Natrii fluoridum (18F) Synektik

Natrii fluoridum (18F) Synektik to produkt radiofarmaceutyczny, który jest przeznaczony wyłącznie do celów diagnostycznych. Jest stosowany w medycynie nuklearnej do wykonywania badania PET (pozytonowej emisji tomografii), które pomaga w wykrywaniu i ocenie różnych stanów chorobowych. Lek ten jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Natrii fluoridum (18F) Synektik zawiera substancję czynną sodu fluorek (18F).

Jest to produkt radiofarmaceutyczny (promieniotwórczy lek) przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Lek Natrii fluoridum (18F) Synektik stosowany jest w celach diagnostycznych podczas badań wykonywanych metodą emisyjnej tomografii pozytonowej (PET) i podawany jest przed rozpoczęciem takiego badania. Substancja promieniotwórcza z leku Natrii fluoridum (18F) Synektik (ukazująca metabolizm kostny) jest wykrywana w badaniu PET i jest widoczna na uzyskanych obrazach.

Emisyjna tomografia pozytonowa to metoda obrazowania stosowana w medycynie nuklearnej, która pozwala uzyskać przekrojowe obrazy żywych organizmów. Do jej przeprowadzenia wystarcza bardzo mała ilość promieniotwórczego produktu farmaceutycznego w celu uzyskania ilościowych i dokładnych obrazów odzwierciedlających specyficzne procesy metaboliczne w organizmie. Badanie to wykonuje się, by ustalić sposób leczenia schorzenia, które zostało wykryte lub jest podejrzewane u pacjenta.

Podanie leku Natrii fluoridum (18F) Synektik wiąże się z narażeniem pacjenta na niewielką ilość promieniowania. Badanie z użyciem produktu radiofarmaceutycznego wykonywane jest tylko wówczas, gdy lekarz specjalista medycyny nuklearnej uzna, że korzyści dla pacjenta wynikające z badania przewyższają ryzyko związane z narażeniem pacjenta na promieniowanie.

Skład

Substancją czynną jest sodu fluorek (18F). Jeden mL roztworu zawiera sodu fluorek (18F) w ilości wykazującej aktywność wynoszącą 2,0 GBq na dzień i godzinę kalibracji.

Pozostałe składniki to woda do wstrzykiwań, sodu chlorek i potasu diwodorofosforan.

Dawkowanie

Stosowanie produktów radiofarmaceutycznych, obchodzenie się z nimi i usuwanie jest ściśle regulowane przez odpowiednie przepisy. Lek Natrii fluoridum (18F) Synektik jest stosowany wyłącznie w warunkach szpitalnych. Posługiwać się nim i podawać pacjentowi będą wyłącznie osoby odpowiednio przeszkolone i posiadające kwalifikacje do bezpiecznego użycia. Osoby te dołożą szczególnych starań, aby produkt ten był zastosowany w bezpieczny sposób i będą informować pacjenta o wykonywanych czynnościach.

Lekarz medycyny nuklearnej nadzorujący badanie zadecyduje, jaką ilość leku Natrii fluoridum (18F) Synektik podać pacjentowi. Będzie to najmniejsza ilość potrzebna do uzyskania koniecznych informacji.

Dawka zwykle zalecana u dorosłych wynosi 100 do 400 MBq. Megabekerel (MBq) to oznaczenie jednostki promieniotwórczości.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
U dzieci i dorastającej młodzieży, podawana ilość będzie dostosowana do masy ciała.

Podawanie leku Natrii fluoridum (18F) Synektik i przebieg badania
Lek Natrii fluoridum (18F) Synektik podaje się jako pojedyncze wstrzyknięcie dożylne.

Czas trwania badania
Lekarz medycyny nuklearnej nadzorujący badanie poinformuje pacjenta, jak długo zazwyczaj ono trwa. Badanie PET jest przeprowadzane zwykle w ciągu 60 minut do 3 godzin po wstrzyknięciu, w zależności od rodzaju procedury. Po wstrzyknięciu pacjent otrzyma wodę do wypicia i zostanie poproszony o opróżnienie pęcherza moczowego bezpośrednio przed rozpoczęciem badania.

Przedawkowanie

Przedawkowanie jest prawie niemożliwe, gdyż pacjent otrzyma tylko jedną dawkę leku Natrii fluoridum (18F) Synektik, dokładnie sprawdzoną przez lekarza medycyny nuklearnej nadzorującego badanie. Jeśli pomimo tego doszłoby do przedawkowania, pacjent zostanie poddany odpowiedniemu leczeniu. 

Usuwanie substancji promieniotwórczych z organizmu należy maksymalnie przyspieszyć. Pacjent powinien pić możliwie dużo i jak najczęściej opróżniać pęcherz moczowy. Może być konieczne przyjęcie leków moczopędnych. W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących stosowania leku Natrii fluoridum (18F) Synektik należy zwrócić się do lekarza medycyny nuklearnej nadzorującego badanie.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak odrębnych zaleceń.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, nie wolno jej podać leku Natrii fluoridum (18F) Synektik.

Przed otrzymaniem Natrii fluoridum (18F) Synektik pacjentka musi poinformować lekarza medycyny nuklearnej o możliwej ciąży lub opóźnieniu miesiączki. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza medycyny nuklearnej, który ma nadzorować badanie.

Jeśli pacjentka karmi piersią, przed wstrzyknięciem można odciągnąć mleko i przechować do późniejszego wykorzystania. Karmienie piersią należy przerwać na co najmniej 12 godzin. Odciągnięte w tym czasie mleko powinno zostać zniszczone. Pacjentka powinna spytać się lekarza medycyny nuklearnej, kiedy może wznowić karmienie piersią.

Zaleca się unikać bliskiego kontaktu z niemowlętami w ciągu pierwszych 12 godzin po wstrzyknięciu.

Ulotka Natrii fluoridum (18F) Synektik

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Natrii fluoridum (18F) Synektik (forum)

Stosujesz Natrii fluoridum (18F) Synektik? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Natrii fluoridum (18F) Synektik. Podziel się doświadczeniami na forum.