Opis substancji opracowany przez:

Spis leków zawierających substancję: Karwedylol

Atram

Atram to lek, który zawiera substancję czynną karwedilol. Należy on do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami oraz do grupy leków o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne. Lek ten jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, przewlekłej, stabilnej dławicy piersiowej oraz niewydolności serca. Atram jest dostępny na receptę.

Avedol

Avedol

Avedol to lek, który zawiera substancję czynną karwedilol. Jest to lek na receptę, który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co poprawia przepływ krwi i obniża ciśnienie krwi. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi oraz dławicy piersiowej. Avedol jest również wskazany jako leczenie wspomagające w niewydolności serca, poprawiając jego czynność.

Carivalan

Carivalan to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne: karwedylol i iwabradynę. Jest stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu objawowej stabilnej dławicy piersiowej, która powoduje ból w klatce piersiowej, oraz przewlekłej niewydolności serca. Zamiast przyjmować karwedylol i iwabradynę w oddzielnych tabletkach, pacjent otrzymuje jedną tabletkę Carivalan, która zawiera obie substancje czynne w tych samych dawkach. Lek jest dostępny na receptę.

Carvedigamma

Lek Carvedigamma jest lekiem, który ma postać tabletek powlekanych. Jest stosowany do rozszerzania i luzowania naczyń krwionośnych, co prowadzi do zmniejszenia oporów przepływu krwi w naczyniach i obniżenia ciśnienia krwi. Lek ten poprawia również ukrwienie mięśnia sercowego. Jest dostępny na receptę.

Carvedilol Genoptim

Carvedilol Genoptim to lek zawierający substancję czynną karwedilol, który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej oraz jako leczenie wspomagające umiarkowanej do ciężkiej stabilnej niewydolności serca. Lek jest dostępny na receptę.

Carvedilol Orion

Carvedilol Orion to lek, który zawiera substancję czynną karwedilol. Jest to lek dostępny na receptę. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej oraz w leczeniu wspomagającym przewlekłej, stabilnej niewydolności serca. Dawkowanie leku jest indywidualne i zależy od stanu pacjenta oraz rodzaju schorzenia.

Carvedilol SymPhar

Carvedilol SymPhar to lek, który jest dostępny na receptę. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej oraz jako leczenie wspomagające w umiarkowanej do ciężkiej stabilnej niewydolności serca. Działa poprzez rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych, co zmniejsza opór przepływu krwi i obniża ciśnienie krwi. Lek ten jest dostępny w postaci tabletek powlekanych.

Carvedilol-ratiopharm

Carvedilol-ratiopharm to lek, który należy do grupy leków nazywanych alfa- i beta-adrenolitykami. Stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) oraz w leczeniu dławicy piersiowej. Lek ten jest również stosowany w leczeniu wspomagającym niewydolności serca. Carvedilol-ratiopharm jest dostępny na receptę.

Carvedilolum 123ratio

Carvedilolum 123ratio to lek zawierający karwedylol. Substancja czynna rozszerza naczynia krwionośne, a jednocześnie zmniejsza opór obwodowy co powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Lek zwiększa stężenie noradrenaliny we krwi. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, stabilnej choroby niedokrwiennej serca oraz objawowej niewydolności serca. Jest dostępny na receptę.

Carvetrend

Carvetrend to lek, który oddziałuje na układ sercowo-naczyniowy. Posiada działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi oraz zwalniające czynność serca. Jest stosowany w chorobie wieńcowej, nadciśnieniu tętniczym oraz niewydolności serca. Lek jest dostępny na receptę.

Carvin

Lek Carvin jest lekiem na receptę, który jest stosowany w leczeniu przewlekłej niewydolności serca. Działa poprzez rozszerzanie i rozluźnianie naczyń krwionośnych, co zmniejsza opór przepływu krwi w naczyniach, a tym samym obniża ciśnienie krwi. Lek ten poprawia również ukrwienie mięśnia sercowego. Wskazania do stosowania obejmują przewlekłą niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze oraz chorobę niedokrwienną serca.

Coryol

Coryol to lek, który zawiera substancję czynną karwedilol. Jest to lek blokujący receptory alfa- i beta-adrenergiczne. Coryol jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, przewlekłej, stabilnej dławicy piersiowej oraz przewlekłej niewydolności serca. Lek ten jest dostępny na receptę.

Cosmofer

Cosmofer to lek w postaci roztworu do wstrzykiwań i infuzji, który zawiera żelazo w postaci wodorotlenku żelaza III i dekstranu. Jest stosowany w leczeniu niedoborów żelaza, gdy występuje kliniczna potrzeba szybkiego uzupełnienia zasobów żelaza, braku efektów leczenia doustnymi preparatami żelaza lub ich nietolerancji. Diagnoza niedoboru żelaza powinna opierać się na odpowiednich testach laboratoryjnych. Cosmofer jest dostępny na receptę.

Dilatrend

Dilatrend to lek, który zawiera substancję czynną karwedilol. Jest to lek oddziałujący na układ sercowo-naczyniowy, który obniża wysokie ciśnienie tętnicze krwi. Znalazł zastosowanie w leczeniu różnego rodzaju chorób serca, takich jak nadciśnienie tętnicze, stabilna dławica piersiowa oraz stabilna niewydolność serca. Lek jest dostępny na receptę.

Dilorym

Dilorym to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne: karwedylol i iwabradynę. Stosowany jest u dorosłych pacjentów w leczeniu objawowej stabilnej dławicy piersiowej oraz przewlekłej niewydolności serca. Zamiast przyjmować karwedylol i iwabradynę w oddzielnych tabletkach, pacjent otrzymuje jedną tabletkę Dilorymu, która zawiera obie substancje czynne w tych samych dawkach. Jest to lek na receptę.

Hypoten

Hypoten to lek występujący w formie tabletek, zawierający substancję czynną karwedilol. Jest to substancja należąca do grupy leków działających zarówno na receptory alfa- jak i beta-adrenergiczne. Działanie Hypotenu polega na rozszerzeniu naczyń krwionośnych, obniżeniu ciśnienia krwi i zmniejszeniu oporu, jaki musi pokonać serce pompując krew. Wskazania do stosowania to nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca oraz choroba wieńcowa. Hypoten jest lekiem dostępnym na receptę.

Karvidil

Karwedilol, znany również jako Karvidil, to lek stosowany w leczeniu przewlekłej, stabilnej niewydolności serca o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim. Jest to lek na receptę. Stan kliniczny pacjenta powinien być stabilny (bez zmian w klasie NYHA, bez hospitalizacji z powodu niewydolności serca), a leczenie podstawowe musi być ustabilizowane w okresie co najmniej 4 tygodni przed rozpoczęciem stosowania leku. Karwedilol jest nieselektywnym β-blokerem z dodatkowym działaniem na receptor α 2, który znalazł zastosowanie w terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego, takich jak: przewlekła dławica piersiowa; samoistne nadciśnienie tętnicze; pomocniczo w wyrównanej przewlekłej niewydolności serca.

Symtrend

Lek Symtrend to preparat z grupy leków o działaniu alfa- i beta-adrenolitycznym. Jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego oraz dławicy piersiowej. Ponadto, Symtrend może być wykorzystywany jako leczenie wspomagające w przypadku niewydolności serca, co przyczynia się do poprawy jego funkcjonowania. Lek jest dostępny na receptę.

Vivacor

Vivacor to lek, który zawiera substancję czynną karwedilol. Jest to lek blokujący receptory alfa- i beta-adrenergiczne, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych, zwolnienia akcji serca i zmniejszenia zapotrzebowania na tlen przez mięsień sercowy. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, stabilnej dławicy piersiowej oraz jako lek wspomagający w przewlekłej niewydolności serca. Lek jest dostępny na receptę.