Leczenie farmakologiczne choroby Alzheimera

Lista leków stosowanych w leczeniu choroby Alzheimera.

Zobacz także:

Choroba Parkinsona
Migrena
Padaczka (epilepsja)
Pamięć i koncentracja
Stwardnienie rozsiane (SM)
Wszystkie leki neurologiczne

Czym jest Choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera to zwyrodnieniowe schorzenie mózgu charakteryzujące się postępowymi zaburzeniami pamięci oraz zachowania, które w końcowej formie choroby uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie oraz zaburzają kontakty społeczne. Przyczyną choroby Alzheimera jest odkładanie się w mózgu białek beta-amyloidu oraz Tau, które mają patologiczną strukturę. Ich obecność w mózgu prowadzi do śmierci pojedynczych komórek, a co za tym idzie – zmniejszenia ilości produkowanych neuroprzekaźników, niezbędnych do prawidłowej pracy mózgu. Schorzenie to najczęściej dotyka osoby po 65. roku życia. Dowiedziono, że choroby takie jak nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca czy cukrzyca typu drugiego zwiększają ryzyko rozwoju choroby Alzheimera.

Jakie leki na chorobę Alzheimera?

Leczenie ma charakter objawowy, czyli nie likwiduje przyczyn choroby, a jedynie eliminuje, lub zwalcza jej objawy. Obecnie w farmakoterapii choroby Alzheimera wykorzystuję się głównie inhibitory acetylocholinoesterazy (takie jak takryna, rywastnygmina, donepezil i galantamina) oraz antagonistę receptora NMDA – menatrynę.

Stosowanie inhibitorów acetylocholinoesterazy zmniejszają tempo rozkładu acetylocholiny, przeciwdziałając tym samym śmierci komórek cholinergicznych znajdujących się w mózgu. Leki z tej grupy zarejestrowane są pod nazwami Aricept, Razadyne i Exelon.

Akatinol to niekompetycyjny antagonista receptora NMDA, kontrolujący stężenie kwasu glutaminowego w mózgu, dzięki czemu zapobiega jego toksycznym efektom oraz śmierci komórek mózgu. Wykazano, że lek powoduje satysfakcjonujące statystycznie rezultaty, jednakże są one marginalne pod względem klinicznym.

Przykładowe leki (substancje) stosowane w neurologii:

Choroba Parkinsona:

Entakapon
Karbidopa
Lewodopa
Pramipeksol
Rasagilina
Ropinirol
Rywastygmina

Choroba Alzheimera:

Donepezyl
Memantyna
Rywastygmina
Winpocetyna

Migrena:

Sumatryptan
Topiramat

Padaczka:

Gabapentyna
Karbamazepina
Lakozamid
Lamotrygina
Lewetyracetam
Pregabalina
Topiramat
Walproinian sodu

Pamięć i koncentracja: