Micardisplus

MicardisPlus to lek z艂o偶ony, kt贸ry zawiera antagonist臋 receptora angiotensyny II - telmisartan oraz diuretyk tiazydowy - hydrochlorotiazyd. Lek jest stosowany w leczeniu samoistnego nadci艣nienia t臋tniczego u os贸b, u kt贸rych ci艣nienie t臋tnicze nie jest kontrolowane w spos贸b wystarczaj膮cy po zastosowaniu samego telmisartanu. MicardisPlus jest dost臋pny na recept臋. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku Micardisplus. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek Micardisplus i jakie s膮 wskazania do stosowania?

MicardisPlus jest lekiem z艂o偶onym, zawieraj膮cym dwie substancje czynne, telmisartan i hydrochlorotiazyd w jednej tabletce. Obie substancje wspomagaj膮 kontrol臋 wysokiego ci艣nienia t臋tniczego krwi.

– Telmisartan nale偶y do grupy lek贸w zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Angiotensyna II jest substancj膮 wytwarzan膮 w organizmie, powoduj膮c膮 zw臋偶enie naczy艅 krwiono艣nych, tym samym podwy偶szaj膮c膮 ci艣nienie t臋tnicze. Telmisartan blokuje dzia艂anie angiotensyny II, w zwi膮zku z czym naczynia krwiono艣ne rozszerzaj膮 si臋, a ci艣nienie t臋tnicze obni偶a.

– Hydrochlorotiazyd nale偶y do grupy lek贸w zwanych tiazydowymi lekami moczop臋dnymi, zwi臋ksza wydalanie moczu, co prowadzi do obni偶enia ci艣nienia t臋tniczego. Nieleczone podwy偶szone ci艣nienie t臋tnicze mo偶e powodowa膰 uszkodzenie naczy艅 krwiono艣nych w narz膮dach, w niekt贸rych przypadkach mo偶e by膰 przyczyn膮 powik艂a艅, takich jak zawa艂 serca, niewydolno艣膰 serca lub nerek, udar m贸zgu lub utrata wzroku. Najcz臋艣ciej przed pojawieniem si臋
powy偶szych powik艂a艅 nie obserwuje si臋 wyst臋powania 偶adnych objaw贸w podwy偶szonego ci艣nienia krwi. Z tego wzgl臋du wa偶ne jest, aby regularnie mierzy膰 ci艣nienie t臋tnicze krwi, 偶eby sprawdza膰, czy mie艣ci si臋 on w prawid艂owym zakresie warto艣ci.

MicardisPlus jest stosowany w leczeniu wysokiego ci艣nienia t臋tniczego (samoistnego nadci艣nienia t臋tniczego) u os贸b doros艂ych, u kt贸rych ci艣nienie t臋tnicze nie jest wystarczaj膮co kontrolowane przez telmisartan lub hydrochlorotiazyd stosowany oddzielnie.

Kategorie powi膮zane:
Leki kardiologiczne - serce i uk艂ad krwiono艣ny, Leki na nadci艣nienie, Niewydolno艣膰 serca, Zawa艂 serca,

Reklama

Jaki jest sk艂ad Micardisplus, jakie substancje zawiera?

Substancjami czynnymi leku s膮: telmisartan i hydrochlorotiazyd.

MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletki
Ka偶da tabletka zawiera 40 mg telmisartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.
Pozosta艂e sk艂adniki to: laktoza jednowodna, stearynian magnezu, skrobia kukurydziana, meglumina, mikrokrystaliczna celuloza, powidon, czerwony tlenek 偶elaza (E172), wodorotlenek sodu, skrobi glikolan sodu (typ A), sorbitol (E420).

MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletki
Ka偶da tabletka zawiera 80 mg telmisartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.
Pozosta艂e sk艂adniki to: laktoza jednowodna, stearynian magnezu, skrobia kukurydziana, meglumina, mikrokrystaliczna celuloza, powidon, czerwony tlenek 偶elaza (E172), wodorotlenek sodu, skrobi glikolan sodu (typ A), sorbitol (E420).

MicardisPlus 80 mg/25 mg tabletki
Ka偶da tabletka zawiera 80 mg telmisartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu.
Pozosta艂e sk艂adniki to: laktoza jednowodna, stearynian magnezu, skrobia kukurydziana, meglumina, mikrokrystaliczna celuloza, powidon, 偶贸艂ty tlenek 偶elaza (E172), wodorotlenek sodu, skrobi glikolan sodu (typ A), sorbitol (E420).

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: , .

Dawkowanie preparatu Micardisplus 鈥 jak stosowa膰?

Zalecana dawka leku MicardisPlus to jedna tabletka na dob臋. Nale偶y stara膰 si臋 przyjmowa膰 tabletk臋 o tej samej porze ka偶dego dnia. MicardisPlus mo偶na przyjmowa膰 podczas posi艂ku lub pomi臋dzy posi艂kami. Tabletki nale偶y po艂kn膮膰 popijaj膮c wod膮 lub napojem bezalkoholowym. Wa偶ne jest, aby lek MicardisPlus przyjmowa膰 ka偶dego dnia, dop贸ki lekarz nie zaleci inaczej.

Je艣li u pacjenta w膮troba nie funkcjonuje w艂a艣ciwie, zwyk艂a dawka nie powinna by膰 wieksza ni偶 40 mg telmisartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu na dob臋.

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

Je偶eli przez pomy艂k臋 zostanie przyj臋ta zbyt du偶a liczba tabletek, mog膮 pojawi膰 si臋 takie oznaki, jak niskie ci艣nienie krwi i przyspieszenie akcji serca. Zg艂aszano tak偶e przypadki spowolnienia akcji serca, zawrot贸w g艂owy, wymiot贸w, pogorszenia czynno艣ci nerek, w tym niewydolno艣ci nerek. Z powodu zawarto艣ci hydrochlorotiazydu mo偶e tak偶e wyst膮pi膰 wyra藕nie niskie ci艣nienie krwi i niskie st臋偶enia potasu we krwi, co mo偶e doprowadzi膰 do nudno艣ci, senno艣ci i skurcz贸w mi臋艣ni i (lub) nieregularne bicie serca zwi膮zane z jednoczesnym stosowaniem lek贸w, takich jak glikozydy naparstnicy oraz niekt贸rych lek贸w antyarytmicznych. Nale偶y niezw艂ocznie skontaktowa膰 si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 albo z najbli偶szym szpitalnym oddzia艂em dora藕nej pomocy medycznej.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Micardisplus 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

Lek MicardisPlus mo偶na przyjmowa膰 z po偶ywieniem lub niezale偶nie od posi艂k贸w.

Nale偶y unika膰 alkoholu do czasu rozmowy z lekarzem. Alkohol mo偶e dodatkowo obni偶y膰 ci艣nienie krwi i (lub) nasili膰 ryzyko zawrot贸w g艂owy lub omdlenia.

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Micardisplus w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Ci膮偶a
Nale偶y poinformowa膰 lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ci膮偶y. Zazwyczaj lekarz zaleci zaprzestanie stosowania leku MicardisPlus przed planowan膮 ci膮偶膮 lub natychmiast po stwierdzeniu ci膮偶y i zaleci inny lek zamiast leku MicardisPlus. Nie zaleca si臋 stosowania leku MicardisPlus podczas ci膮偶y i nie wolno go stosowa膰 po trzecim miesi膮cu ci膮偶y, poniewa偶 mo偶e powa偶nie zaszkodzi膰 dziecku, je艣li jest stosowany po 3 miesi膮cu ci膮偶y.

Karmienie piersi膮
Nale偶y powiedzie膰 lekarzowi o karmieniu piersi膮 lub zamiarze karmienia piersi膮. Lek MicardisPlus nie jest zalecany podczas karmienia piersi膮. Lekarz mo偶e wybra膰 inne leczenie w trakcie karmienia piersi膮.

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Micardisplus

Ulotka Micardisplus 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 Micardisplus w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 Micardisplus

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz Micardisplus? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o Micardisplus. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.