Fluorocholine (18F) Synektik

12345678910
(1 ocen, średnia: 5,00 na 10)
Loading...
Sprawdź opinie pacjentów

Działanie i wskazania

Lek ten jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki, stosowanym w badaniach metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) i podawanym przed takim badaniem.

Substancja czynna leku FLUOROCHOLINE (18F) SYNEKTIK umożliwia obrazowanie zwiększonego poboru naturalnej substancji, choliny, przez specyficzne narządy lub tkanki, co jest wykrywane następnie w badaniu PET i ukazywane w postaci obrazu.

Pozytonowa tomografia emisyjna jest techniką obrazowania stosowaną w medycynie nuklearnej, w której uzyskuje się obrazy przekroju poprzecznego żywych organizmów. Stosowana jest przy tym bardzo mała ilość produktu radiofarmaceutycznego w celu uzyskania ilościowych i precyzyjnych obrazów specyficznych procesów metabolicznych w organizmie. Badanie to ma na celu ułatwienie decyzji co do sposobu leczenia stwierdzonej lub podejrzewanej choroby.

Skład

Substancją czynną leku jest fluorometylo-(l8F)-dimetylo-2-hydroksyetylo-amoniowy chlorek [fluorocholiny (18F) chlorek],

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 1 GBq = 1 000 MBq fluorocholiny (18F) chlorku w dniu i godzinie kalibracji.

Ponadto lek zawiera sodu chlorek i wodę do wstrzykiwań.

Dowiedz się więcej na temat substancji czynnej: .

Dawkowanie

Stosowanie produktów radiofarmaceutycznych, posługiwanie się nimi i usuwanie podlega rygorystycznym przepisom. Produkt FLUOROCHOLINE (18F) SYNEKTIK będzie stosowany w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach. Produkt będzie przygotowywany i podawany wyłącznie przezprzeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników medycznych, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz ścisłymi przepisami regulującymi przygotowywanie, stosowanie i usuwanie produktów radiofarmaceutycznych. Personel będzie rygorystycznie przestrzegać reguł bezpiecznego stosowania produktu i informować pacjenta o wykonywanych czynnościach.

Lekarz specjalista medycyny nuklearnej nadzorujący badanie podejmie decyzję odnośnie ilości leku FLUOROCHOLINE (18F) SYNEKTIK podawanej pacjentowi. Będzie to najmniejsza ilość konieczna do uzyskania potrzebnej informacji. Ilość do podania zazwyczaj zalecana dla osoby dorosłej odpowiada aktywności od 140 do 280 MBq, w zależności od masy pacjenta oraz rodzaju urządzenia PET lub PET/TK [megabekerel (MBq) to jednostka radioaktywności].

Podawanie leku FLUOROCHOLINE (18F) SYNEKTIK i przeprowadzanie badania
Lek FLUOROCHOLINE (18F) SYNEKTIK jest podawany wstrzyknięciem dożylnym. Jedno wstrzyknięcie wystarcza do przeprowadzenia całego badania. Po wstrzyknięciu produktu pacjent otrzyma płyn do wypicia i zalecenie oddania moczu tuż przed rozpoczęciem badania.

Czas trwania badania
Lekarz specjalista medycyny nuklearnej poinformuje pacjenta o zwykłym czasie trwania badania.

Po podaniu leku FLUOROCHOLINE (18F ) SYNEKTIK należy:
– unikać bliskiego kontaktu z małymi dziećmi przez 12 godzin po wstrzyknięciu;
– często oddawać mocz, by przyspieszyć usunięcie produktu z organizmu.

Lekarz specjalista medycyny nuklearnej powie pacjentowi, jeśli należy stosować szczególne środki ostrożności po przyjęciu produktu. W razie pytań należy zwrócić się do lekarza specjalisty medycyny nuklearnej.

Przedawkowanie

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, ponieważ pacjent otrzyma pojedynczą dawkę leku FLUOROCHOLINE (18F) SYNEKTIK pod ścisłą kontrolą lekarza specjalisty medycyny nuklearnej nadzorującego badanie. Jednakże, w przypadku przedawkowania pacjent otrzyma odpowiednie leczenie. Lekarz specjalista medycyny nuklearnej nadzorujący badanie może zalecić pacjentowi przyjmowanie dużej ilości płynów w celu ułatwienia usunięcia leku FLUOROCHOLINE (18F) SYNEKTIK z organizmu (ponieważ ten lek jest usuwany głównie poprzez nerki, w moczu). Może być konieczne przyjęcie leków moczopędnych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku FLUOROCHOLINE (18F) SYNEKTIK należy zwrócić się do lekarza specjalisty medycyny nuklearnej, który nadzoruje badanie.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Przez co najmniej 4 godziny przed przyjęciem leku FLUOROCHOLINE (18F) SYNEKTIK nie należy przyjmować żadnych pokarmów, ale należy pić duże ilości wody zarówno przed jak i po badaniu.

Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed podaniem leku FLUOROCHOLINE (18F) SYNEKTIK należy poinformować lekarza specjalistę medycyny nuklearnej jeśli istnieje możliwość, że pacjentka jest w ciąży, nie wystąpiła miesiączka lub jeśli pacjentka karmi piersią.

W razie wątpliwości ważne jest skonsultowanie się z lekarzem specjalistą medycyny nuklearnej, który będzie nadzorować badanie.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów - forum o lekach

Poniżej możesz dodać swój komentarz.

Proszę wpisz swoją opinię!
Please enter your name here