V-NaF

V-NaF to lek stosowany w medycynie nuklearnej. Jest to radiofarmaceutyk, kt贸ry jest u偶ywany w diagnostyce obrazowej, szczeg贸lnie w badaniach PET (pozytonowej emisyjnej tomografii). V-NaF (18F)-fluorek sodu pomaga w wykrywaniu i ocenie r贸偶nych stan贸w, takich jak choroby ko艣ci i pewne nowotwory. Ze wzgl臋du na swoje specyficzne zastosowanie, jest dost臋pny tylko na recept臋. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku V-NaF. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek V-NaF i jakie s膮 wskazania do stosowania?

V-NaF zawiera substancj臋 czynn膮 (18F)-fluorek sodu.

Ten lek jest produktem radiofarmaceutycznym (radioaktywnym lekiem) przeznaczonym wy艂膮cznie do diagnostyki. V-NaF stosowany jest w celach diagnostycznych podczas bada艅 wykonywanych metod膮 emisyjnej tomografii pozytonowej (czyli bada艅 PET) i podawany jest przed rozpocz臋ciem takiego badania. Zawarta w V-NaF substancja promieniotw贸rcza (umo偶liwiaj膮ca uwidocznienie metabolizmu kostnego) jest wykrywana w trakcie badania PET i uwidoczniona na uzyskanych w wyniku tego badania obrazach.

Emisyjna tomografia pozytonowa to metoda obrazowania stosowana w medycynie nuklearnej polegaj膮ca na uzyskaniu obraz贸w przekrojowych organizm贸w 偶ywych. Do przeprowadzenia badania PET potrzebna jest bardzo ma艂a ilo艣膰 promieniotw贸rczego farmaceutyku w celu uzyskania ilo艣ciowych i dok艂adnych obraz贸w odzwierciedlaj膮cych procesy metaboliczne zachodz膮ce w organizmie. Badanie PET wykonywane jest w celu ustalenia sposobu leczenia stwierdzonego lub podejrzewanego u pacjenta schorzenia.

Podanie pacjentowi V-NaF wi膮偶e si臋 z nara偶eniem go na dzia艂anie niewielkiej ilo艣ci promieniowania. W zwi膮zku z powy偶szym przeprowadzenie badania PET z u偶yciem tego produktu wykonywane jest tylko w贸wczas, gdy lekarz prowadz膮cy pacjenta i specjalista medycyny nuklearnej zgodnie uznaj膮, 偶e korzy艣ci kliniczne, kt贸re pacjent odniesie z poddania si臋 temu badaniu, b臋d膮 przewy偶sza膰 ryzyko zwi膮zane z nara偶eniem pacjenta na promieniowanie.

Kategorie powi膮zane:
Leki diagnostyczne,

Reklama

Jaki jest sk艂ad V-NaF, jakie substancje zawiera?

Substancj膮 czynn膮 jest (18F)-fluorek sodu. 1 mL roztworu zawiera 2 GBq (18F)-fluorku sodu na dzie艅 i godzin臋 odniesienia.


Pozosta艂e sk艂adniki to: sodu chlorek, woda do wstrzykiwa艅.

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: .

Dawkowanie preparatu V-NaF 鈥 jak stosowa膰?

Lek V-NaF jest stosowany tylko w uprawnionych plac贸wkach medycznych, w kt贸rych jest przygotowywany i podawany wy艂膮cznie przez osoby z odpowiednim przeszkoleniem i kwalifikacjami w zakresie bezpiecze艅stwa stosowania. Osoby te zapewni膮, 偶e lek b臋dzie stosowany w bezpieczny spos贸b i poinformuj膮 pacjenta w jaki spos贸b podawany jest lek.

Lekarz specjalista w zakresie medycyny nuklearnej nadzoruj膮cy badanie zadecyduje odno艣nie ilo艣ci leku V-NaF do zastosowania w indywidualnym przypadku. B臋dzie to najmniejsza ilo艣膰, jaka b臋dzie potrzebna do uzyskania koniecznych informacji diagnostycznych.
Dawka zwykle zalecana u os贸b doros艂ych mie艣ci si臋 w zakresie od 100 MBq do 400 MBq (w zale偶no艣ci od masy cia艂a pacjenta, typu urz膮dzenia oraz sposobu przeprowadzania badania). MBq 鈥 megabekerel 鈥 to oznaczenie jednostki aktywno艣ci promieniotw贸rczej.

Dzieci i m艂odzie偶
U dzieci i m艂odzie偶y ilo艣膰 produktu, jaka ma zosta膰 podana, jest dostosowywana do masy cia艂a.

Podanie leku V-NaF i przebieg badania
Lek V-NaF jest podawany w pojedynczym wstrzykni臋ciu do偶ylnie.
Jedno wstrzykni臋cie produktu wystarcza do przeprowadzenia jednego badania, na kt贸re pacjent zosta艂 skierowany przez swojego lekarza. Po otrzymaniu wstrzykni臋cia pacjent otrzyma wod臋 do wypicia
i zostanie poproszony o opr贸偶nienie p臋cherza moczowego bezpo艣rednio przed rozpocz臋ciem badania.

Czas trwania badania
Lekarz poinformuje pacjenta o zwyk艂ym czasie trwania badania.

Po podaniu leku V-NaF pacjent powinien
– przez 12 godzin po wstrzykni臋ciu unika膰 bliskiego kontaktu z ma艂ymi dzie膰mi i kobietami w ci膮偶y, – oddawa膰 mocz z du偶膮 cz臋stotliwo艣ci膮, aby usun膮膰 podany produkt z organizmu.

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

Przedawkowanie jest niemal niemo偶liwe, poniewa偶 pacjent otrzyma dawk臋 leku V-NaF pod dok艂adn膮 kontrol膮 lekarza specjalisty nadzoruj膮cego badanie. Jednak偶e, w przypadku przedawkowania pacjent otrzyma odpowiednie leczenie.
W razie jakichkolwiek dalszych w膮tpliwo艣ci zwi膮zanych ze stosowaniem leku V-NaF nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza kieruj膮cego lub lekarza specjalisty w zakresie medycyny nuklearnej, kt贸ry nadzoruje badanie.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania V-NaF 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

Brak odr臋bnych zalece艅.

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 V-NaF w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Je艣li pacjentka jest w ci膮偶y lub karmi piersi膮, przypuszcza, 偶e mo偶e by膰 w ci膮偶y, lub gdy planuje mie膰 dziecko, powinna poradzi膰 si臋 specjalisty medycyny nuklearnej przed otrzymaniem tego produktu.

Przed podaniem leku V-NaF nale偶y poinformowa膰 lekarza specjalist臋 z zakresu medycyny nuklearnej, je艣li istnieje mo偶liwo艣膰, 偶e pacjentka jest w ci膮偶y, nie wyst膮pi艂a miesi膮czka lub je艣li pacjentka karmi piersi膮.
W razie w膮tpliwo艣ci wa偶ne jest zapytanie lekarza prowadz膮cego lub lekarza specjalisty w zakresie medycyny nuklearnej, kt贸ry b臋dzie nadzorowa艂 badanie.

Je艣li pacjentka jest w ci膮偶y
Nie nale偶y podawa膰 leku V-NaF, je艣li pacjentka jest w ci膮偶y.
Lekarz prowadz膮cy rozwa偶y wykonanie tego badania w czasie ci膮偶y wy艂膮cznie w przypadku bezwzgl臋dnej konieczno艣ci.

Je艣li pacjentka karmi piersi膮
Je艣li zachodzi konieczno艣膰 podania leku podczas karmienia piersi膮, nale偶y odci膮gn膮膰 mleko przed wstrzykni臋ciem i przechowa膰 do p贸藕niejszego wykorzystania. Nale偶y przerwa膰 karmienie piersi膮 na co najmniej 8 godzin. Uzyskany w tym czasie pokarm nale偶y zniszczy膰.

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego V-NaF

Voxel S.A.

Ulotka V-NaF 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 V-NaF w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 V-NaF

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz V-NaF? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o V-NaF. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.