Lerkanidypina

CORIPREN

Podmiot odpowiedzialny: Recordati Ireland Ltd. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Coripren to lek skojarzony o stałym składzie dwóch leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi - inhibitora konwertazy angiotensyny (ang. angiotensin converting enzyme, ACE) (maleinian enalaprylu) i blokera kanału wapniowego (chlorowodorek lerkanidypiny). Coripren jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) u pacjentów dorosłych przyjmujących enalapryl i lerkanidypinę jako osobne leki. SKŁAD Substancjami czynnymi leku są enalaprylu maleinian i lerkanidypiny chlorowodorek. Coripren, 10...

LERCAN

Podmiot odpowiedzialny: Recordati Ireland Ltd. WSKAZANIA DO STOSOWANIA LERCAN należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia (pochodne dihydropirydyny). LERCAN stosuje się w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego (łagodnego lub umiarkowanego nadciśnienia tętniczego zwanego samoistnym). SKŁAD Substancją czynną leku jest lerkanidypiny chlorowodorek. 10mg Jedna tabletka powlekana produktu leczniczego LERCAN zawiera 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku, co odpowiada 9,4 mg lerkanidypiny. Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza...

KARNIDIN

Podmiot odpowiedzialny: Orion Corporation WSKAZANIA DO STOSOWANIA Karnidin należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia (z grupy dihydropirydyny). Karnidin jest stosowany w leczeniu łagodnego do umiarkowanego wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego). SKŁAD Substancją czynną leku jest lerkanidypiny chlorowodorek. Jedna tabletka powlekana o mocy 10 mg zawiera 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku, co odpowiada 9,4 mg lerkanidypiny. Inne składniki leku to: Rdzeń: Skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna...