Adepend

Adepend to lek stosowany w ramach ogólnego programu leczenia alkoholizmu. Dzięki niemu, ryzyko nawrotu choroby zostaje zredukowane, a abstynencja wspomagana.

Bunorfin

Bunorfin to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną – buprenorfinę. Jest to opioidowy lek przeciwbólowy, pochodna tebainy. Lek jest przeznaczony dla dorosłych, którzy wyrazili zgodę na leczenie uzależnienia od opioidów. Leczenie musi odbywać się pod kontrolą lekarza mającego doświadczenie w leczeniu zależności/uzależnienia od opioidów. Bunorfin jest stosowany w ramach leczenia substytucyjnego uzależnienia od narkotyków opioidowych, obejmujące leczenie farmakologiczne, społeczne i psychologiczne.

Buprenorphine Actavis

Buprenorphine Actavis to lek opioidowy zawierający buprenorfinę jako substancję czynną. Lek jest stosowany w leczeniu uzależnienia od narkotyków opioidowych, takich jak heroina lub morfina 2. Lek jest dostępny na receptę i jest stosowany w postaci tabletek podjęzykowych.

Buprenorphine Alkaloid

Buprenorphine Alkaloid to lek opioidowy zawierający buprenorfinę jako substancję czynną. Lek jest stosowany w leczeniu uzależnienia od narkotyków opioidowych, takich jak heroina lub morfina 24. Preparat jest dostępny na receptę i jest stosowany w postaci systemu transdermalnego.

Buvidal

Buvidal to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu uzależnienia od opioidów. Jest to preparat o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że jego składniki aktywne są uwalniane stopniowo w celu zapewnienia stałego poziomu leku w organizmie. Wskazaniem do stosowania Buvidal jest leczenie osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia, które są uzależnione od opioidów i które wcześniej były stabilizowane za pomocą leczenia substytucyjnego opioidami pod nadzorem lekarza.

Campral

Campral to lek, którego substancją czynną jest akamprozat. Ma on budowę chemiczną podobną do budowy neuroprzekaźników, takich jak tauryna czy kwas γ-aminomasłowy (GABA). Lek ten wpływa na uzależnienie od alkoholu, zmniejszając spożycie alkoholu i nie zaburzając spożycia pokarmów i płynów. Stosuje się go w leczeniu podtrzymującym abstynencję alkoholową u osób uzależnionych od alkoholu, z jednocześnie prowadzoną psychoterapią. Campral jest dostępny na receptę.

Champix

Champix to lek beznikotynowy, który pomaga dorosłym osobom rzucić palenie tytoniu. Działa poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawienia związanych z zaprzestaniem palenia. Lek ten jest dostępny na receptę.

Cytisinicline APC Pharmlog

Cytisinicline APC Pharmlog to lek, który jest stosowany w terapii nikotynowej. Jest to lek na receptę. Wskazany jest dla osób, które chcą rzucić palenie, ponieważ pomaga zmniejszyć pragnienie nikotyny i objawy odstawienia. Lek ten działa poprzez wiązanie się z receptorami nikotynowymi w mózgu, co pomaga zmniejszyć uczucie przyjemności związane z paleniem tytoniu.

Cytisinicline Pro-Pharma

Lek Cytisinicline Pro-Pharma zawiera substancję czynną cytyzyniklinę. Jest to lek stosowany w celu zaprzestania palenia i zmniejszenia głodu nikotynowego u dorosłych palaczy, którzy chcą przestać palić. Celem stosowania produktu Cytisinicline Pro-Pharma jest trwałe zaprzestanie stosowania produktów zawierających nikotynę. Nie posiadam informacji na temat dostępności tego leku na receptę.

Cytisinum Aflofarm

Cytisinum Aflofarm to lek dostępny bez recepty, który zawiera substancję czynną – cytyzynę. Działanie tej substancji jest podobne do nikotyny, jednak stopniowo wypiera ona ją z organizmu. Stosowanie tego leku może pomóc w zmniejszeniu uzależnienia od nikotyny oraz w odzwyczajeniu od palenia tytoniu bez występowania objawów abstynencji, takich jak głód nikotynowy. Produkt leczniczy stosuje się w leczeniu uzależnienia od nikotyny.

Cytisinum APC

Cytisinum APC to lek stosowany w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Działa poprzez pobudzanie autonomicznego układu nerwowego w sposób podobny jak nikotyna, co pozwala na stopniowe zmniejszenie zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny. Lek ten jest dostępny bez recepty.

Denicit

Denicit to lek, którego substancją czynną jest cytyzyna. Jest przeznaczony dla osób dorosłych, które chcą rzucić palenie. Wskazaniem do jego stosowania jest odzwyczajanie się od palenia tytoniu i zmniejszenie głodu nikotynowego. Produkt leczniczy jest dostępny na receptę.

Desmoxan

Desmoxan

Desmoxan to lek, który pomaga w rzuceniu palenia. Jego substancją czynną jest cytyzyna, która działa podobnie do nikotyny. Cytyzyna stopniowo wypiera nikotynę z organizmu, co pozwala na stopniowe zmniejszenie uzależnienia od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów abstynencji (głodu nikotynowego). Lek jest dostępny bez recepty. Wskazaniem do stosowania Desmoxanu jest leczenie uzależnienia od nikotyny.

Detusan

Detusan

Detusan to wyrób medyczny, który jest dostępny bez recepty. Jest dedykowany osobom palącym, a jego zadaniem jest zmniejszenie częstotliwości odruchu kaszlowego. Preparat nawilża i obleka śluzówkę gardła, co pomaga łagodzić podrażnienia spowodowane kontaktem z dymem tytoniowym. Detusan dostępny jest w formie pastylek do ssania.

Disulfiram WZF

Disulfiram WZF

Disulfiram WZF to lek w postaci tabletek do implantacji, który zawiera substancję czynną – disulfiram. Jest inhibitorem dehydrogenazy aldehydowej, co oznacza, że hamuje przekształcanie aldehydu octowego do kwasu octowego. Lek jest stosowany pomocniczo w leczeniu uzależnienia od alkoholu u wybranych i współpracujących pacjentów, zawsze w połączeniu z odpowiednim leczeniem wspomagającym. Jest dostępny na receptę.

Exicyt

Exicyt to lek zawierający cytyzyniklinę, który jest stosowany w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Cytyzyniklina działa poprzez pobudzanie receptorów nikotynowych w mózgu, co pomaga zmniejszyć objawy odstawienia od nikotyny. Lek jest dostępny na receptę i powinien być stosowany pod nadzorem lekarza. Wskazaniem do stosowania jest pomoc w rzuceniu palenia dla osób uzależnionych od nikotyny.

Exmo

Exmo – nikotyna to lek stosowany w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Działa poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny, takich jak głód nikotynowy, depresja, obniżony nastrój, nadmierna nerwowość, napięcie, problemy ze snem i koncentracją, zwiększony apetyt. Lek jest dostępny bez recepty. Wskazaniem do jego stosowania jest chęć rzucenia palenia tytoniu.

Exmo Fruit

Exmo Fruit to lek dostępny bez recepty, zawierający nikotynę jako substancję czynną. Jest stosowany w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób palących, które są zdecydowane na trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. Działa poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego. Produkt występuje w postaci gumy do żucia.

Exmo Mint

Exmo Mint to lek zawierający nikotynę, który jest dostępny bez recepty. Jest to lek stosowany w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Pomaga w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu oraz zmniejsza głód nikotynowy u osób chcących przestać palić. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości, Exmo Mint powinien być stosowany w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego.

Heminevrin

Heminevrin to lek o działaniu uspokajającym, nasennym i przeciwdrgawkowym. Jest stosowany w leczeniu stanów niepokoju, pobudzenia i splątania, a także zaburzeń snu u osób w wieku podeszłym. Ponadto, Heminevrin jest używany w leczeniu ostrych stanów abstynencji poalkoholowej. Lek jest dostępny na receptę.

Lefisyo

Lefisyo jest stosowany jako część terapii substytucyjnej w leczeniu uzależnienia od opiatów (opioidów) u dorosłych. Terapia ta obejmuje opiekę medyczną, społeczną i psychologiczną. Lek ten jest również stosowany jako substytucyjna terapia pomostowa, na przykład w przypadku hospitalizacji. Lefisyo jest dostępny na receptę.

Levosublana

Levosublana to lek przeciwbakteryjny, który jest dostępny na receptę. Zawiera substancję czynną lewofloksacyna, która jest syntetycznym chemioterapeutykiem o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Lek jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na lewofloksacynę, takich jak ostre bakteryjne zapalenie zatok, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie płuc, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Methadone hydrochloride Delfarma

Lek Methadone hydrochloride Delfarma zawiera chlorowodorek metadonu, który należy do grupy narkotycznych leków przeciwbólowych. Jego zastosowanie polega na leczeniu uzależnienia od opioidów, leczeniu substytucyjnym uzależnień od heroiny i morfiny, a także łagodzeniu silnych bólów, zwłaszcza w chorobach nowotworowych i po operacjach chirurgicznych. Lek jest dostępny na receptę.

Methadone hydrochloride INN-FARM

Methadone Hydrochloride INN-FARM to lek w postaci syropu, który należy do grupy opioidowych leków przeciwbólowych. Działa na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do morfiny. Jest stosowany w leczeniu zespołu abstynencyjnego, leczeniu uzależnienia od morfiny i heroiny, a także w łagodzeniu silnych bólów, występujących zwłaszcza w chorobach nowotworowych i po operacjach chirurgicznych. Lek jest dostępny na receptę.

Misyo

Misyo to lek zawierający chlorowodorek metadonu, który jest silnym lekiem przeciwbólowym o charakterze agonisty opioidowego. Stosowany jest głównie w terapii odwykowej osób uzależnionych od heroiny i morfiny, a także jako lek drugiego rzutu w leczeniu silnego bólu nowotworowego i pooperacyjnego. Misyo jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to substytucyjne podtrzymujące leczenie uzależnienia od opioidów u dorosłych oraz leczenie silnego bólu nowotworowego i pooperacyjnego.

Naltex

Naltex to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną naltrekson. Jest to antagonista receptorów opioidowych, który działa poprzez blokowanie dostępu egzogennych opioidów do tych receptorów. Lek ten jest stosowany w leczeniu uzależnienia od opioidów i alkoholu. Naltex jest częścią kompleksowego postępowania leczniczego, które obejmuje porady psychologiczne dla pacjentów uzależnionych od opioidów i poddawanych detoksykacji. Jest również wskazany jako lek wspomagający abstynencję oraz zmniejszający potrzebę napicia się alkoholu.

Nexodal

Nexodal to lek w postaci roztworu do wstrzykiwań, stosowany do przeciwdziałania skutkom przedawkowania opiatów, na przykład przedawkowania morfiny. Jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania Nexodalu jest przeciwdziałanie skutkom przedawkowania opiatów.

Niccorex

Niccorex to lek zawierający nikotynę, który jest stosowany w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Nikotyna jest alkaloidem występującym w naturze, głównie w liściach tytoniu. Lek ten pomaga zmniejszyć objawy odstawienia nikotyny, takie jak drażliwość, niepokój, zaburzenia nastroju, zawroty głowy, bóle głowy i zaburzenia snu. Niccorex jest dostępny bez recepty.

Nico

Nico to lek, który pomaga w rzuceniu palenia. Jego substancją czynną jest nikotyna. Lek dostępny jest w postaci gumy do żucia, a jedna guma zawiera 4 mg nikotyny. Nico jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania leku jest uzależnienie od palenia tytoniu.

Nico Fruit

Nico Fruit to lek dostępny bez recepty, który pomaga w walce z nałogiem palenia tytoniu. Substancją czynną leku jest nikotyna, która łagodzi objawy związane z rzuceniem palenia, takie jak głód nikotynowy, drażliwość czy problemy ze snem. Lek jest dostępny w formie gumy do żucia o różnych smakach, co ułatwia dawkowanie i pozwala na indywidualne dostosowanie terapii. Wskazaniem do stosowania jest terapia nikotynowa mająca na celu złagodzenie objawów zespołu abstynencyjnego u osób uzależnionych od nikotyny.

Nico Mint

Nicorette Classic Gum to lek dostępny bez recepty, który pomaga w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych. Jest to guma do żucia zawierająca nikotynę, która ułatwia zaprzestanie palenia papierosów poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych. Lek jest przeznaczony dla osób zdecydowanych na rzucenie nałogu.

Nicoferin

Nicoferin to lek stosowany w terapii odzwyczajania się od palenia tytoniu. Jego głównym zadaniem jest zmniejszenie głodu nikotynowego u osób, które chcą rzucić palenie. Celem stosowania Nicoferinu jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę. Lek jest dostępny bez recepty.

Nicopass

Nicopass to lek dostępny bez recepty, który pomaga w rzuceniu palenia. Zawiera nikotynę, która łagodzi objawy związane z rzuceniem palenia, takie jak drażliwość, nadmierny apetyt i wzrost masy ciała. Lek ten jest przeznaczony dla dorosłych palaczy i jest dostępny w postaci pastylek do ssania o smaku lukrecji-mięty.

Nicopatch

Nicopatch to lek, który pomaga w rzuceniu palenia. Jest to system transdermalny, który jest przyklejany do skóry. Nikotyna zawarta w plastrach w ilości 7, 14, 21 mg po przyklejeniu do skóry przenika przez nią przez 24 godziny. Lek jest stosowany w łagodzeniu objawów odstawiennych nikotyny u osób uzależnionych od nikotyny. Nicopatch jest dostępny bez recepty.

Nicopatch TTS

Nicopatch TTS to lek, który wspomaga rzucenie palenia tytoniu. Jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat. Gdy pacjent przestaje nagle dostarczać organizmowi nikotynę zawartą w wyrobach tytoniowych, mogą wystąpić różne rodzaje dyskomfortu, określane jako objawy z odstawienia. Jest to system transdermalny plaster przezskórny, który zawiera lek w części przylegającej do skóry. Po naklejeniu plastra, nikotyna jest powoli uwalniana do organizmu i łagodzi objawy wynikające z odstawienia nikotyny, co ułatwia zaprzestanie palenia. Lek jest dostępny bez recepty.

Nicorama Fruitmint

Nicorama Fruitmint to lek, który pomaga w procesie zaprzestania palenia. Dzięki zawartej w nim nikotynie, łagodzi on objawy odstawienne oraz głód nikotynowy, co z kolei zapobiega powrotowi do nałogu. Leczenie ma na celu całkowite wyeliminowanie używania tytoniu. Produkt leczniczy Nicorama Fruitmint najlepiej stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Nie jest wymagana recepta do zakupu tego leku.

Nicorama Mint

Nicorama Mint to lek, który pomaga w procesie zaprzestania palenia. Dzięki zawartej w nim nikotynie, łagodzi on objawy odstawienne oraz głód nikotynowy, co zapobiega powrotowi do nałogu. Leczenie ma na celu całkowite wyeliminowanie używania tytoniu. Produkt leczniczy Nicorama Mint najlepiej stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Lek jest dostępny bez recepty.

Nicorette Classic Gum

Nicorette Classic Gum to lek dostępny bez recepty, który pomaga w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych. Jest to guma do żucia zawierająca nikotynę, która ułatwia zaprzestanie palenia papierosów poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych. Lek jest przeznaczony dla osób zdecydowanych na rzucenie nałogu.

Nicorette Cool Berry

Nicorette Cool Berry to lek dostępny bez recepty, który pomaga palaczom rzucić nałóg. Jest to aerozol do stosowania w jamie ustnej o smaku czerwonych owoców. Działa poprzez dostarczanie nikotyny, zastępując w ten sposób papierosy. Lek ten jest przeznaczony dla osób dorosłych i pomaga złagodzić objawy odstawienia, w tym głód nikotynowy, podczas próby rzucenia palenia lub ograniczenia palenia przed całkowitym zaprzestaniem. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych.

Nicorette Coolmint

Nicorette Coolmint to lek dostępny bez recepty, który zawiera nikotynę. Jest to preparat ułatwiający zaprzestanie palenia papierosów poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego. Lek jest przeznaczony do stosowania u osób palących w wieku 18 lat i powyżej. W miarę możliwości, Nicorette Coolmint powinno być stosowane w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego.

Leki na uzależnienie

Lista leków wspomagających leczenie uzależnień m.in. od nikotyny, alkoholu, czy narkotyków. Poniższy spis leków obejmuje preparaty, które mogą być wykorzystywane, aby pomóc osobie uzależnionej odstawić alkohol, czy rzucić nikotynę, ale nie tylko. Spis uwzględnia również leki, które mogą być stosowane jako środki wspomagające abstynencję i zmniejszające potrzebę odurzania się, wykazujące działanie uspokajające, nasenne oraz spazmolityczne (rozkurczające mięśnie gładkie). Znajdziesz tu ulotki leków oraz opinie pacjentów o lekach stosowanych w leczeniu uzależnień.

Zobacz także:

Leki na rzucanie palenia
Uzależnienie od alkoholu (alkoholizm)

Czym tak naprawdę jest uzależnienie?

Zgodnie z definicją uzależnienie jest to stan zaburzający zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka, w którym występuje przymus wykonywania danej czynności lub zażywania określonej substancji psychoaktywnej. Chociaż w leczeniu nałogów wykorzystywana jest przede wszystkim psychoterapia, to w wielu przypadkach z pomocą przychodzą także leki farmakologiczne, które mogą być stosowane wspomagająco w leczeniu uzależnień, wypierając toksyny z organizmu i zmniejszając nawroty choroby.
Jakie rodzaje uzależnień można wyróżnić?

Wyróżnia się trzy podstawowe grupy uzależnień:

Uzależnienia fizjologiczne (fizyczne) – dotyczy przede wszystkim silnej potrzeby zażywania konkretnej substancji. W przypadku zaprzestania aplikowania, występuje silna reakcja organizmu zwana zespołem abstynencyjnym. W zależności od rodzaju substancji i poziomu uzależnienia mogą wystąpić takie objawy jak ból, wymioty, drżenie mięśni, bezsenność, biegunka itd.)

Uzależnienia psychiczne (psychologiczne) – dotyczy silnej potrzeby wykonywania pewnej czynności lub zażycia danej substancji, z tą różnicą, że w przypadku uzależnienia psychicznego nie dochodzi do fizjologicznych następstw w przypadku niespełnienia potrzeby

Od czego najczęściej się uzależniamy i jakie są metody leczenia?

Uzależnienie od alkoholu – związane jest z częstym piciem alkoholu w nadmiernych ilościach. Pacjent odczuwa silne pragnienie picie tzw. głód alkoholowy, traci kontrolę nad wszelkimi zachowaniami związanymi z piciem (np. nie kontroluje ilości wypijanego alkoholu). Osoba uzależniona od alkoholu odczuwa zwiększoną tolerancję na ilość wypitego trunku, z czasem musi wypić więcej, aby uzyskać ten sam efekt co wcześniej. Leczenie jest bardzo trudne i złożone, a polega najczęściej na psychoterapii i stosowaniu farmakologicznych leków na  uzależnienie. Przede wszystkim bardzo trudno jest zmotywować osobę uzależnioną do podjęcia leczenia. Leczenie alkoholizmu w Polsce jest nieodpłatne, odbywa się specjalistycznych placówkach leczenia uzależnień, a także w przychodniach i poradniach ambulatoryjnych.

Uzależnienie od papierosów – choroba o charakterze przewlekłym oraz nawracającym. Pacjent odczuwa konieczność palenia papierosów, przyjmowania substancji uzależniającej, nikotyny. Osoba paląca z czasem zwiększa ilość wypalanych papierosów i tym samym traci kontrolę nad nałogiem. Osoba uzależniona zaniedbuje inne czynności lub nawet przyjemności na rzecz zapalenia papierosa. Papierosy zwierają ponad cztery tysiące związków toksycznych. Oczywiste jest, że palenie skutkuje poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi (choroby układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, choroby nowotworowe). Niestety wielu ludzi nie porzuca tego nałogu pomimo świadomości na temat jego szkodliwości. Tymczasem współczesna medycyna oferuje coraz większą liczbę leków umożliwiających skuteczne leczenie tego typu uzależnień.

Uzależnienie od narkotyków – Jest to bardzo poważny problem o podłożu społecznym. Najczęściej zażywanymi narkotykami w Polsce są marihuana, amfetamina, opioidy, MDMA, kokaina, mefedron. Nie zapominajmy też o tzw. dopalaczach. W zależności od rodzaju przyjmowanej substancji, może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Prowadzi często do przedwczesnej śmierci. Powody sięgania po narkotyki mogą być różne. Począwszy ot trudnej sytuacji życiowej np. społeczno-ekonomicznej (chęci oderwania się od ciężkiej rzeczywistości) po zwykłą ludzką ciekawość, wpływ otoczenia. Osoby uzależnione od narkotyków wykazują zmiany w zachowaniu (np. wahania nastroju, nadmierna aktywność lub apatia, wyciszenie. Leczenie jest niezwykle trudne i w bardzo dużym stopniu uzależnione od osoby uzależnionej. Leczenie odbywa się w specjalnych, zamkniętych ośrodkach, gdzie przeprowadzana jest detoksykacja (tzw. detoks) w warunkach izolacja od środowiska innych narkomanów.

Inne przykładowe typy uzależnień – od leków, komputera lub gier komputerowych, hazardu, zakupów, pracy, seksu.