Konsultacja merytoryczna:

Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do terapii

Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do terapii jest radiofarmaceutykiem, który zawiera substancję aktywną, promieniotwórczy izotop jodu-131. Preparat służy do podawania doustnego w dawkach o różnej aktywności promieniotwórczej, w celach terapeutycznych. Jod 131I jest radioizotopem krótko-życiowym, o okresie połowicznego rozpadu wynoszącym 8,04 dni.
Uzyskiwany jest w procesie napromieniania atomów telluru wolnymi neutronami w reaktorze jądrowym, bądź w wyniku rozszczepienia jąder uranu.
Jodek sodu – Na131I POLATOM, kapsułki do terapii jest przeznaczony do terapii tarczycy.
Stosowany w leczeniu: wola guzowatego tarczycy, nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Graves-Basedowa, guzka autonomicznego i choroby Plummera. Stosowany do ablacji pozostałej tkanki tarczycowej po leczeniu operacyjnym zróżnicowanych raków tarczycy oraz przy leczeniu przerzutów jodochwytnych zróżnicowanych raków tarczycy.

Jaki jest skład Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do terapii, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest sodu jodek 131I o aktywności od 37 MBq do 5500 MBq

Inne składniki leku to:
Sodu węglan
Sodu wodoroweglan
Disodu wodorofosforan dwuwodny
Sodu tiosiarczan pięciowodny
Kapsułka żelatynowa twarda (żelatyna wołowa; barwniki: tytanu ditlenek, żółcień chinolinowa, indygotyna, erytrozyna, tlenki żelaza).

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do terapii – jak stosować ten lek?

Zalecana aktywność terapeutyczna podlega ocenie klinicznej zespołu lekarskiego. Aktywność ta powinna być ustalona indywidualnie dla każdego chorego. Aktywność ustala się na podstawie obliczeń dozymetrycznych, w których podstawowymi wskaźnikami są: objętość tkanki, efektywny czas półtrwania dla 131I oraz empirycznie określona wrażliwość zmiany chorobowej na promieniowanie jonizujące. Przyjmuje się, że dawka pochłonięta w przypadku nadczynności immunogennej powinna wynosić 40 – 80 Gy, guzków autonomicznych 300 – 400 Gy, wola obojętnego 150 Gy.

W leczeniu: wola guzkowego nadczynnego 0,185 – 0,370 GBq (5 – 10 mCi),
guzka autonomicznego 0,740 – 0,925 GBq (20 – 25 mCi),
choroby Gravesa-Basedowa 0,185 – 0,555 GBq (5 – 15 mCi),
raka zróźnicowanego tarczycy 1,85 – 9,25 GBq (50 – 250 mCi).

Biorąc pod uwagę dane dozymetryczne dla jodu 131I, przy terapii przerzutów należy wcześniej ustalić taką aktywność preparatu, aby zmaksymalizować oddziaływanie na tkankę nowotworową, lecz ograniczyć szkodliwe działanie na tkanki otaczające i zminimalizować
ryzyko wystąpienia powikłań.
Aktywność radiofarmaceutyku podawanego pacjentom powinna być zawsze rozpatrywana w relacji do jego wartości terapeutycznych. Jest to szczególnie ważne w przypadku podawania aktywności ablacyjnych 131I, które mogą dawać poważne efekty uboczne.
Wielkość stosowanej aktywności radiojodu przy leczeniu hypertyreozy jest wyliczana na podstawie oceny jodochwytności tarczycy po 24 h od podania aktywności diagnostycznej, uwzględniając masę tarczycy i efektywny okres połowicznego zaniku izotopu 131I.

Sposób podania
Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do terapii to preparat do podawania doustnego pod kontrolą wyspecjalizowanego personelu.
Podczas podawania leku, należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Radiofarmaceutyk Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do terapii należy do preparatów podawanych w warunkach ścisłej kontroli lekarskiej wyłącznie w Zakładach Medycyny Nuklearnej, przez wykwalifikowany personel, dlatego ryzyko ewentualnego pomyłkowego podania jest niezwykle niskie.
Preparat jest dostarczany w kapsułkach o znanej aktywności, co ułatwia lekarzowi kontrolowanie dawki, jaka ma być podana pacjentowi. Jeżeli jednak nastąpi przedawkowanie radioaktywności należy spowodować przyśpieszoną eliminację produktu z ustroju poprzez forsowanie diurezy i częste opróżnianie pęcherza moczowego.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do terapii – czy mogę spożywać alkohol?

Nie są zalecane żadne szczególne środki ostrożności.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do terapii w okresie ciąży i karmienia piersią?

Preparatu nie zaleca się podawać kobietom w ciąży i karmiącym.
Jeżeli zachodzi konieczność podania produktów radiofarmaceutycznych kobietom w wieku rozrodczym, należy upewnić się, że kobieta nie jest w ciąży. W każdym wypadku u kobiety w wieku rozrodczym przed podaniem preparatu należy wykonać test ciążowy. U kobiet, u których nastąpiło zaburzenie cyklu należy wykluczyć ciążę. Jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie, należy uznać, że jest ona w ciąży do chwili, gdy ciąża nie zostanie wykluczona. Należy dokładnie poinformować kobietę o przeciwwskazaniu do zajścia w ciążę przez okres do 1 roku po zakończeniu leczenia.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do terapii

Ulotka Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do terapii – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Jodek sodu Na131I POLATOM kapsułki do terapii, kapsułki twarde, aktywność od 37 do 5500 MBq (Natrii iodidi (131I) capsulae ad usum therapeuticum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 33 razy

Rozmiar plku 67.80 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do terapii m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Jodek sodu Na131I POLATOM kapsułki do terapii, kapsułki twarde, aktywność od 37 do 5500 MBq (Natrii iodidi (131I) capsulae ad usum therapeuticum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 36 razy

Rozmiar plku 176.15 KB

Cena - ile kosztuje Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do terapii?

Cena Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do terapii i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do terapii.

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do terapii? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz