CARVETREND

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

WSKAZANIA

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU CARVETREND ORAZ JAK DZIAŁA TEN LEK?

Carvetrend zawiera jako substancję czynną karwedylol, który hamuje aktywność receptorów adrenergicznych układu współczulnego typu beta-jeden (β1) i beta-dwa (β2) w sercu, zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi, spowalnia tętno i zmniejsza objętość wyrzucanej przez serce podczas skurczu krwi. Poprzez działanie hamujące aktywność receptorów adrenergicznych typu alfa-jeden (α1), karwedylol rozszerza naczynia krwionośne i zmniejsza opór przepływu krwi przez naczynia krwionośne. W ten sposób zmniejsza pracę serca i zapobiega wystąpieniu bólów dławicowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. U pacjentów z niewydolnością serca karwedylol poprawia czynność skurczową lewej komory. Wpływ na ciśnienie tętnicze i tętno są największe po 1 do 2 godzinach po przyjęciu leku.

Lek wchłania się szybko i prawie w całości z przewodu pokarmowego. Stężenia w surowicy są proporcjonalne do przyjętych dawek. Z powodu szybkiego metabolizmu karwedylolu w wątrobie dostępność biologiczna leku wynosi tylko 30%. W wyniku przekształceń powstają czynne metabolity silnie hamujące aktywność receptorów adrenergicznych typu beta. Średni okres półtrwania karwedylolu wynosi od 7 do 10 godzin.

Wskazania:
– Przewlekła, objawowa niewydolność serca;
Karwedylol stosuje się w skojarzeniu z lekami moczopędnymi, glikozydami naparstnicy i (lub) inhibitorami konwertazy angiotensyny (IKA). Karwedylol spowalnia rozwój niewydolności i zmniejsza nasilenie jej objawów.
– Samoistne nadciśnienie tętnicze;
– Leczenie stabilnej dławicy piersiowej.

SKŁAD

JAKI JEST SKŁAD LEKU CARVETREND ? JAKĄ ZAWIERA SUBSTANCJĘ CZYNNĄ ORAZ SUBSTANCJE POMOCNICZE?

Substancją czynną leku jest karwedylol.
Carvetrend tabletka 3,125 mg zawiera 3,125 mg karwedylolu.
Carvetrend tabletka 6,25 mg zawiera 6,25 mg karwedylolu.
Carvetrend tabletka 12,5 mg zawiera 12,5 mg karwedylolu.
Carvetrend tabletka 25 mg zawiera 25 mg karwedylolu.

Ponadto lek zawiera: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, hydroksypropyloceluloza, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, krzemu dwutlenek koloidalny, talk.

DAWKOWANIE

JAKIE JEST ZALECANE DAWKOWANIE LEKU CARVETREND? JAK BEZPIECZNIE STOSOWAĆ TEN LEK? JAK DŁUGO STOSOWAĆ? INSTRUKCJA STOSOWANIA.

Tabletki należy popijać odpowiednią ilością płynu. Pacjenci z przewlekłą, objawową niewydolnością serca powinni zażywać tabletki w czasie posiłku.

Lekarz dostosuje dawkowanie do wskazań i skuteczności leczenia u konkretnego pacjenta. Po godzinie od podania dawki początkowej i po każdym zwiększeniu dawki lekarz może zalecić wykonanie pomiarów ciśnienia tętniczego krwi w pozycji stojącej, w celu określenia ryzyka wystąpienia niedociśnienia. Carvetrend należy odstawiać stopniowo, zmniejszając dawki przez okres dwóch tygodni. W przypadku przerwy w leczeniu karwedylolem trwającej dłużej niż dwa tygodnie, ponowne leczenie należy rozpocząć przyjmując dawki początkowe i zwiększając je, według zasad stosowanych u pacjentów rozpoczynających leczenie.

Przewlekła objawowa niewydolność serca
Leczenie przewlekłej niewydolności serca należy rozpoczynać w warunkach szpitalnych.

Lek Carvetrend można stosować w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu przewlekłej objawowej niewydolności serca: lekami moczopędnymi, inhibitorami konwertazy angiotensyny i(lub) glikozydami naparstnicy. Karwedylol w leczeniu skojarzonym można podawać w przypadkach, w których pacjenci otrzymują ustalone, podtrzymujące dawki innych leków stosowanych w leczeniu przewlekłej objawowej niewydolności serca. Dawkę podtrzymującą karwedylolu lekarz dostosuje do skuteczności leczenia u konkretnego pacjenta. Krótko przed rozpoczęciem leczenia lekarz zaleci wykonanie odpowiednich badań, aby ocenić stopień niewydolności serca.

Zalecana dawka początkowa podawana dwa razy na dobę przez dwa tygodnie wynosi 3,125 mg. Po dwóch tygodniach podawania dawki początkowej, gdy lek Carvetrend jest dobrze tolerowany, lekarz może zwiększyć dawkę do 6,25 mg, dwa razy na dobę. W razie konieczności lekarz zwiększy dawkę do 12,5 mg lub do 25 mg, dwa razy na dobę. Każdą kolejną dawkę należy zwiększać stopniowo, nie częściej niż co dwa tygodnie.

Maksymalna dawka dobowa dla pacjentów o masie ciała mniejszej niż 85 kg wynosi 50 mg i podawana jest w dwóch dawkach podzielonych (po 25 mg), a dla pacjentów o masie ciała większej niż 85 mg – 100 mg (2 dawki po 50 mg).

W przypadku nasilenia niewydolności serca, lekarz odpowiednio zmieni dawkowanie leków stosowanych w skojarzeniu z karwedylolem, a gdy postępowanie takie jest nieskuteczne, zmniejszy dawkę lub zaleci odstawienie karwedylolu do czasu wyrównania niewydolności serca. Po wyrównaniu niewydolności serca można wznowić leczenie lekiem Carvetrend.

W przypadku znacznego nasilenia niewydolności serca (gdy objawy niewydolności serca zaostrzają się również w spoczynku), zaleca się odstawienie karwedylolu. W czasie odstawiania leku należy stosować zalecenia lekarza.

Samoistne nadciśnienie tętnicze
Zalecana dawka początkowa leku Carvetrend podawana raz na dobę przez dwa dni leczenia wynosi 12,5 mg.
Dawka podtrzymująca podawana raz na dobę, która jest skuteczna u większości pacjentów wynosi 25 mg. Maksymalna dawka dobowa podawana jednorazowo lub w dwóch dawkach podzielonych wynosi 50 mg. Po dwóch dniach stosowania dawki początkowej, lekarz stopniowo co 14 dni będzie zwiększał dawkę leku Carvetrend.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg i podawana jest raz na dobę.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg i podawana jest raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych.

Stabilna dławica piersiowa
Zalecana dawka początkowa podawana dwa razy na dobę przez pierwsze dwa dni leczenia wynosi 12,5 mg. Zalecana dawka podtrzymująca podawana dwa razy na dobę wynosi 25 mg.

Stosowanie u dzieci
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania karwedylolu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat nie zostało ustalone. Leku nie należy podawać dzieciom.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
Nie należy podawać leku pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów, u których ciśnienie skurczowe krwi jest większe niż 100 mm Hg.

Długość leczenia zależy od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby. Nie należy zmieniać dawki leku, ani przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem. Leczenie karwedylolem jest zwykle długotrwałe, ale o czasie leczenia decyduje lekarz.

PRZYJĘCIE ZBYT DUŻEJ DAWKI

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU? CO ZROBIĆ, GDY PRZYPADKOWO PRZYJĘTO WIĘKSZĄ DAWKĘ LEKU NIŻ ZALECANA?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się po poradę do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie.

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić: ciężkie niedociśnienie tętnicze, znaczne zwolnienie czynności serca, niewydolność serca, wstrząs kardiogenny i zatrzymanie akcji serca. Mogą też wystąpić zaburzenia oddychania, skurcz oskrzeli (uczucie duszności), wymioty, zaburzenia świadomości i uogólnione drgawki.

PRZYJMOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

ZASTOSOWANIE LEKU PRZY JEDNOCZESNYM SPOŻYWANIU POKARMÓW I NAPOJÓW. CZY MOŻNA JEŚĆ I PIĆ STOSUJĄC LEK? CZY MOŻNA PIĆ ALKOHOL?

Podczas leczenia nie należy pić alkoholu, gdyż zwiększa się ryzyko dużego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

Pacjenci z przewlekłą objawową niewydolnością serca powinni przyjmować lek Carvetrend w czasie posiłku.

Pacjenci ze stabilną dławicą piersiową lub samoistnym nadciśnieniem tętniczym mogą przyjmować lek niezależnie od posiłków.

Nie zaleca sie spożywania alkoholu w trakcie stosowania leków. Istnieją pewne grupy leków, w przypadku których picie alkoholu jest kategorycznie zakazane. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź interakcje leków z alkoholem.

STOSOWANIE W CIĄŻY ORAZ PODCZAS KARMIENIA PIERSIĄ

CZY KOBIETA BĘDĄCA W CIĄŻY LUB KARMIĄCA PIERSIĄ MOŻE ZAŻYWAĆ LEK? JAKIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI NALEŻY ZACHOWAĆ?

Nie zaleca się podawania karwedylolu kobietom w ciąży z wyjątkiem przypadków, gdy korzyści dla kobiety są większe niż potencjalne zagrożenie dla płodu. O stosowaniu leku przez kobiety w ciąży decyduje lekarz.

Nie wiadomo, czy karwedylol przenika do mleka kobiecego. Kobiety leczone karwedylolem nie powinny karmić piersią.

PEŁNA DOKUMENTACJA LEKU CARVETREND

Jeżeli w powyższym opisie nie znaleźliście Państwo poszkiwanych informacji, istnieje możliwość pobrania pełnej dokumentacji leku: ulotki dla pacjenta lub charakterystyki produktu leczniczego (dla lekarzy lub farmaceutów).

CARVETREND ulotka leku, chpl, opinie, dawkowanie

ULOTKA (SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE)

Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku, działania niepożądane, sposób przechowywania, inne ostrzeżenia.

ULOTKA LEKU CARVETREND (pliki PDF lub DOC)


CHPL – CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHPL zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznyc.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - CARVETREND CHPL (pliki PDF lub DOC)

CENA LEKU - REZERWACJA W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy. Sprawdź ile kosztuje ten lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Możliwość rezerwacji leków zarówno na receptę, jak i bez recepty. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy ten lek jest refundowany (poziom refundacji) oraz czy wymagana jest recepta. Jedna z postaci farmaceutycznych tego leku posiada następujący nr BLOZ: 8036621.

Sprawdź cenę leku oraz gdzie kupić lek.

Portal baza-lekow.com.pl założony został w 2013 roku. Prowadzony jest przy współpracy z copywriterami posiadającymi wykształcenie medyczne. Wszelkie informacje merytoryczne o lekach, przygotowane zostały w oparciu o dane publikowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Europejską Agencję Leków.

OPINIE O CARVETREND - FORUM O LEKACH

Portal baza-lekow.com.pl oprócz dostarczania podstawowych informacji o lekach, jest także platformą wymiany doświadczeń pacjentów. Jest to pewnego rodzaju forum o lekach Poznaj opinie pacjentów stosujących ten produkt lub podziel się własnymi spostrzeżeniami i oceń skuteczność leku.

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here