Fluorochol

12345678910
(1 ocen, średnia: 5,00 na 10)
Loading...
Sprawdź opinie pacjentów

Działanie i wskazania

Ten lek jest preparatem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. FLUOROCHOL jest stosowany do celów diagnostycznych podczas procedury obrazowania medycznego zwanej pozytonową tomografią emisyjną (PET) i jest podawany przed takim badaniem. Po wstrzyknięciu niewielkiej ilości leku FLUOROCHOL obrazy uzyskane podczas badania za pomocą specjalnego aparatu pozwalają lekarzowi na zlokalizowanie choroby lub określenie jej progresji.

Stosowanie leku FLUOROCHOL wiąże się z narażeniem na niewielką dawkę promieniowania jonizującego. Lekarz prowadzący oraz lekarz medycyny nuklearnej ocenili, że korzyści związane ze stosowaniem procedury przeważają nad ryzykiem ekspozycji na promieniowanie jonizujące. Substancją czynną zawartą w leku FLUOROCHOL jest chlorek fluorocholiny (18F). Produkt jest przeznaczony do wykonywania obrazowych badań diagnostycznych części ciała pacjenta.

Skład

Substancją czynną jest fluorocholiny (18F) chlorek: jeden ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 222 MBq fluorocholiny (18F) chlorku w dniu i w godzinie kalibracji.

Pozostałe składniki to sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.

Dowiedz się więcej na temat substancji czynnej: .

Dawkowanie

Istnieją ścisłe przepisy dotyczące stosowania preparatów radiofarmaceutycznych, obchodzenia się z nimi i ich usuwania.

Lek FLUOROCHOL można stosować wyłącznie w specjalnie kontrolowanych pomieszczeniach. Lek mogą przygotowywać i podawać wyłącznie odpowiednio przeszkolone osoby z kwalifikacjami w zakresie bezpiecznego stosowania produktu. Te osoby zapewnią bezpieczeństwo podania produktu i poinformują pacjenta o przeprowadzanych procedurach.

Lekarz medycyny nuklearnej odpowiedzialny za przeprowadzenie procedury dobierze odpowiednią dawkę produktu FLUOROCHOL do podania. Będzie to najmniejsza ilość potrzebna do uzyskania wymaganych informacji.

Zalecana dawka aktywności dla osoby dorosłej o masie ciała 70 kg wynosi od 140 do 280 MBq. Megabekerel (MBq) to jednostka stosowana do wyrażania radioaktywności. Dawka aktywności zostanie dostosowana do masy ciała pacjenta i rodzaju użytej kamery do obrazowania ciała pacjenta.

Podanie leku FLUOROCHOL i przebieg procedury
FLUOROCHOL jest wstrzykiwany bezpośrednio do żyły. Zazwyczaj jedno wstrzyknięcie wystarczy, żeby wykonać konieczne badanie obrazowe. Po wstrzyknięciu pacjent powinien odpoczywać. Nie wolno mu czytać ani rozmawiać. Ponadto pacjentowi zostanie zaproponowany napój i zostanie on poproszony o oddanie moczu bezpośrednio przed wykonaniem procedury.

Czas trwania procedury
Lekarz medycyny nuklearnej poinformuje pacjenta o przewidywanym czasie trwania procedury.

Po podaniu pacjentowi leku FLUOROCHOL należy:
– unikać bliskiego kontaktu z małymi dziećmi i kobietami w ciąży przez 12 godzin po wstrzyknięciu
– pić duże ilości wody i często oddawać mocz w celu usunięcia produktu z organizmu

Lekarz medycyny nuklearnej poinformuje pacjenta na temat konieczności zastosowania szczególnych środków ostrożności po wstrzyknięciu leku. W razie jakichkolwiek pytań należy zwrócić się do lekarza medycyny nuklearnej.

Dowiedz się więcej na temat substancji czynnej: .

Przedawkowanie

Istnieje bardzo niewielkie prawdopodobieństwo przedawkowania, ponieważ lek FLUOROCHOL jest podawany w pojedynczej dawce w ściśle kontrolowanych warunkach przez lekarza medycyny nuklearnej przeprowadzającego procedurę. Jednak w przypadku przedawkowania zostanie wdrożone odpowiednie leczenie.

W szczególności lekarz medycyny nuklearnej nadzorujący procedurę może zalecić picie dużych ilości płynów, które ułatwi usunięcie leku FLUOROCHOL z organizmu (produkt głównie jest usuwany z organizmu przez nerki wraz z moczem).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem produktu FLUOROCHOL, należy zwrócić się do lekarza medycyny nuklearnej, który nadzoruje tę procedurę.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Pacjent powinien pozostawać na czczo przez co najmniej 4 godziny przed podaniem leku, ponieważ niektóre produkty żywnościowe mogą pogarszać jakość uzyskiwanych wyników badań obrazowych. Należy wypić dużą ilość wody.

Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Lek FLUOROCHOL nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie badano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej uważa się, że jest mało prawdopodobne, aby lek FLUOROCHOL wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów - forum o lekach

Poniżej możesz dodać swój komentarz.

Proszę wpisz swoją opinię!
Please enter your name here