Levothyroxine Accord

Lewotyroksyna, substancja czynna leku Levothyroxine Accord, to syntetyczny hormon tarczycy przeznaczony do leczenia chorób i zaburzeń czynności tarczycy.
Ma ona takie samo działanie jak hormony tarczycy występujące naturalnie w organizmie.

Levothyroxine Accord jest stosowany:
– w leczeniu łagodnego wola u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy,
– w celu zapobiegania nawrotom wola u pacjentów po operacji,
– w celu uzupełnienia niedoboru naturalnych hormonów tarczycy, kiedy tarczyca nie wytwarza wystarczających ilości hormonów,
– w celu zahamowania wzrostu guza u pacjentów z rakiem tarczycy.

Levothyroxine Accord 25 mikrogramów, 50 mikrogramów, 75 mikrogramów, 88 mikrogramów i 100 mikrogramów jest stosowany również w celu wyrównania stężeń hormonów tarczycy u pacjentów, u których z powodu nadmiernego wytwarzania hormonów tarczycy są stosowane leki przeciwtarczycowe.
Levothyroxine Accord 100 mikrogramów, 150 mikrogramów i 200 mikrogramów może być również stosowany w testach oceniających czynność tarczycy.

Levothyroxine Accord, 12,5 mikrogramów:
• U dzieci z niedoczynnością tarczycy jako dawka początkowa zapewniająca zastąpienie hormonu tarczycy.
• U osób w podeszłym wieku, u osób z chorobą niedokrwienną serca oraz u pacjentów z ciężką lub długotrwałą niedoczynnością tarczycy jako mała dawka początkowa, która następnie powinna być zwiększana stopniowo w dłuższych odstępach czasu (np. o 12,5 mikrogramów na dobę raz na 2 tygodnie), często kontrolując stężenie hormonów tarczycy.
• U każdego pacjenta wymagającego stopniowego zwiększania dawki lewotyroksyny.

Jaki jest skład Levothyroxine Accord, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest lewotyroksyna sodowa. Każda tabletka zawiera 12,5 mikrogramów, 25 mikrogramów, 50 mikrogramów, 75 mikrogramów, 88 mikrogramów, 100 mikrogramów, 112 mikrogramów, 125 mikrogramów, 137 mikrogramów, 150 mikrogramów, 175 mikrogramów lub 200 mikrogramów lewotyroksyny sodowej.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, celuloza mikrokrystaliczna (typ 112), magnezu tlenek, lekki, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), sodu stearylofumaran.

25 mikrogramów
Lake Blend LB530006 Orange zawiera:
Żółcień pomarańczową (E 110), lak aluminiowy

75 mikrogramów
Lake Blend LB505008 Purple zawiera:
Indygokarmin (E 132), lak aluminiowy
Czerwień Allura AC (E 129), lak aluminiowy

88 mikrogramów
Lake Blend LB510028 Green zawiera:
Tartrazynę (E 102), lak aluminowy
Indygokarmin (E 132), lak aluminiowy

100 mikrogramów
Lake Blend LB520044 Yellow zawiera:
Tartrazynę (E 102), lak aluminowy
Żółcień pomarańczową (E 110), lak aluminiowy

112 mikrogramów
Lake Blend LB540042 Pink zawiera:
Karmin (E 120)
Czerwień Allura AC (E 129), lak aluminiowy

125 mikrogramów
Lake Blend LB575003 Brown zawiera:
Żółcień pomarańczową (E 110), lak aluminiowy
Błękit brylantowy FCF (E 133), lak aluminiowy
Czerwień Allura AC (E 129), lak aluminiowy

137 mikrogramów
Lake Blend LB505013 Blue zawiera:
Błękit brylantowy FCF (E 133), lak aluminiowy

150 mikrogramów
Lake Blend LB505010 Blue zawiera:
Indygokarmin (E 132), lak aluminiowy

175 mikrogramów
Lake Blend LB500017 Purple zawiera:
Karmin (E 120)
Błękit brylantowy FCF (E 133), lak aluminiowy

200 mikrogramów
Lake Blend LB540010 Maroon zawiera:
Czerwień Allura AC (E 129), lak aluminiowy.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Levothyroxine Accord – jak stosować ten lek?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz określi indywidualnie odpowiednią dawkę dla każdego pacjenta na podstawie oceny klinicznej i badań laboratoryjnych. Leczenie zwykle zaczyna się od małej dawki, która jest zwiększana co 2 do 4 tygodni aż do osiągnięcia pełnej dawki, dostosowanej indywidualnie dla każdego pacjenta.
W pierwszych tygodniach leczenia konieczne będzie wykonanie badań laboratoryjnych, które pozwolą lekarzowi dostosować odpowiednią dawkę.

Jeśli dziecko urodzi się z chorobą tarczycy polegającą na niewystarczającym wytwarzaniu hormonów przez tarczycę, ważne jest szybkie ich uzupełnienie. Dlatego lekarz może zalecić większą dawkę początkową wynoszącą 10 mikrogramów do 15 mikrogramów na kg masy ciała na dobę przez pierwsze 3 miesiące. Następnie lekarz dostosuje dawkę indywidualnie.

Typowe zakresy dawek przedstawiono w tabeli poniżej. Mniejsze, indywidualnie dostosowane dawki mogą być wystarczające u osób:
• w podeszłym wieku,
• z chorobami serca,
• z ciężką lub długotrwałą niedoczynnością tarczycy,
• z małą masą ciała lub z wolem olbrzymim.
Levothyroxine Accord-dawkowanie1Levothyroxine Accord-dawkowanie2Levothyroxine Accord, 112 mikrogramów, 125 mikrogramów, 137 mikrogramów, 150 mikrogramów, 175 mikrogramów lub 200 mikrogramów, tabletki nie są odpowiednie dla wymienionych tutaj mniejszych dawek, ale lekarz może przepisać lek Levothyroxine Accord o mniejszej mocy.

Sposób podawania
Levothyroxine Accord jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Pojedynczą dawkę dobową należy przyjmować rano, na czczo (co najmniej pół godziny przed śniadaniem), najlepiej z niewielką ilością płynu, np. z połową szklanki wody.

Niemowlętom należy podawać całą dawkę dobową leku Levothyroxine Accord jednorazowo, co najmniej pół godziny przed pierwszym posiłkiem w danym dniu. Bezpośrednio przed podaniem, tabletkę należy rozkruszyć i zmieszać z niewielką ilością wody, a powstałą zawiesinę, którą za każdym razem należy na świeżo przygotować, należy podać razem z niewielką dodatkową ilością płynu.

Czas trwania leczenia
Czas trwania leczenia może być różny w zależności od tego, z jakiego powodu Levothyroxine Accord jest stosowany. Lekarz omówi indywidualnie z każdym pacjentem jak długo należy przyjmować lek. Większość pacjentów musi przyjmować Levothyroxine Accord przez całe życie.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W razie przyjęcia większej dawki niż zalecana, mogą wystąpić takie objawy jak: szybkie bicie serca, niepokój, pobudzenie lub ruchy mimowolne. U pacjentów z występującymi zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak padaczka, obserwowano pojedyncze napady drgawek. U pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi mogą wystąpić objawy ostrej psychozy. W takich sytuacjach należy zgłosić się do lekarza.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Levothyroxine Accord – czy mogę spożywać alkohol?

Jeśli w diecie znajdują się produkty zawierające soję, należy o tym powiedzieć lekarzowi, szczególnie wtedy, gdy zmienia się ilość spożywanych produktów tego rodzaju. Produkty zawierające soję mogą zmniejszać wchłanianie leku Levothyroxine Accord z jelita cienkiego i dlatego może być konieczne odpowiednie zmodyfikowanie dawki leku Levothyroxine Accord.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Levothyroxine Accord w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Odpowiednia ilość hormonu tarczycy jest niezbędna do właściwego przebiegu ciąży. Dlatego w czasie ciąży należy kontynuować przyjmowanie leku Levothyroxine Accord. W czasie ciąży nie wolno stosować leku Levothyroxine Accord, jeśli pacjentka przyjmuje tak zwane tyreostatyki (leki stosowane w leczeniu nadmiernie dużego stężenia hormonów tarczycy). W razie konieczności lekarz może dostosować dawkę. W przypadku zajścia w ciążę należy skontaktować się z lekarzem. Nic nie wskazuje na to, aby stosowanie Levothyroxine Accord przez kobiety karmiące piersią działało szkodliwie na niemowlę z prawidłowo funkcjonującą tarczycą. Nie wolno stosować leku Levothyroxine Accord, jeśli pacjentka karmi piersią i przyjmuje tak zwane tyreostatyki (leki stosowane w leczeniu nadczynności tarczycy).

Ulotka Levothyroxine Accord – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Levothyroxine Accord, 12,5; 25; 50; 75; 88; 100; 112; 125; 137; 150; 175; 200 mikrogramów, tabletki (Levothyroxinum natricum)

Charakterystyka produktu
leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Levothyroxine Accord m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Levothyroxine Accord, 12,5; 25; 50; 75; 88; 100; 112; 125; 137; 150; 175; 200 mikrogramów, tabletki (Levothyroxinum natricum)

Opinie o Levothyroxine Accord - forum pacjentów

Stosujesz Levothyroxine Accord? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz