Champix

Champix to lek beznikotynowy, który pomaga dorosłym osobom rzucić palenie tytoniu. Działa poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawienia związanych z zaprzestaniem palenia. Lek ten jest dostępny na receptę.

Cytisinicline APC Pharmlog

Cytisinicline APC Pharmlog to lek, który jest stosowany w terapii nikotynowej. Jest to lek na receptę. Wskazany jest dla osób, które chcą rzucić palenie, ponieważ pomaga zmniejszyć pragnienie nikotyny i objawy odstawienia. Lek ten działa poprzez wiązanie się z receptorami nikotynowymi w mózgu, co pomaga zmniejszyć uczucie przyjemności związane z paleniem tytoniu.

Cytisinicline Pro-Pharma

Lek Cytisinicline Pro-Pharma zawiera substancję czynną cytyzyniklinę. Jest to lek stosowany w celu zaprzestania palenia i zmniejszenia głodu nikotynowego u dorosłych palaczy, którzy chcą przestać palić. Celem stosowania produktu Cytisinicline Pro-Pharma jest trwałe zaprzestanie stosowania produktów zawierających nikotynę. Nie posiadam informacji na temat dostępności tego leku na receptę.

Cytisinum Aflofarm

Cytisinum Aflofarm to lek dostępny bez recepty, który zawiera substancję czynną – cytyzynę. Działanie tej substancji jest podobne do nikotyny, jednak stopniowo wypiera ona ją z organizmu. Stosowanie tego leku może pomóc w zmniejszeniu uzależnienia od nikotyny oraz w odzwyczajeniu od palenia tytoniu bez występowania objawów abstynencji, takich jak głód nikotynowy. Produkt leczniczy stosuje się w leczeniu uzależnienia od nikotyny.

Cytisinum APC

Cytisinum APC to lek stosowany w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Działa poprzez pobudzanie autonomicznego układu nerwowego w sposób podobny jak nikotyna, co pozwala na stopniowe zmniejszenie zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny. Lek ten jest dostępny bez recepty.

Denicit

Denicit to lek, którego substancją czynną jest cytyzyna. Jest przeznaczony dla osób dorosłych, które chcą rzucić palenie. Wskazaniem do jego stosowania jest odzwyczajanie się od palenia tytoniu i zmniejszenie głodu nikotynowego. Produkt leczniczy jest dostępny na receptę.

Desmoxan

Desmoxan

Desmoxan to lek, który pomaga w rzuceniu palenia. Jego substancją czynną jest cytyzyna, która działa podobnie do nikotyny. Cytyzyna stopniowo wypiera nikotynę z organizmu, co pozwala na stopniowe zmniejszenie uzależnienia od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów abstynencji (głodu nikotynowego). Lek jest dostępny bez recepty. Wskazaniem do stosowania Desmoxanu jest leczenie uzależnienia od nikotyny.

Detusan

Detusan

Detusan to wyrób medyczny, który jest dostępny bez recepty. Jest dedykowany osobom palącym, a jego zadaniem jest zmniejszenie częstotliwości odruchu kaszlowego. Preparat nawilża i obleka śluzówkę gardła, co pomaga łagodzić podrażnienia spowodowane kontaktem z dymem tytoniowym. Detusan dostępny jest w formie pastylek do ssania.

Exicyt

Exicyt to lek zawierający cytyzyniklinę, który jest stosowany w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Cytyzyniklina działa poprzez pobudzanie receptorów nikotynowych w mózgu, co pomaga zmniejszyć objawy odstawienia od nikotyny. Lek jest dostępny na receptę i powinien być stosowany pod nadzorem lekarza. Wskazaniem do stosowania jest pomoc w rzuceniu palenia dla osób uzależnionych od nikotyny.

Exmo

Exmo – nikotyna to lek stosowany w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Działa poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny, takich jak głód nikotynowy, depresja, obniżony nastrój, nadmierna nerwowość, napięcie, problemy ze snem i koncentracją, zwiększony apetyt. Lek jest dostępny bez recepty. Wskazaniem do jego stosowania jest chęć rzucenia palenia tytoniu.

Exmo Fruit

Exmo Fruit to lek dostępny bez recepty, zawierający nikotynę jako substancję czynną. Jest stosowany w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób palących, które są zdecydowane na trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. Działa poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego. Produkt występuje w postaci gumy do żucia.

Exmo Mint

Exmo Mint to lek zawierający nikotynę, który jest dostępny bez recepty. Jest to lek stosowany w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Pomaga w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu oraz zmniejsza głód nikotynowy u osób chcących przestać palić. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości, Exmo Mint powinien być stosowany w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego.

Niccorex

Niccorex to lek zawierający nikotynę, który jest stosowany w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Nikotyna jest alkaloidem występującym w naturze, głównie w liściach tytoniu. Lek ten pomaga zmniejszyć objawy odstawienia nikotyny, takie jak drażliwość, niepokój, zaburzenia nastroju, zawroty głowy, bóle głowy i zaburzenia snu. Niccorex jest dostępny bez recepty.

Nico

Nico to lek, który pomaga w rzuceniu palenia. Jego substancją czynną jest nikotyna. Lek dostępny jest w postaci gumy do żucia, a jedna guma zawiera 4 mg nikotyny. Nico jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania leku jest uzależnienie od palenia tytoniu.

Nico Fruit

Nico Fruit to lek dostępny bez recepty, który pomaga w walce z nałogiem palenia tytoniu. Substancją czynną leku jest nikotyna, która łagodzi objawy związane z rzuceniem palenia, takie jak głód nikotynowy, drażliwość czy problemy ze snem. Lek jest dostępny w formie gumy do żucia o różnych smakach, co ułatwia dawkowanie i pozwala na indywidualne dostosowanie terapii. Wskazaniem do stosowania jest terapia nikotynowa mająca na celu złagodzenie objawów zespołu abstynencyjnego u osób uzależnionych od nikotyny.

Nico Mint

Nicorette Classic Gum to lek dostępny bez recepty, który pomaga w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych. Jest to guma do żucia zawierająca nikotynę, która ułatwia zaprzestanie palenia papierosów poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych. Lek jest przeznaczony dla osób zdecydowanych na rzucenie nałogu.

Nicoferin

Nicoferin to lek stosowany w terapii odzwyczajania się od palenia tytoniu. Jego głównym zadaniem jest zmniejszenie głodu nikotynowego u osób, które chcą rzucić palenie. Celem stosowania Nicoferinu jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę. Lek jest dostępny bez recepty.

Nicopass

Nicopass to lek dostępny bez recepty, który pomaga w rzuceniu palenia. Zawiera nikotynę, która łagodzi objawy związane z rzuceniem palenia, takie jak drażliwość, nadmierny apetyt i wzrost masy ciała. Lek ten jest przeznaczony dla dorosłych palaczy i jest dostępny w postaci pastylek do ssania o smaku lukrecji-mięty.

Nicopatch

Nicopatch to lek, który pomaga w rzuceniu palenia. Jest to system transdermalny, który jest przyklejany do skóry. Nikotyna zawarta w plastrach w ilości 7, 14, 21 mg po przyklejeniu do skóry przenika przez nią przez 24 godziny. Lek jest stosowany w łagodzeniu objawów odstawiennych nikotyny u osób uzależnionych od nikotyny. Nicopatch jest dostępny bez recepty.

Nicopatch TTS

Nicopatch TTS to lek, który wspomaga rzucenie palenia tytoniu. Jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat. Gdy pacjent przestaje nagle dostarczać organizmowi nikotynę zawartą w wyrobach tytoniowych, mogą wystąpić różne rodzaje dyskomfortu, określane jako objawy z odstawienia. Jest to system transdermalny plaster przezskórny, który zawiera lek w części przylegającej do skóry. Po naklejeniu plastra, nikotyna jest powoli uwalniana do organizmu i łagodzi objawy wynikające z odstawienia nikotyny, co ułatwia zaprzestanie palenia. Lek jest dostępny bez recepty.

Nicorama Fruitmint

Nicorama Fruitmint to lek, który pomaga w procesie zaprzestania palenia. Dzięki zawartej w nim nikotynie, łagodzi on objawy odstawienne oraz głód nikotynowy, co z kolei zapobiega powrotowi do nałogu. Leczenie ma na celu całkowite wyeliminowanie używania tytoniu. Produkt leczniczy Nicorama Fruitmint najlepiej stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Nie jest wymagana recepta do zakupu tego leku.

Nicorama Mint

Nicorama Mint to lek, który pomaga w procesie zaprzestania palenia. Dzięki zawartej w nim nikotynie, łagodzi on objawy odstawienne oraz głód nikotynowy, co zapobiega powrotowi do nałogu. Leczenie ma na celu całkowite wyeliminowanie używania tytoniu. Produkt leczniczy Nicorama Mint najlepiej stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Lek jest dostępny bez recepty.

Nicorette Classic Gum

Nicorette Classic Gum to lek dostępny bez recepty, który pomaga w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych. Jest to guma do żucia zawierająca nikotynę, która ułatwia zaprzestanie palenia papierosów poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych. Lek jest przeznaczony dla osób zdecydowanych na rzucenie nałogu.

Nicorette Cool Berry

Nicorette Cool Berry to lek dostępny bez recepty, który pomaga palaczom rzucić nałóg. Jest to aerozol do stosowania w jamie ustnej o smaku czerwonych owoców. Działa poprzez dostarczanie nikotyny, zastępując w ten sposób papierosy. Lek ten jest przeznaczony dla osób dorosłych i pomaga złagodzić objawy odstawienia, w tym głód nikotynowy, podczas próby rzucenia palenia lub ograniczenia palenia przed całkowitym zaprzestaniem. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych.

Nicorette Coolmint

Nicorette Coolmint to lek dostępny bez recepty, który zawiera nikotynę. Jest to preparat ułatwiający zaprzestanie palenia papierosów poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego. Lek jest przeznaczony do stosowania u osób palących w wieku 18 lat i powyżej. W miarę możliwości, Nicorette Coolmint powinno być stosowane w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego.

Nicorette Freshdrops

Nicorette Freshdrops to lek dostępny bez recepty, który zawiera nikotynę. Jest to produkt stosowany w terapii zastępczej nikotyny (NTZ), pomagając w leczeniu uzależnienia od nikotyny i wspierając proces rzucania palenia. Lek ten łagodzi objawy odstawienia nikotyny, takie jak głód nikotynowy, depresję, obniżony nastrój, nadmierną nerwowość, napięcie, problemy ze snem i koncentracją, a także zwiększony apetyt. Wskazaniem do stosowania jest leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia bądź ograniczenia palenia przed całkowitym zaprzestaniem.

Nicorette FreshFruit Gum

Nicorette FreshFruit Gum to lek dostępny bez recepty, który zawiera nikotynę i jest przeznaczony do leczenia uzależnienia od wyrobów tytoniowych. Lek ten jest dostępny w postaci gumy do żucia o smaku owocowym. Działa poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny, takich jak głód nikotynowy i inne objawy związane z rzuceniem palenia. Jest to część terapii nikotynowej, która ma na celu stopniowe zmniejszanie dawki nikotyny, aby pomóc pacjentom rzucić palenie.

Nicorette Freshmint Gum

Nicorette Freshmint Gum to lek dostępny bez recepty, który pomaga w rzuceniu palenia. Jest to lecznicza guma do żucia zawierająca nikotynę. Lek ten łagodzi objawy odstawienia, takie jak drażliwość, spadek nastroju, niepokój, bezsenność czy wzrost apetytu, które mogą pojawić się w wyniku nagłego odstawienia wyrobów z nikotyną. Wskazaniem do stosowania jest leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia.

Nicorette Fruit

Nicorette Fruit to lek dostępny bez recepty w postaci tabletek do ssania, który zawiera nikotynę. Jest stosowany w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem jego stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości, Nicorette Fruit należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego.

Nicorette Icy White Gum

Nicorette Icy White Gum to lek dostępny bez recepty w postaci gumy do żucia. Zawiera nikotynę i jest stosowany w terapii zastępczej nikotyny (NTZ). Lek ten łagodzi objawy odstawienia, w tym uczucie głodu nikotynowego, które pojawiają się po zaprzestaniu palenia. Jest przeznaczony dla osób palących, które są zdecydowane na rzucenie nałogu.

Nicorette Invisipatch

Nicorette Invisipatch to lek dostępny bez recepty, który zawiera nikotynę. Jest to system transdermalny w postaci plastrów, które ułatwiają zaprzestanie palenia papierosów poprzez łagodzenie objawów odstawienia, w tym uczucia głodu nikotynowego. Wskazaniem do stosowania jest leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu.

Nicorette Microtab Lemon

Nicorette Microtab Lemon to lek dostępny bez recepty, który zawiera nikotynę. Jest stosowany w terapii zastępczej nikotyny (NTZ) w celu leczenia uzależnienia od nikotyny, co pomaga w rzuceniu palenia. Lek łagodzi objawy odstawienia, takie jak silne pragnienie zapalenia papierosa, nastrój depresyjny, bezsenność, drażliwość, frustrację lub złość, lęk, trudności z koncentracją uwagi, niepokój i zwiększone łaknienie lub zwiększenie masy ciała. Wskazany jest dla osób dorosłych.

Nicorette Patch

Nicorette Patch to lek dostępny bez recepty, który jest stosowany w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych. Substancją czynną w tym leku jest nikotyna. Lek ten jest przeznaczony dla osób dorosłych, które są zdecydowane na rzucenie nałogu. Działa poprzez złagodzenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych, które występują po zaprzestaniu palenia. Plastry Nicorette Invisipatch należy przykleić rano, po przebudzeniu i odkleić po 16 godzinach, przed pójściem spać.

Nicorette Spray

Nicorette Spray to lek dostępny bez recepty, który pomaga rzucić palenie. Jest to rodzaj leczenia zwany nikotynową terapią zastępczą (NTZ). Lek działa poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego. Stosowany jest u osób dorosłych, które są zdecydowane na trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości, lek powinien być stosowany w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego.

Nicotine Perrigo

Nicotine Perrigo to lek stosowany w terapii nikotynowej, który pomaga w rzuceniu palenia. Działa poprzez łagodzenie objawów związanych z odstawieniem nikotyny, takich jak głód nikotynowy. Jest dostępny bez recepty. Wskazany jest dla osób palących, które są zdeterminowane, aby rzucić nałóg.

Niko-Lek Lemon

Niko-Lek Lemon to produkt, który pomaga palaczom w rzuceniu nałogu. Dzięki zawartości nikotyny, łagodzi objawy odstawienia palenia tytoniu oraz zmniejsza głód nikotynowy. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z palenia. Niko-lek Lemon guma do żucia jest przeznaczona dla dorosłych palaczy. Produkt dostępny jest bez recepty.

Niko-Lek Mint

Niko-Lek Mint to lek w postaci miętowych gum do żucia, który pomaga palaczom w walce z nałogiem. Dzięki zawartości nikotyny, łagodzi objawy odstawienia palenia tytoniu oraz zmniejsza głód nikotynowy. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą ograniczyć lub całkowicie rzucić palenie. Lek jest dostępny bez recepty.

Niquitin

NiQuitin

Niquitin to lek dostępny bez recepty, który pomaga w rzuceniu palenia. Zawiera nikotynę, która jest stopniowo uwalniana i wchłaniana do organizmu, łagodząc objawy odstawienia nikotyny, takie jak uczucie głodu nikotynowego. Dostępny jest w różnych formach, takich jak plastry, pastylki do ssania i tabletki. Jest zalecany do stosowania w połączeniu z programem wspierającym rzucenie palenia.

Niquitin Extra Fresh

Niquitin Extra Fresh to lek dostępny bez recepty, który jest wskazany do leczenia uzależnienia od tytoniu. Pomaga łagodzić objawy wynikające z odstawienia nikotyny, w tym uczucie głodu nikotynowego. Substancją czynną leku jest nikotyna. Produkt dostępny jest w postaci gumy do żucia, zawierającej 4 mg nikotyny. Lek pomaga zapobiec lub osłabić objawy wynikające z odstawienia nikotyny, takie jak drażliwość, niepokój, zaburzenia nastroju, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia snu.

NiQuitin Fruit

NiQuitin Fruit to preparat, który ułatwia rzucenie palenia tytoniu. Działa poprzez zmniejszenie objawów związanych z odstawieniem tytoniu, takich jak silne odczucie potrzeby palenia, obniżenie nastroju, bezsenność, drażliwość, frustracja lub złość, niepokój, trudności koncentracji, niepokój ruchowy i wzmożony apetyt. Jest dostępny bez recepty. Wskazany jest do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia.

Plastry, gumy i inne leki wspomagające rzucenie palenia

Lista leków stosowanych w leczeniu nałogu nikotynowego i wspomagające rzucenie palenia.

Zobacz także:

Leczenie alkoholizmu
Wszystkie leki stosowane w leczeniu uzależnień

Dlaczego warto rzucić palenie?

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że palenie papierosów jest przyczyną prawie 7 milionów zgonów rocznie na całym świecie. Palacze bardziej niż osoby niepalące, są narażeni na choroby układu krążenia, układu oddechowego, udar mózgu, choroby płuc i nowotwory prawie wszystkich części ciała. Regularne palenie papierosów skraca życie o ok. 10 lat. Ponadto, palacze są narażeni na kłopoty finansowe, gdyż papierosy są drogie.

Nielicznym osobom udaje się rzucić palenie za pierwszym razem. Większość osób musi przejść przez kilka etapów, zanim porzuci palenie. Na początku człowiek musi uświadomić sobie, że palenie jest bardzo szkodliwym nałogiem. Najtrudniejsze są cztery pierwsze dni, bo wtedy – w wyniku braku nikotyny w organizmie – występują tzw. objawy odstawienia.

Tabletki na rzucanie palenia

Palenie papierosów jest zdecydowanie jednym z największych problemów ludzi w obecnych czasach. Jest to nałóg który w wielu przypadkach prowadzi bezpośrednio do śmierci palacza. Problem ze względu na stosunkowo łatwy dostęp do produktów zaczyna się najczęściej w wieku nastoletnim. Nikotyna która wchodzi w skład papierosów jest środkiem mocno uzależniającym. Dlatego też bardzo szybko młody człowiek nie może wyobrazić sobie dnia bez papierosa. W skrajnych przypadkach palacze potrafią wypalić kilka paczek dziennie.

Wpływ papierosów na organizm

Już na początku należy wspomnieć, że nikotyna została przez WHO uznana za narkotyk. Zwiększa ona produkcje dopaminy co przekłada się na uczucie rozluźnienia i szybko uzależnia. W połączeniu z tytoniem w papierosach mocno zwiększa ryzyko nowotworów oraz udaru.  Papierosy w znacznym stopniu wyniszczają płuca nałogowego palacza co w efekcie prowadzi do upośledzenia układu oddechowego i drastycznego zwiększenia szans na nowotwór płuc. Czy jest szansa na zapobiegnięcie tego typu konsekwencjom?

Środki pomocne w rzuceniu palenia

Jedynym wyjściem z takiej sytuacji i zmniejszeniem prawdopodobnych skutków palenia jest rzucenie nałogu. Nie jest to jednak takie proste i mało komu udaje się to bez pomocy specjalistycznych lekarstw. Obecnie na rynku istnieje multum leków pomocnych w rzucaniu palenia. Są one produkowane w postaci plastrów naklejanych na ramię, w postaci tabletek do ssania, gum do żucia oraz sprayów. Każdy z nich jednak potrzebuje jednego ważnego czynnika bez którego nikomu palenia się rzucić nie uda. Tym składnikiem są chęci palacza do pozbycia się nałogu.

Substancje czynne pomagające rzucić palenie papierosów:

Cytyzyna
Nikotyna
Wareniklina