Spis leków zawierających substancję: Lerkanidypina

Co-Lecalpin

Co-Lecalpin to lek na receptę, który zawiera substancję czynną lerkanidypinę. Jest to antagonista wapnia z grupy dihydropirydyny, który działa głównie na naczynia krwionośne, powodując zmniejszenie napięcia mięśni gładkich ścian naczyń i rozszerzenie naczyń. Dzięki temu obniża ciśnienie tętnicze i zmniejsza obwodowy opór naczyniowy. Lek jest stosowany w leczeniu łagodnego do umiarkowanego nadciśnienia tętniczego.

Coripren

Coripren to lek o złożonym składzie, zawierający enalapryl i lerkanidypinę. Działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia przepływ krwi i obniża ciśnienie tętnicze. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, co pomaga zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru mózgu, zawału serca, niewydolności serca czy nerek. Coripren jest dostępny na receptę.

Elernap

Elernap to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: enalapryl i lerkanidypinę. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza u pacjentów, u których monoterapia nie jest wystarczająco skuteczna. Lek ten pomaga kontrolować ciśnienie krwi, co może zmniejszyć ryzyko udaru mózgu i zawału serca.

Enalapril + Lercanidipine Accord

Enalapril + Lercanidipine Accord to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych pacjentów. Składa się z dwóch aktywnych składników: enalaprilu, który jest inhibitorem ACE, oraz lerkanidypiny, która jest antagonistą kanału wapniowego. Oba te składniki działają synergistycznie, obniżając ciśnienie tętnicze krwi. Lek jest dostępny w postaci tabletek powlekanych do przyjmowania doustnego.

Kapizen

Lek Kapizen jest lekiem z grupy antagonistów kanału wapniowego. Blokuje on wnikanie wapnia do komórek mięśniowych serca i naczyń krwionośnych, co prowadzi do zmniejszenia skurczu serca i zwężenia tętnic, a tym samym do obniżenia ciśnienia krwi. Jest stosowany w celu leczenia nadciśnienia tętniczego. Lek Kapizen jest dostępny na receptę.

Karnidin

Karnidin to lek na receptę, który zawiera substancję czynną lerkanidypiny chlorowodorek. Należy do grupy leków nazywanych antagonistami kanału wapniowego. Stosowany jest w leczeniu łagodnego do umiarkowanego nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych.

Lapress

Lapress to lek, który zawiera substancję czynną lerkanidypinę. Należy on do grupy leków nazywanych antagonistami kanału wapniowego. Dzięki temu obniża ciśnienie krwi i jest skuteczny w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych powyżej 18 roku życia. Lek jest dostępny na receptę.

Lecalpin

Lecalpin to lek zawierający substancję czynną lerkanidypinę, która należy do grupy antagonistów wapnia. Działa poprzez blokowanie napływu jonów wapnia do komórek mięśnia sercowego i tętnic, co skutkuje osłabieniem skurczu serca i rozszerzeniem tętnic. Głównym celem jego stosowania jest leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego. Lek jest dostępny na receptę.

Lerakta

Lerakta to lek na receptę, który obniża ciśnienie tętnicze. Substancją czynną leku jest lerkanidypiny chlorowodorek, który należy do grupy antagonistów wapnia. Lek stosuje się u osób dorosłych z nadciśnieniem tętniczym. Nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lercan

Lercan to lek zawierający substancję czynną lerkanidypiny chlorowodorek, który należy do grupy leków nazywanych antagonistami kanału wapniowego. Stosowany jest w leczeniu łagodnego do umiarkowanego nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych. Lek jest dostępny na receptę.

Lercanidipine Medreg

Lercanidipine Medreg to lek z grupy antagonistów kanału wapniowego. Jego działanie polega na blokowaniu wnikania wapnia do komórek mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych, co prowadzi do zmniejszenia skurczu serca i rozszerzenia tętnic, a tym samym obniżenia ciśnienia krwi. Lek ten jest przepisywany w celu leczenia nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych. Jest dostępny na receptę.

Lercaprel

Lercaprel to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne: enalapryl i lerkanidypinę. Enalapryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny, a lerkanidypina jest antagonistą wapnia. Lek ten jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią kontrolę ciśnienia tętniczego podczas stosowania enalaprylu i lerkanidypiny w postaci osobnych preparatów, w takich samych dawkach jak w preparacie złożonym. Lercaprel jest dostępny na receptę.

Lernidum

Lernidum to lek, który zawiera substancję czynną lerkanidypiny chlorowodorek. Należy on do grupy tzw. antagonistów wapnia (pochodnych dihydropirydyny) – leków zmniejszających ciśnienie krwi. Lek ten stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych. Jest dostępny na receptę.

Pinecard

Pinecard to lek na receptę, który zawiera substancję czynną lerkanidypinę. Jest to lek z grupy antagonistów wapnia, który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi. Stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych. Nie jest zalecane stosowanie tego leku u dzieci poniżej 18 lat.

Primacor

Primacor to lek, który zawiera substancję czynną lerkanidypiny chlorowodorek. Należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia (pochodne dihydropirydyny). Stosowany jest w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) u osób dorosłych. Działa poprzez rozszerzanie i relaksację naczyń krwionośnych, co pomaga obniżyć ciśnienie krwi. Jest dostępny na receptę.