Spis leków zawierających substancję: Metoprolol

Arparial

Arparial to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: iwabradynę i metoprolol. Jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z niewydolnością serca, którzy mają objawy choroby i którzy mają normalny rytm zatokowy, ale których tętno spoczynkowe wynosi co najmniej 70 uderzeń na minutę. Arparial jest stosowany, gdy pacjenci nie mogą przyjmować leków zwanych beta-blokerami.

Betaloc

Lek Betaloc jest stosowany w kardiologii. Z jego pomocą leczy się nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, a także zaburzenia rytmu serca Lek Betaloc jest stosowany także w profilaktyce migreny.

Betaloc ZOK

Lek powodujący zmniejszenie częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz obniżenie ciśnienia tętniczego. Substancją czynną preparatu jest metoprolol. Jest to substancja należąca do grupy leków zwanych beta-blokerami (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki).

Beto 100/150/200/25/50 ZK

Beto ZK to lek zawierający metoprolol, który jest selektywnym lekiem β1-adrenolitycznym. Działa poprzez hamowanie receptorów β1-adrenergicznych w sercu, co prowadzi do zmniejszenia tachykardii spowodowanej nagłym wyrzutem katecholamin, a także zmniejsza kurczliwość serca i ciśnienie tętnicze krwi. Lek jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej, zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza częstoskurczu nadkomorowego, kołatania serca spowodowanego zaburzeniami czynnościowymi serca. Beto ZK jest dostępny na receptę.

Bloxazoc

Bloxazoc to lek na receptę, który zawiera metoprolol. Jest to lek z grupy beta-blokerów, który spowalnia częstotliwość skurczy mięśnia sercowego i prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej oraz zaburzeń rytmu serca.

Implicor

Implicor to lek złożony, który zawiera dwie substancje czynne – iwabradynę i winian metoprololu. Jest wskazany do stosowania jako terapia zastępcza w leczeniu objawowym przewlekłej, stabilnej dławicy piersiowej. Do stosowania u osób dorosłych z prawidłowym rytmem zatokowym, równocześnie stosujących zarówno metoprolol, jak i iwabradynę w tych samych dawkach, w różnych preparatach. Jest dostępny na receptę.

Iviprolol

Iviprolol to lek, który zawiera substancję czynną metoprolol, należącą do grupy leków zwanych beta-blokerami. Stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, dławicy piersiowej, niemiarowości serca oraz stabilnej objawowej niewydolności serca. Iviprolol jest również stosowany w zapobieganiu występowania kolejnych ataków serca oraz ataków migreny. Lek ten jest dostępny na receptę.

Mecorlong

Mecorlong to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną metoprolol. Jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat, dławicy piersiowej (ból w klatce piersiowej spowodowany zwężeniem tętnic serca), nieregularnego rytmu serca (zaburzenia rytmu serca) oraz stabilnej, objawowej niewydolności serca (stan, w którym objętość krwi wypompowywanej z serca jest mniejsza niż potrzeby organizmu) wraz z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca. Lek jest również stosowany w profilaktyce ponownych zawałów mięśnia sercowego lub uszkodzenia serca w następstwie zawału mięśnia sercowego.

Metocard

Metocard

Metocard to lek, który zawiera substancję czynną metoprolol, należącą do grupy beta-blokerów. Lek ten jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej oraz zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza częstoskurczu nadkomorowego. Metocard jest również stosowany pomocniczo u osób chorych na nadczynność tarczycy. Lek jest dostępny wyłącznie na receptę.

Metocard ZK

Metocard ZK

Metocard ZK to lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, którego substancją czynną jest metoprolol. Metoprolol należy do grupy beta-blokerów i powoduje zmniejszenie częstotliwości rytmu serca oraz siły jego skurczu, a także obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Lek jest wskazany do stosowania w leczeniu dławicy piersiowej, nadciśnienia tętniczego krwi oraz zaburzeń rytmu serca. Metocard ZK jest dostępny na receptę.

Metogen SC

Metogen SC to lek na receptę, który zawiera substancję czynną – bursztynian metoprololu. Jest to wybiórczy beta-adrenolityk, który działa głównie na serce. Lek jest stosowany w stabilnej, przewlekłej, łagodnej do umiarkowanej niewydolności serca z zaburzoną czynnością lewej komory (frakcja wyrzutowa < 40%) jako uzupełnienie leczenia standardowego inhibitorami ACE i lekami moczopędnymi. Ponadto, Metogen SC jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca oraz dławicy piersiowej.

Metohexal ZK

MetoHexal ZK to lek, który zawiera substancję czynną metoprololu bursztynian. Jest to wybiórczy beta-adrenolityk, który działa na serce, powodując obniżenie ciśnienia tętniczego krwi oraz zwiększenie siły skurczu serca. Stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, bólu w klatce piersiowej, zaburzeń rytmu serca, po przebytej ostrej fazie zawału mięśnia sercowego oraz w zapobieganiu migrenie. Lek jest dostępny na receptę.

Metoprolol Biofarm ZK

Metoprolol Biofarm ZK

Metoprolol Biofarm ZK to lek z grupy wybiórczych beta-adrenolityków, który zawiera substancję czynną – winian metoprololu. Działa poprzez blokowanie receptorów beta, głównie beta1, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi oraz zwiększenia siły skurczu serca. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej, zaburzeń rytmu serca, a także w profilaktyce migreny i stabilnej objawowej niewydolności serca. Lek jest dostępny na receptę.

Metoprolol Medreg

Metoprolol Medreg to lek, który zawiera substancję czynną metoprololu winian. Należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami. Działa poprzez blokowanie niektórych receptorów w sercu, co przyczynia się do obniżenia ciśnienia krwi i poprawy pracy serca. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej, zaburzeń rytmu serca, a także w profilaktyce migreny i stabilnej objawowej niewydolności serca. Lek jest dostępny na receptę.

Metoprolol VP

Metoprolol VP to lek z grupy beta-blokerów, który zawiera substancję czynną metoprolol. Działa poprzez blokowanie receptorów beta1-adrenergicznych w mięśniu sercowym, co prowadzi do spowolnienia przyspieszonej czynności serca, zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi i przeciwdziała arytmiom serca. Jest stosowany do leczenia nadciśnienia tętniczego, dusznicy bolesnej, zaburzeń rytmu serca. Może być również stosowany pomocniczo w stanie hiperkinetycznym krążenia u pacjentów z nadczynnością tarczycy. Lek jest dostępny na receptę.

Metoprololum 123ratio

Metoprololum 123ratio to lek, który zawiera substancję czynną metoprolol. Jest to selektywny lek β1-adrenolityczny, który ogranicza lub hamuje pobudzające działanie katecholamin na serce. Dzięki temu zmniejsza tachykardię, zwiększoną pojemność minutową i kurczliwość serca, a także obniża ciśnienie tętnicze krwi. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej oraz zaburzeń rytmu serca. Jest dostępny na receptę.

Orimet

Orimet to lek zawierający metoprolol, który jest wybiórczym beta-adrenolitykiem. Jego działanie polega na blokowaniu receptorów beta, głównie beta1. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej, zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza częstoskurczu nadkomorowego. Orimet jest dostępny na receptę.

Selmet

Selmet to lek, który zawiera winian metoprololu i należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej oraz zaburzeń rytmu serca (arytmii) u osób dorosłych. Dodatkowo, Selmet jest używany w celu zapobiegania napadom migreny, uszkodzeniu serca, martwicy serca oraz kolejnym zawałom serca po zawale serca u osób dorosłych. Lek jest dostępny na receptę.

Sublana

Sublana to lek w postaci syropu doustnego, który należy do grupy opioidowych leków przeciwbólowych. Działa na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do morfiny. Stosowany jest w leczeniu zespołu abstynencyjnego, leczeniu uzależnienia od morfiny i heroiny, a także w łagodzeniu silnych bólów, występujących zwłaszcza w chorobach nowotworowych i po operacjach chirurgicznych. Jest dostępny tylko na receptę.

Sumetop

Sumetop to lek zawierający substancję czynną metoprololu bursztynian, który należy do grupy wybiórczych beta-adrenolityków. Działa na serce, obniżając ciśnienie tętnicze krwi oraz zwiększając siłę skurczu serca. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dusznicy bolesnej, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca oraz w profilaktyce ponownego zawału serca i migreny. Lek jest dostępny na receptę.

Symlok SR

Symlok SR to lek zawierający substancję czynną metoprolol, który należy do grupy leków nazywanych selektywnymi lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne (beta-adrenolityki). Działanie leku polega na blokowaniu jednego z rodzajów receptorów beta-adrenergicznych – receptorów beta-1. Lek jest wskazany w przypadku dusznicy bolesnej, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca, szczególnie częstoskurczu nadkomorowego, a także stabilnej, symptomatycznej niewydolności serca. Symlok SR jest dostępny na receptę.