Absenor

Absenor to preparat oddziałujący na ośrodkowy układ nerwowy o działaniu przeciwpadaczkowym. Leczenie uogólnionych napadów padaczkowych w postaci napadów nieświadomości, napadów ogniskowych i napadów wtórnie uogólnionych oraz leczenie skojarzone innych rodzajów napadów padaczkowych. Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest przeciwwskazany lub źle tolerowany.

ApoTiapina PR

Lek stosowany w leczeniu depresji afektywnej dwubiegunowej, epizodów dużej depresji w zaburzeniu depresyjnym, manii oraz schizofrenii. Lek jest dostępny na receptę.

Convival chrono

Convival Chrono to lek przeciwpadaczkowy, który wywiera działanie w ośrodkowym układzie nerwowym. Jest dostępny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Stosuje się go w leczeniu różnych postaci padaczki oraz manii, występującej w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Lek jest wydawany na podstawie recepty.

Convulex

Convulex to lek przeciwdrgawkowy dostępny w postaci syropu oraz kapsułek. Substancją czynną leku jest kwas walproinowy, który wywiera działanie w ośrodkowym układzie nerwowym. Lek jest stosowany głównie w leczeniu różnych postaci padaczki, zarówno napadów uogólnionych, jak i częściowych. Convulex jest wydawany na podstawie recepty.

Depakine chrono

Depakine Chrono to lek przeciwpadaczkowy dostępny na receptę. Zawiera kombinację dwóch substancji przeciwpadaczkowych: kwasu walproinowego i walproinianu sodu. Stosowany jest w leczeniu różnych postaci padaczki u dorosłych i dzieci, zarówno jako lek pojedynczy, jak i w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Lek ten jest również wskazany do leczenia epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej.

Depakine Chronosphere

Depakine Chronosphere to lek przeciwdrgawkowy dostępny na receptę, który zawiera substancje czynne walproinian sodu i kwas walproinowy. Jest stosowany w leczeniu różnych form padaczki, w tym napadów uogólnionych (mioklonicznych, toniczno-klonicznych, atonicznych, mieszanych), częściowych (proste lub złożone, wtórnie uogólnione) oraz zespołów specyficznych (Westa, Lennoxa i Gastauta). Dawkowanie powinno być uzależnione od skuteczności klinicznej.

Depamide

Depamide to lek przeciwpadaczkowy, który zawiera substancję czynną o nazwie kwas walproinowy. Jest stosowany w leczeniu różnych rodzajów padaczki u dorosłych i dzieci. Lek ten pomaga kontrolować napady, redukując częstotliwość występowania. Depamide jest dostępny na receptę.

KETREL XR

Ketrel XR to lek przeciwpsychotyczny, którego substancją czynną jest kwetiapina. Jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe i depresja. Lek ten jest dostępny na receptę.

Kwetina

Lek Kwetina zawiera substancję czynną nazywaną kwetiapiną. Jest to lek przeciwpsychotyczny, który jest stosowany w leczeniu różnych chorób. Przede wszystkim, Kwetina jest skuteczna w leczeniu epizodów depresyjnych w przebiegu choroby dwubiegunowej, kiedy pacjent odczuwa smutek, duże przygnębienie, brak energii, utratę apetytu, ma poczucie winy lub nie może spać. Kwetina jest również stosowana w leczeniu manii, kiedy pacjent jest bardzo silnie podekscytowany, uradowany, pobudzony, pełen entuzjazmu lub nadmiernie aktywny albo ma zaburzoną zdolność krytycznej oceny, jest agresywny lub uciążliwy. Ponadto, Kwetina jest stosowana w leczeniu schizofrenii. Lekarz może zalecić kontynuowanie stosowania Kwetina nawet wtedy, gdy samopoczucie pacjenta już się poprawi. Kwetina jest dostępna na receptę.

Lamilept

Lamilept to lek przeciwpadaczkowy zawierający substancję czynną lamotryginę. Jest stosowany w leczeniu różnych form padaczki, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Lamilept jest także stosowany w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, zwłaszcza w celu zapobiegania lub łagodzenia epizodów depresji. Lek jest dostępny na receptę.

Olanzapin Actavis

Olanzapin Actavis to lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny oraz stabilizujący nastrój. Jest skuteczny w długotrwałym leczeniu podtrzymującym pacjentów, u których stwierdzono odpowiedź na leczenie w początkowej fazie terapii. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii oraz średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Lek ten jest dostępny na receptę.

Olanzapina Mylan

Olanzapina Mylan to lek, którego substancją czynną jest olanzapina. Należy do grupy leków przeciwpsychotycznych i jest stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych. Znalazł zastosowanie w terapii schizofrenii, manii oraz zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej u dorosłych. Jest dostępny na receptę.

Olanzapina TZF

Olanzapina TZF to lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny oraz stabilizujący nastrój. Jest wskazana w leczeniu schizofrenii oraz średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Olanzapina jest skuteczna w długookresowym leczeniu podtrzymującym pacjentów, u których stwierdzono dobrą odpowiedź na leczenie w początkowej fazie terapii. Lek jest dostępny na receptę.

Olanzapine +pharma

Olanzapine +pharma to lek w postaci tabletek, który zawiera substancję czynną – olanzapinę. Jest to lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny oraz stabilizujący nastrój. Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii oraz średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Lek jest dostępny na receptę.

Olanzapine Apotex

Olanzapine Apotex to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną o działaniu przeciwpsychotycznym – olanzapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, manii oraz zapobiega nawrotom choroby afektywnej. Olanzapine Apotex jest dostępny w postaci tabletek, które zawierają 2,5, 5, 7,5 lub 10 mg olanzapiny. Lek jest wydawany na receptę.

Olanzapine Bluefish

Olanzapine Bluefish to lek przeciwpsychotyczny dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, choroby przejawiającej się słyszeniem, widzeniem i odczuwaniem rzeczy nieistniejących w rzeczywistości, przekonaniami sprzecznymi ze stanem faktycznym, podejrzliwością i zamknięciem na relacje z innymi. Lek ten jest również stosowany w leczeniu umiarkowanych i ciężkich epizodów manii, a u pacjentów, którzy wykazali dobrą reakcję na leczenie olanzapiną epizodów manii, jest wskazany do zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.

Olanzapine Glenmark

Olanzapine Glenmark to lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny oraz stabilizujący nastrój. Wykazuje powinowactwo do licznych receptorów: serotoninowych (5HT 2A/2C, 5HT 3, 5HT 6), dopaminowych (D 1, D 2, D 3, D 4, D 5), cholinergicznych receptorów muskarynowych (M 1-M 5), α 1-adrenergicznych i histaminowych. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz umiarkowanych i ciężkich epizodów manii. Lek jest dostępny na receptę.

Olanzapine Lekam

Olanzapine Lekam to lek w postaci tabletek, które ulegają rozpadowi w jamie ustnej. Zawiera substancję czynną olanzapinę, która należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii oraz średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Jest dostępny na receptę.

Olanzapine Passauer

Olanzapine Passauer to lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny oraz stabilizujący nastrój. Wykazuje powinowactwo do licznych receptorów: serotoninowych, dopaminowych, cholinergicznych receptorów muskarynowych, α1-adrenergicznych i histaminowych receptorów H1. Jest skuteczny w długookresowym leczeniu podtrzymującym pacjentów, u których stwierdzono dobrą odpowiedź na leczenie w początkowej fazie terapii. Wskazany jest w leczeniu schizofrenii oraz średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Lek jest dostępny wyłącznie na receptę.

Olanzapine Renantos

Olanzapine Renantos to lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny oraz stabilizujący nastrój. Wykazuje powinowactwo do licznych receptorów: serotoninowych, dopaminowych, cholinergicznych receptorów muskarynowych, α1-adrenergicznych i histaminowych. Lek jest wskazany w leczeniu schizofrenii oraz średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Jest dostępny na receptę.

Olanzapine Teva

Olanzapine Teva to lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny oraz stabilizujący nastrój. Jest skuteczny w leczeniu schizofrenii, średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Olanzapine Teva jest również stosowany w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej u pacjentów, którzy dobrze zareagowali na leczenie w początkowej fazie terapii. Lek ten jest dostępny na receptę.

Olanzin

Olanzin to lek z grupy neuroleptyków, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz w długoterminowym leczeniu podtrzymującym u osób, które wykazały dobrą odpowiedź na początkową terapię. Olanzin jest również wskazany w leczeniu umiarkowanych i ciężkich epizodów manii oraz w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej u osób, które dobrze zareagowały na leczenie olanzapiną podczas epizodu manii. Lek jest dostępny na receptę.

Olazax

Olazax to lek z grupy neuroleptyków, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii oraz w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej u osób, które dobrze zareagowały na leczenie początkowe. Olazax jest dostępny na receptę.

Olazax Disperzi

Olazax Disperzi to lek, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Jest to atypowy lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny oraz stabilizujący nastrój, pochodna tienobenzodiazepiny. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii, średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii oraz w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. Lek jest dostępny na receptę.

Olpinat

Olpinat to lek z grupy neuroleptyków stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych. Zawiera substancję czynną olanzapinę. Lek jest dostępny na receptę. Wskazany jest w leczeniu schizofrenii, długoterminowym leczeniu podtrzymującym u osób, u których stwierdzono dobrą odpowiedź na leczenie początkowe, leczeniu średnionasilonych i ciężkich epizodów manii oraz zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej u osób, u których w leczeniu manii uzyskano dobrą odpowiedź na olanzapinę.

Orfiril

Orfiril to lek przeciwdrgawkowy, który jest stosowany w leczeniu różnych typów napadów padaczkowych, takich jak napady nieświadomości, napady miokloniczne i toniczno-kloniczne. Lek ten jest również stosowany w leczeniu epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Orfiril jest dostępny na receptę.

Orfiril Long

Orfiril Long to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną walproinian sodu. Jest stosowany w leczeniu napadów padaczkowych oraz epizodów manii w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Lek występuje w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, co pozwala na stopniowe uwalnianie substancji czynnej i długotrwałe działanie.

Parnassan

Parnassan to lek przeciwpsychotyczny, którego substancją czynną jest olanzapina. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości, ma sprzeczne z rzeczywistością przekonania, jest nadmiernie podejrzliwy i wycofuje się z kontaktów z innymi ludźmi. Parnassan jest również stosowany w leczeniu od średnio nasilonych do ciężkich epizodów manii. Jest dostępny na receptę.

Pinexet

Pinexet

Pinexet to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną o nazwie kwetiapina. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej, w tym w leczeniu epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu. Dodatkowo, Pinexet jest stosowany do zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej (epizodom mieszanym, manii lub depresji) u pacjentów, którzy reagowali na wcześniejsze leczenie kwetiapiną. Lek jest dostępny na receptę.

Quetiapine Actavis

Quetiapine Actavis to lek przeciwpsychotyczny, którego substancją czynną jest kwetiapina. Lek ten jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe i depresja. Działanie przeciwpsychotyczne wynika głównie z blokady receptorów dopaminergicznych i serotoninergicznych 5-HT2 w mózgu. Lek jest dostępny na receptę.

Quetiapine Lambda

Quetiapine Lambda to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną kwetiapinę. Lek ten jest stosowany w leczeniu schizofrenii, w tym również w zapobieganiu nawrotom choroby u pacjentów ze stabilną schizofrenią. Jest również wskazany do stosowania w leczeniu zarówno epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu, jak i epizodów ciężkiej depresji, w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Quetiapine Lambda jest dostępny na receptę.

Ranofren

Ranofren

Ranofren to lek, który zawiera substancję czynną olanzapinę i należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii, a także w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. Lek jest dostępny na receptę.

Sizin

Sizin to lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny oraz stabilizujący nastrój, który zawiera substancję czynną o nazwie olanzapina. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych, a także w leczeniu średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Lek ten jest dostępny na receptę.

Symquel XR

Symquel XR to lek o działaniu przeciwpsychotycznym, który zawiera substancję czynną kwetiapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, związanych z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Symquel XR jest również stosowany w leczeniu ciężkich epizodów depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Lek jest dostępny na receptę.

Synza

Synza to lek na receptę, który zawiera substancję czynną o nazwie olanzapina. Jest to lek przeciwpsychotyczny, stosowany w leczeniu psychiatrycznym. Stosuje się go w leczeniu schizofrenii oraz manii o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. Lek ten łagodzi objawy niektórych chorób psychicznych, wykazujących się obniżeniem nastroju (depresją).

Zalasta

Zalasta to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz w długoterminowym leczeniu podtrzymującym pacjentów, u których stwierdzono dobrą odpowiedź na leczenie w początkowej fazie terapii. Zalasta jest również skuteczna w leczeniu umiarkowanych i ciężkich epizodów manii. Lek jest dostępny na receptę.

Zeldox

Zeldox to lek przeciwpsychotyczny zawierający substancję czynną zyprazydon. Jest dostępny na receptę. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii u dorosłych, a także w leczeniu epizodu manii lub epizodu mieszanego u dorosłych i dzieci w wieku od 10 do 17 lat. Lek jest dostępny w różnych formach, takich jak kapsułki, zawiesina doustna oraz proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Zolafren

Zolafren

Zolafren to lek przeciwpsychotyczny, którego substancją czynną jest olanzapina. Jest dostępny w postaci powlekanych tabletek. Lek jest stosowany w leczeniu schizofrenii, średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii oraz w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. Zolafren jest dostępny na receptę.

Zolafren-Swift

Zolafren-swift

Zolafren-Swift to lek, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Należy do grupy leków przeciwpsychotycznych i jest stosowany w leczeniu różnych chorób psychicznych. Jest wskazany w leczeniu schizofrenii, średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii oraz w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. Lek jest dostępny na receptę.

Zolaxa

Zolaxa

Zolaxa to lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny i stabilizujący nastrój, który zawiera substancję czynną olanzapinę. Jest dostępny w postaci tabletek powlekanych. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii, epizodów maniakalnych oraz afektywnej choroby dwubiegunowej. Lek jest dostępny na receptę.

Leki stosowane w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej

Lista leków stosowanych w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD).

Zobacz także:

ADHD – zespół nadpobudliwości ruchowej
Depresja
Dysleksja
Schizofrenia
Preparaty na sen i uspokojenie
Uzależnienie od alkoholu (alkoholizm)
Zaburzenia lękowe (nerwica)
Wszystkie leki na choroby psychiczne i zaburzenia psychologiczne

Czym jest choroba afektywna dwubiegunowa?

Choroba afektywna dwubiegunowa, w skrócie ChAD, to poważna choroba psychiczna powodująca ekstremalne wahania nastroju. Chorzy mogą czuć się jak na swoistej kolejce górskiej, w jednej chwili wjeżdżają na sam szczyt w poczuciu, iż mogą osiągnąć wszystko, by za chwilę zjechać na sam dół negatywnych emocji, z których nie sposób się wygrzebać – na tym jednak nie koniec, wzlotów i upadków będzie znacznie więcej.

Wyróżnia się dwa typy dwubiegunowości – w pierwszym chory doświadcza na przemian okresów depresji oraz manii. Stany maniakalne u pacjentów z ChAD zazwyczaj określane są jako przyjemne – dają bowiem choremu uczucie pełni sił, szczęścia i możliwości osiągnięcia wszystkiego, czasami zdarza się jednak, iż  nastrój podczas okresów manii jest niezwykle drażliwy. Drugi rodzaj ChAD cechuje się występowaniem tych samych stanów co w przypadku pierwszym z tą różnicą, iż okresy maniakalne u pacjentów są o wiele słabsze. W ostatnim czasie do trzeciego typu zalicza się także cyklotymię, czyli łagodniejszą odmianę ChAD.

Ponadto sklasyfikowano także dwa podtypy określane jako „rapid cycling” – stwierdzany, gdy w ciągu roku występują przynajmniej cztery nawroty – oraz „ultra rapid cycling” gdy liczba nawrotów przekracza liczbę rzędu kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu.

Leki na ChAD

Leczenie choroby afektywno – dwubiegunowej, a raczej skuteczne leczenie, zależy tylko i wyłącznie od stopnia współpracy pacjenta i gotowości do stosowania środków farmakologicznych, które czasami trzeba przyjmować przez resztę życia. Przykładowe leki, których działanie potwierdzono to środki normotymiczne, haloperidol czy zuklopentiksol. W trudniejszych przypadkach może się okazać, iż konieczne będzie przyjmowanie dwóch lub więcej rodzajów leków.

Przykładowe substancje czynne stosowane w lekach psychiatrycznych:

Depresja / zaburzenia lękowe:

Agomelatyna
Cytalopram
Duloksetyna
Escitalopram
Lamotrygina
Mirtazapina
Wenlafaksyna

Schizofrenia, epizody maniakalne:

Arypiprazol
Kwetiapina
Olanzapina
Rysperydon

ADHD:

Metylofenidat

Bezsenność i uspokojenie:

Midazolam
Zolpidem