Enolwen

12345678910
(1 ocen, średnia: 5,00 na 10)
Loading...
Sprawdź opinie pacjentów

Działanie i wskazania

Enolwen ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że substancje czynne są uwalniane z tabletki przez wydłużony czas. Ich działanie utrzymuje się przez 12 godzin.

Leczenie przeciwbólowe
Lek Enolwen jest wskazany w leczeniu silnego bólu, który może być odpowiednio kontrolowany tylko z zastosowaniem leków opioidowych. Nalokson przeciwdziała zaparciom.

Na czym polega działanie przeciwbólowe leku Enolwen
Enolwen zawiera: oksykodon oraz nalokson, jako substancje czynne. Oksykodon jest odpowiedzialny za działanie przeciwbólowe leku Enolwen i jest silnym lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów. Nalokson zapobiega zaparciom. Zaparcie jest typowym działaniem niepożądanym opioidowych leków przeciwbólowych.

REKLAMA

Skład

Substancja czynna: , .

Substancjami czynnymi leku są oksykodonu chlorowodorek i naloksonu chlorowodorek.

5 mg + 2,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg chlorowodorku oksykodonu, co odpowiada 4,5 mg oksykodonu, oraz dwuwodny chlorowodorek naloksonu, co odpowiada 2,5 mg chlorowodorku naloksonu lub 2,25 mg naloksonu.

10 mg + 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg chlorowodorku oksykodonu, co odpowiada 9,0 mg oksykodonu, oraz dwuwodny chlorowodorek naloksonu, co odpowiada 5,0 mg chlorowodorku naloksonu lub 4,5 mg naloksonu.

20 mg + 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 20 mg chlorowodorku oksykodonu, co odpowiada 18,0 mg oksykodonu, oraz dwuwodny chlorowodorek naloksonu, co odpowiada 10,0 mg chlorowodorku naloksonu lub 9,0 mg naloksonu.

40 mg + 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 40 mg chlorowodorku oksykodonu, co odpowiada 36,0 mg oksykodonu, oraz dwuwodny chlorowodorek naloksonu, co odpowiada 20,0 mg chlorowodorku naloksonu lub 18,0 mg naloksonu.

Pozostałe składniki to:

5 mg+ 2,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kopolimer metakrylanu amonu, powidon K 30, talk, triacetyna, alkohol stearynowy, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 400, talk, tytanu dwutlenek (E 171), błękit brylantowy FCF (E 133).

10 mg + 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kopolimer metakrylanu amonu, powidon K 30, talk, triacetyna, alkohol stearynowy, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 400, talk, tytanu dwutlenek (E 171).

20 mg + 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, kopolimer metakrylanu amonu, powidon K 30, talk, triacetyna, alkohol stearynowy, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 400, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172).

40 mg + 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, kopolimer metakrylanu amonu, powidon K 30, talk, triacetyna, alkohol stearynowy, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 400, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).

Dawkowanie

Tabletkę o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości, aby nie zakłócać powolnego uwalniania oksykodonu z tabletki. Tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie wolno łamać, żuć ani rozkruszać. Przyjęcie przełamanej, przeżutej lub rozkruszonej tabletki może prowadzić do wchłonięcia potencjalnie śmiertelnej dawki oksykodonu (patrz punkt ulotki „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Enolwen”).

Jeżeli lekarz nie przepisał inaczej, zazwyczaj stosowana dawka jest następująca:

Leczenie przeciwbólowe

Dorośli
Dawka początkowa to zwykle jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu leku Enolwen 10 mg/5 mg co 12 godzin.

Lekarz zadecyduje, jaką dawkę leku pacjent powinien przyjmować codziennie i jak podzielić dawkę dobową na dawki poranne i wieczorne. Lekarz zadecyduje też o każdym koniecznym dostosowaniu dawki podczas leczenia w zależności od nasilenia bólu i od indywidualnej wrażliwości pacjenta. Pacjent powinien otrzymywać najmniejszą skuteczną dawkę do opanowania bólu. W przypadku wcześniejszego stosowania opioidów, leczenie tym lekiem można rozpocząć od większej dawki.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 160 mg oksykodonu chlorowodorku i 80 mg naloksonu chlorowodorku. Jeśli pacjent wymaga większej dawki, lekarz może zalecić dodatkowe dawki oksykodonu bez naloksonu. Maksymalna dawka dobowa oksykodonu nie powinna jednak być większa niż 400 mg. Podawanie dodatkowych dawek oksykodonu bez dodatkowych dawek naloksonu może zmniejszać korzystne działanie naloksonu na czynność jelit.

Jeśli pacjent odczuwa ból przed czasem przyjęcia kolejnej dawki leku Enolwen, konieczne może być zastosowanie szybko działającego leku przeciwbólowego. Lek Enolwen nie jest przeznaczony do tego celu. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie tabletek jest za mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci w podeszłym wieku
Zasadniczo nie jest konieczne dostosowywanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością wątroby i (lub) nerek.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek
Jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub łagodna niewydolność wątroby, lekarz zaleci lek Enolwen ze szczególną ostrożnością. Jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, nie należy przyjmować leku Enolwen (patrz też punkt 2 ulotki „Kiedy nie przyjmować leku Enolwen” i „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat
Nie przeprowadzono żadnych badań w celu wykazania bezpieczeństwa lub skuteczności tego leku u dzieci  i młodzieży. Z tego powodu nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Tabletki można przyjmować z pokarmem lub bez. Należy je przyjmować co 12 godzin według ustalonego planu leczenia. Na przykład, jeśli pacjent weźmie tabletkę o 8.00 rano, kolejną powinien wziąć o 20.00 wieczorem. Tabletek nie należy dzielić, żuć ani kruszyć.

 

Instrukcja dotyczące otwierania
Produkt leczniczy znajduje się w opakowaniu z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem dzieci. Tabletek nie należy wyciągać, naciskając na blister. Otwierając blister, należy zastosować się do poniższych instrukcji.
1. Oddzielić pojedynczą dawkę, ostrożnie odrywając ją wzdłuż perforowanych linii.
2. W miejscu skrzyżowania perforowanych linii znajduje się niezamknięta krawędź.
3. Powoli zdjąć folię od strony oznaczonej krawędzi, aby odsłonić kieszonkę.

Czas trwania leczenia
Nie należy przyjmować leku Enolwen dłużej niż jest to konieczne. Jeśli pacjent przyjmuje lek długotrwale, lekarz powinien regularnie sprawdzać, czy pacjent nadal go potrzebuje.

REKLAMA

Przedawkowanie

Jeśli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przedawkowanie leku może objawiać się:
• zwężeniem źrenic,
• wolniejszym i płytszym oddechem niż zwykle (depresja oddechowa),
• sennością lub utratą świadomości,
• zmniejszonym napięciem mięśni (hipotonia),
• spowolnieniem tętna, oraz
• spadkiem ciśnienia krwi.

W ciężkich przypadkach może wystąpić utrata świadomości (śpiączka), zatrzymanie wody w płucach i zapaść krążeniowa, które mogą prowadzić do zgonu.

Należy unikać czynności wymagających zwiększonej uwagi, np. kierowanie pojazdami.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Tabletki można przyjmować z pokarmem lub bez.

Należy unikać picia soku grejpfrutowego w czasie stosowania tego leku.

Spożywanie alkoholu w czasie stosowania leku Enolwen może nasilić uczucie senności lub zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak płytki oddech z ryzykiem bezdechu i utraty przytomności. Spożywanie alkoholu w czasie stosowania leku Enolwen jest przeciwwskazane.

Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Należy unikać stosowania leku Enolwen w okresie ciąży, z wyjątkiem gdy lekarz uzna, że zastosowanie tego leku jest konieczne. Stosowanie leku przez dłuższy czas w czasie ciąży może spowodować wystąpienie objawów z odstawienia u noworodka. Podanie oksykodonu podczas porodu może spowodować problemy z oddychaniem u noworodka, takie jak wolny i płytki oddech (depresja oddechowa).

Karmienie piersią
Podczas przyjmowania leku Enolwen należy przerwać karmienie piersią, ponieważ oksykodon (jedna z substancji czynnych tego leku) przenika do mleka matki. Nie wiadomo, czy nalokson przenika również do mleka matki. Dlatego nie można wykluczyć ryzyka dla karmionego piersią niemowlęcia, w szczególności po wielokrotnym przyjęciu leku.

REKLAMA

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Cena

Sprawdź ile kosztuje Enolwen.

Opinie pacjentów - forum o lekach

Uwaga: Oferty sprzedaży/kupna/odstąpienia leków są sukcesywnie usuwane zgodnie z regulaminem serwisu.

Proszę wpisz swoją opinię!
Proszę, wpisz swoje imię lub pseudonim.