Elernap

Elernap jest lekiem złożonym zawierającym inhibitor konwartazy angiotensyny – inhibitor ACE (enalapryl) oraz bloker kanałów wapniowych (lerkanidypina), dwa leki obniżające ciśnienie krwi.

Elernap stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) u pacjentów, których ciśnienie krwi nie jest dostatecznie kontrolowane przy użyciu samej lerkanidypiny 10 mg lub enalaprylu 20 mg. Nie należy stosować leku złożonego Elernap w początkowym leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Jaki jest skład Elernap, jakie substancje zawiera?

Elernap, 10 mg + 10 mg
– Substancjami czynnymi leku są enalaprylu maleinian i lerkanidypiny chlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg enalaprylu maleinianu (co odpowiada 7,64 mg enalaprylu) i 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku (co odpowiada 9,44 mg lerkanidypiny).

– Pozostałe składniki leku to powidon K30, kwas maleinowy, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), laktoza jednowodna, stearylofumaran sodowy w rdzeniu tabletki i hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 6000 w otoczce.

Elernap, 20 mg + 10 mg
– Substancjami czynnymi leku są enalaprylu maleinian i lerkanidypiny chlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg enalaprylu maleinianu (co odpowiada 15,29 mg enalaprylu) i 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku (co odpowiada 9,44 mg lerkanidypiny).

– Pozostałe składniki leku to powidon K30, kwas maleinowy, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), laktoza jednowodna, stearylofumaran sodowy w rdzeniu tabletki i hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 6000, żelaza tlenek żółty (E 172), żółcień chinolinowa (E 104) w otoczce.

Zobacz krótki, przystępny opis farmaceuty na temat substancji czynnej oraz listę produktów zawierających: ,

Dawkowanie preparatu Elernap – jak stosować ten lek?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka przyjmowana raz na dobę, o stałej porze. Tabletkę należy przyjmować rano, co najmniej 15 minut przed śniadaniem.

Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

Tabletek nie należy przyjmować razem z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Elernap jest za mocne lub za słabe należy skontaktować się z lekarzem.

Reklama

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W przypadku przyjęcia dawki większej niż przepisana przez lekarza lub w przypadku przedawkowania należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza i jeśli to możliwe, zabrać ze sobą do lekarza tabletki i (lub) ich opakowanie.

Przyjęcie większej dawki niż zalecana może spowodować nadmierny spadek ciśnienia krwi oraz nieregularne lub przyspieszone bicie serca. Może to wywołać utratę przytomności.

Ponadto znaczny spadek ciśnienia krwi może spowodować ograniczenie przepływu krwi do ważnych organów, niewydolność krążenia oraz niewydolność nerek.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Elernap – czy mogę spożywać alkohol?

Lek Elernap powinien być przyjmowany co najmniej 15 minut przed posiłkiem.

Alkohol może nasilać działanie leku Elernap. Należy zatem bądź całkowicie powstrzymać się od spożywania alkoholu, bądź ściśle kontrolować jego spożycie.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Elernap w okresie ciąży i karmienia piersią?

Ciąża
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Elernap przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Elernap. Nie zaleca się stosowania leku Elernap we wczesnym okresie ciąży i nie należy go stosować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może bardzo zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi lub zamierza zacząć karmić piersią. Podczas stosowania leku Elernap karmienie piersią noworodków (pierwsze tygodnie po narodzinach), a zwłaszcza dzieci urodzonych przedwcześnie, nie jest zalecane. W przypadku starszych niemowląt lekarz powinien udzielić informacji dotyczących korzyści i ryzyka związanych ze stosowaniem leku Elernap w okresie karmienia, w porównaniu z innymi sposobami leczenia.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ulotka Elernap – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:


Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Pylera m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:


Opinie o Pylera - forum pacjentów

Stosujesz Elernap? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź opinie pacjentów z ostatnich 12 miesięcy.

Dodaj komentarz