Abapter

Lek stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca. Zmniejsza również ryzyko zawał serca lub choroby niedokrwiennej serca. Zawiera peryndopryl, zaliczany do inhibitorów konwertazy angiotensynowej.

Abrea

Abrea to lek zawierający kwas acetylosalicylowy w dawce 75mg w każdej tabletce. Jest stosowany jako środek zmniejszający ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi, a tym samym zapobiegający np. zawałom i udarom. Produkt leczniczy Abrea jest wskazany do stosowania w celu zmniejszenia ryzyka tworzenia się zakrzepów krwi i późniejszych powikłań w postaci: zawału serca, udaru mózgu, chorób sercowo-naczyniowym u osób, u których występuje stabilna lub niestabilna dławica piersiowa. Lek jest dostępny bez recepty.

Acard

Acard

Lek Acard jest dostępny bez recepty, przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. M.in. w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka; po świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca; w niestabilnej chorobie wieńcowej i innych schorzeń kardiologicznych.

Acecardin

Acecardin to lek dostępny bez recepty, który zawiera substancję czynną – kwas acetylosalicylowy. Jest stosowany w chorobie niedokrwiennej serca oraz w sytuacjach klinicznych, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi. Działanie leku polega na hamowaniu zlepiania się (agregacji) płytek krwi, co zapobiega powstawaniu zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Acesan

Acesan to lek dostępny bez recepty, który zawiera kwas acetylosalicylowy. Substancja ta hamuje zdolność płytek krwi do agregacji (zlepiania się) i tworzenia zakrzepów. Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek jest zalecany w profilaktyce zawału serca, udaru mózgu, powikłań zatorowo-zakrzepowych po interwencjach na naczyniach, w dławicy piersiowej oraz po świeżym zawale mięśnia sercowego.

Acetylsalicylic Acid Sandoz

Acetylsalicylic Acid Sandoz to lek zawierający kwas acetylosalicylowy, znanego również jako aspiryna. Jest to lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym oraz przeciwgorączkowym. W niskich dawkach wykazuje działanie przeciwzakrzepowe, hamuje agregację płytek krwi i może być stosowany w profilaktyce chorób układu krążenia. Lek jest dostępny bez recepty.

Acoren

Acoren to lek, który zawiera kwas acetylosalicylowy. Stosowany jest w małych dawkach jako lek przeciwpłytkowy. Płytki krwi to niewielkie komórki krwi, które są przyczyną powstawania zakrzepu krwi i które biorą udział w procesie zakrzepicy. Acoren jest zalecany do stosowania w profilaktyce chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. Lek ten nie jest zalecany do stosowania w sytuacjach wymagających nagłej pomocy. Może być stosowany jedynie profilaktycznie. Decyzję o rozpoczęciu leczenia i stosowanej dawce leku Acoren powinien podjąć lekarz.

Actarosin

Actarosin to lek zawierający substancję czynną rozuwastatynę, która zmniejsza stężenie lipidów we krwi. Lek jest wskazany w leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii (typu IIa) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 10 lat lub starszych lub mieszanej dyslipidemii (typu IIb) jako leczenie uzupełniające do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające.

Actelsar

Actelsar to lek zawierający substancję czynną telmisartan, który jest antagonistą receptora angiotensyny II. Lek hamuje działanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu. Preparat jest wskazany w leczeniu nadciśnienia samoistnego (wysokiego ciśnienia tętniczego krwi) u dorosłych. Lek może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.

Acticard

Acticard to lek zawierający kwas acetylosalicylowy, który jest stosowany w małych dawkach jako lek przeciwpłytkowy. Jest on stosowany profilaktycznie w chorobach układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. Wskazania do stosowania obejmują profilaktykę chorób układu krążenia po przebytym zawale serca, niestabilnej i stabilnej chorobie niedokrwiennej serca, oraz po przebytym udarze mózgu. Acticard jest dostępny bez recepty.

Aggrastat

Aggrastat to lek przeciwpłytkowy, który zawiera tirofiban. Działa poprzez zapobieganie wiązania się cząsteczek fibrynogenu do receptorów GPIIb/IIIa, co hamuje agregację trombocytów i wydłuża czas krwawienia. Jest stosowany w celu zapobiegania zawałom serca u pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową lub zawałem bez załamka Q, z wystąpieniem epizodu bólu stenokardialnego w okresie ostatnich 12 godzin, nieprawidłowości w EKG i (lub) zwiększeniem aktywności enzymów wskaźnikowych uszkodzenia mięśnia sercowego. Lek dostępny tylko na receptę1.

Amlodipine/ Atorvastatin Krka

Amlodipine/ Atorvastatin Krka to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: amlodypinę i atorwastatynę. Amlodypina jest antagonistą kanału wapniowego, który działa na naczynia krwionośne, powodując ich rozszerzenie i obniżenie ciśnienia krwi. Atorwastatyna jest inhibitorem reduktazy HMG-CoA, który obniża stężenie cholesterolu we krwi. Lek stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w leczeniu zespołów niedokrwiennych serca.

Amlodipine/ Atorvastatin Pfizer

Lek Amlodipine/Atorvastatin Pfizer jest lekiem na receptę, który ma postać tabletek. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz zespołów niedokrwiennych serca. Lek ten działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, obniżanie poziomu cholesterolu, obniżanie ciśnienia krwi i poprawę ukrwienia serca. Wskazany jest dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których występuje dodatkowy czynnik ryzyka chorób krążenia.

Ampril

Ampril to lek przeciwnadciśnieniowy, który zawiera substancję czynną ramipryl. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego różnego pochodzenia. Może być również stosowany w leczeniu niewydolności serca, jeśli serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu. Ampril jest dostępny na receptę.

Anacard medica protect

Anacard medica protect

Anacard Medica Protect to lek w postaci tabletek dojelitowych, który zawiera kwas acetylosalicylowy. Jest przeznaczony do długotrwałego stosowania w chorobach z ryzykiem zakrzepów i zatorów naczyń krwionośnych. Lek ten działa poprzez zapobieganie zlepianiu się (agregacji) płytek krwi. Anacard Medica Protect jest dostępny bez recepty.

Anacard Protect

Anacard Protect to lek zawierający substancję czynną – kwas acetylosalicylowy. Jest to produkt leczniczy stosowany u pacjentów z chorobami, które stwarzają zagrożenie tworzenia się zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. Wskazany jest do długotrwałego stosowania w profilaktyce chorób układu krążenia, które mogą powodować zakrzepy i zatory w naczyniach krwionośnych, takich jak zawał serca; niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca. Jest dostępny bez recepty.

Anartan

Anartan to lek, który zawiera substancję czynną walsartan. Należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II, które są stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi. Walsartan działa przez blokowanie działania angiotensyny II, co prowadzi do rozluźnienia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia krwi. Anartan jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi u dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Jest dostępny na receptę.

Angioton

Angioton to lek, który ma postać tabletek. Jest to lek, który rozszerza naczynia krwionośne i obniża ciśnienie tętnicze krwi. Nieleczone nadciśnienie może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych w różnych narządach, co w niektórych przypadkach może prowadzić do zawału serca, niewydolności serca lub nerek, udaru mózgu lub utraty wzroku. Lek jest dostępny na receptę.

Angiox

Angiox to lek przeciwzakrzepowy, który jest inhibitorem bezpośrednim trombiny. Jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (OZW), u których występuje podwyższone ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. Angiox jest dostępny na receptę.

Anopyrin

Anopyrin to lek zawierający kwas acetylosalicylowy, który należy do grupy leków przeciwpłytkowych. Działanie tego leku polega na zmniejszeniu ryzyka powstawania zakrzepów krwi, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak zawał serca, udar mózgu czy dławica piersiowa. Jest stosowany w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów krwi u pacjentów z niestabilną lub stabilną dławicą piersiową oraz po niektórych zabiegach kardiochirurgicznych. Lek jest dostępny bez recepty.

Apo-Clodin

Apo-Clodin to lek, który zawiera substancję czynną tyklopidynę. Jest to lek przeciwpłytkowy, który hamuje proces tworzenia zakrzepów i wydłuża czas krzepnięcia krwi. Stosuje się go u pacjentów, u których wystąpił udar niedokrwienny lub objawy poprzedzające udar. Lek ten jest dostępny na receptę.

Apo-Perindox

APO-PERINDOX to lek doustny w postaci tabletek, stosowany w leczeniu nadciśnienia, niewydolności serca, mający działanie profilaktyczne przy zawałach. Niewydolność serca (stan, kiedy serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi, aby zaspokoić potrzeby organizmu).

Apo-Rami

Apo-Rami to lek na receptę, który ma postać tabletek. Lek ten należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny i działa poprzez zmniejszenie napięcia i rozszerzenie naczyń krwionośnych, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, a także po zawale serca powikłanym niewydolnością serca. Dodatkowo, poprawia ukrwienie serca, zwiększając transport tlenu do mięśnia sercowego, co zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału.

Aporoza

Aporoza to lek hipolipemizujący, który zawiera substancję czynną rozuwastatynę. Jest dostępny na receptę. Lek jest stosowany do leczenia pierwotnej hipercholesterolemii (typu IIa, w tym heterozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej) lub mieszanej dyslipidemii (typu IIb) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Stosuje się go jako uzupełnienie diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające.

Areplex

Areplex

Areplex to doustny lek w postaci okrągłych, różowych tabletek. Jest to lek przeciwpłytkowy, który zapobiega zakrzepom u osób po przebytym zawale serca, mających objawy miażdżycy, cierpiących na udar niedokrwienny, czy chorobę tętnic obwodowych. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania leku jest profilaktyka wtórna powikłań zakrzepowych w miażdżycy: u dorosłych pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, z udarem, czy u osób cierpiących na chorobę tętnic obwodowych.

Asapirine 150 mg

Asapirine 150 mg to lek zawierający kwas acetylosalicylowy. Jest to substancja o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Lek ten jest często stosowany w celu złagodzenia objawów związanych z przeziębieniem i grypą. Asapirine 150 mg jest dostępny bez recepty.

Asapro

Asapro to lek zawierający kwas acetylosalicylowy, który jest stosowany w profilaktyce zawału serca. Działa poprzez hamowanie agregacji płytek krwi, co zapobiega powstawaniu zakrzepów, które mogą prowadzić do zawału serca. Lek jest dostępny bez recepty. Wskazania do stosowania obejmują zapobieganie zawałowi serca u osób z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Aspafar Farmapol

Aspafar Farmapol to lek dostępny bez recepty, który zawiera jony magnezu i potasu oraz aminokwas biorący udział w metabolizmie tkanki nerwowej. Lek ten wpływa stymulująco na czynność mózgu, usprawnia pamięć, poprawia koncentrację i samopoczucie, łagodzi odczuwanie zmęczenia i poprawia rytm snu. Jest stosowany do uzupełniania niedoboru magnezu i potasu, zwłaszcza w niemiarowościach i nadpobudliwości serca, profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca, przy zagrożeniu zawałem, w rekonwalescencji pozawałowej, po przebytych chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, które doprowadziły do utraty magnezu i potasu. Jest również stosowany jako lek przeciwdziałający niepożądanym skutkom długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków moczopędnych.

Aspar Espefa Premium

Aspar Espefa Premium to lek dostępny bez recepty, który zawiera dobrze przyswajalne sole magnezową i potasową kwasu asparaginowego. Te składniki są ważnymi elementami budulcowymi organizmu. Lek jest stosowany w celu uzupełnienia niedoborów magnezu i potasu, które mogą być przyczyną zaburzeń przemian energetycznych komórek i przepuszczalności ich błon, zmian kurczliwości mięśni, przewodnictwa nerwowego i zmniejszenia stabilności płytek krwi. Jest zalecany przy niemiarowościach i nadpobudliwości serca, zwłaszcza na tle niedoboru magnezu i potasu; profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca, przy zagrożeniu zawałem; w rekonwalescencji pozawałowej; po przebytych chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, w przebiegu których doszło do utraty magnezu i potasu; jako lek przeciwdziałający ubocznym skutkom długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków moczopędnych.

Asparaginian Magnokal

Asparaginian Magnokal to lek o skojarzonym działaniu magnezu, potasu i kwasu asparaginowego. Jest wskazany do stosowania jako wsparcie w leczeniu chorób mięśnia sercowego i układu krążenia oraz w stanach niedoboru potasu i magnezu. Może być stosowany profilaktycznie i leczniczo w stanach niedoboru tych składników, a także w okresach rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych oraz przebytych chorobach zakaźnych. Asparaginian Magnokal jest dostępny bez recepty.

Aspargin

Aspargin to lek dostępny bez recepty, który zawiera dobrze przyswajalną mieszaninę soli magnezowej i potasowej kwasu asparaginowego. Lek jest stosowany w uzupełnianiu niedoborów magnezu i potasu, zwłaszcza przy niemiarowościach i nadpobudliwości serca, chorobie wieńcowej, rekonwalescencji pozawałowej. Może być również stosowany jako lek przeciwdziałający niepożądanym skutkom długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków moczopędnych.

Aspicont

Aspicont to lek dostępny bez recepty, który zawiera kwas acetylosalicylowy. Jest to substancja zaliczana do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), która wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz hamujące agregację płytek krwi. Lek ten jest stosowany w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Aspicont dostępny jest w postaci tabletek dojelitowych.

Aspifox / Aspifox Cardio

Aspifox, znany również jako Aspifox Cardio, to lek dostępny bez recepty, który zawiera kwas acetylosalicylowy w małych dawkach. Kwas acetylosalicylowy w niewielkich dawkach zmniejsza krzepliwość krwi, dzięki czemu przeciwdziała ryzyku powstawania zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Lek ten jest stosowany profilaktycznie, aby zmniejszyć ryzyko zawału serca, udaru mózgu oraz problemów sercowo-naczyniowych u pacjentów cierpiących na stabilną lub niestabilną dławicę piersiową.

Aspirin 300

Aspirin 300 to lek dostępny bez recepty, który zawiera kwas acetylosalicylowy. Jest to jedna z najpopularniejszych substancji przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Aspirin obniża gorączkę, ogranicza powstawanie i rozwój stanów zapalnych, wykazuje również działanie przeciwbólowe. Stosowany jest w przypadku przeziębień lub słabych bólów. Aspirin 300 hamuje agregację płytek krwi w chorobach układu sercowo-naczyniowego, takich jak niestabilna choroba wieńcowa, świeży zawał mięśnia sercowego lub podejrzenie świeżego zawału serca, zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca, zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencjach na naczyniach.

Aspirin Cardio

Aspirin Cardio

Aspirin Cardio to lek zawierający kwas acetylosalicylowy (ASA) w dawce 100 mg. Jest to lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy, przeciwzapalny i antyagregacyjny. Stosowany jest w celu zapobiegania zawałowi mięśnia sercowego u pacjentów w grupie ryzyka czy powikłaniom zatorowo- zakrzepowym po dużych zabiegach chirurgicznych. Aspirin Cardio jest dostępny bez recepty.

Aston

Aston to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: amlodypinę i atorwastatynę. Amlodypina jest lekiem stosowanym w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienie tętnicze), a atorwastatyna zmniejsza stężenie cholesterolu we krwi. Lek jest dostępny w postaci tabletek powlekanych.

Astrium

Astrium to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu hipercholesterolemii, czyli podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi. Lek ten działa poprzez zmniejszanie produkcji cholesterolu w organizmie, co pomaga w redukcji ryzyka chorób serca i naczyń krwionośnych. Astrium jest dostępny w formie tabletek powlekanych.

Atenolol Accord

Atenolol Accord to lek, który należy do grupy tzw. beta-blokerów. Działa poprzez spowolnienie akcji serca i zmniejszenie jego obciążenia, co może pomóc obniżyć ciśnienie krwi i poprawić jej przepływ. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej oraz niektórych rodzajów arytmii. Jest dostępny na receptę.

Atenolol Sanofi

Atenolol Sanofi to lek dostępny na receptę, który występuje w postaci tabletek. Zawiera substancję czynną – atenolol, który jest lekiem wybiórczo blokującym receptory beta1-adrenergiczne w sercu. Lek ten chroni serce w czasie wysiłku fizycznego lub stresu, zwalnia czynność serca, zmniejsza kurczliwość i zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, powodując obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej, zaburzeń rytmu serca z szybką czynnością serca oraz wczesnej interwencji w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego.

Atixarso

Atixarso to lek, który zawiera substancję czynną o nazwie tikagrelor. Należy on do grupy leków przeciwpłytkowych. Działa poprzez hamowanie aktywności płytek krwi, co zapobiega tworzeniu się zakrzepów wewnątrz naczyń krwionośnych. Dzięki temu organizm jest chroniony przed poważnymi powikłaniami sercowo-naczyniowymi. Lek ten jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych i powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Atixarso w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym stosuje się tylko u osób dorosłych, u których wystąpił zawał serca lub dusznica bolesna niestabilna. Lek ten jest dostępny na receptę.

Leki po zawale i stentach

Wykaz leków stosowanych w przypadku wystąpienia zawału serca.

Zobacz także:

Anemia
Arytmia
Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologiczne)
Hemoroidy
Leki przeciwzakrzepowe
Miażdżyca
Nadciśnienie
Niewydolność serca
Niskie ciśnienie (niedociśnienie)
Obniżenie stężenia cholesterolu
Żylaki
Wszystkie leki kardiologiczne

Przyczyny i objawy zawału serca

Kiedy ze względu na niedokrwienie mięśniowe serca dochodzi do martwicy w okolicach, gdzie nastąpiła dysproporcja pomiędzy zapotrzebowaniem na krew a jej podażą, wówczas mówimy o zawale serca. Sytuacja ma miejsce gdy następuje pęknięcie blaszki miażdżycowej znajdującej się w naczyniu wieńcowym, przez co powstaje skrzeplina, której obecność skutkuje niemożnością przepływu krwi do mięśnia sercowego. Najczęstszym wskazywanym objawem jest charakterystyczny ból w klatce piersiowej w okolicach mostka. Ból występować może również w partiach szyi, ręki, dłoni i palców. Chorzy doświadczają również bólów brzucha i duszności. Występujące bóle charakteryzują się rozległością. Chorzy często nie potrafią wskazać konkretnego miejsca, w którym odczuwają ból. Mogą pojawić się zawroty głowy a także zimne poty. Podczas zawału towarzyszyć może lęk przed śmiercią.

Interwencja podczas zawału serca

Kiedy dochodzi do zawału serca, fundamentalną kwestią jest czas. Należy bezzwłocznie zadzwonić na pogotowie. Czad odgrywa najważniejszą rolę, ponieważ zamknięcie tętnicy z każdą chwilą powoduje, że coraz większe partie mięśnia sercowego obejmuje martwica. Interwencja medyczna polega na udrożnieniu tętnicy wieńcowej. Najważniejsze jest, aby działania zostały podjęte przed upływem 3 godzin, albowiem w tym czasie może dojść do martwicy całego mięśnia sercowego. Po upływie tego czasu procesu nie da się w żaden sposób odwrócić. Najbardziej narażoną grupą na wystąpienie zawału serca są osoby po 65 roku życia.

Farmakologiczne leczenie zawału serca obejmuje stosowanie leków z grupy: leki przeciwpłytkowe, beta blokery, inhibitory konwertazy i statyny. Celem tego jest nie tylko przedłużenie życia chorego, ale także zapobieganie wystąpienia kolejnego zawału serca.

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, dławicy piersiowej, stabilnej choroby wieńcowej i innym schorzeń o podłożu kardiologicznym:

Amlodypina
Bisoprolol
Chinapryl
Cylazapryl
Doksazosyna
Enalapryl
Hydrochlorotiazyd
Indapamid
Irbesartan
Karwedylol
Kwas acetylosalicylowy
Lerkanidypina
Lidokaina
Lizynopryl
Losartan
Metoprolol
Nebiwolol
Olmesartan medoksomilu
Peryndopryl
Ramipryl
Rozuwastatyna
Telmisartan
Walsartan
Witamina B1 (tiamina)
Witamina E (α-Tokoferol)
Wodoroasparginian magnezu

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia żylaków i innych chorób zakrzepowo-zatorowych.

Enoksaparyna sodowa
Heparyna sodowa
Nagietek
Kasztanowiec
Rutozyd (rutyna)
Trokserutyna

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia hemoroidów:

Kasztanowiec
Tlenek cynku