Enoxaparin sodium LEK-AM

Działanie i wskazania

Lek Enoxaparin sodium LEK-AM zawiera substancję czynną o nazwie enoksaparyna sodowa, która jest heparyną drobnocząsteczkową (HDCz).

Lek Enoxaparin sodium LEK-AM działa na dwa sposoby:
1) Zapobiega powiększaniu się istniejących zakrzepów krwi. Pomaga to organizmowi rozpuszczać istniejące zakrzepy krwi, dzięki czemu nie są już szkodliwe.
2) Zapobiega formowaniu się nowych zakrzepów we krwi pacjenta.

Lek Enoxaparin sodium LEK-AM można stosować w:
• Leczeniu zakrzepów już występujących we krwi pacjenta.
• Zapobieganiu tworzenia się zakrzepów we krwi pacjenta w następujących przypadkach:
– Przed oraz po zabiegu chirurgicznym.
– W przebiegu ostrej choroby, gdy pacjent ma ograniczone możliwości poruszania się.
– W niestabilnej dławicy piersiowej (stan, w którym do serca dostaje się niewystarczająca ilość krwi).
– Po zawale mięśnia sercowego.

• Zapobieganiu tworzenia się skrzepów w rurkach dializatora (używanego u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek).

Enoxaparin sodium LEK-AM cena - refundacja, interakcje - dostepność w aptekach

Skorzystaj z wyszukiwarki, dzięki której znajdziesz następujące informacje o leku Enoxaparin sodium LEK-AM:

  • cena leku Enoxaparin sodium LEK-AM (ile kosztuje lek w zależności od poziomu refundacji)
  • czy lek przepisywany jest na receptę, czy jest dostępny bez recepty?
  • interakcje leku Enoxaparin sodium LEK-AM z innymi lekami
  • lista leków refundowanych oraz leków 75+
  • adresy i numery telefonów aptek

Sprawdź ile kosztuje Enoxaparin sodium LEK-AM - cena leku.

Skład

Substancją czynną leku jest enoksaparyna sodowa.

Enoxaparin sodium LEK-AM 2000 j.m. (20 mg)/0,2 ml: Jedna ampułko-strzykawka 0,2 ml zawiera 2000 j.m. (20 mg) enoksaparyny sodowej.
Enoxaparin sodium LEK-AM 4000 j.m. (40 mg)/0,4 ml: Jedna ampułko-strzykawka 0,4 ml zawiera 4000 j.m. (40 mg) enoksaparyny sodowej.
Enoxaparin sodium LEK-AM 6000 j.m. (60 mg)/0,6 ml: Jedna ampułko-strzykawka 0,6 ml zawiera 6000 j.m. (60 mg) enoksaparyny sodowej.
Enoxaparin sodium LEK-AM 8000 j.m. (80 mg)/0,8 ml: Jedna ampułko-strzykawka 0,8 ml zawiera 8000 j.m. (80 mg) enoksaparyny sodowej.
Enoxaparin sodium LEK-AM 10 000 j.m. (100 mg)/1 ml: Jedna ampułko-strzykawka 1 ml zawiera 10 000 j.m. (100 mg) enoksaparyny sodowej.

Pozostały składnik to: woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę preparatów zawierających: .

Dawkowanie

Przyjmowanie leku
• Zazwyczaj lek Enoxaparin sodium LEK-AM będzie podawany pacjentowi przez lekarza lub pielęgniarkę. Wynika to z faktu, iż wymaga on podawania we wstrzyknięciach.
• Po powrocie do domu może wystąpić konieczność dalszego stosowania leku Enoxaparin sodium LEK-AM przez pacjenta oraz jego samodzielnego podawania (patrz instrukcja podawania leku przedstawiona poniżej).
• Lek Enoxaparin sodium LEK-AM zazwyczaj podaje się we wstrzyknięciach podskórnych.
• Lek Enoxaparin sodium LEK-AM może być podawany we wstrzyknięciu dożylnym po wystąpieniu określonych typów zawału serca lub po operacjach.
• Lek Enoxaparin sodium LEK-AM może być wprowadzany do rurki dializacyjnej odprowadzającej krew z organizmu (do tzw. linii tętniczej) na początku sesji dializy.
• Leku Enoxaparin sodium LEK-AM nie wolno podawać we wstrzyknięciu domięśniowym.

Ilość podawanego leku
• Lekarz podejmie decyzję w sprawie tego, jaką ilość leku Enoxaparin sodium LEK-AM powinien przyjmować pacjent. Ilość ta jest uzależniona od przyczyny stosowania leku.
• W przypadku chorób nerek pacjent może otrzymać mniejszą ilość leku Enoxaparin sodium LEK-AM.

1. Leczenie zakrzepów występujących we krwi pacjenta
• Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 150 j.m. (1,5 mg) na każdy kilogram masy ciała raz na dobę lub 100 j.m. (1 mg) na każdy kilogram masy ciała dwa razy na dobę.
• Lekarz zdecyduje, jak długo pacjent powinien otrzymywać lek Enoxaparin sodium LEK-AM.

2. Zapobieganie tworzenia się zakrzepów we krwi pacjenta w następujących sytuacjach:

Zabieg chirurgiczny lub okres ograniczonych możliwości poruszania się z powodu choroby
• Dawka jest uzależniona od ryzyka powstawania zakrzepu u danego pacjenta. Pacjent będzie otrzymywał lek Enoxaparin sodium LEK-AM w dawce 2000 j.m. (20 mg) lub 4000 j.m. (40 mg) każdego dnia.
• W przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego pierwsze wstrzyknięcie zazwyczaj wykonuje się 2 godziny lub 12 godzin przed zabiegiem.
• Jeżeli pacjent ma ograniczone możliwości poruszania się z powodu choroby, wówczas zazwyczaj otrzymuje on lek Enoxaparin sodium LEK-AM w dawce 4000 j.m. (40 mg) każdego dnia.
• Lekarz zdecyduje, jak długo pacjent powinien otrzymywać lek Enoxaparin sodium LEK-AM.

Po zawale mięśnia sercowego
Lek Enoxaparin sodium LEK-AM można stosować w dwóch różnych typach zawału serca: zawale serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) oraz zawale serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI). Podawana ilość leku Enoxaparin sodium LEK-AM będzie uzależniona od wieku pacjenta oraz od typu zawału serca, który wystąpił u pacjenta.

Zawał serca typu NSTEMI:
• Zazwyczaj stosowana dawka leku to 100 j.m. (1 mg) na każdy kilogram masy ciała co 12 godzin.
• Zazwyczaj lekarz zaleci pacjentowi przyjmowanie również aspiryny (kwasu acetylosalicylowego).
• Lekarz zdecyduje, jak długo pacjent powinien otrzymywać lek Enoxaparin sodium LEK-AM.

Zawał serca typu STEMI u osób w wieku poniżej 75 lat:
• Początkowa dawka leku Enoxaparin sodium LEK-AM, wynosząca 3000 j.m. (30 mg) zostanie podana we wstrzyknięciu dożylnym.
• Jednocześnie lek Enoxaparin sodium LEK-AM zostanie także podany we wstrzyknięciu podskórnym. Zazwyczaj stosowana dawka leku to 100 j.m. (1 mg) na każdy kilogram masy ciała co 12 godzin.
• Zazwyczaj lekarz zaleci pacjentowi przyjmowanie również aspiryny (kwasu acetylosalicylowego).
• Lekarz zdecyduje, jak długo pacjent powinien otrzymywać lek Enoxaparin sodium LEK-AM.

Zawał mięśnia sercowego typu STEMI u osób w wieku 75 lat lub starszej:
• Zazwyczaj stosowana dawka leku to 75 j.m. (0,75 mg) na każdy kilogram masy ciała co 12 godzin.
• Maksymalna ilość leku Enoxaparin sodium LEK-AM w pierwszych dwóch dawkach wynosi 7500 j.m. (75 mg).
• Lekarz zdecyduje, jak długo pacjent powinien otrzymywać lek Enoxaparin sodium LEK-AM.

Pacjenci poddawani zabiegowi przezskórnej interwencji wieńcowej (tzw. PCI):
W zależności od tego, kiedy podano ostatnią dawkę leku Enoxaparin sodium LEK-AM, lekarz może podjąć decyzję o podaniu dodatkowej dawki leku Enoxaparin sodium LEK-AM przed zabiegiem przezskórnej interwencji wieńcowej. Lek zostanie wówczas podany we wstrzyknięciu dożylnym.

3. Zapobieganie tworzeniu się skrzepów krwi w rurkach dializatora
• Zazwyczaj stosowana dawka leku to 100 j.m. (1 mg) na każdy kilogram masy ciała.
• Lek Enoxaparin sodium LEK-AM wstrzykuje się do rurki odprowadzającej krew z organizmu
(do tzw. linii tętniczej) w chwili rozpoczęcia sesji dializy. Taka ilość zazwyczaj wystarcza na 4-godzinną sesję dializacyjną. Jednak w razie konieczności lekarz może podać pacjentowi dodatkową dawkę 50 j.m. do 100 j.m. (0,5 do 1 mg) na każdy kilogram masy ciała.

Przedawkowanie

Jeżeli pacjent uzna, że zastosował zbyt dużą lub zbyt małą dawkę leku Enoxaparin sodium LEK-AM, należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę, nawet jeśli nie występują oznaki jakichkolwiek problemów. W razie przypadkowego wstrzyknięcia lub połknięcia leku Enoxaparin sodium LEK-AM przez dziecko, należy niezwłocznie zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Nie dotyczy.

Spożywanie alkoholu podczas farmakoterapii może zmieniać działanie leków. Mogą nasilić się działania niepożądane leku, a terapia może się okazać nieskuteczna. Zaburzenie wchłaniania, dystrybucji substancji czynnej oraz jej wydalania z organizmu stanowi wielkie zagrożenie dla organizmu. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. U kobiet w ciąży i z mechaniczną zastawką serca może występować podwyższone ryzyko powstawania zakrzepów krwi. Lekarz powinien omówić z pacjentką tę kwestię. Kobiety, które karmią piersią lub zamierzają karmić piersią, powinny zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek Enoxaparin sodium LEK-AM nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zaleca się, aby lekarz dokumentował nazwę handlową i numer serii stosowanego produktu.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów o Enoxaparin sodium LEK-AM - forum o lekach

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here