Adepend

Adepend to lek stosowany w ramach ogólnego programu leczenia alkoholizmu. Dzięki niemu, ryzyko nawrotu choroby zostaje zredukowane, a abstynencja wspomagana.

Anticol

Anticol

Anticol to lek w postaci tabletek, który jest stosowany w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Lek ten działa poprzez wywoływanie nieprzyjemnych reakcji po spożyciu alkoholu, takich jak nudności, wymioty, ból głowy, duszności, a nawet zawroty głowy i tachykardia. Jest dostępny na receptę.

Campral

Campral to lek, którego substancją czynną jest akamprozat. Ma on budowę chemiczną podobną do budowy neuroprzekaźników, takich jak tauryna czy kwas γ-aminomasłowy (GABA). Lek ten wpływa na uzależnienie od alkoholu, zmniejszając spożycie alkoholu i nie zaburzając spożycia pokarmów i płynów. Stosuje się go w leczeniu podtrzymującym abstynencję alkoholową u osób uzależnionych od alkoholu, z jednocześnie prowadzoną psychoterapią. Campral jest dostępny na receptę.

Disulfiram WZF

Disulfiram WZF

Disulfiram WZF to lek w postaci tabletek do implantacji, który zawiera substancję czynną – disulfiram. Jest inhibitorem dehydrogenazy aldehydowej, co oznacza, że hamuje przekształcanie aldehydu octowego do kwasu octowego. Lek jest stosowany pomocniczo w leczeniu uzależnienia od alkoholu u wybranych i współpracujących pacjentów, zawsze w połączeniu z odpowiednim leczeniem wspomagającym. Jest dostępny na receptę.

Naltex

Naltex to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną naltrekson. Jest to antagonista receptorów opioidowych, który działa poprzez blokowanie dostępu egzogennych opioidów do tych receptorów. Lek ten jest stosowany w leczeniu uzależnienia od opioidów i alkoholu. Naltex jest częścią kompleksowego postępowania leczniczego, które obejmuje porady psychologiczne dla pacjentów uzależnionych od opioidów i poddawanych detoksykacji. Jest również wskazany jako lek wspomagający abstynencję oraz zmniejszający potrzebę napicia się alkoholu.

Selincro

Selincro to lek zawierający substancję czynną nalmefen. Jest stosowany w leczeniu uzależnienia od alkoholu u dorosłych. Działa poprzez blokowanie receptorów opioidowych w mózgu, co pomaga zmniejszyć chęć spożycia alkoholu. Lek jest dostępny na receptę.

Leki na objawy odstawienia alkoholu

Lista leków stosowanych w leczeniu alkoholizmu.

Zobacz także:

ADHD – zespół nadpobudliwości ruchowej
Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD)
Leki na depresję
Dysleksja
Leki na rzucanie palenia
Schizofrenia
Preparaty na sen i uspokojenie
Zaburzenia lękowe (nerwica)
Wszystkie leki na choroby psychiczne i zaburzenia psychologiczne
Inne leki stosowane w leczeniu uzależnień

Czym jest alkoholizm?

Alkoholizm to problem powszechnie występujący oraz mogący dotknąć osobę w każdym wieku. Nałóg ten jest wyjątkowo niebezpieczny i wiąże się nie tylko z reperkusjami w sferze psychicznej i fizycznej. Długotrwałe nadużywanie alkoholu może być przyczyną rozpadu rodziny, nieprawidłowego rozwoju dziecka oraz cierpienia wielu osób postronnych. Podstawowym problemem tej choroby jest brak chęci przyznania się do niej i podjęcia leczenia. Często alkoholik trafia na terapię dopiero w sytuacji ostatecznej: kiedy zniszczy relacje rodzinne, zawodowe lub w najgorszym przypadku – wyląduje na ulicy. Spośród licznych objawów tego nałogu należy wymienić przede wszystkim: głód alkoholowy, brak kontroli nad ilością spożycia, zwiększona tolerancja oraz zaniedbywanie swojej rodziny, pasji, przyjaciół na rzecz picia.

Alkoholizm jest także przyczyną licznych chorób współwystępujących takich jak: marskość wątroby, wrzody żołądka, podwyższone ciśnienie czy choroby serca i nerek. W skutkach może doprowadzić nawet do śmierci.

Leczenie alkoholizmu

Pierwszym krokiem do podjęcia leczenia nałogu jest zazwyczaj przyznanie się do niego i uświadomienie sobie problemu. Kolejne będą obejmowały odwyk, terapię z psychologiem, psychoterapeutą oraz niejednokrotnie – terapię rodzinną. Leczenie alkoholizmu to proces długotrwały i pełny wyzwań dla chorego. Czasami alkoholik nie daje sobie rady z przytłaczającą ilością nowych zadań lub efekty terapii nie są zadowalające. Wtedy do kuracji można wprowadzić farmaceutyki. Wśród leków wspomagających terapię nałogu znajdą się m. in. Disulfiram, Akamprozat, Naltrekson, Nalmefen. Są to środki, które osłabiają chęć picia alkoholu lub obniżają złudne poczucie szczęśliwości, które alkohol wywołuje.

Przykładowe substancje czynne stosowane w lekach psychiatrycznych:

Depresja / zaburzenia lękowe:

Agomelatyna
Cytalopram
Duloksetyna
Escitalopram
Lamotrygina
Mirtazapina
Wenlafaksyna

Schizofrenia, epizody maniakalne:

Arypiprazol
Kwetiapina
Olanzapina
Rysperydon

ADHD:

Metylofenidat

Bezsenność i uspokojenie:

Midazolam
Zolpidem