Datscan

Datscan to lek stosowany w diagnostyce obrazowej, kt贸ry pomaga wykry膰 nieprawid艂owo艣ci w liczbie funkcjonalnych zako艅cze艅 neuron贸w dopaminergicznych pr膮偶kowia. Jest cz臋sto u偶ywany do diagnozowania chor贸b takich jak choroba Parkinsona czy zesp贸艂 niespokojnych n贸g. Datscan jest dost臋pny tylko na recept臋. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku Datscan. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek Datscan i jakie s膮 wskazania do stosowania?

Preparat DaTSCAN zawiera substancj臋 czynn膮 joflupan (123I), 艣rodek wykorzystywany pomocniczo w diagnostyce (rozpoznawaniu) chor贸b m贸zgu. Preparat nale偶y do grupy substancji o niewielkiej radioaktywno艣ci, okre艣lanych jako radiofarmaceutyki.
– Po podaniu do偶ylnym radiofarmaceutyk gromadzi si臋 w okre艣lonych narz膮dach lub obszarach organizmu przez kr贸tki okres czasu.
– Ze wzgl臋du na to, 偶e zawiera on niewielk膮 ilo艣膰 艣rodka radioaktywnego, mo偶na go wykry膰 z zewn膮trz cia艂a za pomoc膮 specjalnych aparat贸w.
– Zostanie wykonane specjalne prze艣wietlenie okre艣lane jako 鈥瀞kan鈥. Skan pokazuje dok艂adnie radioaktywno艣膰 w obr臋bie narz膮du i organizmu. Umo偶liwia to lekarzowi uzyskanie cennych informacji na temat dzia艂ania tego narz膮du.

Po podaniu do organizmu osoby doros艂ej, DaTSCAN transportowany jest w obr臋bie cia艂a przez krew. Gromadzi si臋 w niewielkim obszarze m贸zgu. Zmiany tej okolicy m贸zgu wyst臋puj膮 w nast臋puj膮cych zaburzeniach:
– parkinsonizm (w tym choroba Parkinsona) oraz
– demencja z cia艂kami Lewy鈥檈go.

Skan zawiera膰 b臋dzie informacje dotycz膮ce wszelkich zmian w tym obszarze m贸zgu. Lekarz mo偶e stwierdzi膰, 偶e wykonanie skanu u艂atwi uzyskanie dodatkowych informacji o chorobie pacjenta i decyzj臋 na temat ewentualnego leczenia.

Po podaniu produktu DaTSCAN pacjent otrzyma niewielk膮 dawk臋 radioaktywno艣ci. Dawka jest mniejsza ni偶 podczas niekt贸rych bada艅 rentgenowskich. Lekarz prowadz膮cy oraz lekarz medycyny nuklearnej ocenili, 偶e korzy艣ci zwi膮zane z zastosowaniem produktu radiofarmaceutycznego przewa偶aj膮 nad ryzykiem ekspozycji na promieniowanie jonizuj膮ce.

Produkt jest przeznaczony wy艂膮cznie do diagnostyki, tylko w celu rozpoznania choroby.

Kategorie powi膮zane:
Leki diagnostyczne,

Reklama

Jaki jest sk艂ad Datscan, jakie substancje zawiera?

Substancj膮 czynn膮 leku jest joflupan (123I). Ka偶dy mililitr roztworu zawiera 74 MBq joflupanu (123I) w czasie aktywno艣ci referencyjnej (0,07 do 0,13 渭g/ml joflupanu).

Inne sk艂adniki leku to kwas octowy, octan sodu, etanol oraz woda do wstrzykiwa艅.

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: .

Dawkowanie preparatu Datscan 鈥 jak stosowa膰?

Istniej膮 艣cis艂e przepisy dotycz膮ce stosowania 艣rodk贸w radioaktywnych, obchodzenia si臋 z nimi i ich usuwania. Lek DaTSCAN mo偶na stosowa膰 wy艂膮cznie w szpitalu lub podobnej plac贸wce. Lek mog膮 przygotowywa膰 i podawa膰 wy艂膮cznie osoby z odpowiednim przeszkoleniem i kwalifikacjami w zakresie bezpiecze艅stwa stosowania. Przeszkolone osoby powiedz膮 pacjentowi o wszystkim, czego potrzeba do bezpiecznego stosowania tego produktu. Lekarz medycyny nuklearnej dobierze odpowiedni膮 dawk臋.

Przed za偶yciem DaTSCAN przez pacjenta, lekarz medycyny nuklearnej zaleci pacjentowi przyj臋cie kilku tabletek (lub p艂ynu), zawieraj膮cych jod. Tego rodzaju preparaty zapobiegaj膮 nadmiernemu nagromadzeniu radioaktywno艣ci w obr臋bie tarczycy. Wa偶ne jest, by za偶y膰 tabletki lub p艂yn dok艂adnie wed艂ug zalece艅 lekarza.

DaTSCAN podaje si臋 we wstrzykni臋ciach, zazwyczaj do 偶y艂y na ramieniu. Zalecana dawka wynosi od 111 MBq do 185 MBq (megabekerel lub MBq jest jednostk膮 miary s艂u偶膮c膮 do pomiaru radioaktywno艣ci). Wystarcza jedno wstrzykni臋cie. Prze艣wietlenie specjaln膮 kamer膮 zwykle wykonuje si臋 po 3-6 godzinach po wstrzykni臋ciu preparatu DaTSCAN.

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

Z uwagi na to 偶e DaTSCAN jest przeznaczony do podawania pod 艣cis艂ym nadzorem lekarza, nie powinno doj艣膰 do przedawkowania leku. Lekarz medycyny nuklearnej zaleci wypicie du偶ych ilo艣ci p艂yn贸w, aby u艂atwi膰 wydalenie leku z organizmu. Podczas oddawania moczu konieczne b臋dzie zachowanie odpowiednich 艣rodk贸w ostro偶no艣ci. Lekarz przeka偶e pacjentowi odpowiednie informacje. Jest to standardowe post臋powanie przy stosowaniu substancji podobnych do preparatu DaTSCAN. Wszelkie pozosta艂o艣ci joflupanu (123I), kt贸re ewentualnie pozostan膮 w organizmie pacjenta, samoistnie
utrac膮 radioaktywno艣膰.

W razie jakichkolwiek dalszych w膮tpliwo艣ci zwi膮zanych ze stosowaniem tego leku, nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza medycyny nuklearnej nadzoruj膮cego badanie.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Datscan 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

Nie dotyczy.

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Datscan w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Nie podawa膰 preparatu DaTSCAN kobietom, kt贸re s膮 w ci膮偶y, lub podejrzewaj膮, 偶e mog膮 by膰 w ci膮偶y. W przeciwnym wypadku dziecko mo偶e otrzyma膰 pewn膮 dawk臋 radioaktywno艣ci. Je艣li pacjentka podejrzewa, 偶e zasz艂a w ci膮偶臋, powinna o tym powiedzie膰 lekarzowi medycyny nuklearnej. Nale偶y rozwa偶y膰 wykorzystanie alternatywnych technik, bez promieniowania jonizuj膮cego.

Je艣li pacjentka karmi piersi膮, lekarz medycyny nuklearnej mo偶e op贸藕ni膰 podanie preparatu DaTSCAN lub poprosi膰 o przerwanie karmienia piersi膮. Nie wiadomo, czy joflupan (123I) przenika do mleka karmi膮cych matek.
– Nie nale偶y karmi膰 piersi膮 przez 3 dni po podaniu preparatu DaTSCAN.
– W tym okresie nale偶y karmi膰 dziecko sztucznym pokarmem. W regularnych odst臋pach czasu nale偶y odci膮ga膰 pokarm naturalny i nast臋pnie wylewa膰.
– Tak odci膮gni臋ty pokarm

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Datscan

Ulotka Datscan 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 Datscan w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 Datscan

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz Datscan? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o Datscan. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.