Amiodaron Accord

Amiodaron Accord to lek przeciwarytmiczny, który zawiera substancję czynną amiodaronu chlorowodorek. Jego działanie polega na kontrolowaniu niemiarowego bicia serca (zwanego arytmią). Jest stosowany w leczeniu pacjentów dorosłych z poważnymi, objawowymi tachyarytmiami komorowymi oraz objawowymi zaburzeniami rytmu serca wymagającymi leczenia, takimi jak tachyarytmie nadkomorowe. Lek jest dostępny na receptę.

Atenolol Accord

Atenolol Accord to lek, który należy do grupy tzw. beta-blokerów. Działa poprzez spowolnienie akcji serca i zmniejszenie jego obciążenia, co może pomóc obniżyć ciśnienie krwi i poprawić jej przepływ. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej oraz niektórych rodzajów arytmii. Jest dostępny na receptę.

Atenolol Sanofi

Atenolol Sanofi to lek dostępny na receptę, który występuje w postaci tabletek. Zawiera substancję czynną – atenolol, który jest lekiem wybiórczo blokującym receptory beta1-adrenergiczne w sercu. Lek ten chroni serce w czasie wysiłku fizycznego lub stresu, zwalnia czynność serca, zmniejsza kurczliwość i zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, powodując obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej, zaburzeń rytmu serca z szybką czynnością serca oraz wczesnej interwencji w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego.

Atram

Atram to lek, który zawiera substancję czynną karwedilol. Należy on do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami oraz do grupy leków o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne. Lek ten jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, przewlekłej, stabilnej dławicy piersiowej oraz niewydolności serca. Atram jest dostępny na receptę.

Avedol

Avedol

Avedol to lek, który zawiera substancję czynną karwedilol. Jest to lek na receptę, który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co poprawia przepływ krwi i obniża ciśnienie krwi. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi oraz dławicy piersiowej. Avedol jest również wskazany jako leczenie wspomagające w niewydolności serca, poprawiając jego czynność.

Betaloc

Lek Betaloc jest stosowany w kardiologii. Z jego pomocą leczy się nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, a także zaburzenia rytmu serca Lek Betaloc jest stosowany także w profilaktyce migreny.

Betaloc ZOK

Lek powodujący zmniejszenie częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz obniżenie ciśnienia tętniczego. Substancją czynną preparatu jest metoprolol. Jest to substancja należąca do grupy leków zwanych beta-blokerami (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki).

Beto 100/150/200/25/50 ZK

Beto ZK to lek zawierający metoprolol, który jest selektywnym lekiem β1-adrenolitycznym. Działa poprzez hamowanie receptorów β1-adrenergicznych w sercu, co prowadzi do zmniejszenia tachykardii spowodowanej nagłym wyrzutem katecholamin, a także zmniejsza kurczliwość serca i ciśnienie tętnicze krwi. Lek jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej, zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza częstoskurczu nadkomorowego, kołatania serca spowodowanego zaburzeniami czynnościowymi serca. Beto ZK jest dostępny na receptę.

Biosotal

Biosotal to lek, który zawiera substancję czynną chlorowodorek sotalolu. Jest to lek zaliczany do grupy niewybiórczych beta-adrenolityków, a jego działanie polega na blokowaniu receptorów beta1 i beta2. Stosowany jest w zagrażających życiu komorowych zaburzeniach rytmu serca, nadkomorowych zaburzeniach rytmu serca takich jak migotanie i trzepotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, częstoskurcz śródwęzłowy i okołowęzłowy oraz w zaburzenia rytmu będących wynikiem zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a. Lek jest dostępny na receptę.

Bloxazoc

Bloxazoc to lek na receptę, który zawiera metoprolol. Jest to lek z grupy beta-blokerów, który spowalnia częstotliwość skurczy mięśnia sercowego i prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej oraz zaburzeń rytmu serca.

Carvedilol Genoptim

Carvedilol Genoptim to lek zawierający substancję czynną karwedilol, który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej oraz jako leczenie wspomagające umiarkowanej do ciężkiej stabilnej niewydolności serca. Lek jest dostępny na receptę.

Carvedilol Orion

Carvedilol Orion to lek, który zawiera substancję czynną karwedilol. Jest to lek dostępny na receptę. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej oraz w leczeniu wspomagającym przewlekłej, stabilnej niewydolności serca. Dawkowanie leku jest indywidualne i zależy od stanu pacjenta oraz rodzaju schorzenia.

Carvedilol SymPhar

Carvedilol SymPhar to lek, który jest dostępny na receptę. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej oraz jako leczenie wspomagające w umiarkowanej do ciężkiej stabilnej niewydolności serca. Działa poprzez rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych, co zmniejsza opór przepływu krwi i obniża ciśnienie krwi. Lek ten jest dostępny w postaci tabletek powlekanych.

Carvedilol-ratiopharm

Carvedilol-ratiopharm to lek, który należy do grupy leków nazywanych alfa- i beta-adrenolitykami. Stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) oraz w leczeniu dławicy piersiowej. Lek ten jest również stosowany w leczeniu wspomagającym niewydolności serca. Carvedilol-ratiopharm jest dostępny na receptę.

Carvedilolum 123ratio

Carvedilolum 123ratio to lek zawierający karwedylol. Substancja czynna rozszerza naczynia krwionośne, a jednocześnie zmniejsza opór obwodowy co powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Lek zwiększa stężenie noradrenaliny we krwi. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, stabilnej choroby niedokrwiennej serca oraz objawowej niewydolności serca. Jest dostępny na receptę.

Carvetrend

Carvetrend to lek, który oddziałuje na układ sercowo-naczyniowy. Posiada działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi oraz zwalniające czynność serca. Jest stosowany w chorobie wieńcowej, nadciśnieniu tętniczym oraz niewydolności serca. Lek jest dostępny na receptę.

Cordarone

Cordarone to silny lek przeciwarytmiczny dostępny na receptę. Jego substancją czynną jest chlorowodorek amiodaronu. Lek ten jest stosowany w leczeniu groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca, takich jak arytmia w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a, migotanie i trzepotanie przedsionków, częstoskurcz komorowy oraz migotanie komór. Cordarone występuje w postaci tabletek oraz roztworu do wstrzykiwań, który jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Dilatrend

Dilatrend to lek, który zawiera substancję czynną karwedilol. Jest to lek oddziałujący na układ sercowo-naczyniowy, który obniża wysokie ciśnienie tętnicze krwi. Znalazł zastosowanie w leczeniu różnego rodzaju chorób serca, takich jak nadciśnienie tętnicze, stabilna dławica piersiowa oraz stabilna niewydolność serca. Lek jest dostępny na receptę.

Dilzem

Dilzem to lek, który ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi i obniża ciśnienie krwi. Stosowany jest w leczeniu chorób serca, takich jak stabilna i niestabilna dławica piersiowa oraz dławica Prinzmetala, a także w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Jest dostępny na receptę.

Dilzem retard

Dilzem Retard to lek na receptę zawierający diltiazem, który należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Działa na mięśnie gładkie naczyń oraz ma wpływ na mięsień sercowy. Jest wskazany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca oraz nadciśnienia tętniczego. Lek może być stosowany również w leczeniu dusznicy bolesnej naczynioskurczowej (postać Prinzmetala).

Flecainide acetate Alkaloid-INT

Flecainide acetate Alkaloid-INT to lek przeciwarytmiczny klasy Ic, który zawiera substancję czynną flekainid. Jest dostępny na receptę. Lek jest stosowany w leczeniu częstoskurczu nawrotnego w węźle przedsionkowo-komorowym, zaburzeń rytmu serca związanych z zespołem WPW i podobnymi chorobami, w których występują dodatkowe drogi przewodzenia, w przypadku gdy inne leczenie nie było skuteczne. Ponadto, jest stosowany w leczeniu ciężkiej objawowej i zagrażającej życiu napadowej arytmii komorowej, w przypadku braku odpowiedzi na inne rodzaje leczenia lub gdy inne leki nie były tolerowane. Może być również używany do leczenia napadowych arytmii przedsionkowych (migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków i częstoskurcz) u pacjentów z powodującymi niepełnosprawność objawami po kardiowersji.

Hypoten

Hypoten to lek występujący w formie tabletek, zawierający substancję czynną karwedilol. Jest to substancja należąca do grupy leków działających zarówno na receptory alfa- jak i beta-adrenergiczne. Działanie Hypotenu polega na rozszerzeniu naczyń krwionośnych, obniżeniu ciśnienia krwi i zmniejszeniu oporu, jaki musi pokonać serce pompując krew. Wskazania do stosowania to nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca oraz choroba wieńcowa. Hypoten jest lekiem dostępnym na receptę.

Isoptin

Isoptin to lek, który blokuje kanały wapniowe, działając bezpośrednio na mięsień sercowy. Dzięki temu obniża zapotrzebowanie serca na tlen i jednocześnie zwiększa dowóz tlenu do serca poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, różnych odmian dławicy piersiowej oraz różnych zaburzeń rytmu serca. Jest dostępny na receptę.

Isoptin SR

Isoptin SR to lek zawierający werapamil o przedłużonym uwalnianiu. Działa bezpośrednio na serce, hamując układ przewodzący serca, co wydłuża czas przewodzenia między przedsionkiem a komorą serca. Isoptin SR wpływa również na funkcjonowanie naczyń krwionośnych, zmniejszając napięcie mięśni gładkich ścian tętnic i rozszerzając tętnice. Jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej serca oraz w zaburzeniach rytmu serca. Lek jest dostępny na receptę.

Isoptin SR-E 240

Isoptin SR-E 240 to lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, zawierający substancję czynną – werapamilu chlorowodorek. Jest to lek z grupy selektywnych antagonistów wapnia działających bezpośrednio na mięsień sercowy. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej oraz różnych zaburzeń rytmu serca. Lek jest dostępny na receptę.

Lignocainum Hydrochloricum WZF

Lignocainum Hydrochloricum WZF

Lignocainum Hydrochloricum WZF to lek dostępny na receptę, który ma działanie miejscowo znieczulające i przeciwarytmiczne. Hamuje wytwarzanie i przewodzenie bodźców we włóknach nerwowych oraz w układzie przewodzącym serca. Stosowany jest w znieczuleniu miejscowym – nasiękowym, w blokadach nerwów, pni nerwowych i splotów nerwowych, podpajęczynówkowym, zewnątrzoponowym – podczas zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej, urologii, ortopedii, ginekologii, położnictwa, a także w różnych procedurach diagnostycznych i terapeutycznych. Ponadto, jest stosowany w komorowych zaburzeniach rytmu serca.

Metocard

Metocard

Metocard to lek, który zawiera substancję czynną metoprolol, należącą do grupy beta-blokerów. Lek ten jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej oraz zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza częstoskurczu nadkomorowego. Metocard jest również stosowany pomocniczo u osób chorych na nadczynność tarczycy. Lek jest dostępny wyłącznie na receptę.

Metocard ZK

Metocard ZK

Metocard ZK to lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, którego substancją czynną jest metoprolol. Metoprolol należy do grupy beta-blokerów i powoduje zmniejszenie częstotliwości rytmu serca oraz siły jego skurczu, a także obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Lek jest wskazany do stosowania w leczeniu dławicy piersiowej, nadciśnienia tętniczego krwi oraz zaburzeń rytmu serca. Metocard ZK jest dostępny na receptę.

Metogen SC

Metogen SC to lek na receptę, który zawiera substancję czynną – bursztynian metoprololu. Jest to wybiórczy beta-adrenolityk, który działa głównie na serce. Lek jest stosowany w stabilnej, przewlekłej, łagodnej do umiarkowanej niewydolności serca z zaburzoną czynnością lewej komory (frakcja wyrzutowa < 40%) jako uzupełnienie leczenia standardowego inhibitorami ACE i lekami moczopędnymi. Ponadto, Metogen SC jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca oraz dławicy piersiowej.

Opacorden

Opacorden

Opacorden to lek przeciwarytmiczny, który zawiera substancję czynną amiodaron. Jest stosowany w leczeniu i zapobieganiu zaburzeń rytmu serca, takich jak zespół Wolffa-Parkinsona-White’a (WPW), migotanie i trzepotanie przedsionków, napadowe tachyarytmie nadkomorowe, a także groźne dla życia komorowe zaburzenia rytmu. Lek jest dostępny na receptę.

Oxycardil

Oxycardil to lek zawierający chlorowodorek diltiazemu, który jest antagonistą wapnia. Działa na mięśnie gładkie naczyń, a także ma silny wpływ na mięsień sercowy. Jest wskazany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca oraz nadciśnienia tętniczego. Oxycardil jest dostępny na receptę.

Oxycardil 60

Oxycardil 60 to lek na receptę, który zawiera substancję czynną diltiazem. Jest to antagonista wapnia, który działa na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych oraz mięsień sercowy. Lek jest stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca, w tym dusznicy bolesnej stabilnej, dusznicy bolesnej niestabilnej oraz dusznicy bolesnej naczynioskurczowej (postać Prinzmetala). Ponadto, Oxycardil 60 jest wskazany do leczenia nadciśnienia tętniczego.

Phenytoinum WZF

Phenytoinum WZF

Phenytoinum WZF to lek przeciwdrgawkowy w formie tabletek. Jego głównym składnikiem jest fenytoina, która działa poprzez hamowanie rozprzestrzeniania się pobudzeń nerwowych. Lek jest zalecany w leczeniu padaczki, w tym napadów uogólnionych i napadów częściowych złożonych. Stosowany jest również w profilaktyce napadów padaczkowych po operacjach neurochirurgicznych i urazach głowy oraz w leczeniu nerwobólu nerwu trójdzielnego. Phenytoinum WZF jest dostępny na receptę.

Polfenon

Polfenon

Polfenon to lek przeciwarytmiczny, który zawiera substancję czynną propafenon. Stabilizuje on błony komórkowe i blokuje kanał sodowy, co prowadzi do wydłużenia przerwy między skurczem a rozkurczem serca. Jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu objawowych tachyarytmii nadkomorowych, takich jak częstoskurcz węzłowy, częstoskurcz nadkomorowy u pacjentów z zespołem Wolffa-Parkinsona-White’a (WPW) lub napadowe migotanie przedsionków oraz zagrażającej życiu, ciężkiej, objawowej tachyarytmii komorowej. Lek jest dostępny na receptę.

Propranolol Accord

Propranolol Accord to lek na receptę, który zawiera substancję czynną propranololu chlorowodorek. Jest to lek z grupy beta-adrenolityków. Stosowany jest w leczeniu bólu w klatce piersiowej (spowodowanego słabym dopływem krwi do serca), nadciśnienia tętniczego, profilaktyce zawału serca, leczeniu drżenia, kontroli nieregularnego lub zbyt szybkiego bicia serca oraz szybkiego rytmu serca i innych objawów powodowanych przez nadczynność tarczycy. Lek ten jest również stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego spowodowanego przez guz w okolicach nerki (guz chromochłonny nadnerczy), zmniejsza ciężkie bóle głowy (migrena), zapobiega krwawieniu z żołądka u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi w wątrobie i obrzękiem naczyń krwionośnych w przełyku.

Propranolol Aurovitas

Propranolol Aurovitas to lek, który zawiera substancję czynną propranololu chlorowodorek, należący do grupy leków beta-adrenolitycznych. Stosowany jest w leczeniu bólu w klatce piersiowej (spowodowanego słabym dopływem krwi do serca), nadciśnienia tętniczego, profilaktyce zawału serca, leczeniu drżenia, kontroli nieregularnego lub zbyt szybkiego bicia serca oraz szybkiego rytmu serca i innych objawów powodowanych przez nadczynność tarczycy. Lek jest dostępny na receptę.

Propranolol WZF

Propranolol WZF

Propranolol WZF to lek stosowany w leczeniu różnych schorzeń, takich jak nadciśnienie tętnicze, migrena, czy pewne rodzaje zaburzeń rytmu serca. Działa na układ krążenia, ale również na inne części ciała. Jego działanie opiera się o kilka mechanizmów: zapobiega arytmii serca, obniża ciśnienie krwi, spowalnia czynność mięśnia sercowego, a także przewodnictwa węzła przedsionkowo-komorowego, obniża ilość zużywanego przez serce tlenu, a także zmniejsza aktywność na bodźce węzła zatokowego. Dodatkowo preparat wykazuje działanie przeciwmigrenowe, a także przeciwlękowe. Lek jest dostępny wyłącznie na receptę.

Rytmonorm

Rytmonorm to lek przeciwarytmiczny, który zawiera substancję czynną chlorowodorek propafenonu. Jest stosowany w objawowych tachyarytmiach nadkomorowych, takich jak częstoskurcz węzłowy, częstoskurcz nadkomorowy u pacjentów z zespołem Wolffa-Parkinsona-White’a (WPW) lub napadowe migotanie przedsionków. Lek jest również stosowany w ciężkiej objawowej tachyarytmii komorowej. Rytmonorm jest dostępny na receptę.

Sotahexal

Sotahexal to lek zawierający substancję czynną sotalol, który należy do grupy leków znanych jako beta-blokery. Beta-blokery wpływają na sposób, w jaki serce pracuje, zwalniając tętno i zmniejszając siłę, z jaką serce pompuje krew. Głównym zastosowaniem Sotahexal jest leczenie pewnych form nieprawidłowego rytmu serca, zwanych arytmią. W przypadku arytmi, serce może bić zbyt szybko, zbyt wolno lub w sposób nieregularny. Sotahexal może pomóc w kontrolowaniu tych nieprawidłowych rytmów serca, zapewniając, że serce bije regularnie i z odpowiednią prędkością. Lek ten jest dostępny na receptę.

Staveran

Staveran

Staveran to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną chlorowodorek werapamilu. Jest to preparat blokujący kanały wapniowe, który działa przeciwarytmicznie i obniża ciśnienie tętnicze krwi. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w profilaktyce i leczeniu choroby wieńcowej, a także w leczeniu zaburzeń rytmu serca.

Leki na zaburzenia rytmu serca – tabletki na choroby serca

Lista leków stosowanych w leczeniu arytmii, zaburzenia pracy serca.

Zobacz także:

Anemia
Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologiczne)
Hemoroidy
Leki przeciwzakrzepowe
Miażdżyca
Nadciśnienie
Niewydolność serca
Niskie ciśnienie (niedociśnienie)
Obniżenie stężenia cholesterolu
Zawał serca
Żylaki
Wszystkie leki kardiologiczne

Gdy rytm najważniejszej pompy ludzkiego ciała ulega zaburzeniu – staje się to niezaprzeczalną oznaką, że sercu coś doskwiera. Szalony pęd lub znaczne spowolnienie jego pracy nazywane jest arytmią serca, która należy do chorób współtowarzyszących układu sercowo – naczyniowego organizmu.

Arytmia – czym jest?

Zaburzenie pracy serca, zwane arytmią, wiąże się z nieprawidłową pracą przedsionków oraz komór serca. Trzepotanie, migotanie lub częstoskurcze im towarzyszące powodują nieregularność uderzeń mięśnia sercowego, a co za tym idzie – fizyczny dyskomfort oraz dysfunkcyjne działanie organizmu. Arytmię serca dzieli się na bradykardię (spowolnienie pracy serca) oraz tachykardię (znaczne przyśpieszenie). Niemiarowość bicia mięśnia sercowego występuje dość powszechnie, chociażby pod wpływem stresu. Pozostawiona sama sobie arytmia serca prowadzić może do powstawania zatorów żylnych, niedotlenienia mózgu i zaburzeń pamięci, trudności w swobodnym oddychaniu czy do niebezpiecznej w skutkach utraty przytomności.

Leczenie arytmii

Arytmia mięśnia sercowego należy do grupy schorzeń najczęściej poddawanych leczeniu operacyjnemu. Ingerencja chirurgiczna odbywa się po uprzednim zdiagnozowaniu przyczyn zaburzenia oraz dokładnemu ich zlokalizowaniu. Pacjent dotknięty arytmią serca ma możliwość skorzystania z takich zabiegów, jak ablacja (wewnętrzna, nieinwazyjna ingerencja w miejscach powodujących zaburzenia pracy serca) czy czasowe lub stałe wszczepienie defibrylatora / kardiowertera. Objawowe farmakologiczne leczenie arytmii polega natomiast na kuracji antagonistami wapnia i beta-blokerami (leki przeciwarytmiczne).

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, dławicy piersiowej, stabilnej choroby wieńcowej i innym schorzeń o podłożu kardiologicznym:

Amlodypina
Bisoprolol
Chinapryl
Cylazapryl
Doksazosyna
Enalapryl
Hydrochlorotiazyd
Indapamid
Irbesartan
Karwedylol
Kwas acetylosalicylowy
Lerkanidypina
Lidokaina
Lizynopryl
Losartan
Metoprolol
Nebiwolol
Olmesartan medoksomilu
Peryndopryl
Ramipryl
Rozuwastatyna
Telmisartan
Walsartan
Witamina B1 (tiamina)
Witamina E (α-Tokoferol)
Wodoroasparginian magnezu

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia żylaków i innych chorób zakrzepowo-zatorowych.

Enoksaparyna sodowa
Heparyna sodowa
Nagietek
Kasztanowiec
Rutozyd (rutyna)
Trokserutyna

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia hemoroidów:

Kasztanowiec
Tlenek cynku