Symlok SR

Działanie i wskazania

Metoprolol, substancja czynna leku Symlok SR, należy do grupy leków nazywanych selektywnymi lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne (beta-adrenolityki). Działanie leku polega na blokowaniu jednego z rodzajów receptorów beta-adrenergicznych – receptorów beta-1-adrenergicznych. Znajdują się one w naczyniach krwionośnych, sercu oraz innych narządach, np. nerkach, mózgu. Metoprolol zmniejsza wpływ wywierany na receptory beta-1-adrenergiczne przez hormony uwalniane w trakcie stresu wywołanego różnymi przyczynami.

Lek Symlok SR jest stosowany w:
Dorośli:
• Nadciśnieniu tętniczym.
• Dusznicy bolesnej.
• Leczeniu objawowej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością lewej komory serca.
• Zapobieganiu wystąpienia nagłego zgonu sercowego lub ponownego zawału mięśnia sercowego u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału.
• Zaburzeniach rytmu serca, szczególnie w przypadku tachykardii nadkomorowych (zwiększenie częstości pracy serca), ekstrasystolii (dodatkowe skurcze serca) pochodzenia komorowego i migotania przedsionków (w celu zwolnienia czynności komór).
• Czynnościowych zaburzeniach pracy serca z napadowymi zaburzeniami rytmu.
• Profilaktyce migreny.

Dzieci i młodzież w wieku 6 do 18 lat:
• Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego).

Skład

– Substancją czynną leku jest bursztynian metoprololu. Każda tabletka zawiera odpowiednio:
– 23,75 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 25 mg winianu metoprololu,
– 47,5 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 50 mg winianu metoprololu,
– 95 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 100 mg winianu metoprololu,
– 190 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 200 mg winianu metoprololu.

– Pozostałe składniki to:
– rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, metyloceluloza, skrobia kukurydziana, glicerol, etyloceluloza, magnezu stearynian;
– otoczka tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, kwas stearynowy, tytanu dwutlenek (E171).

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zaleca się przyjmowanie leku Symlok SR raz na dobę, najlepiej rano, z posiłkiem lub bez. Tabletki mogą być dzielone na pół. Tabletki należy połknąć popijając co najmniej połową szklanki wody. Nie należy ich żuć ani kruszyć.

Dorośli:
• Nadciśnienie tętnicze krwi
Zalecana dawka leku wynosi 47,5 mg do 95 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę. Jeżeli dawka 95 mg jest niewystarczająca, lekarz może ją zwiększyć lub dołączyć do leczenia inny lek obniżający ciśnienie tętnicze krwi.

• Dusznica bolesna
Zalecana dawka leku wynosi od 95 mg do 190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę lub dołączyć do leczenia lek z grupy azotanów, stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca.

• Objawowa, przewlekła niewydolność serca
Leczenie można rozpocząć u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca. Pacjent nie powinien mieć zaostrzeń niewydolności serca w ciągu ostatnich 6 tygodni, a leczenie podstawowe nie powinno być zmieniane w ciągu ostatnich dwóch tygodni.
Po rozpoczęciu leczenia niewydolności serca beta-adrenolitykami może wystąpić przemijające zaostrzenie objawów choroby.

Dawkowanie u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca z grupy II NYHA
Zalecana dawka początkowa wynosi 23,75 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę. Dawkę początkową należy stosować przez pierwsze dwa tygodnie leczenia. Po dwóch tygodniach dawkę można zwiększyć do 47,5 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.
Dawkę można podwajać co dwa kolejne tygodnie, do dawki 190 mg bursztynianu metoprololu. W leczeniu długotrwałym zalecana dawka wynosi 190 mg raz na dobę.

Dawkowanie u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca z grupy III i IV NYHA
Zalecana dawka początkowa wynosi 11,88 mg (pół tabletki 23,75 mg bursztynianu metoprololu) raz na dobę. Dawkę należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta.W czasie ustalania dawki pacjent powinien być pod ścisłą kontrolą lekarza, gdyż u niektórych pacjentów może dojść do zaostrzenia objawów niewydolności serca. Po jednym do dwóch tygodni dawka może być zwiększona do 23,75 mg raz na dobę.
U pacjentów, którzy dobrze tolerują leczenie, dawkę można podwajać co kolejne dwa tygodnie do dawki maksymalnej 190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę. U pacjentów, u których wystąpi bradykardia i (lub) niedociśnienie tętnicze krwi, konieczne może być zmniejszenie dawek innych leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca lub zmniejszenie dawki leku Symlok SR. Niedociśnienie tętnicze krwi występujące w czasie ustalania dawki leku Symlok SR nie oznacza, że dawka ta nie będzie tolerowana w trakcie długotrwałego leczenia. Nie należy jednak zwiększać dawki leku do czasu stabilizacji ciśnienia tętniczego krwi.W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego krwi należy szczególnie zwrócić uwagę na ocenę wydolności nerek.

• Zapobieganie wystąpieniu nagłej śmierci sercowej lub ponownego zawału serca u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału
Zalecana dawka podtrzymująca leku Symlok SR wynosi 190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.

• Zaburzenia rytmu serca
Zalecana dawka wynosi od 95 mg do 190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.Wrazie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę.

• Czynnościowe zaburzenia pracy serca z napadowymi zaburzeniami rytmu
Zalecana dawka wynosi 95 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę leku.

• Profilaktyka migreny

Zalecana dawka wynosi od 95 mg do 190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Symlok SR jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Dzieci i młodzież
• Wysokie ciśnienie tętnicze krwi:
U dzieci w wieku 6 lat i więcej dawka zależy od wagi dziecka. Lekarz zastosuje odpowiednią dawkę dla twojego dziecka.
Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 0,48 mg bursztynianu metoprololu na kg mc., nie więcej niż 47,5 mg bursztynianu metoprololu, podawana raz na dobę w postaci tabletki o mocy zbliżonej do oszacowanej dawki.

Lekarz może zwiększyć dawkę do dawki 1,9 mg/kg mc. w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania dawek powyżej 190 mg bursztynianu metoprololu, raz na dobę u dzieci i młodzieży.
Nie zaleca się stosowania tabletek leku Symlok SR u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przedawkowanie

Ważne jest, aby stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza.

Możliwe objawy przedawkowania to zmniejszenie częstości pracy serca, niedociśnienie tętnicze krwi, ostra niewydolność serca i skurcze oskrzeli.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, gdyż może być konieczne płukanie żołądka lub wdrożone odpowiednie leczenie.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Lek można zażywać z posiłkiem lub bez posiłku.

Nie powinno się spożywać alkoholu w trakcie stosowania jakichkolwiek leków - zobacz więcej.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Jeśli kobieta leczona lekiem Symlok SR zajdzie w ciążę, powinna jak najszybciej poinformować o tym lekarza.

Leku Symlok SR nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Beta-adrenolityki mogą powodować zmniejszenie częstości pracy serca u płodu i noworodka. Należy o tym pamiętać, jeżeli beta-adrenolityki są stosowane w ostatnim trymestrze ciąży i w okresie okołoporodowym.

Beta-adrenolityki mogą powodować zmniejszenie częstości pracy serca u dziecka karmionego piersią. Metoprolol przenika do mleka matki, jednak wpływ na dziecko karmione piersią jest nieznaczący klinicznie, jeżeli matka stosuje lek w dawkach leczniczych.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów / forum

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here