Spis leków zawierających substancję: Lewotyroksyna