Leki stosowane w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej

Lista leków stosowanych w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD).

Zobacz także:

ADHD – zespół nadpobudliwości ruchowej
Depresja
Dysleksja
Schizofrenia
Preparaty na sen i uspokojenie
Uzależnienie od alkoholu (alkoholizm)
Zaburzenia lękowe (nerwica)
Wszystkie leki na choroby psychiczne i zaburzenia psychologiczne

Czym jest choroba afektywna dwubiegunowa?

Choroba afektywna dwubiegunowa, w skrócie ChAD, to poważna choroba psychiczna powodująca ekstremalne wahania nastroju. Chorzy mogą czuć się jak na swoistej kolejce górskiej, w jednej chwili wjeżdżają na sam szczyt w poczuciu, iż mogą osiągnąć wszystko, by za chwilę zjechać na sam dół negatywnych emocji, z których nie sposób się wygrzebać – na tym jednak nie koniec, wzlotów i upadków będzie znacznie więcej.

Wyróżnia się dwa typy dwubiegunowości – w pierwszym chory doświadcza na przemian okresów depresji oraz manii. Stany maniakalne u pacjentów z ChAD zazwyczaj określane są jako przyjemne – dają bowiem choremu uczucie pełni sił, szczęścia i możliwości osiągnięcia wszystkiego, czasami zdarza się jednak, iż  nastrój podczas okresów manii jest niezwykle drażliwy. Drugi rodzaj ChAD cechuje się występowaniem tych samych stanów co w przypadku pierwszym z tą różnicą, iż okresy maniakalne u pacjentów są o wiele słabsze. W ostatnim czasie do trzeciego typu zalicza się także cyklotymię, czyli łagodniejszą odmianę ChAD.

Ponadto sklasyfikowano także dwa podtypy określane jako „rapid cycling” – stwierdzany, gdy w ciągu roku występują przynajmniej cztery nawroty – oraz „ultra rapid cycling” gdy liczba nawrotów przekracza liczbę rzędu kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu.

Leki na ChAD

Leczenie choroby afektywno – dwubiegunowej, a raczej skuteczne leczenie, zależy tylko i wyłącznie od stopnia współpracy pacjenta i gotowości do stosowania środków farmakologicznych, które czasami trzeba przyjmować przez resztę życia. Przykładowe leki, których działanie potwierdzono to środki normotymiczne, haloperidol czy zuklopentiksol. W trudniejszych przypadkach może się okazać, iż konieczne będzie przyjmowanie dwóch lub więcej rodzajów leków.

Przykładowe substancje czynne stosowane w lekach psychiatrycznych:

Depresja / zaburzenia lękowe:

Agomelatyna
Cytalopram
Duloksetyna
Escitalopram
Lamotrygina
Mirtazapina
Wenlafaksyna

Schizofrenia, epizody maniakalne:

Arypiprazol
Kwetiapina
Olanzapina
Rysperydon

ADHD:

Metylofenidat

Bezsenność i uspokojenie:

Midazolam
Zolpidem