Dobutamin Sandoz

Dobutamin Sandoz zawiera substancję czynną dobutaminę, która zwiększa napięcie i siłę skurczu mięśnia sercowego, przyspiesza przewodzenie w sercu oraz zwiększa pobudliwość mięśnia sercowego. Dobutamina zmniejsza również opór obwodowych naczyń krwionośnych.
Lek Dobutamin Sandoz stosuje się wtedy, gdy konieczne jest zwiększenie siły skurczu mięśnia sercowego u pacjentów z ostrą niewydolnością krążenia np. w przebiegu zawału mięśnia sercowego, kardiomiopatii (chorób mięśnia sercowego), po zabiegach chirurgicznych na sercu, w przebiegu wstrząsu pochodzenia sercowego (kardiogennego) lub spowodowanego przez ciężkie zakażenie (wstrząs septyczny).

Jaki jest skład Dobutamin Sandoz, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest dobutamina. 1 fiolka zawiera 250 mg dobutaminy w postaci 280 mg dobutaminy chlorowodorku, oraz mannitol.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Dobutamin Sandoz – jak stosować ten lek?

Dawkowanie dobutaminy lekarz ustala indywidualnie dla każdego pacjenta.

Dorośli
U większości pacjentów pożądaną reakcję uzyskuje się po podaniu dobutaminy w dawce od 2,5 do 10 mikrogramów/kg mc./min. Sporadycznie stosowano dawki do 40 mikrogramów/kg mc./min.

Dzieci
U dzieci stosuje się dawki od 1 do 15 mikrogramów/kg mc./min. Minimalne dawki skuteczne u dzieci są większe niż u dorosłych. Podczas stosowania większych dawek dobutaminy należy zachować szczególną ostrożność, gdyż maksymalne dawki tolerowane w leczeniu dzieci są mniejsze od dawek stosowanych u dorosłych. Większość działań niepożądanych (zwłaszcza tachykardię) obserwowano po podaniu dobutaminy w dawkach równych lub większych niż 7,5 mikrograma/kg mc./min.

Podczas ustalania dawki u dzieci konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na węższy niż u dorosłych przedział terapeutyczny.

Zależność szybkości infuzji od dawki leku podano w tabelach zamieszczonych na końcu ulotki, w części przeznaczonej dla personelu medycznego.

Sposób podawania leku
Dobutaminę podaje się w ciągłej infuzji dożylnej. Pożądana szybkość infuzji zależy od reakcji pacjenta na lek i występowania działań niepożądanych. Szczegółową instrukcję zamieszczono na końcu ulotki, w części przeznaczonej dla personelu medycznego.

Czas leczenia zależy od stanu klinicznego pacjenta.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Objawami przedawkowania mogą być: nudności, wymioty, utrata łaknienia, drżenie, lęk, kołatanie serca, ból głowy, dolegliwości dławicowe, bóle zamostkowe.

Ponadto mogą wystąpić: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, nawet do migotania komór i niedokrwienia mięśnia sercowego. Rozszerzenie naczyń obwodowych może powodować niedociśnienie tętnicze krwi.

Postępowanie w przypadku przedawkowania
W przypadku przedawkowania konieczne jest przede wszystkim wstrzymanie infuzji dożylnej leku.

W razie konieczności lekarz podejmie działania podtrzymujące czynności życiowe. W przypadku ciężkich komorowych zaburzeń rytmu serca można zastosować lidokainę lub leki beta-adrenolityczne (np. propranolol).

W przypadkach reakcji związanych ze zwiększonym ciśnieniem tętniczym zwykle wystarczy zmniejszenie dawki preparatu lub wstrzymanie infuzji.

Po doustnym przyjęciu leku zakres wchłaniania dobutaminy z jamy ustnej lub z przewodu pokarmowego jest trudny do przewidzenia. Wchłanianie leku można ograniczyć przez podanie węgla aktywowanego, który jest często bardziej skuteczny od leków wymiotnych lub płukania żołądka.

Nie wykazano korzyści z zastosowania wymuszonej diurezy, dializy otrzewnowej, hemodializy czy hemoperfuzji przez filtry węglowe.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Dobutamin Sandoz – czy mogę spożywać alkohol?

Brak informacji na temat stosowania leku Dobutamin Sandoz z jedzeniem i piciem.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Dobutamin Sandoz w okresie ciąży i karmienia piersią?

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża
Ze względu na brak doświadczenia dotyczącego bezpiecznego stosowania dobutaminy w okresie ciąży, lek Dobutamin Sandoz można stosować u pacjentek w ciąży jedynie w razie zdecydowanej konieczności, gdy nie jest możliwe inne leczenie.

Karmienie piersią
Jeśli lekarz uzna podawanie dobutaminy za konieczne, należy przerwać karmienie piersią na czas leczenia.

Ulotka Dobutamin Sandoz – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Dobutamin Sandoz, 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Dobutamin Sandoz m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Dobutamin Sandoz, 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Opinie o Dobutamin Sandoz - forum pacjentów

Stosujesz Dobutamin Sandoz? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz