Oroxine

Oroxine to lek na receptę, który zawiera hormon tarczycy jako substancję czynną. Jest stosowany w celu uzupełnienia niedoboru hormonu tarczycy oraz łagodzenia zaburzeń czynności tarczycy. Oroxine znajduje zastosowanie w leczeniu różnych postaci niedoczynności tarczycy oraz po usunięciu tarczycy. Ponadto, może być stosowany w celu zapobiegania nawrotom wola po operacji wola u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Oroxine zawiera hormon tarczycy jako substancję czynną.

Celem leczenia Oroxine jest uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy i (lub) złagodzenie zaburzeń czynności tarczycy.

Oroxine stosuje się:
– w celu uzupełnienia niedoboru hormonu tarczycy we wszystkich postaciach niedoczynności tarczycy;
– w zapobieganiu nawrotom wola po operacji wola, u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy;
– w leczenia niezłośliwego nowotworu tarczycy (wole łagodne), u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy.

Oroxine w dawce 25 mikrogramów stosuje się:
– w skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy, po uzyskaniu prawidłowego stanu metabolicznego;
– w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji, w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy.

Oroxine w dawce 50 mikrogramów stosuje się:
– w skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy, po uzyskaniu prawidłowego stanu metabolicznego;
– w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji, w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy.

Oroxine w dawce 75 mikrogramów stosuje się:
– w skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy, po uzyskaniu prawidłowego stanu metabolicznego;
– w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy.

Oroxine w dawce 88 mikrogramów stosuje się:
– w skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy, po uzyskaniu prawidłowego stanu metabolicznego;
– w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy.

Oroxine w dawce 100 mikrogramów stosuje się:
– w skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy, po uzyskaniu prawidłowego stanu metabolicznego;
– w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy;
– w testach supresyjnych tarczycy.

Oroxine w dawce 112 mikrogramów stosuje się:
– w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji, w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy.

Oroxine w dawce 125 mikrogramów stosuje się:
– w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji, w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy.

Oroxine w dawce 137 mikrogramów stosuje się:
– w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy.

Oroxine w dawce 150 mikrogramów stosuje się:
– w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy.
– w testach supresyjnych tarczycy.

Oroxine w dawce 175 mikrogramów stosuje się:
– w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji, w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy.

Oroxine w dawce 200 mikrogramów stosuje się:
– w leczeniu złośliwych nowotworów tarczycy, zwłaszcza po operacji, w celu zahamowania rozwoju nowego guza, oraz jako uzupełnienie niedoboru hormonu tarczycy;
– w testach supresyjnych tarczycy.

Skład

Substancją czynną leku jest sól sodowa lewotyroksyny.

Każda tabletka Oroxine 25 mikrogramów zawiera 27,8 lewotyroksyny, co odpowiada 25 mikrogramom soli sodowej lewotyroksyny.
Każda tabletka Oroxine 50 mikrogramów zawiera 55,6 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 50 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.
Każda tabletka Oroxine 75 mikrogramów zawiera 83,4 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 75 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.
Każda tabletka Oroxine 88 mikrogramów zawiera 97,9 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 88 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.
Każda tabletka Oroxine 100 mikrogramów zawiera 111,3 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 100 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.
Każda tabletka Oroxine 112 mikrogramów zawiera 124,6 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 112 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.
Każda tabletka Oroxine 125 mikrogramów zawiera 139,1 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 125 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.
Każda tabletka Oroxine 137 mikrogramów zawiera 152,4 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 137 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.
Każda tabletka Oroxine 150 mikrogramów zawiera 166,9 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 150 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.
Każda tabletka Oroxine 175 mikrogramów zawiera 194,7 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 175 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.
Każda tabletka Oroxine 200 mikrogramów zawiera 222,5 mikrograma lewotyroksyny sodowej pięciowodnej, co odpowiada 200 mikrogramom lewotyroksyny sodowej.

Pozostałe składniki to:
Celuloza mikrokrystaliczna PH101
Skrobia żelowana, kukurydziana
Talk
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Indywidualną dzienną dawkę powinien ustalić lekarz na podstawie laboratoryjnych testów diagnostycznych i badań klinicznych.

W przypadku resztkowej czynności tarczycy może wystarczać mniejsza dawka hormonu tarczycy.

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z chorobą wieńcową serca oraz pacjentów z ciężką lub przewlekłą niedoczynnością tarczycy leczenie hormonami tarczycy należy rozpoczynać szczególnie ostrożnie. Oznacza to, że należy najpierw wybrać małą początkową dawkę leku, a następnie zwiększać ją powoli w coraz dłuższych odstępach czasu, często monitorując stężenie hormonu tarczycy. Doświadczenie wykazało, że mniejsza początkowa dawka jest wystarczająca również u pacjentów o małej masie ciała oraz u pacjentów z dużym wolem.

Dawkowanie
W przypadku leczenia indywidualnego dostępne są stopniowane wielkości dawek od 25 mikrogramów do 200 mikrogramów leku Oroxine, co oznacza, że najczęściej jest przyjmowana tylkojedna tabletka na dobę.

W przypadku leczenia niedoczynności tarczycy dorośli początkowo przyjmują 25-50 mikrogramów Oroxine na dobę. Jeśli tak zaleci lekarz, dawkę tę można zwiększać o 25-50 mikrogramów Oroxine w odstępach 2-4 tygodniowych, aż do osiągnięcia dawki 100-200 mikrogramów.

Aby po usunięciu wola uniknąć powstawania nowego wola, oraz w przypadku łagodnego wola, przyjmuje się 75-200 mikrogramów Oroxine na dobę (do 2 tabletek po 100 mikrogramów).

Oroxine, 25 mikrogramów
W skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy – przyjmuje się 50-100 mikrogramów Oroxine na dobę.

Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy – dobowa dawka Oroxine wynosi 150-300 mikrogramów.

Oroxine, 50 mikrogramów
W skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy – przyjmuje się 50- 100 mikrogramów Oroxine na dobę.

Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy – dobowa dawka Oroxine wynosi 150-300 mikrogramów.

Oroxine, 75 mikrogramów
W skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy – przyjmuje się 50-100 mikrogramów Oroxine na dobę.

Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy – dobowa dawka Oroxine wynosi 150-300 mikrogramów.

Oroxine, 88 mikrogramów
W skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy – przyjmuje się 50-100 mikrogramów Oroxine na dobę.

Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy – dobowa dawka Oroxine wynosi 150-300 mikrogramów.

Oroxine, 100 mikrogramów
W skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy – przyjmuje się 50-100 mikrogramów Oroxine na dobę.

Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy – dobowa dawka Oroxine wynosi 150-300 mikrogramów.

W przypadku testu supresyjnego tarczycy przyjmuje się 200 mikrogramów Oroxine (2 tabletki po 100 mikrogramów) na dobę przez 14 dni, aż do wykonania badania (skanu) po podaniu radionuklidów.

Oroxine, 112 mikrogramów
Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy – dobowa dawka Oroxine wynosi 150-300 mikrogramów.

Oroxine,125 mikrogramów
Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy – dobowa dawka Oroxine wynosi 150-300 mikrogramów.

Oroxine, 137 mikrogramów
Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy – dobowa dawka Oroxine wynosi 150-300 mikrogramów.

Oroxine, 150 mikrogramów
Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy – dobowa dawka Oroxine wynosi 150-300 mikrogramów.

W przypadku testu supresyjnego tarczycy przyjmuje się 150 mikrogramów Oroxine (1 tabletkę 150 mikrogramów) na dobę przez 14 dni, aż do wykonania badania (skanu) po podaniu radionuklidów.

Oroxine, 175 mikrogramów
Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy – dobowa dawka Oroxine wynosi 150-300 mikrogramów.

Oroxine, 200 mikrogramów
Po operacji tarczycy z powodu raka tarczycy – dobowa dawka Oroxine wynosi 150-300 mikrogramów.

W przypadku testu supresyjnego tarczycy przyjmuje się 200 mikrogramów Oroxine (1 tabletkę 200 mikrogramów) na dobę przez 14 dni, aż do wykonania badania (skanu) po podaniu radionuklidów.

W stosownych przypadkach zaleca się stosowanie produktu leczniczego z mniejszą zawartością substancji czynnej na początku leczenia i zwiększanie tej dawki u dorosłych i w leczeniu dzieci.

W przypadku noworodków i niemowląt z wrodzonym niedoborem hormonu tarczycy, kiedy szczególnie ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia w celu osiągnięcia prawidłowego rozwoju umysłowego i fizycznego, początkowa zalecana dawka wynosi 10-15 mikrogramów na kg m.c. na dobę przez pierwsze 3 miesiące. Następnie dawkę należy skorygować indywidualnie, w zależności od ustaleń klinicznych i stężeń hormonu tarczycy i TSH oznaczonych we krwi.

Dzieci z nabytą niedoczynnością tarczycy zaczynają leczenie od 12,5-50 mikrogramów leku Oroxine na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać co 2-4 tygodnie, w zależności od ustaleń klinicznych i stężeń hormonu tarczycy i TSH zmierzonych we krwi, aż do osiągnięcia pełnej dawki zastępczej. Tak jak i inne wartości, dawkowanie w trakcie długotrwałego leczenia będzie zależeć od wieku i masy ciała danego dziecka.
W pierwszych 6 miesiącach życia pomiar stężenia lewotyroksyny we krwi jest bardziej wiarygodnym badaniem kontrolnym niż pomiar stężenia TSH we krwi (hormonu stymulującego tarczycę). W indywidualnych przypadkach uzyskanie prawidłowych stężeń TSH może potrwać do dwóch lat pomimo podawania odpowiednich ilości lewotyroksyny.

Sposób podawania
Całkowitą dobową dawkę przyjmuje się rano na czczo, co najmniej na pół godziny przed śniadaniem, gdyż substancja czynna jest lepiej wchłaniana na czczo, niż przed lub po posiłku. Tabletki połyka się w całości, nie żując ich i popijając dużą ilością płynu (np. szklanką wody).

Niemowlętom należy podawać całkowitą dobową dawkę co najmniej pół godziny przez pierwszym karmieniem w ciągu dnia. W tym celu tabletkę można rozpuścić w niewielkiej ilości wody (10-15 ml) i powstałą w ten sposób zawiesinę (uwaga: każdą dawkę należy przygotować tuż przed podaniem) podaje się z niewielką ilością płynu (5-10 ml).

Okres podawania leku
Lek należy podawać tak długo, jak zalecił lekarz.
– Pacjent z niedoczynnością tarczycy lub po przebytej operacji tarczycy z powodu raka tarczycy, będzie zwykle przyjmować Oroxine przez całe życie.
– W przypadku łagodnego wola i w celu zapobieżenia nawrotowi wola lek Oroxine będzie przyjmowany przez kilka miesięcy lub lat, albo do końca życia.
– W skojarzeniu z lekami przeciwtarczycowymi w leczeniu nadczynności tarczycy lek Oroxine będzie przyjmowany tak długo, jak długo będzie przyjmowany lek tyreostatyczny.
– W przypadku leczenia wola łagodnego niezbędny okres leczenia wynosi od 6 miesięcy do 2 lat. Jeśli leczenie Oroxine nie da pożądanego wyniku w tym okresie, należy rozważyć inne możliwości leczenia.

W okresie użytkowania nie należy usuwać pojemnika (pochłaniacza tlenu) z butelki.
Po otwarciu opakowania tabletki należy zużyć w ciągu 2 miesięcy.

Przedawkowanie

W razie przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli żadna z tych osób nie jest dostępna, należy natychmiast udać się po pomoc do najbliższego szpitala lub ośrodka kontroli zatruć.

Jeśli pacjent ma padaczkę, w przypadku szybkiego zwiększenia dawki lewotyroksyny mogą u niego wystąpić napady padaczkowe.

W razie przedawkowania mogą pojawić się objawy nadczynności tarczycy.

Jedzenie i picie (alkohol)

Produkty zawierające soję mogą wpływać na wchłanianie Oroxine, co może wymagać korekty dawkowania.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Konsekwentne leczenie hormonami tarczycy jest szczególnie ważne podczas ciąży i karmienia piersią i dlatego należy je kontynuować pod nadzorem lekarza prowadzącego.

Zapotrzebowanie na lewotyroksynę może wzrastać podczas ciąży, ze względu na podwyższone stężenie estrogenów (hormonów płciowych kobiety) we krwi. Dlatego należy monitorować czynność tarczycy zarówno w czasie ciąży, jak i po ciąży i odpowiednio korygować dawkę hormonu tarczycy.

Nawet podczas leczenia dużymi dawkami lewotyroksyny ilość hormonu tarczycy przenikającego do mleka w okresie karmienia piersią jest bardzo mała i dlatego nieszkodliwa.

Oroxine w dawkach 100/150/200 mikrogramów
Podczas ciąży i karmienia piersią nie wolno wykonywać testów supresyjnych.

Ulotka Oroxine

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Oroxine (forum)

Stosujesz Oroxine? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Oroxine. Podziel się doświadczeniami na forum.