Cinacalcet Accord

Cinacalcet Accord to lek kalcymimetyczny, który bezpośrednio obniża stężenie parathormonu. Jest dostępny na receptę. Lek jest stosowany w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u dorosłych i dzieci powyżej 3 lat poddawanych dializom z powodu schyłkowej niewydolności nerek, u których choroba nie jest odpowiednio kontrolowana za pomocą terapii standardowej. Cinacalcet Accord znajduje również zastosowanie w zmniejszaniu hiperkalcemii u dorosłych pacjentów z rakiem przytarczyc oraz u osób z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których ze względu na stężenie wapnia w surowicy krwi wskazana byłaby paratyreoidektomia (operacja usunięcia przytarczyc), ale u których wykonanie takiego zabiegu jest klinicznie niewłaściwe lub jest przeciwwskazane.

Cinacalcet Apotex

Cinacalcet Apotex to lek dostępny na receptę, który jest stosowany w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z ciężką chorobą nerek, u których niezbędne są dializy oczyszczające krew z produktów przemiany materii. Jest również stosowany w celu zmniejszenia podwyższonego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia) u pacjentów z rakiem przytarczyc oraz u pacjentów z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których nie jest możliwe wykonanie operacji usunięcia przytarczyc. Mechanizm działania leku polega na kontroli stężeń hormonu przytarczyc (PTH), wapnia i fosforu w organizmie.

Cinacalcet Bioton

Cinacalcet Bioton to lek kalcymimetyczny, który działa poprzez bezpośrednie zmniejszenie stężenia parathormonu (PTH). Jest stosowany w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek, leczonych długotrwałą dializą. Może być również stosowany w terapii z użyciem preparatów wiążących fosforany i witaminę D. Ponadto, znajduje zastosowanie w zmniejszaniu hiperkalcemii u dorosłych chorych na raka przytarczyc lub z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których paratyreoidektomia jest wskazana, ale niemożliwa ze względów klinicznych. Cinacalcet Bioton jest dostępny na receptę.

Cinacalcet Medice

Cinacalcet Medice to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, którzy są leczeni dializą. Może być stosowany jako część terapii z zastosowaniem preparatów wiążących fosforany i (lub) witaminy D, jeśli jest to konieczne. Lek jest również stosowany do zmniejszania hiperkalcemii u pacjentów z rakiem przytarczyc oraz u pacjentów z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których ze względu na stężenie wapnia w surowicy krwi (według odpowiednich wytycznych dotyczących leczenia) wskazana byłaby paratyreoidektomia (operacja usunięcia przytarczyc), ale u których wykonanie takiego zabiegu jest klinicznie niewłaściwe lub jest przeciwwskazane.

Cinacalcet Mylan

Cinacalcet Mylan to lek, który jest kalcymimetykiem. Bezpośrednio zmniejsza stężenie parathormonu (PTH) poprzez zwiększenie wrażliwości receptora wapniowego na wapń pozakomórkowy. Zmniejszenie stężenia PTH powoduje zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy. Lek jest wskazany do leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z krańcową niewydolnością nerek leczonych długotrwale dializą. Może być również wykorzystywany w terapii z użyciem preparatów wiążących fosforany i witaminę D. Jest dostępny na receptę.

Cinacalcet Teva

Cinacalcet Teva to lek, który jest dostępny na receptę. Jest to lek kalcymimetyczny, który działa poprzez bezpośrednie zmniejszanie stężenia parathormonu (PTH), zwiększając wrażliwość receptora wapniowego na wapń pozakomórkowy. Zmniejszenie stężenia PTH powoduje zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy. Wskazany jest do stosowania w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z końcową niewydolnością nerek leczonych długotrwałą dializą. Może być również stosowany w terapii z użyciem preparatów wiążących fosforany i witaminę D. Znajduje zastosowanie w zmniejszaniu hiperkalcemii u dorosłych chorych na raka przytarczyc lub z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których paratyreoidektomia jest wskazana, ale niemożliwa ze względów klinicznych.

Euthyrox N

Euthyrox N to lek zawierający lewotyroksynę sodową, syntetyczny hormon tarczycy, który jest stosowany do leczenia chorób i zaburzeń czynności tarczycy. Ma on takie samo działanie jak hormony tarczycy występujące naturalnie w organizmie. Stosuje się go w przypadku braku lub niedoboru naturalnych hormonów tarczycy, w niedoczynności tarczycy, w niektórych postaciach guzów tarczycy, w stanach po operacyjnym usunięciu tarczycy, w zapaleniu tarczycy. Lek jest dostępny na receptę.

Iodopol

Iodopol to radiofarmaceutyk, który zawiera promieniotwórczy izotop jodu-131. Jest stosowany w leczeniu zamkniętym, co oznacza, że jest podawany pacjentom w specjalistycznych ośrodkach medycznych. Lek ten jest używany do diagnostyki i leczenia chorób tarczycy, takich jak nadczynność tarczycy, wole guzkowe oraz zróżnicowany rak tarczycy. Jest dostępny na receptę.

Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do terapii

Jodek sodu Na131I POLATOM to radiofarmaceutyk w postaci kapsułek do terapii, który zawiera substancję czynną jodek sodu. Jest stosowany w leczeniu chorób tarczycy, takich jak nadczynność tarczycy, wola guzowatego tarczycy, choroba Gravesa-Basedowa, guzek autonomiczny, choroba Plummera, a także w leczeniu zróżnicowanych raków tarczycy1. Jod-131 jest radioizotopem krótko-życiowym, o okresie połowicznego rozpadu wynoszącym 8,04 dni1. Każda kapsułka zawiera od 37 MBq do 7400 MBq jodku sodu.

Jodid

Jodid to lek dostępny na receptę, który zawiera jodek potasu. Jest stosowany w leczeniu chorób tarczycy związanych z niedoborem jodu, takich jak wole. Lek ten pomaga zapobiegać powstawaniu wola z niedoboru jodu, zwłaszcza w okresie zwiększonego zapotrzebowania, takim jak ciąża i karmienie piersią. Jodid jest również stosowany do zapobiegania nawrotom wola po zakończeniu leczenia farmakologicznego lub po operacji chirurgicznej wola zależnego od niedoboru jodu.

Letrox

Letrox to lek, którego substancją czynną jest lewotyroksyna. Działa ona identycznie jak naturalnie występujący hormon produkowany w tarczycy. Główne wskazanie do stosowania to terapia zastępcza, a także uzupełniająca w czasie niedoczynności tarczycy. Lek jest dostępny na receptę.

Metizol

Metizol to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu infekcji dróg moczowych. Substancją czynną leku jest nitrofurantoina, która działa bakteriobójczo na wiele rodzajów bakterii. Metizol jest zalecany dla pacjentów dorosłych oraz dzieci powyżej 3 roku życia. Wskazania do stosowania obejmują infekcje dróg moczowych wywołane przez bakterie wrażliwe na nitrofurantoinę.

Propycil 50 mg

Progynova-21 to lek hormonalny zawierający estradiol, który jest formą żeńskiego hormonu – estrogenu. Jest stosowany w terapii hormonalnej zastępczej (HTZ) w celu łagodzenia objawów menopauzy, takich jak uderzenia gorąca, problemy z zasypianiem, zawroty głowy i suchość pochwy, które są wynikiem naturalnego spadku produkcji hormonów przez jajniki. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to niedobór hormonów estrogenowych spowodowany naturalną menopauzą, usunięciem narządu rodnego lub pierwotną niedoczynnością jajników u kobiet.

Thyrosan

Thyrosan to lek przeciwtarczycowy, który hamuje syntezę hormonów tarczycy. Zawiera substancję czynną o nazwie propylotiouracyl. Lek stosowany jest w leczeniu nadczynności tarczycy, w tym choroby Gravesa-Basedowa i autonomicznego toksycznego gruczolaka gruczołu tarczowego. Może być również stosowany w celu przygotowania do wycięcia tarczycy lub leczenia jodem radioaktywnym, w przypadku nadczynności tarczycy, oraz w leczeniu przełomu tarczycowego. Kobiety w ciąży mogą stosować Thyrosan wyłącznie w sytuacji, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Jest dostępny na receptę.

TIROSINT SOL

Tirosint Sol to lek w postaci roztworu doustnego, który zawiera lewotyroksynę, będącą syntetycznym analogiem naturalnej tyroksyny (T4) – hormonu tarczycy. Jest stosowany w leczeniu zaburzeń czynności i chorób tarczycy, w tym niedoczynności tarczycy, łagodnego wola w stanie eutyreozy, a także w zapobieganiu nawrotowi wola po operacji. Lek jest dostępny na receptę.

Wolarex

Wolarex to lek zawierający lewotyroksynę sodową, syntetyczną formę hormonu tarczycy. Jest stosowany w leczeniu niedoczynności tarczycy, zapobieganiu nawrotom po chirurgicznym usunięciu wola obojętnego, leczeniu wola obojętnego oraz terapii zastępczej i supresyjnej złośliwego raka tarczycy. Wolarex jest dostępny na receptę.

Leki stosowane w nadczynności tarczycy (na receptę)

Wykaz leków stosowanych w leczeniu nadczynności tarczycy.

Zobacz także:

Nadczynność tarczycy – co to za choroba i jak się ją leczy?

Nadczynność tarczycy to grupa schorzeń, których wspólnym mianownikiem są objawy kliniczne oraz laboratoryjne (najczęściej obniżone TSH oraz podwyższone fT3 i fT4 we krwi). Szacuje się, iż cierpi na nią blisko 1-2% dorosłych w naszym kraju – głównie chorują kobiety w wieku 20-40 lat.

Nadczynność tarczycy ma dosyć charakterystyczne objawy. Spośród nich można wymienić uderzenia gorąca, wzmożoną potliwość, nerwowość, niepokój, drżenie rąk, biegunkę, chudnięcie, tachyarytmie (szybkie rytmy serca), uczucie kołatania serca, czy też wypadanie włosów i zaburzenia miesiączkowania. W przypadku poszczególnych jednostek chorobowych będących przyczyną nadczynności do obrazu mogą dołączyć się także inne objawy. Na przykład choroba Gravesa-Basedowa może powodować wytrzeszcz gałek ocznych (tak zwaną oftalmopatię tarczycową).

Leczenie nadczynności tarczycy można podzielić na radykalne oraz przewlekłe. Ta pierwsza forma terapii obejmuje głównie zabieg operacyjnego usunięcia gruczołu lub jego zniszczenia za pomocą radiojodu. Jeśli chodzi o leczenie przewlekłe, to polega ono na podawaniu leków o działaniu hamującym wytwarzanie hormonów. W naszym kraju stosuje się dwa podstawowe leki. Tak więc lekarze mogą zaproponować swoim pacjentom tiamazol (nazwy handlowe Metizol i Thyrozol), który jest preparatem pierwszego wyboru oraz propylotiouracyl (nazwy handlowe Thyrosan). Oba leki są sprzedawane w postaci tabletek przeznaczonych do przyjmowania doustnego najczęściej w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. 

Substancje czynne stosowane w leczeniu chorób endykronologicznych: