HYTRIN

Podmiot odpowiedzialny: Amdipharm Limited

WSKAZANIA

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU HYTRIN ORAZ JAK DZIAŁA TEN LEK?

Jedna tabletka 1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg leku Hytrin zawiera odpowiednio 1 mg, 2 mg, 5 mg lub 10 mg substancji czynnej leku – terazosyny chlorowodorku.

Hytrin należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptorów alfa-adrenergicznych (leki stosowane w leczeniu takich chorób, jak wysokie ciśnienie krwi i niektóre choroby gruczołu krokowego).

Hytrin łagodzi objawy rozrostu gruczołu krokowego. W połączeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi może być również stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi.
Łagodny rozrost gruczołu krokowego: Hytrin zwiotcza mięśnie gruczołu krokowego, który otacza wewnętrzną cześć cewki moczowej u mężczyzn. Dzięki temu oddawanie moczu jest łatwiejsze, a objawy złagodzone.

Wysokie ciśnienie tętnicze krwi: Hytrin obniża ciśnienie tętnicze krwi, rozszerzając małe naczynia krwionośne (znajdujące się z dala od serca). Zmniejsza to opór naczyniowy wobec pompowania krwi przez serce. Lek Hytrin nie działa bezpośrednio na ściany naczyń krwionośnych. Wywiera działanie na nerwy, które wpływają na naczynia krwionośne.

Lek Hytrin jest przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 64 lat.

SKŁAD

JAKI JEST SKŁAD LEKU HYTRIN ? JAKĄ ZAWIERA SUBSTANCJĘ CZYNNĄ ORAZ SUBSTANCJE POMOCNICZE?

 Substancją czynną leku jest terazosyna.
Jedna tabletka zawiera 1 mg, 2 mg, 5 mg lub 10 mg terazosyny (Terazosinum) w postaci terazosyny chlorowodorku dwuwodnego.

 Pozostałe składniki to: laktoza, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, talk, magnezu stearynian, lak żółcieni chinolinowej (E104) – Hytrin tabletki 2 mg, żelaza tlenek czerwony, żelaza tlenek żółty, żelaza tlenek czarny (E172) – Hytrin tabletki 5 mg, lak indygotyny (E132) – Hytrin tabletki 10 mg.

DAWKOWANIE

JAKIE JEST ZALECANE DAWKOWANIE LEKU HYTRIN? JAK BEZPIECZNIE STOSOWAĆ TEN LEK? JAK DŁUGO STOSOWAĆ? INSTRUKCJA STOSOWANIA.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Wielkość dawki ustala się indywidualnie zgodnie z odpowiedzią pacjenta na leczenie. Poniższe informacje stanowią ogólne zalecenia odnośnie stosowania leku Hytrin.

Zalecana dawka
Dawka początkowa
Dawka początkowa wynosi 1 mg raz na dobę, wieczorem, po udaniu się na spoczynek nocny. Nie należy stosować większej dawki. W początkowym okresie leczenia należy ściśle przestrzegać takiego schematu dawkowania, aby ograniczyć do minimum możliwość wystąpienia ciężkiego niedociśnienia tętniczego.

Kolejne dawki
Rozrost gruczołu krokowego
Dawkę należy stopniowo zwiększać, aż do osiągnięcia pożądanej odpowiedzi klinicznej. Zalecany zwykle zakres dawkowania wynosi 5 do 10 mg raz na dobę. Szybkość przepływu moczu mierzona około 24 h po podaniu ostatniej dawki wykazała, że w łagodnym rozroście gruczołu krokowego korzystne działanie utrzymuje się przez cały okres przerwy między kolejnymi dawkami. Zmniejszenie nasilenia objawów choroby stwierdzano już po dwóch tygodniach od rozpoczęcia leczenia terazosyny chlorowodorkiem. Do poprawy szybkości przepływu moczu dochodzi nieco później. Jeśli przerwie się podawanie terazosyny chlorowodorku na kilka dni lub dłużej, to wznawiając leczenie należy zastosować dawkę początkową.

Nadciśnienie tętnicze
Dawkę należy stopniowo zwiększać, aż do osiągnięcia pożądanego obniżenia ciśnienia tętniczego.
Zalecany zwykle zakres dawkowania wynosi 1 do 5 mg raz na dobę, chociaż u niektórych pacjentów należy zastosować dawkę 20 mg/dobę. Nie wydaje się, aby dawki większe niż 20 mg powodowały dalsze obniżenie ciśnienia tętniczego. Nie badano stosowania dawek większych niż 40 mg. Przed przyjęciem kolejnej dawki leku należy regularnie mierzyć ciśnienie krwi, aby sprawdzić, czy kontrola nadciśnienia utrzymuje się przez cały czas. Pomocne może też być mierzenie ciśnienia krwi 2 do 3 h po przyjęciu dawki, aby sprawdzić, czy maksymalne i minimalne reakcje na lek są podobne oraz rejestrowanie takich objawów jak zawroty głowy lub kołatanie serca, które mogą być spowodowane nadmiernym obniżeniem ciśnienia tętniczego. Jeśli po 24 h dochodzi do znacznego zmniejszenia efektu terapeutycznego, można rozważyć zwiększenie dawki leku lub stosowanie leku dwa razy na dobę. Jeśli przerwie się podawanie terazosyny chlorowodorku na kilka dni lub dłużej, to wznawiając leczenie należy zastosować dawkę początkową. W badaniach klinicznych lek podawano rano, z wyjątkiem dawki początkowej.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 60 lat):
U pacjentów w podeszłym wieku należy stosować mniejsze dawki, niż u pozostałych pacjentów dorosłych. U pacjentów w podeszłym wieku występuje większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych. Lekarz przekaże szczegółowe informacje na temat dokładnego dawkowania i ścisłej obserwacji.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat)
W związku z brakiem danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nie zaleca się stosowania leku Hytrin u dzieci i młodzieży.

Dawkowanie i sposób podawania
Podanie doustne: tabletki leku Hytrin należy połykać w całości, nie żuć, popijając odpowiednią ilością płynu. Można je przyjmować podczas jedzenia.

Czas trwania leczenia
Pacjenci muszą zwykle przyjmować lek Hytrin przez kilka tygodni, zanim zaczną odczuwać złagodzenie objawów. Nie należy przerywać leczenia bez zwrócenia się do lekarza. Lekarz prawdopodobnie zaleci stopniowe zmniejszanie dawki przed całkowitym przerwaniem przyjmowania leku. Zapobiegnie to pogorszeniu stanu pacjenta i zmniejszy ryzyko objawów zespołu odstawienia, takich jak ból głowy, nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, nerwowość i lęk.

PRZYJĘCIE ZBYT DUŻEJ DAWKI

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU? CO ZROBIĆ, GDY PRZYPADKOWO PRZYJĘTO WIĘKSZĄ DAWKĘ LEKU NIŻ ZALECANA?

Jeśli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku Hytrin lub inna osoba przyjęła ten lek, pacjenta należy ułożyć na plecach ze stopami uniesionymi względem ciała. Należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub puste opakowanie leku, w celu pokazania ich lekarzowi.

Przyjęcie zbyt wielu tabletek może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, z omdleniem, nagłą utratą świadomości i przyspieszoną akcją serca oraz innymi ciężkimi działaniami niepożądanymi, opisanymi w punkcie 4. Możliwe działania niepożądane poniższej ulotki.

PRZYJMOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

ZASTOSOWANIE LEKU PRZY JEDNOCZESNYM SPOŻYWANIU POKARMÓW I NAPOJÓW. CZY MOŻNA JEŚĆ I PIĆ STOSUJĄC LEK? CZY MOŻNA PIĆ ALKOHOL?

Lek Hytrin należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Można je przyjmować podczas jedzenia.

Nie zaleca sie spożywania alkoholu w trakcie stosowania leków. Istnieją pewne grupy leków, w przypadku których picie alkoholu jest kategorycznie zakazane. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź interakcje leków z alkoholem.

STOSOWANIE W CIĄŻY ORAZ PODCZAS KARMIENIA PIERSIĄ

CZY KOBIETA BĘDĄCA W CIĄŻY LUB KARMIĄCA PIERSIĄ MOŻE ZAŻYWAĆ LEK? JAKIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI NALEŻY ZACHOWAĆ?

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek można stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią wyłącznie wtedy, gdy w opinii lekarza spodziewane korzyści dla matki przewyższają możliwe ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią
Nie wiadomo, czy terazosyny chlorowodorek przenika do mleka matki. Ponieważ wiele leków przenika do mleka matki, należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Hytrin u kobiet karmiących piersią.

PEŁNA DOKUMENTACJA LEKU HYTRIN

Jeżeli w powyższym opisie nie znaleźliście Państwo poszkiwanych informacji, istnieje możliwość pobrania pełnej dokumentacji leku: ulotki dla pacjenta lub charakterystyki produktu leczniczego (dla lekarzy lub farmaceutów).

HYTRIN ulotka leku, chpl, opinie, dawkowanie

ULOTKA (SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE)

Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku, działania niepożądane, sposób przechowywania, inne ostrzeżenia.

ULOTKA LEKU HYTRIN (pliki PDF lub DOC)


CHPL – CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHPL zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznyc.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - HYTRIN CHPL (pliki PDF lub DOC)


CENA LEKU - REZERWACJA W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy. Sprawdź ile kosztuje ten lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Możliwość rezerwacji leków zarówno na receptę, jak i bez recepty. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy ten lek jest refundowany (poziom refundacji) oraz czy wymagana jest recepta. Jedna z postaci farmaceutycznych tego leku posiada następujący nr BLOZ: 6186601.

Sprawdź cenę leku oraz gdzie kupić lek.

Portal baza-lekow.com.pl założony został w 2013 roku. Prowadzony jest przy współpracy z copywriterami posiadającymi wykształcenie medyczne. Wszelkie informacje merytoryczne o lekach, przygotowane zostały w oparciu o dane publikowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Europejską Agencję Leków.

OPINIE O HYTRIN - FORUM O LEKACH

Portal baza-lekow.com.pl oprócz dostarczania podstawowych informacji o lekach, jest także platformą wymiany doświadczeń pacjentów. Jest to pewnego rodzaju forum o lekach Poznaj opinie pacjentów stosujących ten produkt lub podziel się własnymi spostrzeżeniami i oceń skuteczność leku.

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here