
• gruczoły ślinowe,
• obecność tkanek żołądka w niewłaściwym położeniu (uchyłek Mekela),
• kanaliki łzowe oczu.

Roztwór sodu nadtechnecjanu (99mTc) może być stosowany w połączeniu z innym lekiem w celu przygotowania radiofarmaceutyku. W tym przypadku należy zapoznać się z treścią ulotki tego leku.

Lekarz medycyny nuklearnej poinformuje pacjenta jaki rodzaj badania zostanie wykonany z użyciem tego produktu leczniczego.
Stosowanie roztworu sodu nadtechnecjanu (99mTc) wiąże się z narażeniem na niewielką dawkę promieniowania. Lekarz prowadzący pacjenta i lekarz medycyny nuklearnej uznali, że korzyści kliniczne, które pacjent odniesie z przeprowadzenia badania z użyciem radiofarmaceutyku przeważają nad zagrożeniami związanymi z promieniowaniem.

Jaki jest skład MONTEK, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną jest roztwór sodu nadtechnecjanu (99mTc).

Substancje pomocnicze to:
Tlenek glinu
Molibdenu trójtlenek
Sodu wodorotlenek
Nadtlenek wodoru 30%
Sodu wodorotlenek 1 M (do ustalenia pH)
Kwas solny 4 M (do ustalenia pH)
Kwas solny 1 M (do ustalenia pH)
Sodu chlorek 9 mg/ml (0,9%), roztwór do wstrzykiwań.
Woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę produktów zawierających substancje:

Dawkowanie preparatu MONTEK – jak stosować ten lek?

Istnieją ścisłe przepisy prawne dotyczące zastosowania, przekazywania i usuwania preparatów radiofarmaceutycznych. MONTEK jest stosowany wyłącznie w specjalnych, kontrolowanych strefach. Z niniejszym produktem mogą obchodzić się i podawać go pacjentom jedynie osoby przeszkolone i wykwalifikowane w zakresie jego bezpiecznego stosowania. Osoby te podejmują specjalne środki ostrożności w celu bezpiecznego stosowania leku i będą na bieżąco informować o swoich działaniach.
Lekarz medycyny nuklearnej nadzorujący badanie decyduje o zastosowanej dawce roztworu sodu nadtechnecjanu (99mTc) użytego u indywidualnego pacjenta.
Będzie to minimalna dawka niezbędna do uzyskania oczekiwanej informacji diagnostycznej.
Zalecana dawka podawana dorosłym zależy od rodzaju wykonywanego badania i mieści się w przedziale 2–400 MBq (mega bekerel to jednostka miary radioaktywności).

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Dawka przeznaczona do stosowania u dzieci i młodzieży jest obliczana na podstawie masy ciała dziecka.

Droga podania roztworu sodu nadtechnecjanu (99mTc) i sposób postępowania
W zależności od rodzaju badania, lek zostanie podany pacjentowi dożylnie (w żyłę w ramieniu) lub zostanie wpuszczony do oka w postaci kropli.

Jedno podanie jest wystarczające do wykonania badania wymaganego przez lekarza.

Czas trwania badania
Lekarz medycyny nuklearnej poinformuje pacjenta o typowym czasie trwania badania.

Badania mogą być przeprowadzane w dowolnym czasie, tak aby od chwili wstrzyknięcia nie minęły 24 godziny, zależnie od rodzaju badania.
Po podaniu roztworu sodu nadtechnecjanu (99mTc) pacjent powinien:
– przez 12 godzin po wstrzyknięciu unikać bliskiego kontaktu z małymi dziećmi i kobietami w ciąży;
– często oddawać mocz w celu wydalenia leku z organizmu;
– po podaniu leku pacjent zostanie poproszony o wypicie dużej ilość wody i zostanie poproszony o oddanie moczu bezpośrednio przed badaniem.

Lekarz medycyny nuklearnej poinformuje pacjenta, jeśli konieczne będzie zastosowanie szczególnych środków ostrożności po podaniu tego leku. W przypadku pytań należy zwrócić się do lekarza medycyny nuklearnej.

Reklama

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Przedawkowanie jest prawie niemożliwe, ponieważ pacjentowi zostanie podana pojedyncza dawka roztworu sodu nadtechnecjanu (99mTc) ściśle kontrolowana przez lekarza medycyny nuklearnej nadzorującego badanie.
Jednak w przypadku przedawkowania zastosowane zostanie odpowiednie leczenie. Lekarz medycyny nuklearnej może w szczególności zalecić picie dużych ilości płynów, aby usunąć pozostałości radiofarmaceutyku z organizmu.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza medycyny nuklearnej nadzorującego przebieg badania.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania MONTEK – czy mogę spożywać alkohol?

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować MONTEK w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza medycyny nuklearnej przed zastosowaniem tego leku.

Przed podaniem roztworu sodu nadtechnecjanu (99mTc) należy poinformować lekarza o podejrzeniu ciąży, w przypadku, kiedy nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie, lub o karmieniu piersią. W przypadku wątpliwości konieczna jest konsultacja z lekarzem medycyny nuklearnej, który będzie nadzorował badanie.

Lekarz medycyny nuklearnej poda ten lek pacjentce będącej w ciąży tylko w przypadku bezwzględnej konieczności, kiedy korzyści będą znacznie przeważać nad ryzykiem.

Jeśli pacjentka karmi piersią, należy to zgłosić lekarzowi medycyny nuklearnej, który poprosi o jego przerwanie do momentu wyeliminowania radioaktywności z organizmu. Karmienie piersią należy przerwać na 12 godzin po wstrzyknięciu. Wydzielony w tym czasie pokarm należy usunąć. Możliwość powrotu do karmienia piersią należy uzgodnić z lekarzem specjalistą medycyny nuklearnej, który nadzoruje badanie.

Ulotka MONTEK – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Opinie o Pylera - forum pacjentów

Stosujesz MONTEK? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź opinie pacjentów z ostatnich 12 miesięcy.

Dodaj komentarz