Carvedilol Genoptim

Carvedilol Genoptim to lek zawieraj膮cy substancj臋 czynn膮 karwedilol, kt贸ry dzia艂a poprzez rozszerzanie naczy艅 krwiono艣nych. Jest stosowany w leczeniu nadci艣nienia t臋tniczego, przewlek艂ej stabilnej d艂awicy piersiowej oraz jako leczenie wspomagaj膮ce umiarkowanej do ci臋偶kiej stabilnej niewydolno艣ci serca. Lek jest dost臋pny na recept臋. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku Carvedilol Genoptim. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek Carvedilol Genoptim i jakie s膮 wskazania do stosowania?

Lek Carvedilol Genoptim w postaci tabletek o mocy 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg zawiera substancj臋 czynn膮 karwedylol, kt贸rego dzia艂anie polega na rozszerzaniu naczy艅 krwiono艣nych poprzez blokowanie receptor贸w adrenergicznych typu alfa1 oraz hamowaniu aktywno艣ci uk艂adu renina鈭抋ngiotensyna鈭抋ldosteron poprzez blokad臋 receptor贸w beta-adrenergicznych.

Lek Carvedilol Genoptim wskazany jest w leczeniu:
鈭 przewlek艂ej niewydolno艣ci serca (stabilnej, 艂agodnej, umiarkowanej i ci臋偶kiej, przewlek艂ej niewydolno艣ci serca), jako uzupe艂nienie zazwyczaj stosowanego leczenia podstawowego,
nadci艣nienia t臋tniczego,
鈭 stabilnej choroby wie艅cowej,
鈭 pacjent贸w po przebytym zawale mi臋艣nia serca ze stwierdzonymi zaburzeniami czynno艣ci lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory (LVEF) 鈮40%).

Kategorie powi膮zane:
Arytmia, Leki kardiologiczne - serce i uk艂ad krwiono艣ny, Leki na nadci艣nienie, Niewydolno艣膰 serca,

Reklama

Jaki jest sk艂ad Carvedilol Genoptim, jakie substancje zawiera?

Substancj膮 czynn膮 leku jest karwedylol. Ka偶da tabletka zawiera 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg karwedylolu.

Pozosta艂e sk艂adniki to:
Rdze艅 tabletki: laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (typu A), krospowidon (typu B), powidon (K-30), sacharoza, stearynian magnezu.
Otoczka tabletki: makrogol 400, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E 171), hypromeloza 5 cps.

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: .

Dawkowanie preparatu Carvedilol Genoptim 鈥 jak stosowa膰?

Przewlek艂a niewydolno艣膰 serca
Dawka leku jest ustalana przez lekarza indywidualnie dla ka偶dego pacjenta. Leczenie lekiem Carvedilol Genoptim zostanie rozpocz臋te pod nadzorem lekarza maj膮cego do艣wiadczenie w leczeniu niewydolno艣ci kr膮偶enia i poprzedzone ocen膮 stanu klinicznego pacjenta. W zale偶no艣ci od wyniku oceny stanu klinicznego pacjenta lek zostanie podany w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych.

Doro艣li
Zalecana dawka pocz膮tkowa to 3,125 mg dwa razy na dob臋 przez dwa tygodnie. W przypadku dobrej tolerancji leku lekarz stopniowo zwi臋kszy dawk臋 w odst臋pach nie kr贸tszych ni偶 dwa tygodnie, wed艂ug nast臋puj膮cego schematu: 6,25 mg dwa razy na dob臋, nast臋pnie 12,5 mg dwa razy na dob臋, a偶 do dawki 25 mg dwa razy na dob臋. Nale偶y d膮偶y膰 do podawania najwi臋kszej dawki tolerowanej przez pacjenta.

Zalecana dawka maksymalna u wszystkich pacjent贸w z ci臋偶k膮 niewydolno艣ci膮 serca, a tak偶e u pacjent贸w z 艂agodn膮 do umiarkowanej niewydolno艣ci膮 serca, o masie cia艂a mniejszej ni偶 85 kg to 25 mg dwa razy na dob臋. U pacjent贸w z 艂agodn膮 do umiarkowanej niewydolno艣ci膮 serca o masie cia艂a wi臋kszej ni偶 85 kg zalecana dawka maksymalna to 50 mg dwa razy na dob臋. U pacjent贸w z ci艣nieniem skurczowym <100 mm Hg podczas zwi臋kszania dawki leku Carvedilo Genoptim mo偶e doj艣膰 do pogorszenia czynno艣ci nerek i (lub) nasilenia niewydolno艣ci serca. Z tego powodu przed ka偶dym kolejnym zwi臋kszeniem dawki lekarz b臋dzie kontrolowa膰 parametry okre艣laj膮ce czynno艣膰 nerek, a tak偶e ocenia膰 nasilenie objaw贸w niewydolno艣ci serca lub objaw贸w zwi膮zanych z rozszerzeniem naczy艅 krwiono艣nych.

W przypadku przerwania terapii lekiem Carvedilol Genoptim na okres d艂u偶szy ni偶 dwa tygodnie, leczenie nale偶y rozpocz膮膰 ponownie od dawki 3,125 mg dwa razy na dob臋, a nast臋pnie zwi臋ksza膰 dawk臋 zgodnie z przedstawionymi powy偶ej zaleceniami.

Osoby w podesz艂ym wieku
Dawkowanie jak u doros艂ych.

Stosowanie u dzieci i m艂odzie偶y
Nie oceniano bezpiecze艅stwa i skuteczno艣ci leku u dzieci (w wieku poni偶ej 18 lat).

Nadci艣nienie t臋tnicze
Zaleca si臋 podawanie leku raz na dob臋.

Doro艣li
Zalecana dawka pocz膮tkowa to 12,5 mg raz na dob臋 przez pierwsze dwie doby. Nast臋pnie zaleca si臋 zwi臋kszenie dawki do 25 mg raz na dob臋. U wi臋kszo艣ci pacjent贸w jest to dawka wystarczaj膮ca, jednak w razie konieczno艣ci lekarz mo偶e zwi臋kszy膰 dawk臋 do dawki maksymalnej wynosz膮cej 50 mg, podawanej raz na dob臋 lub w dw贸ch dawkach podzielonych.

Dawk臋 leku nale偶y zwi臋ksza膰 w odst臋pach nie kr贸tszych ni偶 dwa tygodnie.

Osoby w podesz艂ym wieku
Zalecana dawka pocz膮tkowa to 12,5 mg na dob臋. W wielu przypadkach dawka ta zapewnia w艂a艣ciw膮 kontrol臋 ci艣nienia t臋tniczego. W przypadku braku zadowalaj膮cego obni偶enia ci艣nienia t臋tniczego, lekarz mo偶e stopniowo zwi臋kszy膰 dawk臋 do zalecanej maksymalnej dawki dobowej wynosz膮cej 50 mg, podawanej raz na dob臋 lub w dawkach podzielonych.

Stosowanie u dzieci i m艂odzie偶y
Nie oceniano bezpiecze艅stwa i skuteczno艣ci leku u dzieci (w wieku poni偶ej 18 lat).

Choroba wie艅cowa

Doro艣li
Zalecana dawka pocz膮tkowa to 12,5 mg dwa razy na dob臋 przez pierwsze dwie doby. Nast臋pnie zaleca si臋 zwi臋kszenie dawki do 25 mg dwa razy na dob臋.

Osoby w podesz艂ym wieku
Zalecana maksymalna dawka dobowa to 50 mg, podawana w dawkach podzielonych.

Stosowanie u dzieci i m艂odzie偶y
Nie oceniano bezpiecze艅stwa i skuteczno艣ci leku u dzieci i m艂odzie偶y (w wieku poni偶ej 18 lat).

Pacjenci ze wsp贸艂istniej膮cymi chorobami w膮troby
Stosowanie leku Carvedilol Genoptim jest przeciwwskazane u os贸b ze wsp贸艂istniej膮cymi zaburzeniami czynno艣ci w膮troby.

Pacjenci ze wsp贸艂istniej膮cymi zaburzeniami czynno艣ci nerek
U os贸b z ci艣nieniem t臋tniczym skurczowym >100 mm Hg nie jest konieczne zmniejszanie dawki leku.

Zaburzenia czynno艣ci lewej komory po ostrym zawale serca
U pacjent贸w po przebytym zawale serca z zaburzeniami czynno艣ci lewej komory zalecana dawka pocz膮tkowa to 6,25 mg dwa razy na dob臋. Po podaniu pierwszej dawki pacjent b臋dzie pozostawa膰 pod obserwacj膮 przez 3 godziny. Lekarz b臋dzie zwi臋ksza膰 dawk臋 co 3-10 dni do dawki 12,5 mg dwa razy na dob臋, a nast臋pnie do dawki 25 mg dwa razy na dob臋. U pacjent贸w nietoleruj膮cych dawki pocz膮tkowej 6,25 mg dwa razy na dob臋 lekarz zmniejszy dawk臋 do 3,125 mg dwa razy na dob臋 i b臋dzie stosowa膰 tak膮 dawk臋 przez 3-10 dni. Je偶eli dawka ta b臋dzie dobrze tolerowana, zostanie zwi臋kszona do 6,25 mg dwa razy na dob臋, a nast臋pnie stopniowo do dawki 25 mg dwa razy na dob臋. Nale偶y d膮偶y膰 do podawania najwi臋kszej dawki tolerowanej przez pacjenta.

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

W razie przyj臋cia wi臋kszej ni偶 zalecana dawki leku nale偶y niezw艂ocznie zwr贸ci膰 si臋 do lekarza lub zg艂osi膰 do oddzia艂u ratunkowego najbli偶szego szpitala. Po znacznym przedawkowaniu mo偶e wyst膮pi膰 niedoci艣nienie (zbyt niskie ci艣nienie t臋tnicze), bradykardia (nadmierne zwolnienie czynno艣ci serca), niewydolno艣膰 serca, wstrz膮s kardiogenny (niedokrwienie tkanek i narz膮d贸w na skutek niewydolno艣ci serca) i zatrzymanie kr膮偶enia. Obserwowano tak偶e zaburzenia oddychania, skurcz oskrzeli, wymioty, zaburzenia 艣wiadomo艣ci i uog贸lnione napady drgawkowe.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Carvedilol Genoptim 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

Tabletki leku Carvedilol Genoptim nale偶y po艂yka膰 popijaj膮c odpowiedni膮 ilo艣ci膮 p艂ynu. Pacjenci z przewlek艂膮 niewydolno艣ci膮 serca powinni przyjmowa膰 lek w czasie posi艂ku.

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Carvedilol Genoptim w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

W przypadku ci膮偶y, podejrzenia lub planowania ci膮偶y, a tak偶e w okresie karmienia piersi膮, przed zastosowaniem tego leku nale偶y poradzi膰 si臋 lekarza lub farmaceuty. Badania na zwierz臋tach wykaza艂y dzia艂anie toksyczne na rozrodczo艣膰. Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane. Leku Carvedilol Genoptim nie nale偶y stosowa膰 w ci膮偶y, chyba 偶e spodziewane korzy艣ci z leczenia przewa偶aj膮 nad potencjalnym ryzykiem.

Leku Carvedilol Genoptim nie nale偶y stosowa膰 podczas karmienia piersi膮, chyba 偶e spodziewane korzy艣ci z leczenia przewa偶aj膮 nad potencjalnym ryzykiem.

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Carvedilol Genoptim

Ulotka Carvedilol Genoptim 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 Carvedilol Genoptim w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 Carvedilol Genoptim

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz Carvedilol Genoptim? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o Carvedilol Genoptim. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.