Ephedrinum Hydrochloricum Aguettant

Ten lek stosowany jest do leczenia niskiego ciśnienia krwi, które może wystąpić podczas znieczulenia zewnątrzoponowego lub nadtwardówkowego.

Jaki jest skład Ephedrinum Hydrochloricum Aguettant, jakie substancje zawiera?

– Substancją czynną jest efedryny chlorowodorek. Każdy mililitr roztworu do wstrzykiwań zawiera 3 mg efedryny chlorowodorku. Każda ampułko-strzykawka o pojemności 10 ml zawiera 30 mg efedryny chlorowodorku.

– Pozostałe składniki to sodu chlorek, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian i woda do wstrzykiwań. Lek może też zawierać kwas solny lub sodu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Zobacz krótki, przystępny opis farmaceuty na temat substancji czynnej oraz listę produktów zawierających:

Dawkowanie preparatu Ephedrinum Hydrochloricum Aguettant – jak stosować ten lek?

Lekarz lub pielęgniarka poda lek Ephedrinum hydrochloricum Aguettant do żyły pacjenta
(dożylnie). Lekarz określi właściwą dawkę dla pacjenta oraz czas i sposób podania zastrzyku.

Zalecane dawki to:
Dorośli i osoby w podeszłym wieku
Pacjent otrzyma powolny zastrzyk od 3 do 6 mg (maksymalnie 9 mg) do żyły, który w razie potrzeby będzie powtarzany co 3–4 minuty do maksymalnej dawki 30 mg.
Łączna dawka musi być mniejsza niż 150 mg/24 godziny.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Dzieci poniżej 12 lat
Ephedrinum hydrochloricum Aguettant, 3 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12. roku życia ze względu na brak wystarczających danych dotyczących skuteczności, bezpieczeństwa stosowania i zalecanej dawki.

Dzieci od 12 lat
Dawkowanie i sposób podawania są takie same jak dla dorosłych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:
Brak konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Reklama

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W przypadku przedawkowania obserwuje się mdłości, wymioty, gorączkę, psychozę paranoidalną, arytmię komorową i nadkomorową, nadciśnienie, zahamowanie czynności oddechowej, drgawki i śpiączkę.
Dawka śmiertelna dla ludzi wynosi około 2 g, co odpowiada stężeniu we krwi wynoszącemu od około 3,5 do 20 mg/l.

Leczenie
Leczenie przedawkowania efedryny po tym produkcie leczniczym może wymagać intensywnego leczenia wspomagającego. Można podać powolne wstrzyknięcie dożylne labetalolu 50 do 200 mg z monitorowaniem elektrokardiograficznym w celu leczenia częstoskurczu nadkomorowego. Znacząca hipokalemia (<2,8 mmol.l–1) w wyniku przesunięcia przedziałowego potasu jest czynnikiem predysponującym do arytmii serca i można ją skorygować przez infuzję chlorku potasu wraz z propranololem i korektą zasadowicy oddechowej, jeśli występuje.
Do opanowania skutków pobudzenia OUN może być konieczna benzodiazepina i (lub) środek neuroleptyczny.

W przypadku ciężkiego nadciśnienia, możliwości przeciwdziałania nadciśnieniu drogą pozajelitową obejmują azotany dożylne, blokery kanałów wapniowych, nitroprusydek sodu, labetalol lub fentolaminę. Wybór leku przeciwnadciśnieniowego zależny jest od dostępności, stanów współistniejących oraz stanu klinicznego pacjenta.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Ephedrinum Hydrochloricum Aguettant – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Ephedrinum Hydrochloricum Aguettant w okresie ciąży i karmienia piersią?

Efedryny należy unikać podczas ciąży lub stosować ją z zachowaniem ostrożności i wyłącznie, gdy jest to konieczne.

W zależności od stanu pacjentki i zgodnie z zaleceniami lekarza, po podaniu efedryny
karmienie piersią może zostać wstrzymane na kilka dni.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki przed zastosowaniem tego leku.

Ulotka Ephedrinum Hydrochloricum Aguettant – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Pylera m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Opinie o Pylera - forum pacjentów

Stosujesz Ephedrinum Hydrochloricum Aguettant? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź opinie pacjentów z ostatnich 12 miesięcy.

Dodaj komentarz