Alkindi

Alkindi to lek, który zawiera syntetyczny analog hormonu produkowanego przez korę nadnerczy – hydrokortyzon. Jest to lek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergiczny, przeciwwstrząsowy i immunosupresyjny. Stosowany jest w leczeniu różnych stanów zapalnych skóry, takich jak atopowe zapalenie skóry, liszaj rumieniowaty, rumień wielopostaciowy, liszaj płaski z nasilonym świądem, łojotokowe zapalenie skóry, łuszczyca skóry owłosionej, łuszczyca zadawniona i świerzbiączka. Lek jest dostępny na receptę.

Althyxin

Althyxin to lek na receptę, którego substancją czynną jest lewotyroksyna, syntetyczny hormon tarczycy. Jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń i chorób tarczycy. Wskazania do stosowania obejmują leczenie łagodnego wola u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy, zapobieganie nawrotom wola po operacji, uzupełnianie niedoboru naturalnych hormonów tarczycy, gdy tarczyca nie wytwarza wystarczającej ilości hormonów, oraz hamowanie wzrostu guza u pacjentów z rakiem tarczycy.

Cinacalcet Accord

Cinacalcet Accord to lek kalcymimetyczny, który bezpośrednio obniża stężenie parathormonu. Jest dostępny na receptę. Lek jest stosowany w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u dorosłych i dzieci powyżej 3 lat poddawanych dializom z powodu schyłkowej niewydolności nerek, u których choroba nie jest odpowiednio kontrolowana za pomocą terapii standardowej. Cinacalcet Accord znajduje również zastosowanie w zmniejszaniu hiperkalcemii u dorosłych pacjentów z rakiem przytarczyc oraz u osób z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których ze względu na stężenie wapnia w surowicy krwi wskazana byłaby paratyreoidektomia (operacja usunięcia przytarczyc), ale u których wykonanie takiego zabiegu jest klinicznie niewłaściwe lub jest przeciwwskazane.

Cinacalcet Apotex

Cinacalcet Apotex to lek dostępny na receptę, który jest stosowany w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z ciężką chorobą nerek, u których niezbędne są dializy oczyszczające krew z produktów przemiany materii. Jest również stosowany w celu zmniejszenia podwyższonego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia) u pacjentów z rakiem przytarczyc oraz u pacjentów z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których nie jest możliwe wykonanie operacji usunięcia przytarczyc. Mechanizm działania leku polega na kontroli stężeń hormonu przytarczyc (PTH), wapnia i fosforu w organizmie.

Cinacalcet Aurovitas

Cinacalcet Aurovitas to lek na receptę dostępny w postaci tabletek powlekanych. Zawiera substancję czynną cynakalcet, który pomaga kontrolować stężenie hormonu przytarczyc (PTH), wapnia i fosforu w organizmie. Lek stosowany jest w terapii wtórnej nadczynności przytarczyc u osób dorosłych poddawanych dializom z powodu schyłkowej niewydolności nerek. Może być również stosowany u dzieci powyżej 3 lat z tą samą chorobą, której nie można odpowiednio kontrolować za pomocą standardowej terapii. Ponadto, lek jest stosowany w leczeniu hiperkalcemii u dorosłych z rakiem przytarczyc oraz u dorosłych z pierwotną nadczynnością przytarczyc, którzy nie mogą być poddani paratyreoidektomii.

Cinacalcet Bioton

Cinacalcet Bioton to lek kalcymimetyczny, który działa poprzez bezpośrednie zmniejszenie stężenia parathormonu (PTH). Jest stosowany w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek, leczonych długotrwałą dializą. Może być również stosowany w terapii z użyciem preparatów wiążących fosforany i witaminę D. Ponadto, znajduje zastosowanie w zmniejszaniu hiperkalcemii u dorosłych chorych na raka przytarczyc lub z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których paratyreoidektomia jest wskazana, ale niemożliwa ze względów klinicznych. Cinacalcet Bioton jest dostępny na receptę.

Cinacalcet Medice

Cinacalcet Medice to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, którzy są leczeni dializą. Może być stosowany jako część terapii z zastosowaniem preparatów wiążących fosforany i (lub) witaminy D, jeśli jest to konieczne. Lek jest również stosowany do zmniejszania hiperkalcemii u pacjentów z rakiem przytarczyc oraz u pacjentów z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których ze względu na stężenie wapnia w surowicy krwi (według odpowiednich wytycznych dotyczących leczenia) wskazana byłaby paratyreoidektomia (operacja usunięcia przytarczyc), ale u których wykonanie takiego zabiegu jest klinicznie niewłaściwe lub jest przeciwwskazane.

Cinacalcet Mylan

Cinacalcet Mylan to lek, który jest kalcymimetykiem. Bezpośrednio zmniejsza stężenie parathormonu (PTH) poprzez zwiększenie wrażliwości receptora wapniowego na wapń pozakomórkowy. Zmniejszenie stężenia PTH powoduje zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy. Lek jest wskazany do leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z krańcową niewydolnością nerek leczonych długotrwale dializą. Może być również wykorzystywany w terapii z użyciem preparatów wiążących fosforany i witaminę D. Jest dostępny na receptę.

Cinacalcet Reddy

Cinacalcet Reddy to lek kalcymimetyczny, który działa poprzez bezpośrednie zmniejszenie stężenia parathormonu (PTH), zwiększając wrażliwość receptora wapniowego na wapń pozakomórkowy. Zmniejszenie stężenia PTH prowadzi do zmniejszenia stężenia wapnia we krwi. Lek jest stosowany w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek, leczonych długotrwałą dializą. Może być również stosowany w terapii z użyciem preparatów wiążących fosforany i witaminę D. Ponadto, znajduje zastosowanie w zmniejszaniu hiperkalcemii u dorosłych chorych na raka przytarczyc lub z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których paratyreoidektomia jest wskazana, ale niemożliwa ze względów klinicznych. Cinacalcet Reddy jest dostępny na receptę.

Cinacalcet Teva

Cinacalcet Teva to lek, który jest dostępny na receptę. Jest to lek kalcymimetyczny, który działa poprzez bezpośrednie zmniejszanie stężenia parathormonu (PTH), zwiększając wrażliwość receptora wapniowego na wapń pozakomórkowy. Zmniejszenie stężenia PTH powoduje zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy. Wskazany jest do stosowania w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z końcową niewydolnością nerek leczonych długotrwałą dializą. Może być również stosowany w terapii z użyciem preparatów wiążących fosforany i witaminę D. Znajduje zastosowanie w zmniejszaniu hiperkalcemii u dorosłych chorych na raka przytarczyc lub z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których paratyreoidektomia jest wskazana, ale niemożliwa ze względów klinicznych.

Eferox

Eferox to lek zawierający lewotyroksynę sodową, syntetyczną formę hormonu tarczycy – tyroksyny. Jest stosowany w celu uzupełnienia niedoboru hormonu tarczycy we wszystkich postaciach niedoczynności tarczycy, znanym jako hipotyroidyzm. Wskazania do stosowania obejmują wrodzoną niedoczynność tarczycy u niemowląt oraz nabytą niedoczynność tarczycy u dzieci, młodzieży i dorosłych. Eferox jest lekiem na receptę.

Eltroxin

Eltroxin to lek na receptę, którego substancją czynną jest lewotyroksyna sodowa (Levothyroxinum natricum). Jest to syntetyczny hormon tarczycy, który wpływa na wiele funkcji organizmu, głównie związanych ze wzrostem i przemianą materii. Stosowany jest w leczeniu niedoczynności tarczycy, stanu, w którym tarczyca nie wytwarza odpowiedniej ilości tyroksyny. Dawkowanie leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta.

Encorton

Encorton to lek o silnym działaniu przeciwzapalnym, który hamuje rozwój objawów zapalenia nie wpływając na jego przyczynę. Powoduje zmniejszenie rozszerzalności i przepuszczalności naczyń włosowatych, co prowadzi do zahamowania tworzenia obrzęków. Lek ten działa immunosupresyjnie poprzez hamowanie komórkowych reakcji immunologicznych. Jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania Encortonu są bardzo szerokie, obejmują między innymi: choroby układu krwiotwórczego, choroby nowotworowe, zespół nerczycowy, choroby neurologiczne, choroby oka, choroby układu oddechowego, choroby reumatyczne, choroby układu endokrynnego, ciężkie postacie chorób alergicznych, kolagenozy, ciężkie postacie chorób skóry oraz przewlekłe choroby przewodu pokarmowego.

Euthyrox N

Euthyrox N to lek zawierający lewotyroksynę sodową, syntetyczny hormon tarczycy, który jest stosowany do leczenia chorób i zaburzeń czynności tarczycy. Ma on takie samo działanie jak hormony tarczycy występujące naturalnie w organizmie. Stosuje się go w przypadku braku lub niedoboru naturalnych hormonów tarczycy, w niedoczynności tarczycy, w niektórych postaciach guzów tarczycy, w stanach po operacyjnym usunięciu tarczycy, w zapaleniu tarczycy. Lek jest dostępny na receptę.

Iodopol

Iodopol to radiofarmaceutyk, który zawiera promieniotwórczy izotop jodu-131. Jest stosowany w leczeniu zamkniętym, co oznacza, że jest podawany pacjentom w specjalistycznych ośrodkach medycznych. Lek ten jest używany do diagnostyki i leczenia chorób tarczycy, takich jak nadczynność tarczycy, wole guzkowe oraz zróżnicowany rak tarczycy. Jest dostępny na receptę.

Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do terapii

Jodek sodu Na131I POLATOM to radiofarmaceutyk w postaci kapsułek do terapii, który zawiera substancję czynną jodek sodu. Jest stosowany w leczeniu chorób tarczycy, takich jak nadczynność tarczycy, wola guzowatego tarczycy, choroba Gravesa-Basedowa, guzek autonomiczny, choroba Plummera, a także w leczeniu zróżnicowanych raków tarczycy1. Jod-131 jest radioizotopem krótko-życiowym, o okresie połowicznego rozpadu wynoszącym 8,04 dni1. Każda kapsułka zawiera od 37 MBq do 7400 MBq jodku sodu.

Jodid

Jodid to lek dostępny na receptę, który zawiera jodek potasu. Jest stosowany w leczeniu chorób tarczycy związanych z niedoborem jodu, takich jak wole. Lek ten pomaga zapobiegać powstawaniu wola z niedoboru jodu, zwłaszcza w okresie zwiększonego zapotrzebowania, takim jak ciąża i karmienie piersią. Jodid jest również stosowany do zapobiegania nawrotom wola po zakończeniu leczenia farmakologicznego lub po operacji chirurgicznej wola zależnego od niedoboru jodu.

Letrox

Letrox to lek, którego substancją czynną jest lewotyroksyna. Działa ona identycznie jak naturalnie występujący hormon produkowany w tarczycy. Główne wskazanie do stosowania to terapia zastępcza, a także uzupełniająca w czasie niedoczynności tarczycy. Lek jest dostępny na receptę.

Levirox

Levirox to lek zawierający lewotyroksynę sodową, syntetyczny hormon tarczycy, który jest stosowany w leczeniu różnych chorób i zaburzeń czynności tarczycy. Działa podobnie jak hormony tarczycy, które występują naturalnie w organizmie. Stosowany jest w leczeniu łagodnego wola u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy, zapobieganiu nawrotom wola po operacji, uzupełnianiu niedoboru naturalnych hormonów tarczycy, kiedy tarczyca nie wytwarza wystarczających ilości hormonów oraz zahamowaniu wzrostu guza u pacjentów z rakiem tarczycy. Lek jest dostępny na receptę.

Levothyroxine Accord

Levothyroxine Accord to lek zawierający syntetyczny hormon tarczycy – lewotyroksynę. Jego działanie jest podobne do hormonów tarczycy występujących naturalnie w organizmie. Stosowany jest w leczeniu łagodnego wola u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy, zapobieganiu nawrotom wola po operacji, uzupełnianiu niedoboru naturalnych hormonów tarczycy oraz zahamowaniu wzrostu guza u pacjentów z rakiem tarczycy. Lek jest dostępny na receptę.

Medithyrox

Medithyrox to lek zawierający lewotyroksynę, syntetyczny analog naturalnej tyroksyny (T4) – hormonu tarczycy. Lewotyroksyna wykazuje identyczne działanie jak hormon endogenny. W tkankach obwodowych tyroksyna ulega przekształceniu do bardziej aktywnej trójjodotyroniny (proces konwersji T4 do T3). Hormony tarczycy zwiększają metabolizm, są niezbędne do prawidłowego wzrostu, rozwoju i funkcjonowania organizmu. Lek jest dostępny na receptę.

Metizol

Metizol to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu infekcji dróg moczowych. Substancją czynną leku jest nitrofurantoina, która działa bakteriobójczo na wiele rodzajów bakterii. Metizol jest zalecany dla pacjentów dorosłych oraz dzieci powyżej 3 roku życia. Wskazania do stosowania obejmują infekcje dróg moczowych wywołane przez bakterie wrażliwe na nitrofurantoinę.

Novothyral

Novothyral to lek w postaci tabletek, który zawiera dwa hormony tarczycy – lewotyroksynę i liotyroninę. Te hormony mają wpływ na wzrost, rozwój i metabolizm organizmu. Lek jest stosowany w leczeniu niedoczynności tarczycy każdego pochodzenia, zarówno pierwotnej jak i wtórnej, a także w leczeniu i profilaktyce nawracającego wola. Novothyral jest dostępny na receptę.

Novothyral 75

Novothyral 75 to lek zawierający dwa hormony tarczycy: lewotyroksynę i liotyroninę, które są identyczne z naturalnymi hormonami wydzielanymi przez tarczycę. Lek jest stosowany w leczeniu substytucyjnym wszystkich postaci niedoczynności tarczycy, wola obojętnego miąższowego i guzkowego, wola Hashimoto oraz w leczeniu supresyjnym niektórych przypadków raka tarczycy. Jest szczególnie użyteczny w inicjacji leczenia u chorych z ciężką niedoczynnością tarczycy. Novothyral 75 jest dostępny na receptę.

Oroxine

Oroxine to lek na receptę, który zawiera hormon tarczycy jako substancję czynną. Jest stosowany w celu uzupełnienia niedoboru hormonu tarczycy oraz łagodzenia zaburzeń czynności tarczycy. Oroxine znajduje zastosowanie w leczeniu różnych postaci niedoczynności tarczycy oraz po usunięciu tarczycy. Ponadto, może być stosowany w celu zapobiegania nawrotom wola po operacji wola u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy.

Paricalcimed

Paricalcimed to lek, który jest syntetycznym analogiem witaminy D. Działa poprzez selektywne aktywowanie receptorów witaminy D w przytarczycach, co prowadzi do zmniejszenia stężenia parathormonu. Jest stosowany w celu zapobiegania i leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, którzy są poddawani hemodializom lub dializom otrzewnowym. Lek jest dostępny na receptę.

Parsabiv

Parsabiv, znany również jako etelkalcetyd, to lek na receptę stosowany w leczeniu wtórnego nadczynności przytarczyc u dorosłych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, którzy są na hemodializie. Lek działa poprzez wiązanie się z receptorami dla kalcytoniny na komórkach przytarczyc, co hamuje wydzielanie parathormonu. W rezultacie zmniejsza stężenie wapnia i fosforanów we krwi.

Propycil 50 mg

Progynova-21 to lek hormonalny zawierający estradiol, który jest formą żeńskiego hormonu – estrogenu. Jest stosowany w terapii hormonalnej zastępczej (HTZ) w celu łagodzenia objawów menopauzy, takich jak uderzenia gorąca, problemy z zasypianiem, zawroty głowy i suchość pochwy, które są wynikiem naturalnego spadku produkcji hormonów przez jajniki. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to niedobór hormonów estrogenowych spowodowany naturalną menopauzą, usunięciem narządu rodnego lub pierwotną niedoczynnością jajników u kobiet.

Theracap131

Theracap131 to lek zawierający jodek sodu o właściwościach radioaktywnych. Stosowany jest w radioterapii. Wskazania do stosowania tego leku obejmują różne stany wymagające terapii radioaktywnej. Jest to lek dostępny na receptę.

Thyrogen

Thyrogen to lek zawierający rekombinowany ludzki hormon tyreotropowy, znany również jako tyreotropina alfa. Jest stosowany w leczeniu pacjentów z dobrze zróżnicowanym rakiem tarczycy, którzy wcześniej poddani byli niemal całkowitemu lub całkowitemu chirurgicznemu usunięciu tarczycy i których wyniki badań nie wykazują odległych przerzutów raka tarczycy. Lek jest również używany do oznaczania tyreoglobuliny w surowicy krwi z obrazowaniem lub bez obrazowania, po podaniu radiojodu w celu ablacji pozostałości tkanki tarczycy. Thyrogen jest dostępny na receptę.

Thyrosan

Thyrosan to lek przeciwtarczycowy, który hamuje syntezę hormonów tarczycy. Zawiera substancję czynną o nazwie propylotiouracyl. Lek stosowany jest w leczeniu nadczynności tarczycy, w tym choroby Gravesa-Basedowa i autonomicznego toksycznego gruczolaka gruczołu tarczowego. Może być również stosowany w celu przygotowania do wycięcia tarczycy lub leczenia jodem radioaktywnym, w przypadku nadczynności tarczycy, oraz w leczeniu przełomu tarczycowego. Kobiety w ciąży mogą stosować Thyrosan wyłącznie w sytuacji, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Jest dostępny na receptę.

Thyrozol

Thyrozol to lek na receptę, który zawiera substancję czynną tiamazol. Jest stosowany w leczeniu nadczynności tarczycy, a jego głównym zadaniem jest hamowanie nadmiernej produkcji hormonów tarczycowych. Może być również używany w przygotowaniu do operacji tarczycy, leczenia jodem radioaktywnym, a także w terapii profilaktycznej u osób z subkliniczną nadczynnością tarczycy, gruczolakami autonomicznymi lub nadczynnością tarczycy w wywiadzie.

TIROSINT SOL

Tirosint Sol to lek w postaci roztworu doustnego, który zawiera lewotyroksynę, będącą syntetycznym analogiem naturalnej tyroksyny (T4) – hormonu tarczycy. Jest stosowany w leczeniu zaburzeń czynności i chorób tarczycy, w tym niedoczynności tarczycy, łagodnego wola w stanie eutyreozy, a także w zapobieganiu nawrotowi wola po operacji. Lek jest dostępny na receptę.

Wolarex

Wolarex to lek zawierający lewotyroksynę sodową, syntetyczną formę hormonu tarczycy. Jest stosowany w leczeniu niedoczynności tarczycy, zapobieganiu nawrotom po chirurgicznym usunięciu wola obojętnego, leczeniu wola obojętnego oraz terapii zastępczej i supresyjnej złośliwego raka tarczycy. Wolarex jest dostępny na receptę.

Leki na tarczycę – kiedy się je stosuje?

Lista leków stosowanych w leczeniu chorób o podłożu hormonalnym m.in. schorzeń tarczycy. Poniższy spis zawiera preparaty, które mogą być stosowane między innymi w leczeniu chorób wywołanych zaburzeniami gruczołów przytarczycznych (przytarczyc), a także w celu złagodzenia zaburzeń czynności tarczycy. Spis uwzględnia ponadto wyroby medyczne oraz suplementy, które powinny być zawsze dobierane indywidualnie, we współpracy z lekarzem endokrynologiem oraz dietetykiem. Znajdziesz tu ulotki leków oraz opinie pacjentów o lekach endokrynologicznych.

Zobacz także:

Nadczynność tarczycy
Niedoczynność tarczycy
Choroba Hashimoto
Choroba Gravesa-Basedowa

Sprawdź czy masz zdrową tarczycę

Definicja mówi, że endokrynologia jest nauką o wewnętrznym wydzielaniu (zaburzeniach wydzielania hormonów), o działaniu gruczołów endogennych i hormonów. Spośród gruczołów można wyszczególnić na przykład tarczycę, przysadkę mózgową, trzustkę a także jądra i jajniki. Na podstawie powyższych informacji nie trudno zatem stwierdzić czym zajmuje lekarz specjalizujący się w endokrynologii.

Endykronologia jako nauka i czym zajmuje się lekarz endokrynolog?

Lekarz endokrynolog zajmuje się właśnie takimi zaburzeniami prawidłowego funkcjonowania gruczołów wydzielania wewnętrznego, które są odpowiedzialne za uwalnianie hormonów do całego układu krążenia. Lekarz postara się znaleźć przyczynę choroby oraz podłoża, w celu wyleczenia lub zniwelowania negatywnych skutków choroby. Endokrynolog zapisze pacjentowi odpowiednie leki endokrynologiczne.

Za co odpowiadają poszczególne gruczoły endogenne?

Uważa się, że najistotniejszym gruczołem z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania organizmu jest przysadka mózgowa. Odpowiada ona za kontrolę pracy innych dokrewnych gruczołów. Należy także podkreślić bardzo ważną rolę przysadki mózgowej w procesie produkcji innych hormonów. Stąd bardzo często, gdy przysadka zaczyna nieprawidłowo funkcjonować, konieczne jest sięgnięcie po leki endokrynologiczne.

Innym bardzo ważnym gruczołem jest tarczyca. Jest to narząd położony w pobliżu szyi. Wydaje się, że jest to najpopularniejszy gruczoł występujący w endokrynologii. Słysząc, że ktoś idzie do endokrynologa, pierwszą myślą jaka przychodzi do głowy jest właśnie tarczyca, której hormony służą do wzmocnienia działania, można też powiedzieć nasilenia metabolizmu. Hormony tarczycy są transportowane we krwi praktycznie w obrębie całego organizmu człowieka i są używane przez większość komórek znajdujących się w naszych ciałach.

Najczęstsze przypadłości, choroby endokrynologiczne

 • choroby tarczycy
 • choroby nadnerczy
 • choroby przysadki mózgowej
 • choroby trzustki
 • choroby gonad
 • choroby przytarczyc
 • guzy neuroendokrynne;
 • zaburzenia koncepcji małżeńskiej
 • zespoły androgenne
 • ginekomastia.

Przykładowo do najczęstszych chorób tarczycy należą:

 • nadczynność tarczycy
 • niedoczynność tarczycy
 • zapalenia tarczycy
 • powiększenie tarczycy

Substancje czynne stosowane w leczeniu chorób endykronologicznych:

Cynakalcet
Jodek potasu
Lewotyroksyna