Spis leków zawierających substancję: Enalapryl

Benalapril

Benalapril to lek zawierający substancję czynną o nazwie enalaprylu maleinian. Należy do grupy leków zwanych inhibitorami ACE (inhibitory konwertazy angiotensyny). Benalapril stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia), w leczeniu objawowej niewydolności serca oraz w zapobieganiu objawowej niewydolności serca u pacjentów z bezobjawową dysfunkcją lewej komory. Lek jest dostępny na receptę.

Benalapril Plus

Benalapril PLUS preparat jest wskazany: w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w leczeniu objawowej niewydolności serca, w zapobieganiu objawowej niewydolności serca u chorych z bezobjawowym zaburzeniem czynności lewej komory serca (frakcja wyrzutowa nie większa niż 35%).

Co-Lecalpin

Co-Lecalpin to lek na receptę, który zawiera substancję czynną lerkanidypinę. Jest to antagonista wapnia z grupy dihydropirydyny, który działa głównie na naczynia krwionośne, powodując zmniejszenie napięcia mięśni gładkich ścian naczyń i rozszerzenie naczyń. Dzięki temu obniża ciśnienie tętnicze i zmniejsza obwodowy opór naczyniowy. Lek jest stosowany w leczeniu łagodnego do umiarkowanego nadciśnienia tętniczego.

Coripren

Coripren to lek o złożonym składzie, zawierający enalapryl i lerkanidypinę. Działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia przepływ krwi i obniża ciśnienie tętnicze. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, co pomaga zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru mózgu, zawału serca, niewydolności serca czy nerek. Coripren jest dostępny na receptę.

Elernap

Elernap to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: enalapryl i lerkanidypinę. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza u pacjentów, u których monoterapia nie jest wystarczająco skuteczna. Lek ten pomaga kontrolować ciśnienie krwi, co może zmniejszyć ryzyko udaru mózgu i zawału serca.

Enalapril + Lercanidipine Accord

Enalapril + Lercanidipine Accord to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych pacjentów. Składa się z dwóch aktywnych składników: enalaprilu, który jest inhibitorem ACE, oraz lerkanidypiny, która jest antagonistą kanału wapniowego. Oba te składniki działają synergistycznie, obniżając ciśnienie tętnicze krwi. Lek jest dostępny w postaci tabletek powlekanych do przyjmowania doustnego.

Enalapril Medana

Enalapril Medana to lek na receptę, który zawiera substancję czynną o nazwie enalaprylu maleinian. Jest ona jednym z inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), które przyczyniają się do obniżenia ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, objawowej niewydolności serca, a także w zapobieganiu objawowej niewydolności serca u pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory, które nie dają jeszcze oznak niewydolności serca (bezobjawowa dysfunkcja lewej komory z frakcją wyrzutową lewej komory do 35%).

Enalapril Vitabalans

Enalapril Vitabalans to lek w postaci tabletek, który działa na układ sercowo-naczyniowy. Rozszerza naczynia krwionośne, zmniejszając opory przepływu krwi i ułatwiając sercu pompowanie krwi do wszystkich części ciała, co skutkuje obniżeniem ciśnienia krwi. Stosowany jest w leczeniu niewydolności serca oraz nadciśnienia tętniczego. Jest dostępny na receptę.

Enap

Enap to lek, który zawiera substancję czynną enalapryl. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niektórych postaci niewydolności krążenia. Enap hamuje tworzenie się angiotensyny II, substancji, która powstaje w organizmie człowieka i może stać się jedną z przyczyn powstania choroby nadciśnieniowej. Lek jest dostępny na receptę.

Enap H / Enap HL

Enap H / Enap HL to lek, który obniża ciśnienie tętnicze. Zawiera dwie substancje czynne: enalaprylu maleinian i hydrochlorotiazyd. Enalapryl należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), które rozszerzają naczynia krwionośne, zmniejszając opory przepływu krwi, ułatwiając sercu tłoczenie krwi i zmniejszając ciśnienie krwi. Druga substancja, hydrochlorotiazyd, zwiększa wydalanie moczu, co zmniejsza objętość krwi i przyczynia się w ten sposób do obniżenia jej ciśnienia. Lek jest dostępny na receptę i jest wskazany do leczenia nadciśnienia tętniczego.

Enarenal

Enarenal

Enarenal to lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), który jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, objawowej niewydolności serca oraz w celu zapobiegania objawowej niewydolności serca u pacjentów z bezobjawowym zaburzeniem czynności (dysfunkcją) lewej komory serca (frakcja wyrzutowa ≤ 35%). Jest dostępny na receptę. Dawkowanie Enarenal jest ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta oraz uzyskiwanych wartości ciśnienia krwi.

Enarenal Plus

Enarenal Plus to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz objawowej niewydolności serca. Jest to preparat z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE). Jego aktywną postacią jest metabolit – enalaprylat. Działa poprzez wpływ na układ renina-angiotensyna-aldosteron, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi.

Lercaprel

Lercaprel to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne: enalapryl i lerkanidypinę. Enalapryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny, a lerkanidypina jest antagonistą wapnia. Lek ten jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią kontrolę ciśnienia tętniczego podczas stosowania enalaprylu i lerkanidypiny w postaci osobnych preparatów, w takich samych dawkach jak w preparacie złożonym. Lercaprel jest dostępny na receptę.