Propranolol Aurovitas

Propranolol Aurovitas zawiera propranololu chlorowodorek, który należy do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami. Wywiera on działanie na układ sercowo-naczyniowy, a także na inne części ciała. Propranolol Aurovitas można stosować: − w leczeniu nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia krwi); − w leczeniu dławicy piersiowej (bólu w klatce piersiowej); − w leczeniu niektórych arytmii (zaburzeń rytmu serca); − w … Czytaj dalej

Metogen SC

Metoprololu bursztynian, substancja czynna leku Metogen SC, należy do grupy leków nazwanych wybiórczymi beta-adrenolitykami, które przede wszystkim wykazują działanie na serce. Lek Metogen SC wpływa na reakcję organizmu na pewne sygnały nerwowe, zwłaszcza w sercu. W konsekwencji powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego oraz zwiększenie siły skurczu serca. Lek Metogen SC wskazany jest w: – leczeniu wysokiego … Czytaj dalej

Carvedilol SymPhar

Lek Carvedilol SymPhar zawiera substancję czynną o nazwie karwedylol. Należy on do grupy leków zwanych lekami beta-adrenolitycznymi. Carvedilol SymPhar jest stosowany w leczeniu: − przewlekłej niewydolności serca; − wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego); − dławicy piersiowej (ból lub dyskomfort w klatce piersiowej występujący, kiedy serce nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu). Carvedilol SymPhar działa poprzez zwiotczenie … Czytaj dalej

Carvedilol Genoptim

Lek Carvedilol Genoptim w postaci tabletek o mocy 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg zawiera substancję czynną karwedylol, którego działanie polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych poprzez blokowanie receptorów adrenergicznych typu alfa1 oraz hamowaniu aktywności układu renina−angiotensyna−aldosteron poprzez blokadę receptorów beta-adrenergicznych. Lek Carvedilol Genoptim wskazany jest w leczeniu: − przewlekłej niewydolności serca (stabilnej, łagodnej, umiarkowanej … Czytaj dalej

Isoptin SR-E 240

Lek Isoptin SR-E 240 jest dostępny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu zawierających 240 mg substancji czynnej – werapamilu chlorowodorku. Werapamilu chlorowodorek jest selektywnym antagonistą wapnia działającym bezpośrednio na mięsień sercowy. Działanie leku polega na hamowaniu przechodzenia jonów wapnia przez błonę komórkową do komórek mięśnia sercowego i do komórek mięśni naczyń krwionośnych. Lek działa przeciwnadciśnieniowo … Czytaj dalej

Isoptin SR

Lek Isoptin SR jest dostępny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu zawierających 120 mg substancji czynnej – werapamilu chlorowodorku. Werapamilu chlorowodorek jest selektywnym antagonistą wapnia działającym bezpośrednio na mięsień sercowy. Działanie leku polega na hamowaniu przechodzenia jonów wapnia przez błonę komórkową do komórek mięśnia sercowego i do komórek mięśni naczyń krwionośnych. Lek działa przeciwnadciśnieniowo oraz … Czytaj dalej

Dilzem retard

Dilzem Retard należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Leki te działają na mięśnie gładkie naczyń, mają też silny wpływ na mięsień sercowy. Lek Dilzem Retard jest wskazany w leczeniu: • choroby niedokrwiennej serca pod postacią: – dusznicy bolesnej stabilnej – dusznicy bolesnej niestabilnej – dusznicy bolesnej naczynioskurczowej (postać Prinzmetala) • nadciśnienia tętniczego. Jaki jest … Czytaj dalej

Polfenon

Polfenon

Substancją czynną leku Polfenon jest propafenon, który należy do grupy leków przeciwarytmicznych. Wskazania do stosowania Objawowe tachyarytmie nadkomorowe: – częstoskurcz węzłowy; – częstoskurcz nadkomorowy u pacjentów z zespołem Wolfa-Parkinsona-White’a (WPW); – napadowe migotanie przedsionków. Zagrażająca życiu, ciężka, objawowa tachyarytmia komorowa (tachyarytmia to niemiarowa akcja serca, której towarzyszy przyspieszona akcja serca). Jaki jest skład , jakie … Czytaj dalej

Oxycardil 60

Oxycardil 60 należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Leki te działają na mięśnie gładkie naczyń, mają też silny wpływ na mięsień sercowy. Lek Oxycardil 60 jest wskazany w leczeniu: • choroby niedokrwiennej serca pod postacią: – dusznicy bolesnej stabilnej – dusznicy bolesnej niestabilnej – dusznicy bolesnej naczynioskurczowej (postać Prinzmetala) • nadciśnienia tętniczego. Jaki jest … Czytaj dalej

Oxycardil

Oxycardil jest lekiem zawierającym diltiazemu chlorowodorek w ilości 120 mg, 180 mg lub 240 mg. Oxycardil należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Leki te działają na mięśnie gładkie naczyń, mają też silny wpływ na mięsień sercowy. Lek Oxycardil jest wskazany w leczeniu: • choroby niedokrwiennej serca pod postacią: – dusznicy bolesnej stabilnej – dusznicy … Czytaj dalej

Opacorden

Opacorden

Lek Opacorden zawiera amiodaron – substancję należącą do grupy leków antyarytmicznych, które pomagają przywrócić regularną pracę serca. Lek Opacorden jest stosowany w leczeniu i zapobieganiu: – zaburzeń rytmu serca w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a (WPW); – migotania i trzepotania przedsionków, napadowych tachyarytmii nadkomorowych: częstoskurczu nadkomorowego i węzłowego, gdy inne leki nie mogą być zastosowane; – groźnych … Czytaj dalej

Biosotal

Lek Biosotal 40, Biosotal 80 i Biosotal 160 występuje w postaci tabletek i zawiera substancję czynną sotalol. Sotalol należy do grupy niewybiorczych leków (3-adrenolitycznych. Sotalol stosowany jest w zaburzeniach rytmu serca i wykazuje działanie przeciwarytmiczne charakterystyczne dla II i III klasy leków przeciwarytmicznych. Sotalol zwalnia przyspieszoną czynność serca, zmniejsza zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen oraz … Czytaj dalej

Bloxazoc

Metoprololu bursztynian należy do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami. Metoprolol zmniejsza wpływ hormonów stresu na serce podczas wysiłku fizycznego i psychicznego. Powoduje to zwolnienie czynności serca (zmniejszenie częstości tętna). Bloxazoc jest stosowany w leczeniu: – wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego), – ściskającego bólu w klatce piersiowej spowodowanego niewystarczającą ilością tlenu dostarczanego do serca (dusznica bolesna), – … Czytaj dalej

Beto 100/150/200/25/50 ZK

Metoprololu bursztynian (wybiórczy beta-adrenolityk), substancja czynna leku Beto 100/150/200/25/50 ZK, blokuje niektóre receptory beta-adrenergiczne w organizmie, głównie zlokalizowane w sercu. Beto 100/150/200/25/50 ZK stosowany jest: – w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, – w leczeniu bólu w klatce piersiowej, – w leczeniu zaburzeń rytmu serca, w tym przyspieszonej czynności serca, – po przebytej ostrej fazie … Czytaj dalej

Symlok SR

Metoprolol, substancja czynna leku Symlok SR, należy do grupy leków nazywanych selektywnymi lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne (beta-adrenolityki). Działanie leku polega na blokowaniu jednego z rodzajów receptorów beta-adrenergicznych – receptorów beta-1-adrenergicznych. Znajdują się one w naczyniach krwionośnych, sercu oraz innych narządach, np. nerkach, mózgu. Metoprolol zmniejsza wpływ wywierany na receptory beta-1-adrenergiczne przez hormony uwalniane w trakcie … Czytaj dalej

Vivacor

Lek Vivacor, 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg, tabletki zawiera jako substancję czynną karwedylol, który rozszerza naczynia krwionośne poprzez blokowanie receptorów alfa-1-adrenergicznych i hamuje układ renina-angiotensyna-aldosteron poprzez blokowanie receptorów beta-adrenergicznych. Vivacor jest wskazany w leczeniu: – objawowej przewlekłej niewydolności serca (stabilnej łagodnej, umiarkowanej lub ciężkiej przewlekłej niewydolności serca), dodatkowo do zwykle stosowanych leków podstawowych, … Czytaj dalej

Staveran

Staveran

Lek Staveran jest dostępny w postaci tabletek powlekanych zawierających 40 mg, 80 mg lub 120 mg substancji czynnej – werapamilu chlorowodorku. Werapamilu chlorowodorek jest selektywnym antagonistą wapnia działającym bezpośrednio na mięsień sercowy. Działanie leku polega na hamowaniu przechodzenia jonów wapnia przez błonę komórkową do komórek mięśnia sercowego i do komórek mięśni naczyń krwionośnych. Lek działa … Czytaj dalej

Sotahexal

Tabletki SotaHEXAL zawierają substancję czynną sotalolu chlorowodorek – lek o działaniu przeciwarytmicznym. SotaHEXAL stosuje się w leczeniu nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza pod postacią częstoskurczu komorowego. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest sotalolu chlorowodorek. Jedna tabletka zawiera 40 mg, 80 mg lub 160 mg sotalolu chlorowodorku. Pozostałe składniki … Czytaj dalej

Symtrend

Lek Symtrend należy do grupy leków o działaniu alfa- i beta-adrenolitycznym. Symtrend jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i w leczeniu dławicy piersiowej. Symtrend jest również stosowany jako leczenie wspomagające w niewydolności serca powodując poprawę czynności serca. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest karwedylol. Jedna tabletka zawiera 6,25 mg, … Czytaj dalej

Theospirex

Theospirex

Theospirex jest lekiem zawierającym teofilinę, która ma działanie rozkurczające mięśnie gładkie oskrzeli, oskrzelików i naczyń krwionośnych oraz hamuje uwalnianie mediatorów z komórek biorących udział w reakcjach zapalnych. Lek również wpływa dodatnio na siłę i czas skurczu mięśnia sercowego, a także zwiększa wydalanie moczu. Wskazanie do stosowania Theospirex: leczenie ostrych i ciężkich skurczów oskrzeli w przewlekłych … Czytaj dalej

Rytmonorm

Lek Rytmonorm jest wskazany: – w objawowych tachyarytmiach nadkomorowych wymagających leczenia, takich jak: częstoskurcz węzłowy, częstoskurcz nadkomorowy u pacjentów z zespołem Wolffa-ParkinsonaWhite`a (WPW) lub napadowe migotanie przedsionków. – w ciężkiej objawowej tachyarytmii komorowej, jeśli lekarz uzna ją za zagrażającą życiu. UWAGA. Lek Rytmonorm w postaci roztworu do wstrzykiwań jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w lecznictwie … Czytaj dalej

Propranolol WZF

Propranolol WZF

Propranolol WZF jest zaliczany do leków nazywanych beta-adrenolitykami. Propranolol WZF stosuje się: – w nadciśnieniu tętniczym; – w leczeniu dławicy piersiowej (zwanej również chorobą wieńcową) – poza tzw. postacią naczynioskurczową (Prinzmetala); – w zapobieganiu zawałowi serca u pacjentów z chorobą wieńcową i w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca; – w zaburzeniach rytmu serca (zwanych nadkomorowymi i … Czytaj dalej

Propranolol Accord

Propranolol Accord należy do grupy leków beta-adrenolitycznych. Jest on wskazany do stosowania w: -leczeniu bólu w klatce piersiowej (spowodowanego słabym dopływem krwi do serca) -leczeniu nadciśnienia tętniczego -zapobieganiu zawałowi serca -leczeniu drżenia -kontroli nieregularnego lub zbyt szybkiego bicia serca -kontroli szybkiego rytmu serca i innych objawów powodowanych przez nadczynność tarczycy -leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego spowodowanego … Czytaj dalej

Phenytoinum WZF

Phenytoinum WZF

Lek zawiera fenytoinę, substancję o działaniu przeciwdrgawkowym. Fenytoina zapobiega wystąpieniu i zmniejsza częstość występowania napadów padaczkowych uogólnionych. Zmniejsza także częstość występowania napadów częściowych i przeciwdziała ich uogólnieniu, zapobiega również rozprzestrzenianiu się impulsów bólowych w neuralgii nerwu trójdzielnego. Phenytoinum WZF stosuje się: – w padaczce (napady uogólnione, napady częściowe złożone); – w zapobieganiu napadom padaczkowym po … Czytaj dalej

Metocard ZK

Metocard ZK

Metocard ZK należy do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami. Jest stosowany w leczeniu: • zwiększonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) • silnego bólu w klatce piersiowej spowodowanego niedostatecznym dostarczaniem tlenu do serca (dławica piersiowa) • nieregularnego rytmu serca (zaburzeń rytmu serca) • stabilnej objawowej niewydolności serca (z objawami takimi jak duszność lub obrzęk okolicy kostek), jednocześnie z … Czytaj dalej

Metocard

Metocard

Metocard należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami. Metocard jest stosowany w leczeniu: • Nadciśnienia tętniczego • Dławicy piersiowej • Zaburzeń rytmu serca (arytmii) • Pomocniczo – nadczynności tarczycy Wczesne rozpoczęcie leczenia metoprololem po przebyciu ostrej fazy zawału mięśnia sercowego zmniejsza obszar martwicy i ryzyko migotania komór, a także umożliwia zastosowanie mniejszych dawek leków przeciwbólowych. Jaki … Czytaj dalej

Isoptin

Lek Isoptin jest dostępny w postaci tabletek powlekanych zawierających 40 mg lub 80 mg substancji czynnej – werapamilu chlorowodorku. Werapamilu chlorowodorek jest selektywnym antagonistą wapnia działającym bezpośrednio na mięsień sercowy. Działanie leku polega na hamowaniu przechodzenia jonów wapnia przez błonę komórkową do komórek mięśnia sercowego i do komórek mięśni naczyń krwionośnych. Lek działa przeciwnadciśnieniowo oraz … Czytaj dalej

Hypoten

Hypoten należy do grupy leków zwanych blokerami alfa i beta. Czynny składnik leku, karwedylol, rozszerza naczynia krwionośne, obniża ciśnienie krwi i zmniejsza opór, jaki musi pokonać serce pompując krew. Karwedylol ma również działanie uspokajające rytm pracy serca. Karwedylol zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen i w ten sposób łagodzi objawy dławicy. Hypoten stosowany jest w leczeniu … Czytaj dalej

Cordarone

Lek Cordarone występuje w postaci tabletek i zawiera jako substancję czynną amiodaronu chlorowodorek. Amiodaron jest silnym lekiem przeciwarytmicznym stosowanym w leczeniu niemiarowego bicia serca. Stosuje się go w leczeniu groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca: – zaburzeń rytmu w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a – w migotaniu i trzepotaniu przedsionków, napadowych tachyarytmii nadkomorowych: częstoskurczów nadkomorowych i węzłowych, … Czytaj dalej

Lignocainum Hydrochloricum WZF

Lignocainum Hydrochloricum WZF

Lidokaina jest lekiem miejscowo znieczulającym i przeciwarytmicznym, podawanym przez lekarza. Działa przez hamowanie wytwarzania i przewodzenia bodźców we włóknach nerwowych oraz w układzie przewodzącym serca. Lignocainum hydrochloricum WZF 1% i Lignocainum hydrochloricum WZF 2% stosuje się: · w znieczuleniu regionalnym – nasiękowym, w blokadach nerwów, pni nerwowych i splotów nerwowych, podpajęczynówkowym, zewnątrzoponowym – w chirurgii … Czytaj dalej

Dilzem

Dilzem należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Leki te działają na mięśnie gładkie naczyń, mają też silny wpływ na mięsień sercowy. Lek Dilzem jest wskazany w leczeniu: • choroby niedokrwiennej serca pod postacią: – dusznicy bolesnej stabilnej – dusznicy bolesnej niestabilnej – dusznicy bolesnej naczynioskurczowej (postać Prinzmetala) • nadciśnienia tętniczego. Jaki jest skład , … Czytaj dalej

Dilatrend

Lek Dilatrend w postaci tabletek o mocy 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg zawiera substancję czynną – karwedylol, którego działanie polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych poprzez blokowanie receptorów adrenergicznych typu alfa1 oraz hamowaniu aktywności układu renina-angiotensyna- aldosteron poprzez blokadę receptorów beta. Lek Dilatrend wskazany jest w leczeniu: – przewlekłej objawowej niewydolności serca (stabilnej postaci … Czytaj dalej

Avedol

Avedol

Avedol należy do grupy leków zwanych alfa- lub beta-adrenolitykami. Avedol jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi oraz w leczeniu dławicy piersiowej. Avedol jest wskazany również jako leczenie wspomagające w niewydolności serca, poprawiając jego czynności. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest karwedylol. Każda tabletka zawiera odpowiednio 6,25 mg, 12,5 … Czytaj dalej

Atram

Atram zawiera jako substancję czynną karwedylol, który powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych (wazodylatacja). Atram jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, przewlekłej, stabilnej dławicy piersiowej (objawiającej się bólem wysiłkowym w klatce piersiowej) oraz w leczeniu stabilnej, przewlekłej niewydolności serca. Atram jest stosowany w leczeniu osób dorosłych. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną jest … Czytaj dalej

Atenolol Sanofi

Lek Atenolol Sanofi 25, Atenolol Sanofi 50, Atenolol Sanofi 100 występuje w postaci tabletek i zawiera substancję czynną – atenolol. Atenolol jest lekiem wybiórczo blokującym receptory beta1-adrenergiczne w sercu. Lek chroni serce w czasie wysiłku fizycznego lub stresu, zwalnia czynność serca, zmniejsza kurczliwość i zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. W … Czytaj dalej

Atenolol Accord

Lek Atenolol Accord zawiera atenolol. Atenolol należy do grupy leków nazywanych lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne. Lek Atenolol Accord jest stosowany w: • leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) • leczeniu bólu w klatce piersiowej powodowanego przewlekłą stabilną dławicą piersiową • leczeniu niektórych rodzajów nierównej czynności serca (arytmii) • zapobieganiu ponownemu wystąpieniu zawału serca. Działanie leku polega … Czytaj dalej

Carvetrend

Carvetrend zawiera jako substancję czynną karwedylol, który hamuje aktywność receptorów adrenergicznych układu współczulnego typu beta-jeden (β1) i beta-dwa (β2) w sercu, zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi, spowalnia tętno i zmniejsza objętość wyrzucanej przez serce podczas skurczu krwi. Poprzez działanie hamujące aktywność receptorów adrenergicznych typu alfa-jeden (α1), karwedylol rozszerza naczynia krwionośne i zmniejsza opór przepływu krwi przez … Czytaj dalej

Carvedilolum 123ratio

Carvedilolum 123ratio należy do grupy leków nazywanych beta-blokerami. Beta-blokery sprawiają, że naczynia krwionośne rozluźniają się i rozszerzają się oraz zwalnia się tętno, tym samym powodując, że serce bije spokojniej i obniżane jest ciśnienie krwi. Lek Carvedilolum 123ratio stosowany jest w: • leczeniu dławicy piersiowej • leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi • lek Carvedilolum 123ratio jest … Czytaj dalej

Carvedilol-ratiopharm

Lek Carvedilol-ratiopharm należy do grupy leków nazywanych alfa- i beta-adrenolitykami. Lek Carvedilol-ratiopharm stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) oraz w leczeniu dławicy piersiowej. Lek Carvedilol-ratiopharm jest również stosowany w leczeniu wspomagającym niewydolności serca. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest karwedylol. Każda tabletka zawiera 6,25 mg lub 12,5 … Czytaj dalej

Carvedilol Orion

Carvedilol Orion należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami, które wykazują działanie rozluźniające i rozszerzające naczynia krwionośne, co ułatwia sercu pompowanie krwi do organizmu i obniża ciśnienie krwi oraz zmniejsza opór, jaki musi pokonać serce, pompując krew. Carvedilol Orion stosowany jest w: – leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego), – leczeniu bólu w klatce piersiowej, który … Czytaj dalej

Betaloc ZOK

Lek Betaloc ZOK 25, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 23,75 mg – białe, owalne, z nacięciem po jednej stronie, po drugiej oznakowane „A/β”. Lek Betaloc ZOK 50, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 47,5 mg – białe, okrągłe, z nacięciem po jednej stronie, po drugiej oznakowane „A/mO”. Lek Betaloc ZOK 100, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 95 mg – … Czytaj dalej

Betaloc

Lek Betaloc, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml. Metoprolol, substancja czynna leku Betaloc, należy do grupy leków nazywanych lekami blokującymi receptory β adrenergiczne (β adrenolityki). Działanie leku polega na blokowaniu receptorów β1 znajdujących się w sercu, co objawia się zmniejszeniem częstości rytmu serca i kurczliwości mięśnia sercowego i w konsekwencji prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego. Lek … Czytaj dalej