Opis substancji opracowany przez:

Spis leków zawierających substancję: Fluorek sodu

Duraphat

Duraphat to lek dostępny w postaci pasty do zębów oraz zawiesiny do stosowania na zęby. Głównym składnikiem aktywnym jest fluorek sodu, który wykazuje działanie przeciwpróchnicze. Pasta Duraphat 5000 jest przeznaczona dla osób dorosłych, szczególnie z grupy ryzyka zagrożonych próchnicą o dużej intensywności. Zawiesina Duraphat jest stosowana w profilaktyce próchnicy zębów oraz w leczeniu nadwrażliwości szyjek zębowych. Lek jest dostępny na receptę.

Duraphat 5000 pasta do zębów

Duraphat 5000 to lek w postaci pasty do zębów, który jest stosowany w profilaktyce przeciwpróchniczej, szczególnie u osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat, które są w grupie ryzyka zagrożonej próchnicą o dużej intensywności. Składnikiem aktywnym pasty jest fluorek sodu, który wykazuje działanie przeciwpróchnicze. Lek ten jest dostępny bez recepty.

Iasoflu

Iasoflu to lek stosowany w diagnostyce medycznej. Jest to radiofarmaceutyk, który zawiera fluor (18F) jako substancję czynną. Iasoflu jest stosowany do wykrywania nowotworów i stanów zapalnych w organizmie za pomocą tomografii pozytonowej (PET). Jest dostępny na receptę.

Natrii fluoridum (18F) Synektik

Natrii fluoridum (18F) Synektik to produkt radiofarmaceutyczny, który jest przeznaczony wyłącznie do celów diagnostycznych. Jest stosowany w medycynie nuklearnej do wykonywania badania PET (pozytonowej emisji tomografii), które pomaga w wykrywaniu i ocenie różnych stanów chorobowych. Lek ten jest dostępny na receptę.

Radio-Flu

Radio-Flu to produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Substancją czynną leku jest fluorek sodu (18F). Jest on używany w badaniach z zastosowaniem techniki pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). Użycie produktu leczniczego Radio-Flu jest wskazane podczas procedur obrazowania czynnościowego w badaniu nieprawidłowych zmian aktywności kościotwórczej. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania obejmują wykrywanie i lokalizację przerzutów nowotworowych do kości u osób dorosłych, pomoc w diagnostyce bólów pleców niewiadomego pochodzenia, oraz pomoc w wykrywaniu zmian kostnych, zwłaszcza związanych z podejrzewaną przemocą wobec dzieci.

V-NaF

V-NaF to lek stosowany w medycynie nuklearnej. Jest to radiofarmaceutyk, który jest używany w diagnostyce obrazowej, szczególnie w badaniach PET (pozytonowej emisyjnej tomografii). V-NaF (18F)-fluorek sodu pomaga w wykrywaniu i ocenie różnych stanów, takich jak choroby kości i pewne nowotwory. Ze względu na swoje specyficzne zastosowanie, jest dostępny tylko na receptę.