Leki po zawale i stentach

Wykaz leków stosowanych w przypadku wystąpienia zawału serca.

Zobacz także:

Anemia
Arytmia
Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologiczne)
Hemoroidy
Leki przeciwzakrzepowe
Miażdżyca
Nadciśnienie
Niewydolność serca
Niskie ciśnienie (niedociśnienie)
Obniżenie stężenia cholesterolu
Żylaki
Wszystkie leki kardiologiczne

Przyczyny i objawy zawału serca

Kiedy ze względu na niedokrwienie mięśniowe serca dochodzi do martwicy w okolicach, gdzie nastąpiła dysproporcja pomiędzy zapotrzebowaniem na krew a jej podażą, wówczas mówimy o zawale serca. Sytuacja ma miejsce gdy następuje pęknięcie blaszki miażdżycowej znajdującej się w naczyniu wieńcowym, przez co powstaje skrzeplina, której obecność skutkuje niemożnością przepływu krwi do mięśnia sercowego. Najczęstszym wskazywanym objawem jest charakterystyczny ból w klatce piersiowej w okolicach mostka. Ból występować może również w partiach szyi, ręki, dłoni i palców. Chorzy doświadczają również bólów brzucha i duszności. Występujące bóle charakteryzują się rozległością. Chorzy często nie potrafią wskazać konkretnego miejsca, w którym odczuwają ból. Mogą pojawić się zawroty głowy a także zimne poty. Podczas zawału towarzyszyć może lęk przed śmiercią.

Interwencja podczas zawału serca

Kiedy dochodzi do zawału serca, fundamentalną kwestią jest czas. Należy bezzwłocznie zadzwonić na pogotowie. Czad odgrywa najważniejszą rolę, ponieważ zamknięcie tętnicy z każdą chwilą powoduje, że coraz większe partie mięśnia sercowego obejmuje martwica. Interwencja medyczna polega na udrożnieniu tętnicy wieńcowej. Najważniejsze jest, aby działania zostały podjęte przed upływem 3 godzin, albowiem w tym czasie może dojść do martwicy całego mięśnia sercowego. Po upływie tego czasu procesu nie da się w żaden sposób odwrócić. Najbardziej narażoną grupą na wystąpienie zawału serca są osoby po 65 roku życia.

Farmakologiczne leczenie zawału serca obejmuje stosowanie leków z grupy: leki przeciwpłytkowe, beta blokery, inhibitory konwertazy i statyny. Celem tego jest nie tylko przedłużenie życia chorego, ale także zapobieganie wystąpienia kolejnego zawału serca.

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, dławicy piersiowej, stabilnej choroby wieńcowej i innym schorzeń o podłożu kardiologicznym:

Amlodypina
Bisoprolol
Chinapryl
Cylazapryl
Doksazosyna
Enalapryl
Hydrochlorotiazyd
Indapamid
Irbesartan
Karwedylol
Kwas acetylosalicylowy
Lerkanidypina
Lidokaina
Lizynopryl
Losartan
Metoprolol
Nebiwolol
Olmesartan medoksomilu
Peryndopryl
Ramipryl
Rozuwastatyna
Telmisartan
Walsartan
Witamina B1 (tiamina)
Witamina E (α-Tokoferol)
Wodoroasparginian magnezu

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia żylaków i innych chorób zakrzepowo-zatorowych.

Enoksaparyna sodowa
Heparyna sodowa
Nagietek
Kasztanowiec
Rutozyd (rutyna)
Trokserutyna

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia hemoroidów:

Kasztanowiec
Tlenek cynku