Clexane forte

Clexane Forte to lek o działaniu przeciwzakrzepowym, zawierający substancję czynną o nazwie enoksaparyna sodowa. Jest stosowany w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, w leczeniu zakrzepicy żył głębokich, w zatorach płucnych, w leczeniu niestabilnej dławicy piersiowej oraz zawału serca. Lek ten jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Clexane forte zawiera jako substancję czynną enoksaparynę sodową, która jest heparyną o małej masie cząsteczkowej (drobnocząsteczkową). Lek Clexane forte działa przeciwzakrzepowo.

Lek Clexane forte jest stosowany w:
– Leczeniu zakrzepicy żył głębokich powikłanej bądź niepowikłanej zatorowością płucną.
– Leczeniu niestabilnej dławicy piersiowej oraz zawału serca bez załamka Q, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ASA).
– Zapobieganiu tworzeniu się skrzepów w krążeniu pozaustrojowym podczas hemodializy.

Skład

Substancją czynną leku jest Enoxaparinum natricum (enoksaparyna sodowa).

Jedna ampułko-strzykawka 0,8 ml zawiera 120 mg Enoxaparinum natricum (enoksaparyna sodowa) 120 mg/0,8 ml.
Jedna ampułko-strzykawka 1 ml zawiera 150 mg Enoxaparinum natricum (enoksaparyna sodowa) 150 mg/1 ml.

Substancja pomocnicza to: woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

 Leczenie zakrzepicy żył głębokich powikłanej bądź niepowikłanej zatorowością płucną
Enoksaparynę można podawać podskórnie, zarówno raz na dobę w dawce 1,5 mg/kg mc., jak i 2 razy na dobę w dawce 1 mg/kg mc. Zalecana dawka u pacjentów z powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi to 1 mg/kg mc. podskórnie 2 razy na dobę.

Zwykle leczenie trwa co najmniej 5 dni. Leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi należy rozpocząć, gdy jest to właściwe, a leczenie lekiem Clexane forte należy kontynuować do chwili osiągnięcia skuteczności przeciwzakrzepowej.

 Leczenie niestabilnej dławicy piersiowej oraz zawału serca bez załamka Q
Zalecana dawka enoksaparyny to 1 mg/kg mc. podskórnie co 12 godzin, jednocześnie z doustnie podanym kwasem acetylosalicylowym (ASA) w dawce od 100 do 325 mg raz na dobę. U tych pacjentów lek Clexane forte należy stosować przez co najmniej 2 dni i leczenie należy kontynuować do osiągnięcia jego celu. Zwykle leczenie trwa od 2 do 8 dni.

 Zapobieganie tworzeniu się pozaustrojowych skrzepów podczas hemodializy
Zalecana dawka enoksaparyny równoważna 1 mg/kg mc. podawana do linii tętniczej krążenia pozaustrojowego na początku dializy wystarcza zwykle na 4 godzinną dializę. Jeśli zostaną znalezione pierścienie fibrynowe np. po dłuższej niż zwykle dializie, można podać dodatkową dawkę od 0,5 mg do 1 mg/kg mc.
U pacjentów z dużym ryzykiem krwawień, należy zmniejszyć dawkę do 0,5 mg/kg mc. w przypadku stosowania podwójnego dostępu naczyniowego lub do 0,75 mg/kg mc., jeśli dostęp naczyniowy jest pojedynczy.

Pacjenci w podeszłym wieku
Zmniejszenie dawkowania nie jest konieczne u pacjentów w podeszłym wieku, z wyjątkiem pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 2).

Stosowanie u dzieci
Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku Clexane forte u dzieci.

Przedawkowanie

Może wystąpić biegunka. Zaleca się zaprzestanie stosowania leku Clericol aż biegunka ustąpi i
rozpoczęcie przyjmowania leku od niższej dawki. Jeśli pacjent jest zaniepokojony powinien
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jedzenie i picie (alkohol)

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Przypadkowe przedawkowanie leku Clexane forte po podaniu dożylnym, pozaustrojowym lub podskórnym może prowadzić do powikłań krwotocznych. Lek Clexane forte podany doustnie źle się wchłania i nawet przyjęcie dużych dawek nie powinno prowadzić do poważnych następstw. Można to sprawdzić poprzez badania aktywności anty-Xa i anty-IIa. Działanie przeciwzakrzepowe może być w większości zneutralizowane przez powolne wstrzyknięcie dożylne siarczanu protaminy lub chlorowodorku protaminy. Dawka protaminy zależy od wstrzykniętej dawki enoksaparyny, 1 mg siarczanu protaminy neutralizuje działanie przeciwzakrzepowe 1 mg enoksaparyny o ile enoksaparynę podawano w okresie ostatnich 8 godzin. Jeżeli enoksaparynę podano ponad 8 godzin przed podaniem protaminy albo, jeżeli stwierdzono, że konieczne jest podanie drugiej dawki protaminy, protaminę można podać w infuzji w dawce 0,5 mg na 1 mg enoksaparyny. Po 12 godzinach od wstrzyknięcia enoksaparyny podanie protaminy może nie być konieczne. Jednakże nawet duże dawki protaminy, nie neutralizują w pełni anty-Xa aktywności enoksaparyny (maksymalnie około 60%).

Ulotka Clexane forte

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Clexane forte (forum)

Stosujesz Clexane forte? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Clexane forte. Podziel się doświadczeniami na forum.