FCH

FCH to produkt radiofarmaceutyczny, który jest wykorzystywany wyłącznie do celów diagnostycznych. Jest stosowany w badaniach z zastosowaniem techniki pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) do obrazowania czynności narządów lub chorób, w których diagnostycznym punktem uchwytu jest zwiększony pobór choliny. Szczególnie udokumentowane są wskazania do badań PET z FCH w diagnostyce raka gruczołu krokowego oraz raka wątrobowokomórkowego. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek ten jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki.
Lek FCH jest stosowany do celów diagnostycznych w badaniach metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET/TK lub PET/MR) i jest podawany przed badaniem.
Substancja czynna leku FCH umożliwia obrazowanie zwiększonego poboru naturalnej substancji choliny, przez zmienione narządy lub tkanki w badaniu PET/TK lub PET/MR.
Badanie pomoże w podjęciu decyzji co do sposobu leczenia stwierdzonej lub podejrzewanej choroby.

Skład

Substancją czynną jest fluorocholina (18F). 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 1 GBq fluorocholiny (18F) w dniu i godzinie odniesienia.
Ponadto zawiera: wodę do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Istnieją ścisłe przepisy dotyczące stosowania środków radiofarmaceutycznych, obchodzenia się z nimi i ich usuwania. Lek FCH będzie stosowany tylko w uprawnionych placówkach medycznych. Lek mogą przygotowywać i podawać wyłącznie osoby z odpowiednim przeszkoleniem i kwalifikacjami w zakresie bezpieczeństwa stosowania tego leku. Osoby te zapewnią, że lek będzie stosowany w sposób bezpieczny i poinformują pacjenta w jaki sposób podawany jest lek.
Lekarz specjalista w zakresie medycyny nuklearnej nadzorujący badanie podejmie decyzję odnośnie ilości leku FCH do zastosowania w indywidualnym przypadku. Będzie to najmniejsza ilość konieczna do uzyskania pożądanej informacji.
Ilość do podania, zazwyczaj zalecana dla osoby dorosłej, wynosi od 200 do 500 MBq.
Megabekerel (MBq) to metryczna jednostka pomiaru radioaktywności.

Podawanie leku FCH i przeprowadzanie badania
Lek FCH jest podawany w pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym.

Czas trwania badania
Lekarz poinformuje pacjenta o zwykłym czasie trwania badania.

Po podaniu leku FCH należy:
– unikać bliskiego kontaktu z małymi dziećmi przez 12 godzin po wstrzyknięciu;
– oddawać często mocz w celu usunięcia produktu z organizmu.

Przedawkowanie

Przedawkowanie jest prawie niemożliwe, ponieważ pacjent otrzyma pojedynczą dawkę leku FCH pod ścisłą kontrolą lekarza specjalisty nadzorującego badanie. Jednakże, w przypadku przedawkowania pacjent otrzyma odpowiednie leczenie.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku FCH należy zwrócić się do lekarza kierującego lub lekarza specjalisty w zakresie medycyny nuklearnej, który nadzoruje badanie.

Jedzenie i picie (alkohol)

Nie jeść przynajmniej przez 4 godziny przed otrzymaniem leku FCH.

Ciąża i karmienie piersią

Przed podaniem FCH należy poinformować lekarza specjalistę z zakresu medycyny nuklearnej, jeśli istnieje możliwość, że pacjentka jest w ciąży, nie wystąpiła miesiączka lub jeśli pacjentka karmi piersią.
W razie wątpliwości ważne jest zapytanie lekarza prowadzącego lub lekarza specjalisty w zakresie medycyny nuklearnej, który będzie nadzorował badanie.

Jeśli pacjentka jest w ciąży
Nie należy podawać leku FCH, jeśli pacjentka jest w ciąży.
Lekarz prowadzący rozważy wykonanie tego badania w czasie ciąży wyłącznie w przypadku bezwzględnej konieczności.

Jeśli pacjentka karmi piersią
Jeśli zachodzi konieczność podania leku podczas karmienia piersią, należy ściągnąć mleko przed wstrzyknięciem i przechować do późniejszego użycia. Należy przerwać karmienie piersią na co najmniej 8 godzin. Uzyskany w tym czasie pokarm należy zniszczyć.

Ulotka FCH

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o FCH (forum)

Stosujesz FCH? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o FCH. Podziel się doświadczeniami na forum.