Nanoscan

Działanie i wskazania

Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Przed zastosowaniem leku NanoScan, lekarz wyjaśni przebieg leczenia oraz sposób działania tego leku.

NanoScan, zestaw do sporządzania radiofarmaceutyku to sterylny lek przeznaczony do badań scyntygraficznych szpiku kostnego, limfoscyntygrafii oraz limfoscyntygrafii węzła wartowniczego w badaniach diagnostycznych czerniaka złośliwego i nowotworu piersi.

Lek NanoScan należy do grupy leków nazywanych radiofarmaceutykami. Po wyznakowaniu leku nadtechnecjanem 99mTc, lekarz medycyny nuklearnej wstrzykuje NanoScan do żyły (dożylnie) lub w skórę (podskórnie) w celu otrzymania obrazu diagnostycznego za pomocą kamery scyntylacyjnej i wykrycia w ten sposób zmian chorobowych.
Stosowanie wyznakowanego leku Nanoscan jest związane z narażeniem pacjenta na działanie niewielkich dawek promieniowania.

Lekarz rodzinny oraz lekarz specjalista medycyny nuklearnej biorą pod uwagę korzyści wynikające z zastosowania leku radiofarmaceutycznego, które przeważają nad zagrożeniami związanymi z promieniowaniem.

Lek ten stosuje się u ściśle określonej osoby.

Nanoscan cena - refundacja, interakcje - dostepność w aptekach

Skorzystaj z wyszukiwarki, dzięki której znajdziesz następujące informacje o leku Nanoscan:

  • cena leku Nanoscan (ile kosztuje lek w zależności od poziomu refundacji)
  • czy lek przepisywany jest na receptę, czy jest dostępny bez recepty?
  • interakcje leku Nanoscan z innymi lekami
  • lista leków refundowanych oraz leków 75+
  • adresy i numery telefonów aptek

Sprawdź ile kosztuje Nanoscan - cena leku.

Skład

Substancją czynną jest albumina osocza ludzkiego w postaci nanokoloidu.
Każda fiolka zawiera 500 μg albuminy z surowicy krwi ludzkiej w postaci nanokoloidu.

Pozostałe składniki to: cyny (II) chlorek dwuwodny, sodu diwodorofosforan i disodu wodorofosforan, glukoza, kwas solny, sodu wodorotlenek.

Zobacz listę preparatów zawierających: .

Dawkowanie

Lekarz specjalista medycyny nuklearnej nadzorujący podanie leku dla każdego pacjenta określa ilość leku, którą należy podać.

Jest to najmniejsza ilość konieczna do uzyskania wymaganych informacji klinicznych. Zwykle zalecana dawka dla osoby dorosłej wynosi 40 – 500 MBq (Megabekereli, jednostka stosowana do wyrażania radioaktywności).

Stosując ten lek należy przestrzegać rygorystycznych przepisów dotyczących stosowania, postępowania i usuwania produktów radiofarmaceutycznych. Lek NanoScan stosuje się wyłącznie w szpitalu lub przez lekarza specjalistę medycyny nuklearnej.

Lek mogą podawać wyłącznie osoby odpowiednio przeszkolone i wykwalifikowane w bezpiecznym stosowaniu tego leku.

Osoby te mają obowiązek stosować szczególne środki ostrożności podczas postępowania z lekiem oraz informować pacjenta o wykonywanych czynnościach.

Dzieci i młodzież
U dzieci i młodzieży, ilość leku dostosowuje się do masy ciała pacjenta.

Podanie leku NanoScan oraz przebieg badania
Lek NanoScan podaje się poprzez wstrzyknięcie dożylne lub podskórne.

Lek NanoScan może być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny.

Po wstrzyknięciu leku, pacjentowi podaje się napój i zaleca oddanie moczu bezpośrednio przed wykonaniem badania.

Czas trwania badania
Lekarz specjalista medycyny nuklearnej poinformuje pacjenta o czasie trwania badania oraz specjalnych środkach ostrożności jakie powinny zostać podjęte po podaniu leku,

Przedawkowanie

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, ponieważ pacjent otrzymuje pojedynczą lub wielokrotną dawkę leku NanoScan, starannie przygotowaną pod kontrolą lekarza medycyny nuklearnej nadzorującego badanie. Jednakże, w przypadku przedawkowania lekarz wdroży odpowiednie leczenie.

W przypadku dalszych pytań dotyczących stosowania leku NanoScan, należy zwrócić się do lekarza specjalisty medycyny nuklearnej nadzorującego badanie.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Przed badaniem nie należy spożywać alkoholu.

Spożywanie alkoholu podczas farmakoterapii może zmieniać działanie leków. Mogą nasilić się działania niepożądane leku, a terapia może się okazać nieskuteczna. Zaburzenie wchłaniania, dystrybucji substancji czynnej oraz jej wydalania z organizmu stanowi wielkie zagrożenie dla organizmu. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza medycyny nuklearnej. Podobnie powinna postąpić jeśli karmi piersią. W razie wątpliwości, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem medycyny nuklearnej, który będzie nadzorował badanie. Przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek leków należy zwrócić się do lekarza medycyny jądrowej.

Ciąża
Lekarz medycyny nuklearnej poda lek kobiecie w ciąży wyłącznie w przypadku, jeśli korzyści wynikające z zastosowania leku przeważają nad zagrożeniami.

Karmienie piersią
Przed podaniem radioaktywnego leku matce karmiącej piersią należy zastanowić się, czy można opóźnić przeprowadzenie badania do czasu zakończenia karmienia piersią oraz czy wybrano najbardziej odpowiedni radiofarmaceutyk. Jeżeli uzna się, że podanie jest konieczne, przed podaniem radiofarmaceutyku mleko należy odciągnąć i przechować. Po podaniu mleko należy usuwać.

Przed ponownym rozpoczęciem karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem medycyny nuklearnej.
Karmienie piersią można wznowić po 13 godzinach od wstrzyknięcia.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów o Nanoscan - forum o lekach

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here