Leki na zaburzenia rytmu serca – tabletki na choroby serca

Lista leków stosowanych w leczeniu arytmii, zaburzenia pracy serca.

Zobacz także:

Anemia
Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologiczne)
Hemoroidy
Leki przeciwzakrzepowe
Miażdżyca
Nadciśnienie
Niewydolność serca
Niskie ciśnienie (niedociśnienie)
Obniżenie stężenia cholesterolu
Zawał serca
Żylaki
Wszystkie leki kardiologiczne

Gdy rytm najważniejszej pompy ludzkiego ciała ulega zaburzeniu – staje się to niezaprzeczalną oznaką, że sercu coś doskwiera. Szalony pęd lub znaczne spowolnienie jego pracy nazywane jest arytmią serca, która należy do chorób współtowarzyszących układu sercowo – naczyniowego organizmu.

Arytmia – czym jest?

Zaburzenie pracy serca, zwane arytmią, wiąże się z nieprawidłową pracą przedsionków oraz komór serca. Trzepotanie, migotanie lub częstoskurcze im towarzyszące powodują nieregularność uderzeń mięśnia sercowego, a co za tym idzie – fizyczny dyskomfort oraz dysfunkcyjne działanie organizmu. Arytmię serca dzieli się na bradykardię (spowolnienie pracy serca) oraz tachykardię (znaczne przyśpieszenie). Niemiarowość bicia mięśnia sercowego występuje dość powszechnie, chociażby pod wpływem stresu. Pozostawiona sama sobie arytmia serca prowadzić może do powstawania zatorów żylnych, niedotlenienia mózgu i zaburzeń pamięci, trudności w swobodnym oddychaniu czy do niebezpiecznej w skutkach utraty przytomności.

Leczenie arytmii

Arytmia mięśnia sercowego należy do grupy schorzeń najczęściej poddawanych leczeniu operacyjnemu. Ingerencja chirurgiczna odbywa się po uprzednim zdiagnozowaniu przyczyn zaburzenia oraz dokładnemu ich zlokalizowaniu. Pacjent dotknięty arytmią serca ma możliwość skorzystania z takich zabiegów, jak ablacja (wewnętrzna, nieinwazyjna ingerencja w miejscach powodujących zaburzenia pracy serca) czy czasowe lub stałe wszczepienie defibrylatora / kardiowertera. Objawowe farmakologiczne leczenie arytmii polega natomiast na kuracji antagonistami wapnia i beta-blokerami (leki przeciwarytmiczne).

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, dławicy piersiowej, stabilnej choroby wieńcowej i innym schorzeń o podłożu kardiologicznym:

Amlodypina
Bisoprolol
Chinapryl
Cylazapryl
Doksazosyna
Enalapryl
Hydrochlorotiazyd
Indapamid
Irbesartan
Karwedylol
Kwas acetylosalicylowy
Lerkanidypina
Lidokaina
Lizynopryl
Losartan
Metoprolol
Nebiwolol
Olmesartan medoksomilu
Peryndopryl
Ramipryl
Rozuwastatyna
Telmisartan
Walsartan
Witamina B1 (tiamina)
Witamina E (α-Tokoferol)
Wodoroasparginian magnezu

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia żylaków i innych chorób zakrzepowo-zatorowych.

Enoksaparyna sodowa
Heparyna sodowa
Nagietek
Kasztanowiec
Rutozyd (rutyna)
Trokserutyna

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia hemoroidów:

Kasztanowiec
Tlenek cynku