Spis leków zawierających substancję: Lewotyroksyna

Althyxin

Althyxin to lek na receptę, którego substancją czynną jest lewotyroksyna, syntetyczny hormon tarczycy. Jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń i chorób tarczycy. Wskazania do stosowania obejmują leczenie łagodnego wola u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy, zapobieganie nawrotom wola po operacji, uzupełnianie niedoboru naturalnych hormonów tarczycy, gdy tarczyca nie wytwarza wystarczającej ilości hormonów, oraz hamowanie wzrostu guza u pacjentów z rakiem tarczycy.

Eferox

Eferox to lek zawierający lewotyroksynę sodową, syntetyczną formę hormonu tarczycy – tyroksyny. Jest stosowany w celu uzupełnienia niedoboru hormonu tarczycy we wszystkich postaciach niedoczynności tarczycy, znanym jako hipotyroidyzm. Wskazania do stosowania obejmują wrodzoną niedoczynność tarczycy u niemowląt oraz nabytą niedoczynność tarczycy u dzieci, młodzieży i dorosłych. Eferox jest lekiem na receptę.

Eltroxin

Eltroxin to lek na receptę, którego substancją czynną jest lewotyroksyna sodowa (Levothyroxinum natricum). Jest to syntetyczny hormon tarczycy, który wpływa na wiele funkcji organizmu, głównie związanych ze wzrostem i przemianą materii. Stosowany jest w leczeniu niedoczynności tarczycy, stanu, w którym tarczyca nie wytwarza odpowiedniej ilości tyroksyny. Dawkowanie leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta.

Euthyrox N

Euthyrox N to lek zawierający lewotyroksynę sodową, syntetyczny hormon tarczycy, który jest stosowany do leczenia chorób i zaburzeń czynności tarczycy. Ma on takie samo działanie jak hormony tarczycy występujące naturalnie w organizmie. Stosuje się go w przypadku braku lub niedoboru naturalnych hormonów tarczycy, w niedoczynności tarczycy, w niektórych postaciach guzów tarczycy, w stanach po operacyjnym usunięciu tarczycy, w zapaleniu tarczycy. Lek jest dostępny na receptę.

Letrox

Letrox to lek, którego substancją czynną jest lewotyroksyna. Działa ona identycznie jak naturalnie występujący hormon produkowany w tarczycy. Główne wskazanie do stosowania to terapia zastępcza, a także uzupełniająca w czasie niedoczynności tarczycy. Lek jest dostępny na receptę.

Levirox

Levirox to lek zawierający lewotyroksynę sodową, syntetyczny hormon tarczycy, który jest stosowany w leczeniu różnych chorób i zaburzeń czynności tarczycy. Działa podobnie jak hormony tarczycy, które występują naturalnie w organizmie. Stosowany jest w leczeniu łagodnego wola u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy, zapobieganiu nawrotom wola po operacji, uzupełnianiu niedoboru naturalnych hormonów tarczycy, kiedy tarczyca nie wytwarza wystarczających ilości hormonów oraz zahamowaniu wzrostu guza u pacjentów z rakiem tarczycy. Lek jest dostępny na receptę.

Levothyroxine Accord

Levothyroxine Accord to lek zawierający syntetyczny hormon tarczycy – lewotyroksynę. Jego działanie jest podobne do hormonów tarczycy występujących naturalnie w organizmie. Stosowany jest w leczeniu łagodnego wola u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy, zapobieganiu nawrotom wola po operacji, uzupełnianiu niedoboru naturalnych hormonów tarczycy oraz zahamowaniu wzrostu guza u pacjentów z rakiem tarczycy. Lek jest dostępny na receptę.

Medithyrox

Medithyrox to lek zawierający lewotyroksynę, syntetyczny analog naturalnej tyroksyny (T4) – hormonu tarczycy. Lewotyroksyna wykazuje identyczne działanie jak hormon endogenny. W tkankach obwodowych tyroksyna ulega przekształceniu do bardziej aktywnej trójjodotyroniny (proces konwersji T4 do T3). Hormony tarczycy zwiększają metabolizm, są niezbędne do prawidłowego wzrostu, rozwoju i funkcjonowania organizmu. Lek jest dostępny na receptę.

Novothyral

Novothyral to lek w postaci tabletek, który zawiera dwa hormony tarczycy – lewotyroksynę i liotyroninę. Te hormony mają wpływ na wzrost, rozwój i metabolizm organizmu. Lek jest stosowany w leczeniu niedoczynności tarczycy każdego pochodzenia, zarówno pierwotnej jak i wtórnej, a także w leczeniu i profilaktyce nawracającego wola. Novothyral jest dostępny na receptę.

Novothyral 75

Novothyral 75 to lek zawierający dwa hormony tarczycy: lewotyroksynę i liotyroninę, które są identyczne z naturalnymi hormonami wydzielanymi przez tarczycę. Lek jest stosowany w leczeniu substytucyjnym wszystkich postaci niedoczynności tarczycy, wola obojętnego miąższowego i guzkowego, wola Hashimoto oraz w leczeniu supresyjnym niektórych przypadków raka tarczycy. Jest szczególnie użyteczny w inicjacji leczenia u chorych z ciężką niedoczynnością tarczycy. Novothyral 75 jest dostępny na receptę.

Oroxine

Oroxine to lek na receptę, który zawiera hormon tarczycy jako substancję czynną. Jest stosowany w celu uzupełnienia niedoboru hormonu tarczycy oraz łagodzenia zaburzeń czynności tarczycy. Oroxine znajduje zastosowanie w leczeniu różnych postaci niedoczynności tarczycy oraz po usunięciu tarczycy. Ponadto, może być stosowany w celu zapobiegania nawrotom wola po operacji wola u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy.

TIROSINT SOL

Tirosint Sol to lek w postaci roztworu doustnego, który zawiera lewotyroksynę, będącą syntetycznym analogiem naturalnej tyroksyny (T4) – hormonu tarczycy. Jest stosowany w leczeniu zaburzeń czynności i chorób tarczycy, w tym niedoczynności tarczycy, łagodnego wola w stanie eutyreozy, a także w zapobieganiu nawrotowi wola po operacji. Lek jest dostępny na receptę.

Wolarex

Wolarex to lek zawierający lewotyroksynę sodową, syntetyczną formę hormonu tarczycy. Jest stosowany w leczeniu niedoczynności tarczycy, zapobieganiu nawrotom po chirurgicznym usunięciu wola obojętnego, leczeniu wola obojętnego oraz terapii zastępczej i supresyjnej złośliwego raka tarczycy. Wolarex jest dostępny na receptę.