Lymphoseek

Lek ten jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Oznacza to, że jest on stosowany u pacjentów z rakiem piersi, czerniakiem lub nowotworami jamy ustnej w celu uzyskania nowych informacji na temat choroby. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w leczeniu choroby. Przed zastosowaniem proszek znajdujący się we fiolce zawierającej tilmanocept zostaje wymieszany z lekiem radioaktywnym o nazwie nadtechnecjan sodu (zawierającym 99mTc) w celu wytworzenia substancji o nazwie tilmanocept technetu (99mTc).

Ponieważ tilmanocept technetu (99mTc) zawiera niewielką ilość radioaktywności, może on uwidocznić pewne obszary ciała w trakcie badań, dzięki czemu lekarze mogą się dowiedzieć, czy nowotwór rozprzestrzenił się do miejsc zwanych „węzłami chłonnymi”, znajdujących się w pobliżu guzów. Węzły chłonne położone najbliżej guza określa się mianem „węzłów wartowniczych”. Są to węzły chłonne, do których z największym prawdopodobieństwem rozprzestrzeniły się komórki rakowe. Po zidentyfikowaniu wartowniczych węzłów chłonnych za pomocą leku Lymphoseek mogą one zostać usunięte i zbadane w celu wykrycia obecności komórek rakowych. Lek Lymphoseek „odnajduje” węzły chłonne i może zostać wykryty za pomocą specjalnej kamery lub detektora.

Stosowanie leku Lymphoseek wiąże się z narażeniem na niewielką ilość radioaktywności. Lekarz prowadzący i lekarz medycyny nuklearnej uznali, że korzyść kliniczna wynikająca z zabiegu z zastosowaniem produktu radiofarmaceutycznego przewyższa ryzyko wynikające z napromieniowania.

Jaki jest skład Lymphoseek, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest tilmanocept. Każda fiolka zawiera 250 mikrogramów tilmanoceptu.

Pozostałe składniki to trehaloza dwuwodna, glicyna (E640), askorbinian sodu (E301), chlorek cyny(II) dwuwodny, wodorotlenek sodu (E524) i kwas chlorowodorowy (E507).

Zobacz listę produktów zawierających substancje:

Dawkowanie preparatu Lymphoseek – jak stosować ten lek?

Istnieją ścisłe przepisy dotyczące stosowania, przygotowywania i usuwania produktów radiofarmaceutycznych. Lek Lymphoseek można stosować wyłącznie w specjalnie kontrolowanych miejscach. Produkt ten mogą przygotowywać i podawać wyłącznie osoby z odpowiednim przeszkoleniem w zakresie bezpieczeństwa jego stosowania. Osoby te podejmują specjalne środki ostrożności w celu bezpiecznego stosowania produktu i na bieżąco informują pacjenta o swoich działaniach.

Lekarz medycyny nuklearnej nadzorujący zabieg zdecyduje o dawce leku Lymphoseek, jaką należy zastosować w danym przypadku. Będzie to minimalna dawka niezbędna do uzyskania oczekiwanej informacji diagnostycznej.

Ilość podawanego produktu, jaką zwykle zaleca się osobie dorosłej, wynosi od 18,5 do 74 MBq (megabekereli, czyli jednostki, w której wyrażana jest radioaktywność).

Dawkę można podzielić na mniejsze ilości. Oznacza to, że lekarz może wykonać więcej niż jedno wstrzyknięcie w okolice guza.

Podanie leku Lymphoseek oraz przebieg badania
Lek Lymphoseek jest podawany poprzez wstrzyknięcie pod skórę, pod sutek bądź do lub wokół guza. Miejsce podania zależy od rodzaju nowotworu.

Lek Lymphoseek jest podawany dzień przed zabiegiem lub w dniu zabiegu.

Czas trwania badania
Lekarz medycyny nuklearnej poinformuje pacjenta o standardowym czasie trwania zabiegu. Lekarz medycyny nuklearnej stosuje specjalną kamerę w celu wykrycia leku Lymphoseek. Na podstawie uzyskanych obrazów chirurg lokalizuje wartownicze węzły chłonne. Chirurg stosuje również urządzenie do wykrywania części leku zawierającej technet 99mTc. Technet 99mTc wskazuje, gdzie znajdują się wartownicze węzły chłonne.

Po zlokalizowaniu wartowniczego węzła chłonnego zostaje on usunięty przez chirurga. W przypadku wykrycia większej liczby wartowniczych węzłów chłonnych usunięty zostaje każdy z tych węzłów. Następnie pobrane węzły chłonne zostają przebadane pod kątem obecności komórek nowotworowych.

Działania, jakie powinien podjąć pacjent po podaniu leku Lymphoseek
Lekarz medycyny nuklearnej poinformuje pacjenta o ewentualnych środkach ostrożności, jakie należy podjąć po przyjęciu leku Lymphoseek. Z wszelkimi pytaniami należy zgłosić się do lekarza.

Reklama

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Istnieje bardzo niewielkie prawdopodobieństwo przedawkowania, gdyż lek Lymphoseek jest podawany w specjalnie odmierzonej ilości, ściśle kontrolowanej przez lekarza nadzorującego badanie. Jednak w przypadku przedawkowania zostanie wdrożone odpowiednie leczenie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Lymphoseek, należy zwrócić się do lekarza medycyny nuklearnej nadzorującego badanie.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Lymphoseek – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Lymphoseek w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeżeli istnieje możliwość, że pacjentka jest w ciąży, jeżeli opóźnia się krwawienie miesiączkowe lub jeżeli pacjentka karmi piersią, należy poinformować o tym lekarza medycyny nuklearnej przed zastosowaniem leku Lymphoseek.

W razie wątpliwości ważne jest skonsultowanie się z lekarzem medycyny nuklearnej nadzorującym zabieg.

Lekarz medycyny nuklearnej poda ten produkt w okresie ciąży tylko wtedy, gdy oczekiwane korzyści przewyższają ryzyko.

W przypadku karmienia piersią mleko należy usuwać przez 24 godziny po podaniu leku Lymphoseek. Możliwość powrotu do karmienia piersią należy uzgodnić z lekarzem medycyny nuklearnej.

Ulotka Lymphoseek – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Opinie o Pylera - forum pacjentów

Stosujesz Lymphoseek? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź opinie pacjentów z ostatnich 12 miesięcy.

Dodaj komentarz