Ebetrexat

Lek działa przeciwnowotworowo, immunosupresyjnie i przeciwzapalnie. Zawiera substancję czynną metotreksat, stosowaną w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów.

Ebilfumin

Ebilfumin to lek przeciwwirusowy, który jest skuteczny przeciwko wirusom grypy typu A i B. Substancją czynną preparatu jest oseltamiwir w postaci fosforanu. Lek ten blokuje enzymy wirusowe, które umożliwiają wnikanie do niezarażonych komórek, hamuje replikację (namnażanie się) wirusa oraz zmniejsza jego patogenność (zdolność do wywoływania choroby). Ebilfumin jest stosowany zarówno w leczeniu grypy, jak i w profilaktyce grypy. Jest wydawany na receptę.

Ebivol

Ebivol to lek, który wpływa głównie na pracę serca (beta-adrenolityk). Zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi i poprawia wydolność serca. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w leczeniu stabilnej, łagodnej i umiarkowanej, przewlekłej niewydolności serca jako uzupełnienie standardowego leczenia u pacjentów w podeszłym wieku (≥70 lat). Lek jest dostępny na receptę.

Ebixa

Ebixa to lek stosowany w leczeniu objawów choroby Alzheimera o umiarkowanym do ciężkiego nasileniu. Substancją czynną leku jest chlorowodorek memantyny, który działa na układ nerwowy, poprawiając zdolności poznawcze. Lek jest dostępny na receptę.

Ebrantil 25

Ebrantil 25 to lek hipotensyjny, który ma postać roztworu do wstrzykiwań. Jest stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym, czyli w szpitalach. Lek ten obniża skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze poprzez zmniejszenie oporu obwodowego. Stosuje się go do zmniejszenia nagłego i silnego wzrostu ciśnienia krwi. Wskazania do stosowania to stany nagłe w przebiegu nadciśnienia tętniczego, np. przełom nadciśnieniowy, ciężkie i bardzo ciężkie postacie nadciśnienia tętniczego, nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie farmakologiczne. Lek jest dostępny na receptę.

Ebymect

Ebymect to lek na receptę, który zawiera dwa składniki aktywne: dapagliflozynę i metforminę. Jest to lek przeciwcukrzycowy stosowany do leczenia dorosłych z cukrzycą typu 2, kiedy dieta i ćwiczenia nie wystarczają do kontrolowania poziomu glukozy we krwi. Dapagliflozyna pomaga nerkom usunąć nadmiar glukozy z organizmu poprzez mocz, a metformina zmniejsza produkcję glukozy w wątrobie i pomaga organizmowi lepiej wykorzystać glukozę, którą produkuje i glukozę pochodzącą z diety.

Ecalta

Ecalta to lek przeciwgrzybiczy, który zawiera substancję czynną anidulafunginę. Jest stosowany do leczenia inwazyjnej kandydozy, czyli poważnej infekcji wywołanej przez grzyby z rodzaju Candida. Lek jest dostępny tylko na receptę. Ecalta jest podawany dożylnie, a dawkowanie i czas trwania leczenia ustala lekarz na podstawie odpowiedzi klinicznej pacjenta.

Ecansya

Ecansya to lek zawierający substancję czynną kapecytabinę, która jest prekursorem 5-fluorouracylu. Jest stosowany w leczeniu uzupełniającym po operacji raka okrężnicy w stadium III, jako monoterapia u pacjentów z rakiem okrężnicy lub rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, a także w leczeniu skojarzonym z docetakselem u pacjentek z miejscowo zaawansowanym rakiem piersi lub z rakiem piersi z przerzutami po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego zawierającego antracykliny. Ecansya jest wydawany na receptę.

Echinacea Max Teva

Echinacea Max Teva to lek pochodzenia roślinnego, który pobudza działanie systemu immunologicznego organizmu. Jest stosowany do leczenia objawów przeziębienia, głównie we wczesnych etapach choroby. Lek jest dostępny bez recepty. Wskazania do stosowania to wczesne objawy przeziębienia oraz profilaktyka w okresie jesienno-zimowym i wiosennym, w przypadku zwiększonego ryzyka przeziębienia oraz w celu zmniejszenia podatności na infekcje w okresie osłabienia organizmu.

Echinacea-ratiopharm Max

Echinacea-ratiopharm Max to lek pochodzenia roślinnego dostępny bez recepty. Jest on stosowany do leczenia objawów przeziębienia, głównie we wczesnych etapach choroby. Działa poprzez pobudzanie systemu immunologicznego organizmu. Wskazany jest do stosowania zarówno u dorosłych, jak i u młodzieży powyżej 12 lat.

Echinacin

Echinacin to lek pochodzenia roślinnego, który pobudza działanie systemu immunologicznego organizmu. Jest stosowany do leczenia objawów przeziębienia, głównie we wczesnych etapach choroby. Może być również stosowany profilaktycznie w okresach wzmożonych zachorowań na przeziębienia, na przykład w sezonie jesienno-zimowym. Lek jest dostępny bez recepty.

Echinapur

Echinapur to lek w postaci maści, który stosuje się miejscowo na skórę. Jest stosowany w leczeniu niewielkich, powierzchownych zranień. Lek ten nie jest dostępny na receptę.

Echinasal

Echinasal

Echinasal to lek roślinny dostępny w postaci syropu do stosowania doustnego. Zawiera wyciąg z liścia babki lancetowatej, ziela grindelii i owoców róży, wyciąg z ziela tymianku oraz sok z ziela jeżówki purpurowej. Lek ten jest stosowany do pobudzania odporności organizmu. Echinasal jest dostępny bez recepty.

Echinerba

Echinerba

Echinerba to lek pochodzenia roślinnego, dostępny bez recepty. Zawiera wyciąg suchy z ziela jeżówki purpurowej. Tradycyjnie stosowany jest jako środek pomocniczy w chorobach przeziębieniowych, poprawiając odporność organizmu. Skuteczność tego leku opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Ecomer

Ecomer to lek zawierający olej z wątroby rekina grenlandzkiego, który pobudza naturalne procesy odpornościowe organizmu. Lek ten stosuje się pomocniczo w stanach obniżonej odporności na zakażenia bakteryjne i wirusowe, w ostrych i przewlekłych chorobach infekcyjnych, profilaktycznie w okresie podwyższonej zachorowalności na grypę i inne choroby infekcyjne. Po uprzedniej decyzji lekarza prowadzącego może być stosowany pomocniczo w czasie radioterapii i chemioterapii choroby nowotworowej.

Ecriten

Ecriten to lek zawierający syldenafil, który jest przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn. Jest stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji, wspomagając rozkurcz naczyń krwionośnych w członku i zwiększając napływ krwi do niego podczas podniecenia seksualnego. Lek ten pomaga osiągnąć wzwód pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Nie jest przeznaczony do stosowania u mężczyzn bez zaburzeń erekcji. Ecriten jest dostępny na receptę.

Edarbi

Edarbi to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Substancją czynną jest azilsartan medoxomil. Działa poprzez blokowanie efektów niektórych naturalnych substancji, które powodują zwężenie naczyń krwionośnych, co pomaga obniżyć ciśnienie krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Edelan

Edelan

Edelan to lek, który zawiera substancję czynną – mometazonu furoinian, kortykosteroid o silnym działaniu. Stosowany miejscowo, wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne. Lek jest wskazany do stosowania na skórę w łagodzeniu objawów zapalnych i świądu, w reagujących na leczenie kortykosteroidami chorobach skóry, takich jak łuszczyca i atopowe zapalenie skóry. Edelan jest dostępny na receptę.

Edicin

Edicin to antybiotyk glikopeptydowy zawierający wankomycynę. Jest stosowany zarówno doustnie, jak i dożylnie podczas leczenia zakażeń. Wykorzystuje się go u pacjentów wszystkich grup wiekowych w leczeniu różnych zakażeń, takich jak powikłania zakażenia skóry i tkanek miękkich, zakażenia kości i stawów, pozaszpitalne zapalenie płuc, szpitalne zapalenie płuc, w tym respiratorowe zapalenie płuc, zakaźne zapalenie wsierdzia, ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Lek jest dostępny na receptę.

Edistride

Edistride to lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych. Zawiera substancję czynną empagliflozynę, która pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Lek jest dostępny na receptę. Wskazany jest do stosowania u pacjentów, u których dieta i wysiłek fizyczny nie zapewniają odpowiedniej kontroli glikemii.

Edluar

Edluar to lek nasenny, który zawiera winian zolpidemu. Jest to silny lek, który działa szybko i skutecznie, ułatwiając zasypianie. Stosowanie Edluaru jest zalecane wyłącznie w sytuacjach, gdy bezsenność uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania Edluaru jest krótkotrwałe leczenie bezsenności u dorosłych, w tym trudności z zasypianiem, częstymi przebudzeniami w nocy i wczesnym przebudzeniem rano.

Ednyt

Ednyt to lek, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca. Lek ten zawiera substancję czynną o nazwie enalapryl, która pomaga obniżyć ciśnienie krwi i ułatwia pracę serca. Ednyt jest dostępny w postaci tabletek.

Edolox

Edolox to lek należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Zawiera substancję czynną – etorykoksyb, który jest wybiórczym inhibitorem cyklooksygenazy 2 (COX-2). Lek stosuje się w leczeniu objawowym choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, w leczeniu bólu i objawów stanu zapalnego stawów w ostrej fazie dny moczanowej oraz w krótkotrwałym leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym, związanego ze stomatologicznym zabiegiem chirurgicznym. Edolox jest dostępny na receptę.

Edronax

Edronax to lek dostępny na receptę, który jest stosowany w terapii depresji. Substancją czynną preparatu jest reboksetyna. Lek jest wskazany w intensywnym leczeniu depresji (w tym jej ciężkiej postaci) oraz w leczeniu podtrzymującym u pacjentów, którzy dobrze zareagowali na leczenie początkowe.

Edurant

Edurant to lek zawierający substancję czynną rylpiwirynę, który jest inhibitorem odwrotnej transkryptazy HIV-1. Jest stosowany w skojarzonym leczeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi u nieleczonych wcześniej pacjentów w wieku 12 lat i starszych, zakażonych HIV-1, u których wiremia HIV-1 RNA wynosi ≤100 000 kopii/ml. Lek jest dostępny na receptę.

Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Aurovitas

Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Aurovitas to lek zawierający trzy substancje czynne: efawirenz, emtrycytabinę i tenofowir dizoproksyl. Są to leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV-1. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów w wieku 18 lat i starszych, u których doszło do zmniejszenia wiremii do poziomu RNA HIV-1 < 50 kopii/ml po stosowaniu dotychczasowej skojarzonej terapii przeciwretrowirusowej przez ponad 3 miesiące. Lek jest dostępny na receptę.

Efavirenz Mylan

Efavirenz Mylan to lek przeciwwirusowy, szczególnie przeciwretrowirusowy (retrowirusy to rodzaj wirusów). Jest dostępny w postaci tabletek powlekanych. Lek jest stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV. Jest dostępny na receptę.

Efavirenz Teva

Efavirenz Teva to lek przeciwwirusowy, który jest często stosowany w leczeniu zakażeń HIV-1. Działa poprzez hamowanie odwrotnej transkryptazy wirusa HIV-1, co prowadzi do zahamowania replikacji wirusa. Jest dostępny na receptę i jest zwykle stosowany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwwirusowymi w ramach skojarzonej terapii przeciwretrowirusowej. Efavirenz Teva jest dostępny w postaci tabletek powlekanych.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan to lek przeciwwirusowy skierowany przeciwko HIV-1. Jest to preparat złożony, który zawiera substancje czynne: efawirenz, emtrycytabinę i tenofowir (dizoproksyl tenofowiru). Lek jest stosowany w leczeniu dorosłych zakażonych HIV-1, u których doszło do zmniejszenia wiremii do poziomu RNA HIV-1 <50 kopii/ml po stosowaniu dotychczasowego skojarzonego leczenia przeciwretrowirusowego przez ponad 3 miesiące. Jest wydawany na receptę.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva to lek przeciwwirusowy, który działa wybiórczo na ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV-1 i HIV-2) oraz wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV). Składa się z trzech substancji czynnych: efawirenzu, emtrycytabiny oraz dizoproksylu tenofowiru. Jest stosowany w skojarzonej terapii przeciwretrowirusowej u dorosłych zakażonych HIV-1 oraz u młodzieży w wieku ≥12 lat zakażonych HIV-1, z opornością na NRTI albo toksycznościami wykluczającymi stosowanie leków pierwszego rzutu. Lek jest dostępny na receptę.

Efdege

Efdege to produkt radiofarmaceutyczny, który jest przeznaczony wyłącznie do celów diagnostycznych. Jego substancja czynna, rad-223 (w postaci dichlorku radu-223), naśladuje wapń i selektywnie obiera za cel kości, zwłaszcza obszary przerzutów do kości, poprzez tworzenie kompleksów z minerałem kostnym – hydroksyapatytem. Preparat jest podawany w postaci wstrzyknięcia dożylnego. Efdege jest dostępny na receptę.

Efectin ER

Efectin ER to lek przeciwdepresyjny, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w leczeniu różnych stanów, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, fobia społeczna i lęk napadowy. Lek ten działa poprzez zwiększanie poziomu serotoniny i noradrenaliny w mózgu, co pomaga w łagodzeniu objawów tych stanów.

Efedoxin

Efedoxin to lek zawierający ibuprofen i chlorowodorek pseudoefedryny. Ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo. Pseudoefedryna jest sympatykomimetykiem, który zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa. Lek jest stosowany w celu złagodzenia objawów niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy oraz gorączką w przebiegu grypy lub przeziębienia. Efedoxin jest dostępny na receptę.

Efektan

Efektan to lek, który zawiera substancję czynną dimenhydraminę. Działa przeciwwymiotnie, przeciwuczuleniowo i łagodząco na układ nerwowy. Jest skuteczny w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej oraz w leczeniu nudności i wymiotów o różnym pochodzeniu, z wyjątkiem tych wywołanych przez leki stosowane w chemioterapii nowotworów. Pierwsze efekty działania leku można zauważyć już po 30 minutach od jego podania, a jego działanie utrzymuje się przez okres od 3 do 6 godzin. Lek jest dostępny na receptę.

Efektan Max

Efektan Max to lek, który zawiera substancję czynną dimenhydraminę (dimenhydrynat). Działa przeciwwymiotnie, przeciwuczuleniowo i łagodząco. Stosuje się go w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej oraz w leczeniu nudności i wymiotów o różnym pochodzeniu (z wyjątkiem tych wywołanych przez leki stosowane w chemioterapii nowotworów). Początek działania występuje po 30 minutach, a efekty lecznicze obserwowane są przez 3 do 6 godzin po podaniu leku.

Eferox

Eferox to lek zawierający lewotyroksynę sodową, syntetyczną formę hormonu tarczycy – tyroksyny. Jest stosowany w celu uzupełnienia niedoboru hormonu tarczycy we wszystkich postaciach niedoczynności tarczycy, znanym jako hipotyroidyzm. Wskazania do stosowania obejmują wrodzoną niedoczynność tarczycy u niemowląt oraz nabytą niedoczynność tarczycy u dzieci, młodzieży i dorosłych. Eferox jest lekiem na receptę.

Efevelon SR

Efevelon SR to lek przeciwdepresyjny, który jest dostępny na receptę. Zawiera substancję czynną wenlafaksynę i ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Jest stosowany w psychiatrii do leczenia różnych stanów, takich jak depresja, uogólnione zaburzenia lękowe, fobia społeczna oraz napady lęku (ataki paniki). Lek ten zwiększa w mózgu poziom serotoniny oraz noradrenaliny, których niedobór wiąże się z występowaniem depresji. Oprócz depresji lek ten leczy również różnego rodzaju zaburzenia lękowe.

Efexiva

Efexiva to lek przeciwdepresyjny dostępny w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Stosuje się go w psychiatrii. Lek ten zwiększa w mózgu poziom serotoniny oraz noradrenaliny, których to niedobór wiąże się z występowaniem depresji. Oprócz depresji lek ten leczy również różnego rodzaju zaburzenia lękowe. Jest dostępny na receptę.

Effentora

Effentora to lek przeciwbólowy, który działa na ośrodkowy układ nerwowy. Jest stosowany u pacjentów cierpiących na nowotwory w celu leczenia bólu przebijającego. Lek zawiera substancję czynną fentanyl. Jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania Effentora jest ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej.

Efferalgan

Efferalgan to lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, który zawiera paracetamol jako substancję czynną. Jest dostępny bez recepty i jest stosowany w bólach różnego pochodzenia, takich jak bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne. Efferalgan jest dostępny w różnych formach, w tym tabletki musujące i czopki doodbytnicze.

Efferalgan Codeine

Efferalgan Codeine to lek przeciwbólowy dostępny na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: paracetamol i kodeinę. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, natomiast kodeina działa przeciwbólowo, zmniejszając odczuwanie bólu przez układ nerwowy. Lek jest stosowany do łagodzenia bólu o średnim i dużym nasileniu, który nie ustępuje po zastosowaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym.

Efferalgan Forte

Efferalgan Forte to lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy dostępny bez recepty. Zawiera paracetamol w dawce 1g w jednej tabletce musującej. Lek jest przeznaczony do stosowania w bólach różnego pochodzenia i o różnym natężeniu, szczególnie zalecany jest w bólach głowy, migrenach, w bólach reumatycznych, stawowych, mięśniowych i kostnych. Tabletkę należy rozpuścić w niewielkiej ilości płynu przed zażyciem.

Efferalgan Vitamin C

Efferalgan Vitamin C to lek dostępny bez recepty, który ma działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Jest to produkt leczniczy w postaci tabletek musujących, zawierający paracetamol i kwas askorbinowy (witaminę C). Stosowany jest w leczeniu objawowym stanów grypopodobnych i przeziębienia. Dodatek witaminy C uzupełnia jej niedobory często występujące w przebiegu chorób przeziębieniowych.

Efficib

Efficib to lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych. Jest to lek na receptę, który zawiera dwa składniki aktywne: sitagliptynę i metforminę. Sitagliptyna jest inhibitorem DPP-4 (dipeptydylopeptydazy-4), który pomaga organizmowi w produkcji większej ilości insuliny. Metformina jest biguanidem, który pomaga zmniejszyć ilość glukozy produkowanej przez wątrobę. Efficib jest zwykle stosowany, gdy dieta i ćwiczenia fizyczne nie są wystarczające do kontroli poziomu cukru we krwi.

Effortil

Effortil to lek dostępny na receptę, który ma postać kropli doustnych. Jest to lek sympatykomimetyczny o wysokim powinowactwie do receptorów α 1 i β 1. W wyższych dawkach może również aktywować receptory β 2. Zwiększa kurczliwość mięśnia serca oraz zwiększa pojemność minutową serca (rzut serca) przez zwiększenie objętości wyrzutowej. Effortil jest wskazany w leczeniu niedociśnienia tętniczego objawowego lub ortostatycznego (zależnego od pozycji ciała), związanego z objawami takimi jak zawroty głowy, niewytłumaczalne uczucie zmęczenia, rozmyte widzenie lub utrata widzenia, uczucie osłabienia.

Effox

Effox to lek, który poprawia ukrwienie serca, rozszerza naczynia wieńcowe i zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen. Znajduje zastosowanie w leczeniu choroby niedokrwiennej serca, dusznicy bolesnej oraz w leczeniu długotrwałej niewydolności układu krążenia. Jest dostępny na receptę.

Effox long

Effox Long to lek, który poprawia ukrwienie serca, rozszerza naczynia żylnych i tętniczych oraz zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen. Głównym składnikiem leku jest izosorbidu monoazotan. Lek stosowany jest w zapobieganiu napadom dławicy piersiowej, które są spowodowane ograniczonym dopływem krwi do mięśnia sercowego. Effox Long jest lekiem na receptę.

Efient

Efient to lek, który zawiera substancję czynną prasugrel. Należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpłytkowymi. Stosuje się go jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u dorosłych pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi tj. niestabilną dławicą piersiową lub zawałem mięśnia sercowego, poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej. Efient jest dostępny na receptę.

Efigalo

Efigalo to lek zawierający substancję czynną o nazwie fingolimod. Jest to lek immunosupresyjny, który działa poprzez zmniejszanie zdolności limfocytów do swobodnego przemieszczania się w organizmie pacjenta oraz powstrzymuje je przed przenikaniem do mózgu i rdzenia kręgowego. W ten sposób ogranicza uszkodzenie nerwów powodujące stwardnienie rozsiane. Efigalo jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów, dzieci i młodzieży w wieku ≥10 lat ze stwardnieniem rozsianym (MS) o przebiegu rzutowo-ustępującym. Lek jest dostępny na receptę.

Efletua

Efletua to lek, który jest stosowany w leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii (heterozygotycznej rodzinną lub nierodzinną) u pacjentów, u których nie jest możliwe odpowiednie zmniejszenie stężenia lipidów poprzez stosowanie statyny w monoterapii. Jest to lek na receptę. Efletua jest dostępny w postaci tabletek. Lek ten jest również stosowany w skojarzeniu z inhibitorem reduktazy HMG-CoA (statyną) jako leczenie wspomagające wraz z dietą.

Efluelda

Efluelda to czterowalentna szczepionka przeciw grypie, która została opracowana w celu ochrony osób w wieku 60 lat i starszych przed grypą. Szczepionka ta jest dostępna na receptę. Po podaniu szczepionki, układ odpornościowy organizmu wytwarza własną ochronę przed chorobą poprzez produkcję przeciwciał. Szczepionka Efluelda została opracowana w celu ochrony przed czterema szczepami wirusa zawartymi w szczepionce.

Efracea

Efracea to lek na receptę, który zawiera doksycyklinę, antybiotyk z grupy tetracyklin. Jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych w celu zmniejszenia grudek lub krost charakterystycznych dla trądziku różowatego. Lek ten jest dostępny w postaci kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Efrinol

Efrinol to lek dostępny na receptę, który ma postać kropli do nosa. Działa zwężająco na naczynia krwionośne obwodowe, zmniejsza obrzęk tkanek i likwiduje stan zapalny. Stosuje się go w leczeniu ostrzych stanów zapalnych błony śluzowej nosa oraz zatok przynosowych. Lek ten można również stosować w stanach zapalnych błony śluzowej nosa o podłożu alergicznym.

Efudix

Efudix to lek o działaniu przeciwnowotworowym i cytostatycznym, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany miejscowo na skórę w celu leczenia zmian skórnych, takich jak rogowacenie słoneczne i starcze. Efudix jest również stosowany w leczeniu raka podstawnokomórkowego skóry, choroby Bowena oraz stanów przedrakowych skóry. Efudix zawiera substancję czynną o nazwie fluorouracyl.

Egidon

Egidon to lek zawierający substancję czynną etorykoksyb. Jest to lek należący do grupy wybiórczych inhibitorów cyklooksygenazy 2 (COX-2), zaliczany do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Egidon jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat, w leczeniu objawowym choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS), reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa oraz leczeniu bólu i objawów stanu zapalnego stawów w ostrej fazie dny moczanowej. Lek jest dostępny na receptę.

Egilipid

Egilipid to lek, który obniża stężenie cholesterolu całkowitego, tak zwanego złego cholesterolu (frakcji LDL cholesterolu) oraz trójglicerydów we krwi. Dzięki temu, Egilipid powoduje podwyższenie stężenia dobrego cholesterolu (frakcji HDL cholesterolu). Lek ten jest dostępny na receptę. Wskazaniem do jego stosowania jest hipercholesterolemia pierwotna (rodzinna i nierodzinna) oraz mieszana dyslipidemia.

Egilitax

Egilitax to lek przeciwnowotworowy dostępny na receptę. Jest to koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Działa poprzez hamowanie rozrostu komórek rakowych, co prowadzi do ich zniszczenia. Lek ten powstrzymuje komórki rakowe od podziału i wzrostu.

Eginilla

Eginilla to lek zawierający octan uliprystalu, który jest syntetycznym modulatorem receptora progesteronowego. Jest stosowany jako metoda antykoncepcji awaryjnej, do podawania w ciągu 120 godzin (5 dni) od stosunku płciowego bez zabezpieczenia lub w przypadku, gdy zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła. Lek jest dostępny na receptę.

Egiramlon

Egiramlon to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: ramipryl i amlodypinę. Jest to preparat złożony, który zawiera inhibitor konwertazy angiotensyny (ramipryl) oraz antagonistę wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny (amlodypina). Egiramlon jest wskazany do leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze jest odpowiednio kontrolowane podczas jednoczesnego stosowania poszczególnych substancji czynnych w takich samych dawkach jak w tym preparacie złożonym, ale w oddzielnych preparatach.

Egistrozol

Egistrozol to lek na receptę, który zawiera substancję czynną o nazwie anastrozol. Jest to silny i selektywny niesteroidowy inhibitor aromatazy, który znalazł zastosowanie w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie. Wskazania do stosowania obejmują leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora dla hormonu, oraz leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora dla hormonu.

Egitinid

Egitinid to lek w postaci kapsułek twardych, który zawiera substancję czynną imatynib. Jest to produkt leczniczy stosowany w leczeniu niektórych rodzajów nowotworów. Jego działanie opiera się na hamowaniu wzrostu nieprawidłowych komórek. Lek jest dostępny na receptę.

Egitromb

Egitromb to lek przeciwpłytkowy dostępny na receptę. Zawiera substancję czynną klopidogrel, która zapobiega zlepianiu się płytek krwi, redukując w ten sposób ryzyko powstawania zakrzepów. Lek ten jest stosowany w celu zapobiegania zawałowi serca czy udaru niedokrwiennego mózgu u osób z miażdżycą.

Egolanza

Egolanza to lek przeciwpsychotyczny, który jest dostępny na receptę. Zawiera substancję czynną olanzapinę. Stosuje się go w leczeniu schizofrenii oraz epizodów manii o średnim lub ciężkim nasileniu. Lek ten jest również stosowany do zapobiegania nawrotom u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, u których w leczeniu epizodu manii uzyskano dobrą odpowiedź na leczenie olanzapiną.

Egoropal

Egoropal to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną paliperydon. Jest stosowany w leczeniu podtrzymującym objawów schizofrenii u dorosłych pacjentów, którzy zostali ustabilizowani na paliperydonie lub rysperydonie. Lek ten może pomóc złagodzić objawy choroby i zapobiegać ich nawrotom. Egoropal jest dostępny na receptę.

Egzysta

Egzysta to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu różnych schorzeń, takich jak padaczka, ból neuropatyczny oraz uogólnione zaburzenia lękowe u osób dorosłych. Ból neuropatyczny, który może mieć pochodzenie obwodowe lub ośrodkowe, jest jednym z najczęstszych powodów stosowania leku Egzysta. Preparat ten doskonale radzi sobie z redukowaniem bólu neuropatycznego. Lek Egzysta sprawdza się również w leczeniu padaczki oraz zaburzeń lękowych.

Eklira Genuair

Eklira Genuair to lek stosowany w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Zawiera substancję czynną o nazwie bromek aklidyny. Lek ten jest dostępny na receptę. Stosowany jest do regularnego leczenia u dorosłych pacjentów z POChP, aby złagodzić objawy związane z chorobą.

Elaprase

Elaprase to lek stosowany w leczeniu choroby Huntera, rzadkiego schorzenia genetycznego, które prowadzi do gromadzenia się niektórych substancji w organizmie. Lek ten zawiera substancję czynną idursulfazę, która pomaga rozkładać te substancje. Elaprase jest dostępny tylko na receptę.

Elda

Elda to lek na receptę, który jest stosowany w celu zapobiegania ciąży. Jest to pigułka antykoncepcyjna zawierająca dwie różne substancje czynne – drospirenon i etynyloestradiol. Lek ten jest jednym z najbardziej niezawodnych, odwracalnych metod antykoncepcji, jeśli jest stosowany prawidłowo. Jednakże, podobnie jak inne hormonalne leki antykoncepcyjne, Elda nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Eleber

Eleber to lek, którego głównym składnikiem jest kabazytaksel. Należy on do grupy leków nazywanych “taksanami”, które są stosowane w leczeniu nowotworów. Eleber jest szczególnie skuteczny w leczeniu raka gruczołu krokowego, szczególnie w przypadkach, gdy choroba postępuje po zastosowaniu innej chemioterapii. Lek jest dostępny na receptę.

Elebrato Ellipta

Elebrato Ellipta to lek stosowany w łagodzeniu objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) o nasileniu umiarkowanym do ciężkim. POChP jest chorobą przewlekłą, w przebiegu której drogi oddechowe i woreczki pęcherzykowe w płucach ulegają uszkodzeniu lub zablokowaniu, co prowadzi do trudności z oddychaniem. Lek zawiera trzy substancje czynne: flutykazonu furoinian, umeklidynium i wilanterol. Elebrato Ellipta jest dostępny na receptę.

Elecoxel

Elecoxel to lek na receptę, który jest stosowany u dorosłych w leczeniu objawów chorób stawów, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), a dokładniej do podgrupy inhibitorów COX-2. Działa poprzez zahamowanie wytwarzania prostaglandyn, co prowadzi do zmniejszenia bólu i stanu zapalnego.

Elenium

Elenium

Elenium to lek przeciwlękowy z grupy pochodnych benzodiazepiny. Substancją czynną preparatu jest chlordiazepoksyd, który działa uspokajająco i przeciwlękowo. Preparat jest wskazany do stosowania w doraźnym, krótkotrwałym leczeniu objawów zespołów lękowych różnego pochodzenia oraz zwiększonego napięcia mięśniowego o różnej etiologii. Elenium jest dostępny na receptę.

Elernap

Elernap to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: enalapryl i lerkanidypinę. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza u pacjentów, u których monoterapia nie jest wystarczająco skuteczna. Lek ten pomaga kontrolować ciśnienie krwi, co może zmniejszyć ryzyko udaru mózgu i zawału serca.

Elestar

Elestar to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: olmesartan medoksomil i amlodypinę. Jest to lek złożony, który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego. Elestar jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli ciśnienia tętniczego podczas monoterapii olmesartanem medoksomilu lub amlodypiną.

Elestar HCT

Elestar HCT to lek obniżający ciśnienie krwi, który zawiera trzy substancje aktywne: olmesartan medoksomil, amlodypinę i hydrochlorotiazyd. Te składniki przyczyniają się do zahamowania zwężania naczyń krwionośnych, co prowadzi do zmniejszenia napięcia naczyń i obniżenia ciśnienia. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania Elestar HCT jest nadciśnienie tętnicze u pacjentów, u których ciśnienie nie jest wystarczająco kontrolowane podczas stosowania tylko olmesartanu medoksomilu lub tylko amlodypiny.

Eleveon

Eleveon to lek na receptę, który ma działanie moczopędne oraz obniża ciśnienie tętnicze krwi. Jest stosowany w leczeniu chorób serca oraz u pacjentów po przebytym zawale serca. W połączeniu z innymi lekami, Eleveon może pomóc zapobiec pogarszaniu się niewydolności serca. Lek ten jest dostępny w postaci tabletek powlekanych.

Elevit Plus

Elevit Plus to lek w postaci tabletek powlekanych, który zawiera 12 witamin i 8 składników mineralnych. Jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także dla kobiet planujących zajść w ciążę. Lek dostarcza niezbędne składniki odżywcze, które nie mogą być samodzielnie wytwarzane przez organizm. Elevit Plus jest dostępny bez recepty.

Elevit Pronatal

Elevit Pronatal

Elevit Pronatal to lek dostępny bez recepty, który zawiera witaminy i składniki mineralne niezbędne dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Jest również zalecany dla kobiet planujących zajść w ciążę. Lek ten chroni przed zaburzeniami wywołanymi przez niedobór witamin i substancji mineralnych. Wskazany jest do profilaktyki i leczenia zaburzeń witaminowo-mineralnych, zapobiegania niedokrwistości z niedoboru żelaza i kwasu foliowego oraz zapobiegania wadom wrodzonym cewy nerwowej i innym wrodzonym wadom rozwojowym płodu.

Elicea

Elicea to lek przeciwdepresyjny, który zawiera escytalopram. Jest stosowany w leczeniu epizodów dużej depresji oraz różnych zaburzeń lękowych, takich jak fobia społeczna, lęk paniczny czy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Lek ten jest dostępny na receptę.

Elicea Q-Tab

Elicea Q-Tab to lek przeciwdepresyjny dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną escitalopram. Jest to inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), który zwiększa poziom serotoniny w mózgu. Lek ten jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń, takich jak duże epizody depresji, zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez niej, fobia społeczna, zaburzenia lękowe uogólnione oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Elidel

Elidel to lek przeciwzapalny do stosowania na skórę, który zawiera substancję czynną pimekrolimus. Działa na komórki skóry powodujące stan zapalny, takie jak czerwone zabarwienie skóry i świąd, które są charakterystyczne dla atopowego zapalenia skóry. Jest zazwyczaj stosowany do leczenia łagodnych do umiarkowanych przypadków atopowego zapalenia skóry u pacjentów, którzy mają co najmniej 2 lata, gdy stosowanie miejscowych glikokortykosteroidów jest niewłaściwe lub niewystarczające. Elidel jest dostępny na receptę.

Eligard

Eligard to lek na receptę, który zawiera substancję czynną leuprorelinę. Jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu wybranych typów raka gruczołu krokowego. Lek jest dostępny w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Eliminacid

Eliminacid

Eliminacid to suplement diety, który jest polecany osobom z zakwaszonym organizmem. Zawiera wyciągi ziołowe, witaminy i minerały, które wspierają eliminację produktów przemiany materii z organizmu oraz kontrolowanie i utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej. Eliminacid dostępny jest bez recepty. Wskazany jest do codziennej suplementacji osobom odczuwającym efekty zakwaszenia organizmu. Produkt wspomaga eliminację zbędnych metabolitów oraz utrzymanie równowagi kwasowej.

Elin

Elin

Elin to doustny środek antykoncepcyjny w formie tabletek, który zawiera dwa rodzaje żeńskich hormonów płciowych: estrogen i progestagen. Te substancje czynne zapobiegają uwolnieniu komórki jajowej z jajników, co uniemożliwia zajście w ciążę. Ponadto zagęszczają śluz w szyjce macicy, co utrudnia nasieniu przedostanie się do niej. Lek Elin jest dostępny na receptę.

Eliptus

Eliptus to lek przeciwpadaczkowy, który jest stosowany w leczeniu napadów drgawkowych w padaczce. Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Eliptus jest dostępny na receptę.

Eliquis

Eliquis to lek przeciwzakrzepowy, który zawiera substancję czynną apiksaban. Jest stosowany w celu zapobiegania powstawania zakrzepów krwi w sercu u pacjentów z nieregularnym rytmem serca (migotaniem przedsionków) i co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka. Eliquis jest również stosowany w leczeniu zakrzepów krwi w żyłach kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich) oraz w naczyniach krwionośnych płuc (zatorowość płucna), a także w zapobieganiu ponownemu powstawaniu zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych kończyn dolnych i (lub) płuc. Eliquis jest dostępny na receptę.

Elitasone

Elitasone

Elitasone to lek stosowany miejscowo, który wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne. Jest to syntetyczny glikokortykosteroid, który hamuje fagocytozę, uwalnianie interleukin i innych cytokin powodujących procesy zapalne oraz uwalnianie histaminy i powstawanie miejscowych odczynów uczuleniowych. Lek jest wskazany do stosowania na skórę w łagodzeniu objawów zapalnych i świądu, w reagujących na leczenie kortykosteroidami dermatozach, takich jak łuszczyca i atopowe zapalenie skóry. Elitasone jest dostępny na receptę.

Ellanite

Ellanite to lek antykoncepcyjny, który zawiera dwa hormony żeńskie: drospirenon i etynyloestradiol. Działa poprzez hamowanie owulacji i dokonanie zmian w endometrium, co zapobiega ciąży. Jest przeznaczony do stosowania doustnego. Lek jest dostępny na receptę.

Ellaone

Ellaone to lek antykoncepcyjny, który zawiera w składzie 30 miligramów octanu uliprystalu w jednej tabletce. Jest stosowany w wyjątkowych sytuacjach, jako metoda antykoncepcji awaryjnej. Zaleca się stosowanie leku w ramach antykoncepcji w nagłych sytuacjach, np. do podawania w ciągu 120 godzin (5 dni) od współżycia przebiegającego bez użycia zabezpieczenia albo w przypadku, gdy wykorzystana metoda antykoncepcji zawiodła. W Polsce od niecałych 4 lat antykoncepcja awaryjna sprzedawana jest jedynie na receptę.

Elmetacin

Elmetacin to niesteroidowy lek przeciwzapalny dostępny w postaci aerozolu do stosowania zewnętrznego. Zawiera indometacynę, która ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe. Stosuje się go miejscowo w celu leczenia bólu stawów, mięśni o różnym pochodzeniu. Wskazania do stosowania obejmują bóle i stany zapalne towarzyszące: zmianom reumatycznym tkanek miękkich (zapalenie ścięgien, pochewek ścięgnistych, zesztywnienie stawu barkowego), zaostrzeniu choroby zwyrodnieniowej stawów oraz tępym urazom sportowym i powypadkowym (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia). Lek jest dostępny bez recepty.

Elmex

Elmex to lek w formie żelu z aminofluorkami, przeznaczony do intensywnej profilaktyki próchnicy, a także do leczenia nadwrażliwości szyjek zębowych i remineralizacji wczesnych zmian próchnicowych. Żel można stosować u dzieci w wieku powyżej 6 lat i u osób dorosłych. Substancją czynną leku jest fluor w postaci aminofluorku Olaflur, aminofluorku Dectaflur, sodu fluorku. Lek jest dostępny bez recepty.

Elmiron

Elmiron to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu zespołu bolesnego pęcherza moczowego. Zespół ten charakteryzuje się występowaniem glomerulacji lub wrzodów Hunnera u osób dorosłych z bólem o nasileniu umiarkowanym do ciężkim, nagłym parciem na mocz i częstym oddawaniem moczu. Lek jest dostępny w postaci kapsułek twardych, które należy przyjmować doustnie. Zalecana dawka wynosi 300 mg na dobę, co oznacza przyjmowanie jednej kapsułki 100 mg trzy razy na dobę.

Elocom

Elocom to lek dermatologiczny dostępny na receptę, który ma postać maści, kremu lub płynu do stosowania miejscowego na skórę. Zawiera substancję czynną mometazonu furoinian, który jest syntetycznym kortykosteroidem o silnym działaniu przeciwzapalnym, przeciwświądowym i obkurczającym naczynia krwionośne. Lek ten łagodzi stany zapalne i świąd w łuszczycy i atopowym zapaleniu skóry.

Elocta

Elocta to lek zawierający czynnik VIII krzepnięcia krwi (rekombinowany), efmoroktokog alfa. Jest stosowany w leczeniu i profilaktyce krwawień u pacjentów z hemofilią A. Dawkowanie leku i czas trwania leczenia zależą od stopnia niedoboru czynnika VIII, lokalizacji i nasilenia krwawienia oraz stanu klinicznego pacjenta. Elocta jest lekiem na receptę.

Elofen

Elofen to lek dostępny bez recepty, który ma postać syropu. Substancją czynną leku jest fenspiryd, który działa przeciwzapalnie i rozkurczająco na oskrzela. Elofen zmniejsza obrzęk błony śluzowej dróg oddechowych, nadmierne wydzielanie i skurcz oskrzeli. Stosowany jest w łagodzeniu kaszlu i ułatwianiu odksztuszania w chorobach zapalnych płuc i oskrzeli.

Elonva

Elonva to lek na receptę, który zawiera hormon gonadotropowy – koryfolitropinę alfa. Jest stosowany w leczeniu niepłodności u kobiet, szczególnie w procedurach zapłodnienia in vitro. Działa poprzez stymulację wzrostu i dojrzewania kilku pęcherzyków jajnikowych jednocześnie. Lek dostępny jest w formie ampułko-strzykawki do samodzielnego wstrzyknięcia podskórnego.

Eloprine

Eloprine 500 mg tabletki

Eloprine to lek dostępny bez recepty, który zawiera substancję czynną – inozyny pranobeks. Ta substancja działa przeciwwirusowo oraz stymuluje układ odpornościowy. Lek jest zalecany do stosowania wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych oraz w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej. Eloprine dostępny jest w postaci tabletek oraz syropu.

Eloprine Forte

Eloprine Forte

Eloprine Forte to lek przeciwwirusowy i zwiększający odporność organizmu. Jego substancją czynną jest inozyny pranobeks, który hamuje namnażanie wirusów z grupy Herpes. Lek jest wskazany do stosowania wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych oraz w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej. Eloprine Forte jest dostępny bez recepty.

Elosalic

Elosalic to maść do stosowania miejscowego, która zawiera dwie substancje czynne: furoinian mometazonu i kwas salicylowy. Furoinian mometazonu jest glikokortykosteroidem o silnym działaniu przeciwzapalnym, przeciwświądowym i obkurczającym naczynia krwionośne. Kwas salicylowy ma działanie złuszczające. Lek jest wskazany w początkowej fazie leczenia łuszczycy, w celu usunięcia blaszek łuszczycowych. Elosalic jest dostępny na receptę.

Elosone

Elosone to lek dermatologiczny, który ma postać kremu. Jest to kortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym, przeciwświądowym i obkurczającym naczynia krwionośne. Lek ten łagodzi stany zapalne i świąd w łuszczycy i atopowym zapaleniu skóry. Elosone jest dostępny na receptę.

Leki na literę E to grupa preparatów o różnym składzie, działaniu i zastosowaniu. Niektóre z nich są pochodzenia roślinnego, np. Echinacea, która pobudza system immunologiczny i wspomaga walkę z infekcjami. Inne są syntetycznymi związkami chemicznymi, np. Ebetrexat, który hamuje podział komórek nowotworowych i jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka. Leki na literę E mogą mieć postać tabletek, kropli, roztworów do wstrzykiwań, pastylek, aerozoli, granulek lub płynów doustnych. Wśród leków na literę E znajdują się także produkty homeopatyczne, które mają szerokie wskazania terapeutyczne bez konkretnych wskazań leczniczych.

Leki na literę E należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty, a także z informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do opakowania. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić jego skład, dawkowanie, wskazania i przeciwwskazania, działania niepożądane oraz interakcje z innymi lekami. Nie należy łączyć leków na literę E z alkoholem lub innymi substancjami psychoaktywnymi. W razie wątpliwości lub wystąpienia niepożądanych objawów należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W tej kategorii znajdują się między innymi leki:

  • przeciwzakrzepowe, takie jak edoksaban czy enoksaparyna, które zapobiegają powstawaniu zakrzepów krwi i mogą być stosowane w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia
  • przeciwnowotworowe, takie jak ekulizumab czy erlotynib, które hamują wzrost i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych w organizmie
  • przeciwcukrzycowe, takie jak eksenatyd czy empagliflozyna, które obniżają poziom glukozy we krwi i poprawiają kontrolę glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2
  • przeciwhistaminowe, takie jak emedastyna czy epinastyna, które łagodzą objawy alergii, takie jak katar, łzawienie, świąd czy pokrzywka przeciwbólowe, takie jak efedryna czy etylefryna, które zwiększają ciśnienie krwi i zmniejszają ból głowy, migreny czy zatok przeciwdepresyjne, takie jak efawirenz czy escitalopram, które poprawiają nastrój i zmniejszają lęk, smutek czy apatię u pacjentów z depresją lub innymi zaburzeniami psychicznymi