Emzok

Lek EMZOK zawiera nebiwolol, substancję wpływającą na układ sercowo-naczyniowy, należącą do grupy wybiórczych beta-adrenolityków (to znaczy leków selektywnie wpływających na układ krążenia). Zapobiega przyspieszeniu czynności serca oraz kontroluje siłę skurczu mięśnia sercowego.

Działa również rozszerzająco na naczynia krwionośne, co też wpływa na obniżenie ciśnienia tętniczego.

Lek EMZOK stosowany jest w leczeniu pacjentów z:
• wysokim ciśnieniem tętniczym (nadciśnienie tętnicze),
• łagodną i umiarkowaną przewlekłą niewydolnością serca, w wieku 70 lat lub starszych, jako uzupełnienie innego leczenia.

Jaki jest skład Emzok, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną jest nebiwolol (w postaci chlorowodorku). Każda tabletka zawiera 5 mg nebiwololu, co odpowiada 5,45 mg nebiwololu chlorowodorku.

Inne składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza (E464), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Emzok – jak stosować ten lek?

Lek EMZOK należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania:
Tabletki należy połykać popijając odpowiednią ilością płynu (np. jedną szklanką wody). Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.

Nadciśnienie
Dorośli
Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 5 mg (1 tabletka) na dobę. Zaleca się przyjmowanie leku codziennie o tej samej porze.

Działanie obniżające ciśnienie tętnicze jest obserwowane po 1-2 tygodniach stosowania. W rzadkich przypadkach optymalne działanie może wystąpić dopiero po 4 tygodniach.

Leczenie skojarzone z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi
Beta-adrenolityki mogą być stosowane w monoterapii lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Jak dotychczas, dodatkowe działanie przeciwnadciśnieniowe było obserwowane tylko podczas stosowania nebiwololu z hydrochlorotiazydem w dawce 12,5-25 mg.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
W przypadku pacjentów z zaburzeniami dotyczącymi nerek zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę (pół tabletki). W razie konieczności, lekarz zwiększy dawkę dobową do 5 mg nebiwololu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami dotyczącymi wątroby nie mogą przyjmować leku EMZOK.

Pacjenci w podeszłym wieku
U pacjentów w wieku powyżej 65 lat, zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę (pół tabletki). W razie konieczności, lekarz zwiększy dawkę dobową do 5 mg. Pacjentów w wieku powyżej 75 lat lekarz będzie ściśle obserwować podczas leczenia nebiwololem.

Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania leku EMZOK u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.
Nie należy gwałtownie przerywać leczenia nebiwololem, ponieważ może to prowadzić do przejściowego nasilenia niewydolności serca. Jeśli konieczne jest przerwanie leczenia, dawkę należy stopniowo zmniejszać, o połowę co tydzień.

Przewlekła niewydolność serca
Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca nebiwololem jest zazwyczaj długoterminowe.

Dorośli
Dawka początkowa wynosi 1,25 mg (jedna czwarta tabletki) na dobę. Lekarz może zwiększać dawkę, aż do uzyskania dawki właściwej dla każdego pacjenta. Dawka może być zwiększona po 1-2 tygodniach do 2,5 mg (pół tabletki) na dobę, potem do 5 mg (jedna tabletka) na dobę, a następnie do 10 mg (2 tabletki) na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg (dwie tabletki) nebiwololu raz na dobę. Lekarz będzie ściśle obserwować pacjenta przez 2 godziny podczas rozpoczynania leczenia oraz każdorazowego zwiększania dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
W przypadku łagodnej lub umiarkowanej niewydolności nerek nie ma konieczności modyfikowania dawki, ponieważ dawka dostosowywana jest do potrzeb pacjenta. Nie zaleca się stosowania leku EMZOK u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami dotyczącymi wątroby nie mogą przyjmować leku EMZOK.

Pacjenci w podeszłym wieku
Nie ma konieczności dostosowania dawki, ponieważ pacjent będzie pod ścisłą obserwacją lekarza, który zadecyduje jaka dawka jest konieczna.

Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania leku EMZOK u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W przypadku zażycia przez pacjenta (lub inną osobę) zbyt dużej ilości tabletek lub w przypadku podejrzenia zażycia jakiejkolwiek ilości tabletek przez dziecko, należy niezwłocznie zgłosić się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala lub skontaktować się z lekarzem. Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe przedawkowania nebiwololu to bardzo wolna czynność serca (bradykardia), niskie ciśnienie tętnicze z możliwością omdleń (niedociśnienie), duszność taka jak w astmie (skurcz oskrzeli) oraz ostra niewydolność serca.

Należy zabrać ze sobą do szpitala lub lekarza ulotkę, pozostałe tabletki i opakowanie, aby było wiadomo, jaki lek został zażyty.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Emzok – czy mogę spożywać alkohol?

Lek EMZOK może być stosowany w trakcie posiłków.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Emzok w okresie ciąży i karmienia piersią?

Nie należy przyjmować leku EMZOK w okresie ciąży i karmienia piersią. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem po potwierdzeniu ciąży w trakcie stosowania leku EMZOK.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ulotka Emzok – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

EMZOK, 5 mg, tabletki (Nebivololum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Emzok m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

EMZOK, 5 mg, tabletki (Nebivololum)

Opinie o Emzok - forum pacjentów

Stosujesz Emzok? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz