Konsultacja merytoryczna:

Rywastygmina Aurovitas

Substancją czynną leku Rywastygmina Aurovitas jest rywastygmina.

Rywastygmina należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinesterazy. U pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego pewne komórki nerwowe w mózgu obumierają, powodując zmniejszenie stężenia acetylocholiny będącej neuroprzekaźnikiem (substancją umożliwiającą komunikowanie się komórek nerwowych między sobą). Działanie rywastygminy polega na blokowaniu enzymów powodujących rozpad acetylocholiny: acetylocholinesterazy i butyrylocholinesterazy. Blokując działanie tych enzymów rywastygmina umożliwia zwiększenie stężenia acetylocholiny w mózgu, co pomaga w łagodzeniu objawów choroby Alzheimera.

Lek Rywastygmina Aurovitas jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z łagodnym do umiarkowanie ciężkiego otępieniem typu alzheimerowskiego, postępującą chorobą mózgu, która wywołuje stopniowe zaburzenia pamięci, zdolności intelektualnych i zachowania.

Jaki jest skład Rywastygmina Aurovitas, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną jest rywastygmina.
Rywastygmina Aurovitas, 4,6 mg/24 h: z każdego plastra w okresie 24 godzin uwalnia się 4,6 mg rywastygminy. Każdy plaster ma powierzchnię 5 cm2 i zawiera 9 mg rywastygminy.

Rywastygmina Aurovitas 9,5, mg/24 h: z każdego plastra w okresie 24 godzin uwalnia się 9,5 mg rywastygminy. Każdy plaster ma powierzchnię 10 cm2 i zawiera 18 mg rywastygminy.

Pozostałe składniki to:
Warstwa zawierająca substancję czynną:
Warstwa przylegająca akrylowa
Butylu metakrylanu i metylu metakrylanu kopolimer
Warstwa przylegająca:
Warstwa przylegająca silikonowa

Warstwy zewnętrzne:
Poliester
Poliester pokryty fluorem.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Rywastygmina Aurovitas – jak stosować ten lek?

Lek Rywastygmina Aurovitas, system transdermalny, plaster należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

UWAGA:
• Przed nałożeniem JEDNEGO nowego plastra poprzedni plaster należy usunąć.
• Stosować tylko jeden plaster na dobę.
• Nie należy przecinać plastra na mniejsze kawałki.
• Mocno docisnąć plaster wewnętrzną stroną dłoni i przytrzymać przez co najmniej 30 sekund.

Jak rozpoczynać leczenie
Lekarz poinformuje pacjenta, który lek Rywastygmina Aurovitas, system transdermalny, plaster jest najlepszy w danym przypadku.
• Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od leku Rywastygmina Aurovitas, 4,6 mg/24 h.
• Zalecana, zazwyczaj stosowana dawka dobowa to jeden plaster leku Rywastygmina Aurovitas, 9,5 mg/24 h na dobę.
• Należy nalepiać tylko jeden plaster Rywastygmina Aurovitas na raz i należy zmieniać go na nowy po 24 godzinach.
Podczas leczenia lekarz może dostosować dawkę leku do potrzeb danego pacjenta.
Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez dłużej niż trzy dni, nie powinien nalepiać kolejnego plastra zanim nie porozmawia o tym z lekarzem. Leczenie plastrami można wznowić stosując tę samą dawkę, jeśli przerwa w leczeniu nie przekraczała trzech dni. W przeciwnym razie lekarz zaleci wznowienie leczenia dawką 4,6 mg/24 h leku Rywastygmina Aurovitas.

Gdzie pacjent powinien nalepić plaster leku Rywastygmina Aurovitas, system transdermalny, plaster
• Przed nalepieniem plastra należy upewnić się, że skóra w miejscu naklejenia jest:
− czysta, sucha i nieowłosiona,
− oczyszczona z pudrów, olejków, kremów nawilżających lub płynów, które mogłyby uniemożliwiać właściwe przylepienie plastra,
− wolna od skaleczeń, wysypki i (lub) podrażnień.
• Należy ostrożnie usunąć wszelkie nalepione plastry przed nałożeniem nowego. Większa ilość plastrów na ciele może narazić pacjenta na przyjęcie nadmiernej ilość leku, która może być potencjalnie niebezpieczna.
• Należy nalepiać jeden plaster na dobę na tylko jedno z możliwych miejsc podanych na poniższych rysunkach:
− górna część lewego ramienia lub górna część prawego ramienia
− górna część klatki piersiowej po lewej stronie lub po prawej stronie (należy unikać nalepiania plastrów na piersi)
− górna część pleców po lewej stronie lub po prawej stronie
− dolna część pleców po lewej stronie lub po prawej stronie.

Po 24 godzinach należy zdjąć stary plaster przed przyklejeniem JEDNEGO nowego plastra na TYLKO JEDNO z podanych niżej możliwych miejsc.

Zmieniając plaster należy usunąć plaster z dnia poprzedniego zanim nalepi się nowy plaster w innym miejscu (na przykład jednego dnia po prawej stronie ciała, a drugiego – po lewej, jednego dnia w górnej części ciała, a drugiego w dolnej). Nie należy nalepiać nowego plastra w to samo miejsce na skórze przed upływem 14 dni.

Jak pacjent powinien przylepiać Rywastygmina Aurovitas, system transdermalny, plaster
Lek Rywastygmina Aurovitas ma postać cienkich, nieprzezroczystych plastikowych plastrów przylepianych na skórę. Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej. Nie należy otwierać saszetki ani wyjmować plastra, aż do chwili jego przylepienia na skórę.

Ostrożnie zdjąć plaster przed nałożeniem nowego.
Pacjenci rozpoczynający leczenie po raz pierwszy oraz pacjenci wznawiający leczenie lekiem Rywastygmina Aurovitas po przerwie, powinni rozpoczynać od czynności pokazanych na drugim rysunku.
− Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej. Saszetkę należy otworzyć tuż przed nałożeniem plastra na skórę. Należy przeciąć nożyczkami saszetkę wzdłuż brzegu w miejscu zaznaczonym przerywaną linią, a następnie wyjąć plaster z saszetki.
− Warstwa przylepna plastra jest zabezpieczona warstwą ochronną. Należy zdjąć jedną część warstwy ochronnej, nie dotykając powierzchni klejącej plastra.
− Przyłożyć klejącą powierzchnię plastra do górnej lub dolnej części pleców, górnej części ramienia lub do klatki piersiowej, a następnie usunąć drugą część warstwy ochronnej.
− Przycisnąć plaster mocno dłonią przez co najmniej 30 sekund, upewniając się, że jego brzegi dobrze przylegają do skóry.

W razie potrzeby można napisać długopisem na plastrze dzień tygodnia, w którym jest on przylepiany.

Plaster należy nosić stale, aż do chwili jego zmiany na nowy. Pacjent może sprawdzać różne miejsca przylepienia nowego plastra tak, by przekonać się, które z nich jest najbardziej dogodne i nie jest narażone na zdarcie przez odzież.

Jak pacjent powinien zdejmować lek Rywastygmina Aurovitas
Należy delikatnie pociągnąć za jeden brzeg plastra, a następnie odkleić go od skóry. Jeśli na skórze pozostaną resztki kleju, można je usunąć przemywając to miejsce ciepłą wodą i łagodnym mydłem lub oliwką dziecięcą. Nie należy stosować alkoholu lub innych rozpuszczalników (zmywacza do paznokci i innych środków).

Po zdjęciu plastra należy umyć ręce wodą z mydłem. W przypadku kontaktu leku z oczami lub zaczerwienienia oczu po kontakcie z plastrem, należy natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody, a jeśli objawy te nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza.

Czy pacjent może nosić lek Rywastygmina Aurovitas, system transdermalny, plaster podczas kąpieli, pływania lub na słońcu?
• Kąpiel, pływanie bądź kąpiel pod prysznicem nie powinny mieć wpływu na działanie plastra. Należy upewnić się, że podczas wykonywania tych czynności nie dojdzie do obluzowania się plastra.
• Nie należy narażać plastra na działanie wszelkich zewnętrznych źródeł ciepła (np. nadmierne działanie promieni słonecznych, sauna, solarium) przez dłuższy czas.

Jak postępować w razie odklejenia się plastra
Jeśli plaster sam się odklei, należy nalepić nowy na resztę dnia, a następnie zmienić go o zwykłej porze kolejnego dnia.

Kiedy i jak długo pacjent powinien nosić Rywastygmina Aurovitas, system transdermalny, plaster
− Aby leczenie spowodowało korzystne działanie należy nalepiać nowy plaster codziennie, najlepiej o tej samej porze każdego dnia.
− Należy nalepiać tylko jeden plaster Rywastygmina Aurovitas na raz i zmieniać go na nowy co 24 godziny.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Jeśli pacjent przez przypadek nalepi więcej niż jeden plaster, należy zdjąć wszystkie plastry, a następnie poinformować lekarza o przypadkowym nalepieniu więcej niż jednego plastra. Pacjent może wymagać pomocy lekarskiej. U niektórych pacjentów, którzy przez przypadek przyjęli zbyt dużo leku Rywastygmina Aurovitas wystąpiły nudności (mdłości), wymioty, biegunka, wysokie ciśnienie krwi i omamy. Może również dojść do spowolnienia bicia serca i omdleń.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Rywastygmina Aurovitas – czy mogę spożywać alkohol?

Rywastygmina Aurovitas może być stosowana z jedzeniem, piciem i alkoholem.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Rywastygmina Aurovitas w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, należy dokonać oceny korzyści ze stosowania leku Rywastygmina Aurovitas względem możliwych działań leku na nienarodzone dziecko. Rywastygmina Aurovitas nie powinna być stosowana w czasie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Podczas stosowania leku Rywastygmina Aurovitas, system transdermalny, plaster, nie należy karmić piersią.

Ulotka Rywastygmina Aurovitas – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Rywastygmina Aurovitas, 4,6 mg/24h; 9,5 mg/24 h, system transdermalny, plaster (Rivastigminum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 0 razy

Rozmiar plku 323.51 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Rywastygmina Aurovitas m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Rywastygmina Aurovitas, 4,6 mg/24h; 9,5 mg/24 h, system transdermalny, plaster (Rivastigminum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 0 razy

Rozmiar plku 344.08 KB

Cena - ile kosztuje Rywastygmina Aurovitas?

Cena Rywastygmina Aurovitas i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Rywastygmina Aurovitas.

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Rywastygmina Aurovitas? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz

Przykładowe produkty na BL Market

Kupuj leki i inne produkty w sprawdzonej aptece za pośrednictwem BL Market

Filters Sort results
Reset Apply

Plusssz Naturalne Barwniki Żeń-szeń + multiwitamina, smak pomarańczowo-limonkowy. Kompleks zbilansowanych najważniejszych witamin i mikroelementów, zawiera 100% dziennego zapotrzebowania organizmu na witaminy. Zawiera Naturalne Barwniki.

Preparat dla osób, które chcą wspomóc metabolizm tłuszczów w organizmie. Suplement diety Bio-CLA z zieloną herbatą zawiera sprzężony kwas linolowy (CLA) oraz ekstrakt z zielonej herbaty – źródło m.in. polifenoli (galusan epigallokatechiny).

LAXINAT FIX to naturalny suplement diety, który dzięki bogatemu, naturalnemu składowi pozytywnie wpływa na działanie układu pokarmowego – ułatwia wypróżnianie się i wspomaga procesy trawienne.

Symbol zastępczy

Suplement diety Collagen Beauty cechuje się bogatą formułą, w skład której wchodzą składniki wspierające utrzymanie skóry i włosów w zdrowiu. Preparat jest rekomendowany dla kobiet jako uzupełnienie codziennej diety m.in. w…

Hepatil to znany i doceniony przez wielu pacjentów środek, który skutecznie wspomaga pracę wątroby, często nadwyrężonej złą dietą, nadużywaniem alkoholu oraz zażywaniem leków. Preparat zawiera aminokwas przyspieszający procesy odtruwania organizmu.

CANESPOR to lek przeznaczony do miejscowego stosowania, który skutecznie łagodzi symptomy zakażeń grzybicznych skóry w ciągu 2-4 tygodni. Zwalcza różnego rodzaju grzyby, np. Malassezia furfur.

Wspaniały Olej z pestek dyni o niezapomnianych walorach smakowych i właściwościach odżywczych! Produkt w 100ml zawiera aż 48g kwasu linolowego, który wspiera zachowanie optymalnego stężenia cholesterolu, jeśli jest przyjmowany w odpowiedniej porcji.

Produkt leczniczy Amertil Bio 0,01g zawiera cetyryzyny dichlorowodorek. Jest to lek o działaniu przeciwalergicznym do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia. Preparat łagodzi m.in. objawy alergicznego zapalenia śluzówki nosa.

CHELA-MIN Sport Formula dedykowany osobom aktywnym fizycznie, sportowcom i ćwiczącym rekreacyjnie. Suplement dzięki specjalistycznej formule wyprzedza wszystkie inne preparaty mineralne dostępne na rynku. Zawiera opatentowane formuły minerałów Albion.

LEN MIELONY należy do grupy preparatów, które pozytywnie oddziałują na funkcjonowanie układu pokarmowego. Siemie lniane wykazuje działanie osłaniające, reguluje poziom cholesterolu w organizmie oraz ogranicza łaknienie.

Preparat wspomagający pracę nadmiernie obciążonej wątroby w konsekwencji stosowania ciężkostrawnej diety, spożywania dużej ilości alkoholu oraz leków. Działa oczyszczająco, leczy niestrawność, a także wpływa pozytywnie na poziom cholesterolu.

PANKREAFLOS to mieszanka ziołowa, która wykazuje właściwości regulujące czynności układu trawiennego. Działa żółciopędnie i żółciotwórczo i wspomaga produkcję erytrocytów.

Symbol zastępczy

JORDAN TB CLASSIC Szczoteczka do zębów medium/średnia to tradycyjny wyrób o standardowych włóknach w jednakowej długości. Skutecznie oczyszcza i myje zęby, nie podrażniając dziąseł.

PLANTAGOPHARM to preparat działający osłaniająco i powlekająco na śluzówkę gardła i krtani. Łagodzi podrażnienia oraz pobudza naturalne mechanizmy obronne organizmu, poprawiając odporność.

Maść Borna 10% to łagodny środek dezynfekujący, który zlikwiduje bakterie i grzyby, nie dopuszczając do zakażenia ran. Maść jednocześnie delikatnie osuszy rany i przyczyni się do zlikwidowania stanów zapalnych.

Wskazaniami do stosowania są: zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, w naczynioruchowym oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Zawiera kwas hialuronowy w postaci soli sodowej, który chroni i nawilża błonę śluzową nosa.

ŚWIETLIK zioła fix x 25 saszetek

Lek ACC Optima Active 600mg zawiera acetylocysteinę, czyli substancję o działaniu rozrzedzającym lepką wydzielinę, która zalega w drogach oddechowych. Preparat ma postać proszku o przyjemnym smaku jeżynowym.

Cholekalcyferol to witamina, która wspomaga utrzymanie kości w dobrej kondycji oraz wspiera prawidłowe działanie układu odpornościowego. Kapsułki Witamina D3 Medica 2000j.m pomagają uzupełnić niedobory cholekalcyferolu w organizmie.

Lek o działaniu przeciwbakteryjnym DaFurag Max 100mg wskazany jest przy zakażeniach dróg moczowych. Substancję czynną produktu leczniczego stanowi furazydyna. Lek można podawać dorosłym oraz młodzieży powyżej 15. roku życia.