Eptifibatide Mylan

12345678910
(1 ocen, średnia: 6,00 na 10)
Loading...
Sprawdź opinie pacjentów

Działanie i wskazania

Pełna nazwa omawianego leku to „Eptifibatide Mylan, 0,75 mg/ml, roztwór do infuzji”, jednak w dalszej części niniejszej ulotki będzie w odniesieniu do niego używana nazwa „Eptifibatide Mylan, roztwór do infuzji”.

Eptifibatide Mylan, roztwór do infuzji zawiera jako substancję czynną eptyfibatyd. Eptyfibatyd jest inhibitorem agregacji płytek krwi. Oznacza to, że nie dopuszcza on do powstawania zakrzepów krwi.

Eptifibatide Mylan, roztwór do infuzji stosowany jest u osób dorosłych z objawami ciężkiej niewydolności wieńcowej definiowanej jako samoistne występowanie w niedawnej przeszłości bólu w klatce piersiowej połączone z obecnością zmian w badaniu elektrokardiograficznym (EKG) lub zmian w określonych badaniach laboratoryjnych. Eptyfibatyd jest zwykle stosowany łącznie z kwasem acetylosalicylowym i heparyną niefrakcjonowaną.

Skład

– Substancją czynną leku jest eptyfibatyd. Każdy ml roztworu do infuzji zawiera 0,75 mg eptyfibatydu. Jedna fiolka zawierająca 100 ml roztworu do infuzji zawiera 75 mg eptyfibatydu.

– Pozostałe składniki to kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Dowiedz się więcej na temat substancji czynnej: .

Dawkowanie

Eptifibatide Mylan podawany jest dożylnie poprzez bezpośrednie wstrzyknięcie, po którym następuje infuzja (kroplówka). Podana dawka uzależniona jest od masy ciała pacjenta. Dawka zalecana to 180 mikrogramów/kg masy ciała podawana w szybkim wstrzyknięciu dożylnym, po którym następuje infuzja (kroplówka) 2 mikrogramów/kg masy ciała/minutę trwająca do 72 godzin. Jeśli pacjent choruje na nerki, wówczas dawka podawana w infuzji może zostać zmniejszona do 1 mikrograma/kg masy ciała/minutę.

Jeśli w trakcie leczenia lekiem Eptifibatide Mylan pacjent będzie poddawany przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), wówczas podawanie roztworu dożylnego można kontynuować przez maksymalnie 96 godzin.

Pacjent musi też otrzymywać dawki kwasu acetylosalicylowego i heparyny (chyba że w przypadku danego pacjenta podawanie tych leków jest przeciwwskazane).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie

Doświadczenie z przedawkowaniem eptyfibatydu u ludzi jest bardzo mocno ograniczone. Nie stwierdzono ani jednego przypadku ciężkiego działania niepożądanego w związku z podaniem przypadkowo dużych dawek w szybkim wstrzyknięciu dożylnym, w związku ze zbyt wysoką szybkością wlewu dożylnego zgłoszonego jako przedawkowanie ani w związku z zastosowaniem dużych dawek skumulowanych. W badaniu PURSUIT było 9 pacjentów, którzy otrzymali dawki w szybkim wstrzyknięciu dożylnym i/lub we wlewie dożylnym przekraczające dwukrotność dawki zalecanej bądź którzy uznani zostali przez badacza za pacjentów, u których doszło do przedawkowania. U żadnego z tych pacjentów nie wystąpiło nadmierne krwawienie, choć u jednego pacjenta poddawanego CABG stwierdzono umiarkowanie nasilone krwawienie. W szczególności, u żadnego ze wspomnianych pacjentów nie odnotowano krwawienia wewnątrzczaszkowego.

Potencjalnie, przedawkowanie eptyfibatydu może prowadzić do krwawienia. Ze względu na krótki okres półtrwania i szybką eliminację eptyfibatydu jego działanie można szybko zatrzymać poprzez przerwanie wlewu dożylnego. W związku z powyższym, choć eptyfibatyd poddaje się dializie, jest mało prawdopodobne, aby zaistniała tego potrzeba.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Brak danych.

Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Eptifibatide Mylan roztwór do infuzji nie jest zwykle zalecane w okresie ciąży. W przypadku kobiet w ciąży lekarz rozważy korzyści dla pacjentki i zagrożenia dla dziecka związane z ewentualnym zastosowaniem eptyfibatydu.

Jeśli pacjentka karmi piersią, to na czas leczenia omawianym lekiem powinna ona przerwać karmienie piersią.

Ulotka – skutki uboczne


Charakterystyka, właściwości farmakologiczne


Opinie pacjentów - forum o lekach

Poniżej możesz dodać swój komentarz.

Proszę wpisz swoją opinię!
Please enter your name here