Adablok

Adablok to lek, którego substancja czynna należy do grupy leków cholinolitycznych. Dzięki temu, że zmniejsza aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego, pozwala na dłuższe odstępy w korzystaniu z toalety i zwiększa ilość moczu utrzymywanego w pęcherzu. Adablok stosuje się w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego, takich jak parcia naglące, częstomocz i nietrzymanie moczu. Jest dostępny na receptę.

Adadox

Adadox

Adadox to lek przeciwnadciśnieniowy, którego substancją czynną jest doksazosyna. Doksazosyna wywiera antagonistyczny wpływ na receptory adrenergiczne α-1, co obniża ciśnienie tętnicze krwi. Lek ten jest również stosowany w leczeniu objawów powiększonego gruczołu krokowego, ponieważ może obniżać napięcie tkanki mięśniowej gruczołu krokowego i dróg moczowych. Adadox jest dostępny na receptę.

Adadut

Adadut to lek na receptę, który jest stosowany u mężczyzn z powiększonym gruczołem krokowym (łagodnym rozrostem gruczołu krokowego). Lek ten pomaga zmniejszyć dolegliwości związane z oddawaniem moczu, takie jak utrudnione oddawanie moczu i częstsze oddawanie moczu. Adadut może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innym lekiem, tamsulozyną. Zalecana dawka to 0,5 mg raz na dobę.

Adaster

Adaster

Adaster to lek, którego substancją czynną jest finasteryd. Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami 5 α-reduktazy. Jest stosowany w leczeniu i kontroli łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH). Lek zmniejsza powiększony gruczoł krokowy, poprawia przepływ moczu i łagodzi objawy wywołane BPH oraz zmniejsza ryzyko ostrego zatrzymania moczu i konieczności interwencji chirurgicznej. Lek jest dostępny na receptę.

Adatam

Adatam

Adatam to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną tamsulozynę. Jest stosowany u mężczyzn w łagodzeniu objawów z dolnych dróg moczowych związanych z powiększonym gruczołem krokowym (łagodny rozrost gruczołu krokowego). Lek zmniejsza napięcie mięśni, ułatwiając przepływ moczu przez cewkę moczową i oddawanie moczu. Adatam występuje w postaci kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu oraz tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Adin

Adin to lek zawierający desmopresynę, syntetyczny analog naturalnego hormonu przysadki mózgowej – argininowazopresyny. Działa poprzez zmniejszenie ilości wydalanego moczu. Stosowany jest w leczeniu moczówki prostej ośrodkowej pierwotnego izolowanego moczenia nocnego u pacjentów powyżej 7 lat (wyjątkowo powyżej 5 lat) z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu oraz nokturii u dorosłych związanej z nocnym wielomoczem. Lek dostępny jest na receptę.

Afastural

Afastural to antybiotyk zawierający fosfomycynę, stosowany w leczeniu i profilaktyce zakażeń bakteryjnych dróg moczowych. Dostępny jest w postaci granulek do sporządzania roztworu doustnego. Fosfomycyna działa bakteriobójczo, osiągając wysokie stężenie w moczu, co czyni go skutecznym w przypadku infekcji bakteryjnych pęcherza. Pamiętaj, że Afastural jest dostępny tylko na receptę.

Afenix

Afenix to lek na receptę, który zawiera substancję czynną solifenacynę. Lek ten zmniejsza aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego, co pozwala na dłuższe odstępy między korzystaniem z toalety i zwiększa ilość moczu utrzymywanego w pęcherzu. Afenix jest przeznaczony dla osób dorosłych i stosowany jest w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego, takich jak częstomocz, nietrzymanie moczu i nagłe parcie na mocz.

Alfabax

Alfabax to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną alfuzosyna. Jest to lek z grupy alfa-1-adrenolityków, które powodują rozluźnienie mięśni w gruczole krokowym i cewce moczowej, ułatwiając odpływ moczu z pęcherza moczowego. Alfabax jest stosowany w leczeniu umiarkowanych lub ciężkich objawów czynnościowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Może być również stosowany jako leczenie wspomagające u pacjentów z założonym cewnikiem z powodu ostrego zatrzymania moczu spowodowanego łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

Alfulek 10

Alfulek 10 to lek zawierający substancję czynną alfuzosyna, która jest antagonistą receptorów alfa-1-adrenergicznych, znajdujących się w układzie moczowym. Działa poprzez rozluźnienie mięśniówki gładkiej w obrębie pęcherza moczowego oraz prostaty, co prowadzi do rozszerzenia przewodów moczowych, łatwiejszego przepływu moczu i lepszego opróżniania pęcherza. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania Alfulek 10 obejmują leczenie czynnościowych objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH) o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego oraz leczenie wspomagające ostrego zatrzymania moczu (AUR) związanego z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego w połączeniu z założeniem cewnika.

Alfurion

Alfurion to lek, który zawiera substancję czynną alfuzosyna. Jest to lek z grupy alfa-1-adrenolityków, które są stosowane w leczeniu umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH). Alfuzosyna działa poprzez rozluźnienie mięśni gruczołu krokowego, co powoduje zmniejszenie zwężenia cewki moczowej i ułatwia oddawanie moczu. Lek jest dostępny na receptę.

Alfuzostad

Alfuzostad to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną alfuzosyna. Jest to selektywny antagonista receptorów α1-adrenergicznych, które są zlokalizowane w układzie moczowym. Działa rozkurczająco na mięśnie gładkie dolnego odcinka dróg moczowych, co zmniejsza opór przepływu moczu podczas mikcji i ułatwia opróżnianie pęcherza moczowego. Wskazaniem do stosowania Alfuzostadu jest leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów czynnościowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Alofisel

Alofisel to lek zawierający namnożone ludzkie alogeniczne mezenchymalne komórki macierzyste pobrane z tkanki tłuszczowej osób dorosłych. Jest stosowany w leczeniu złożonych przetok okołoodbytniczych u osób dorosłych z postacią nieaktywną/łagodną choroby Leśniowskiego i Crohna, w przypadku niedostatecznej odpowiedzi na stosowanie co najmniej jednej terapii konwencjonalnej lub biologicznej w celu leczenia przetoki. Lek jest dostępny na receptę.

Alugen

Alugen to lek, którego substancją czynną jest alfuzosyna. Należy on do grupy leków zwanych antagonistami receptora adrenergicznego alfa, zwanych również alfa-adrenolitykami. Jest stosowany w leczeniu umiarkowanych i ciężkich objawów związanych z rozrostem gruczołu krokowego, czyli stanem określanym jako łagodny (nienowotworowy) rozrost prostaty. Lek jest dostępny na receptę.

Ammonaps

Ammonaps to lek, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany jako leczenie pomocnicze w przewlekłej terapii zaburzeń cyklu mocznikowego, takich jak niedobór syntetazy karbamoilofosforanowej, karbamoilotransferazy ornitynowej lub syntetazy argininobursztynianowej. Lek jest wskazany u wszystkich pacjentów z chorobą ujawniającą się w okresie noworodkowym (całkowite niedobory enzymów, pojawiające się w ciągu pierwszych 28 dni życia). Jest także wskazany u pacjentów, u których choroba ujawniła się w okresie późniejszym (częściowe niedobory enzymów, pojawiające się po upływie pierwszego miesiąca życia), z encefalopatią hiperamonemiczną w wywiadzie.

Anartan HCT

Anartan HCT to lek zawierający dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd. Walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który pomaga kontrolować wysokie ciśnienie krwi, natomiast hydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych tiazydowymi lekami moczopędnymi, które zwiększają ilość moczu, co również obniża ciśnienie krwi. Lek jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych pacjentów. Anartan HCT jest dostępny na receptę.

Androster

Androster to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną finasteryd. Jest to inhibitor 5-α-reduktazy steroidowej typu II. Lek jest stosowany u mężczyzn w leczeniu i kontroli łagodnego przerostu gruczołu krokowego. Działa poprzez zmniejszenie rozmiarów powiększonego gruczołu krokowego, poprawę przepływu moczu i złagodzenie objawów związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Ponadto, zmniejsza ryzyko wystąpienia ostrego zatrzymania moczu oraz konieczności leczenia operacyjnego.

Antiprost

Antiprost to lek na receptę, który zawiera substancję czynną finasteryd. Jest stosowany w leczeniu i kontroli łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH). Działa poprzez zmniejszenie powiększonego gruczołu krokowego, poprawę przepływu moczu i złagodzenie objawów związanych z BPH. Lek jest dostępny w postaci tabletek powlekanych.

ANTURIN

ANTURIN to lek zawierający bursztynian solifenacyny, który jest wybiórczym antagonistą receptora muskarynowego M3. Działa poprzez hamowanie skurczu mięśniówki gładkiej wypieracza, co pomaga w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego, takich jak nagłe parcie na pęcherz, częstomocz i nietrzymanie moczu. Jest dostępny na receptę.

Apo-Doxan

Apo-Doxan to lek, który zawiera substancję czynną doksazosynę. Jest to lek przeciwnadciśnieniowy, który działa poprzez zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Apo-Doxan jest również stosowany w leczeniu objawów wywołanych łagodnym przerostem gruczołu krokowego. Lek jest dostępny na receptę.

Apo-Fina

Apo-Fina to lek w postaci tabletek powlekanych, który zawiera substancję czynną finasteryd. Jest to inhibitor enzymu 5-alfa-reduktazy typu II, który przekształca testosteron w silniejszy androgen dihydrotestosteron (DHT), stymulujący łagodny rozrost gruczołu krokowego. Lek jest stosowany w leczeniu i kontroli łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH), co prowadzi do zmniejszenia wielkości powiększonego gruczołu krokowego, poprawy przepływu moczu, łagodzenia objawów związanych z BPH, a także zmniejszenia ryzyka ostrego zatrzymania moczu i konieczności leczenia chirurgicznego. Apo-Fina jest dostępny na receptę.

Apo-Tamis

Apo-Tamis to lek w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, który zawiera substancję czynną tamsulozynę. Jest to wybiórczy i kompetycyjny antagonista postsynaptycznych receptorów adrenergicznych α1. Dzięki temu powoduje rozkurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego i cewki moczowej, co zwiększa maksymalny przepływ moczu i zmniejsza objawy podrażnienia i niedrożności. Lek jest stosowany w leczeniu objawów z dolnych dróg moczowych związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Jest dostępny na receptę.

Aposoli

Aposoli to lek, którego substancją czynną jest solifenacyna. Należy on do grupy leków cholinolitycznych, które zmniejszają aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego. Dzięki temu działaniu, pacjent może korzystać z toalety rzadziej i zwiększa się ilość moczu utrzymywanego w pęcherzu. Lek stosuje się w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego, takich jak parcie naglące (niespodziewana, pilna potrzeba oddania moczu), częstomocz i nietrzymanie moczu. Aposoli jest dostępny na receptę.

Arablocktans

Arablocktans to lek zawierający dwa składniki aktywne: irbesartan i hydrochlorotiazyd. Irbesartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który pomaga kontrolować wysokie ciśnienie krwi poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych. Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym, który zwiększa wydalanie moczu, co również obniża ciśnienie krwi. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Arablocktans jest dostępny na receptę.

Asolfena

Asolfena to lek na receptę, którego substancja czynna, solifenacyna, należy do grupy leków antycholinergicznych. Stosuje się go w celu ograniczenia aktywności pęcherza nadreaktywnego, co umożliwia dłuższe przerwy między kolejnymi potrzebami skorzystania z łazienki i zwiększa ilość moczu, jaką można utrzymać w pęcherzu. Wskazany jest do leczenia objawowego nietrzymania moczu i/lub częstomoczu oraz parcia naglącego, które mogą występować u chorych z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

Atrovent

Atrovent to lek stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego. Głównym zastosowaniem jest leczenie przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) oraz astmy. Atrovent jest lekiem wziewnym, który zawiera bromek ipratropium – substancję czynną o działaniu przeciwskurczowym. Jest dostępny na receptę.

Aurosolin

Aurosolin to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną solifenacynę (bursztynian solifenacyny). Jest to antagonista receptora muskarynowego M3, który hamuje skurcz mięśniówki gładkiej wypieracza. Lek jest stosowany w leczeniu objawowego naglącego nietrzymania moczu i/lub częstomoczu oraz parcia naglącego, które mogą występować u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego. Dawkowanie leku powinno być ustalone przez lekarza, a tabletki należy połykać w całości.

Avastin

Avastin to lek zawierający substancję czynną bewacyzumab, który jest rekombinowanym, humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym. Lek wiąże się z czynnikiem wzrostu naczyń śródbłonka (VEGF), kluczowym mediatorem waskulogenezy i angiogenezy, hamując wiązanie VEGF z receptorami Flt-1 (VEGFR-1) i KDR (VEGFR-2) na powierzchni komórek śródbłonka. Jest stosowany w leczeniu różnych rodzajów nowotworów, w tym raka okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami, rozsianego raka piersi, nieoperacyjnego zaawansowanego, z przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowego raka płuca. Avastin jest lekiem na receptę.

Avenoc

Avenoc to homeopatyczny produkt leczniczy, dostępny bez recepty, który jest stosowany jako środek wspomagający w dolegliwościach towarzyszących żylakom odbytu (hemoroidom), takich jak: ból, pieczenie i świąd. Preparat łagodzi objawy hemoroidów i przywraca komfort codziennych czynności fizjologicznych. Dostępny jest w formie maści oraz czopków.

Avodart

Avodart to lek w postaci kapsułek, który zawiera substancję czynną dutasteryd. Jest to inhibitor 5-α-reduktazy steroidowej typu I i II. Lek jest stosowany w leczeniu umiarkowanych i ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Zmniejsza ryzyko wystąpienia ostrego zatrzymania moczu i konieczności leczenia chirurgicznego u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi objawami łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Avodart jest dostępny na receptę.

Balance

Lek Balance jest lekiem stosowanym w leczeniu różnych schorzeń. Wskazania do jego stosowania zależą od konkretnego rodzaju leku Balance, ponieważ istnieje wiele leków o tej nazwie. Niektóre z nich są dostępne na receptę, a inne bez recepty. Szczegółowe informacje na temat konkretnego leku Balance, w tym wskazania do stosowania, można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania.

Bazetham Retard

Lek przeznaczony dla mężczyzn w celu leczenia objawów ze strony dolnych dróg moczowych związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Substancją czynną leku Bazetham Retard jest tamsulosyna. Tamsulosyna blokuje receptory adrenergiczne typu alfa1, powodując zmniejszenie napięcia mięśni gruczołu krokowego i cewki moczowej (przewód wyprowadzający mocz na zewnątrz). W związku z tym cewka moczowa, która przebiega przez wnętrze gruczołu krokowego jest mniej zwężona, ułatwia to oddawanie moczu.

Belaristo

Belaristo to lek na receptę, którego substancją czynną jest solifenacyna w postaci bursztynianu. Należy on do grupy leków antycholinergicznych, które zmniejszają aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego. Dzięki temu działaniu, pacjent może korzystać z toalety rzadziej i zwiększa się ilość moczu utrzymywanego w pęcherzu. Lek stosuje się w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego, takich jak parcie naglące, częstomocz i nietrzymanie moczu.

Bellapan

Bellapan to lek, który zawiera substancję czynną – alkaloidy tropanowe, w tym przede wszystkim atropinę. Działa on zmniejszając napięcie mięśni gładkich oraz hamuje wydzielanie gruczołów potowych, łzowych, ślinowych, śluzowych. Stosowany jest w przypadku stanów skurczowych przewodu pokarmowego takich jak kolka żołądkowa, jelitowa, a także dróg żółciowych i moczowych. Lek jest dostępny na receptę.

Beloflow

Beloflow to lek na receptę, który zawiera substancję czynną solifenacynę. Jest to lek z grupy cholinolityków, które zmniejszają aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego. Stosowany jest w leczeniu objawowym naglącego nietrzymania moczu i/lub częstomoczu oraz parcia naglącego, które mogą występować u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

Belsanor

Belsanor to lek zawierający solifenacynę w postaci bursztynianu. Jest to lek o działaniu antycholinergicznym, który jest stosowany w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego. Lek ten zmniejsza częstość oddawania moczu, łagodzi uczucie napierania na pęcherz moczowy, a także zwiększa jego objętość. Belsanor jest dostępny na receptę.

Benazepril plus Stada 20/25 mg

Benazepril plus Stada 20/25 mg to lek złożony, który zawiera inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE), benazeprylu chlorowodorek i tiazydowy lek moczopędny, hydrochlorotiazyd. Lek ten jest stosowany do leczenia nadciśnienia tętniczego. Działa poprzez rozkurczanie i poszerzanie naczyń krwionośnych, co obniża ciśnienie tętnicze i zwiększa ilość krwi odpływającej z serca. Jest dostępny na receptę.

Betmiga

Betmiga to lek na receptę, który zawiera substancję czynną mirabegron. Jest to lek zwiotczający mięśnie pęcherza moczowego, który zmniejsza aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego i leczy związane z nią objawy. Wskazaniem do stosowania leku Betmiga jest objawowe leczenie naglącego parcia na mocz, częstomoczu i/lub nietrzymania moczu spowodowanego naglącymi parciami, które mogą wystąpić u dorosłych pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

Bicalutamida Pentafarma

Bicalutamida Pentafarma to lek na receptę, który jest przeznaczony do stosowania wyłącznie przez mężczyzn. Lek ten hamuje niepożądane efekty działania męskich hormonów płciowych, a tym samym ogranicza rozrost gruczołu krokowego, mający miejsce w przypadku raka gruczołu krokowego (prostaty). Jest stosowany w zaawansowanych postaciach raka prostaty, często jako uzupełnienie leczenia chirurgicznego.

Bicavera

Bicavera to lek stosowany w dializie otrzewnowej, który pomaga usuwać nadmiar wody i substancji z organizmu, które gromadzą się podczas niewydolności nerek. Jest to lek na receptę. Wskazania do stosowania obejmują przewlekłą niewydolność nerek u pacjentów, którzy są na leczeniu dializą otrzewnową.

Leki na infekcje dróg moczowych i inne schorzenia urologiczne

Baza leków stosowanych w leczeniu chorób układu moczowego. Przygotowana przez nas lista obejmuje nie tylko leki urologiczne dla mężczyzn, ale i dla kobiet, które można nabyć bez recepty oraz preparaty na receptę, wydawane jedynie z polecenia lekarza. Poniższy spis obejmuje także wyroby medyczne oraz suplementy, które dzięki starannie dobranym składnikom aktywnym mogą wspierać prawidłowe funkcjonowanie całego układu moczowo-płciowego. Znajdziesz tu ulotki leków oraz opinie pacjentów o lekach urologicznych.

Leczenie chorób we współczesnej urologii

Lekarz o specjalności urolog leczy wszystkie choroby układu moczowo-płciowego, od stanów zapalnych i infekcji, przez nietrzymania moczu, po impotencję oraz nowotwory. Do lekarza tej specjalności mogą zgłaszać się kobiety i mężczyźni. Kobiety mogą także korzystać z porad uroginekologów, którzy zajmują się leczeniem chorób na styku układu płciowego i moczowego. Podpowiadamy, jak należy się przygotować do wizyty u lekarza urologa, a także jakie leki urologiczne mogą być wykorzystywane w leczeniu chorób układu moczowo-płciowego.

O układzie moczowym

Układ moczowy jest niezwykle istotny dla funkcjonowania naszego organizmu – zajmuje się wydalaniem z organizmu wszystkich zbędnych substancji. Dlatego nie można dopuszczać do jego wadliwego funkcjonowania – organizm oczyszczany nieprawidłowo, mówiąc w dużym skrócie, zostaje zatruty, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. W zakresie leczenia urologicznego znajdziemy m.in. choroby pęcherza, nadnerczy, moczowodów oraz nerek. Na szczęście dzięki lekom urologicznym współczesna medycyna może skutecznie leczyć większość schorzeń układu moczowego zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Wizyta u urologa

Na wizytę do urologa najlepiej jest zabrać ze sobą wyniki badań: moczu, krwi, czasem wykonane USG – jeżeli jeszcze go nie posiadamy, często skieruje nas na to badanie lekarz urolog. Musimy także pamiętać jakie leki przyjmujemy lub niedawno zakończyliśmy ich przyjmowanie i co najważniejsze – i w jaki sposób objawiła się choroba.  Wiele cennych informacji lekarz może bowiem uzyskać wyłącznie od pacjenta. Im więcej informacji uda Ci się zgromadzić, tym łatwiej będzie dobrać odpowiednią terapię.

Choroby i leki urologiczne

Urologia poradzi sobie z również takim problemami, jak nietrzymanie moczu i gdy jego oddawanie jest bolesne lub niemożliwe. Nasz niepokój powinny także wzbudzić: zmiana barwy i konsystencji moczu. Istotnym sygnałem powinny być także wszystkie bóle i obrzęki jąder oraz prącia u mężczyzn oraz podobne objawy w okolicach cewki moczowej kobiet.

Współczesna urologia radzi sobie doskonale z chorobami układu moczowo-płciowego, a w wielu przypadkach pomagają doskonale farmaceutyki bez recepty, jak zioła, czy suplementy. Istotny dla lekarza i pacjenta jest dostęp do aktualnej bazy leków, w której każdy znajdzie szybko ważną dla procesu leczenia substancję oraz jej tańsze zamienniki oraz farmaceutyki refundowane.