Carvedilol-ratiopharm

Carvedilol-ratiopharm to lek, który należy do grupy leków nazywanych alfa- i beta-adrenolitykami. Stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) oraz w leczeniu dławicy piersiowej. Lek ten jest również stosowany w leczeniu wspomagającym niewydolności serca. Carvedilol-ratiopharm jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Carvedilol-ratiopharm należy do grupy leków nazywanych alfa- i beta-adrenolitykami.

Lek Carvedilol-ratiopharm stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) oraz w leczeniu dławicy piersiowej. Lek Carvedilol-ratiopharm jest również stosowany w leczeniu wspomagającym niewydolności serca.

Skład

Substancją czynną leku jest karwedylol.
Każda tabletka zawiera 6,25 mg lub 12,5 mg lub 25 mg karwedylolu.

Pozostałe składniki to:
Rdzeń:
Celuloza mikrokrystaliczna
Laktoza jednowodna
Krospowidon
Powidon
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian
Otoczka (Opadry II White YS-22-18096):
Tytanu dwutlenek (E 171)
Polidekstroza
Hypromeloza 3cP
Hypromeloza 6cP
Trietylu cytrynian
Hypromeloza 50cP
Makrogol

Dawkowanie

Tabletki powlekane należy połykać, popijając co najmniej połową szklanki wody.

Lek Carvedilol-ratiopharm można przyjmować z pokarmem lub bez. Jednak pacjenci z niewydolnością serca powinni przyjmować tabletki z posiłkiem, aby zmniejszyć ryzyko zawrotów głowy, które mogą wystąpić podczas nagłego wstania.

Dławica piersiowa:

Dorośli:
Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka leku Carvedilol-ratiopharm o mocy 12,5 mg (co odpowiada 12,5 mg karwedylolu) raz na dobę przez pierwsze dwie doby, a następnie 2 tabletki leku Carvedilol-ratiopharm o mocy 12,5 mg (co odpowiada 25 mg karwedylolu) raz na dobę.
Aby uzyskać zalecaną dawkę dostępne są tabletki leku Carvedilol-ratiopharm o innych mocach.
W razie konieczności lekarz może zalecić dalsze, stopniowe zwiększanie dawki. Maksymalna zalecana dawka dobowa to 50 mg.

Osoby w podeszłym wieku:
Zalecana dawka to 1 tabletka leku Carvedilol-ratiopharm o mocy 12,5 mg (co odpowiada 12,5 mg karwedylolu) raz na dobę.
W razie konieczności lekarz może zalecić dalsze, stopniowe zwiększanie dawki, w odstępach dwutygodniowych, do uzyskania maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 50 mg.

Dławica piersiowa:
Dorośli:
Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka leku Carvedilol-ratiopharm o mocy 12,5 mg (co odpowiada 12,5 mg karwedylolu) dwa razy na dobę przez dwie doby, a następnie 2 tabletki leku Carvedilol-atiopharm o mocy 12,5 mg (co odpowiada 25 mg karwedylolu) dwa razy na dobę.
Aby uzyskać zalecaną dawkę dostępne są tabletki leku Carvedilol-ratiopharm o innych mocach.
W razie konieczności lekarz może zalecić dalsze, stopniowe zwiększanie dawki. Maksymalna zalecana dawka dobowa to 100 mg.

Osoby w podeszłym wieku:
Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka leku Carvedilol-ratiopharm o mocy 12,5 mg (co odpowiada 12,5 mg karwedylolu) dwa razy na dobę przez dwie doby, a następnie 2 tabletki leku Carvedilol-ratiopharm o mocy 12,5 mg (co odpowiada 25 mg karwedylolu) dwa razy na dobę.
Zalecana maksymalna dawka dobowa to 50 mg.

Niewydolność serca:
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 3,125 mg karwedylolu dwa razy na dobę przez dwa tygodnie. Lekarz może zalecić stopniowe zwiększanie dawki, zazwyczaj co dwa tygodnie.

Lekarz może zalecić zarówno zwiększanie, jak i zmniejszanie dawki, o czym dokładnie poinformuje pacjenta.

Zalecana maksymalna dawka dobowa to 25 mg dwa razy na dobę u pacjentów o masie ciała mniejszej niż 85 kg i 50 mg dwa razy na dobę u pacjentów o masie ciała większej niż 85 kg, pod warunkiem, że niewydolność serca nie jest ciężka. Zwiększenie dawki do 50 mg dwa razy na dobę zostanie przeprowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza.

Przedawkowanie

W razie zażycia większej niż zalecona dawki leku lub przypadkowego zażycia jakiejkolwiek ilości leku przez dziecko, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, zgłosić się do najbliższego szpitala lub zadzwonić po pogotowie ratunkowe, aby uzyskać odpowiednią pomoc.
Objawy przedawkowania mogą być następujące: uczucie omdlenia spowodowane nadmiernym obniżeniem ciśnienia tętniczego, wolna czynność serca, a w ciężkich przypadkach zatrzymanie akcji serca. Mogą wystąpić zaburzenia oddychania, skurcz dróg oddechowych, złe samopoczucie,
zaburzenia świadomości oraz drgawki.

Jedzenie i picie (alkohol)

Lek Carvedilol-ratiopharm może nasilać działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Podczas stosowania leku Carvedilol-ratiopharm istnieje ryzyko uszkodzenia płodu. Lek Carvedilol-ratiopharm może być stosowany w czasie ciąży wyłącznie, jeśli lekarz uzna to za konieczne. Dlatego zawsze należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Carvedilol-ratiopharm w ciąży.

Nie wiadomo czy lek Carvedilol-ratiopharm przenika do mleka kobiecego i w związku z tym nie należy go stosować w okresie karmienia piersią.

Ulotka Carvedilol-ratiopharm

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)Opinie o Carvedilol-ratiopharm (forum)

Stosujesz Carvedilol-ratiopharm? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Carvedilol-ratiopharm. Podziel się doświadczeniami na forum.