EQUORAL

KATEGORIA:
POZOSTAŁE LEKI

SUBSTANCJA CZYNNA:

EQUORAL - INFORMACJE I OPINIE O LEKU

Na tej stronie znajdują się informacje, dzięki którym dowiecie się Państwo, jakie są zalecenia do stosowania leku EQUORAL, jak wygląda jego dawkowanie, a także jakie są bezwzględne przeciwwskazania do jego przyjmowania. Ponadto można tu znaleźć takie dane, jak:

  • zastosowanie,
  • skład leku (substancje czynne i pomocnicze),
  • informacje na temat interakcji z innymi produktami leczniczymi,
  • wskazówki dla kobiet w ciąży i karmiących piersią,
  • opinie pacjentów.

Z myślą o osobach, które chcą więcej dowiedzieć się na temat stosowania leku EQUORAL została przygotowana ulotka w formacie PDF, która zawiera dodatkowe informacje, których nie zamieściliśmy w serwisie (w tym między innymi zawartość opakowania, sposób przechowywania produktu, wskazówki o możliwości prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn). Poza ulotką dla pacjentów w naszej bazie znajduje się dokładna charakterystyka produktu leczniczego (CHPL), stanowiąca dokument przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego oraz pracowników aptek (lekarze, pielęgniarki, farmaceuci).

Na końcu zamieściliśmy listę z zamiennikami, czyli preparatami powiązanymi według substancji czynnej oraz możliwość sprawdzenia, jaka jest cena leku, jak wygląda jego refundacja, a także zweryfikowania, która apteka posiada go w swoim asortymencie.

CO TO JEST I JAK DZIAŁA EQUORAL? – OPIS I WSKAZANIA

Lek EQUORAL zawiera substancję czynną – cyklosporynę. Należy ona do grupy leków o silnym działaniu immunosupresyjnym, czyli hamującym reakcje odpornościowe, w tym m.in. reakcje odrzucania przeszczepów tkanek i narządów pobranych od nieidentycznych genetycznie dawców, oraz reakcje „przeszczep przeciw gospodarzowi” (GVHD). Cyklosporyna hamuje wytwarzanie przeciwciał zależne od limfocytów T. Korzystny efekt leczenia cyklosporyną wykazano
także w różnych stanach chorobowych, o których wiadomo lub uważa się, że są pochodzenia autoimmunologicznego (to znaczy wywołane są nieprawidłową reakcją układu odpornościowego na własne komórki i tkanki chorego).

Wskazania do stosowania preparatu EQUORAL obejmują:
• Przeszczepianie
Przeszczepianie narządów miąższowych
Zapobieganie odrzuceniu przeszczepu po alogenicznej transplantacji nerek, wątroby, serca, serca i płuc, płuc lub trzustki.
Leczenie odrzucania przeszczepu u pacjentów uprzednio otrzymujących inne leki immunosupresyjne.

Przeszczepianie szpiku
Zapobieganie odrzuceniu przeszczepu po alogenicznej transplantacji szpiku.
Zapobieganie lub leczenie choroby „przeszczep przeciw gospodarzowi” (GVHD).

• Wskazania pozatransplantacyjne
Endogenne zapalenie błony naczyniowej oka
Zespół nerczycowy
Reumatoidalne zapalenie stawów
Łuszczyca
Atopowe zapalenie skóry

SKŁAD EQUORAL, JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA?

Jedna kapsułka preparatu EQUORAL zawiera jako substancję czynną – cyklosporynę, w dawce odpowiednio 25 mg, 50 mg lub 100 mg.

Substancje pomocnicze: etanol bezwodny, estry roślinnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i poliglicerolu (n = 3), estry roślinnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i poliglicerolu (n = 10), makrogologlicerolu stearynian uwodorniony, D,L-(alfa) tokoferol.
Otoczka kapsułki: dwutlenek tytanu, glicerol 85%, sorbitol niekrystalizujący, żelatyna, tlenek żelaza,
glicyna.

JAKIE JEST DAWKOWANIE EQUORAL? – INSTRUKCJA STOSOWANIA

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Podany zakres dawek ma służyć tylko jako ogólna wytyczna. Poprzez kolejne pomiary stężenia cyklosporyny we krwi lekarz określa rzeczywistą, indywidualną dawkę, konieczną do osiągnięcia wymaganych stężeń docelowych u pacjenta.

Dobowe dawki preparatu EQUORAL należy zawsze przyjmować w dwóch dawkach podzielonych (np. rano i wieczorem).
Kapsułki należy połykać w całości.

Przeszczepianie
Przeszczepianie narządów miąższowych
Leczenie preparatem EQUORAL można rozpocząć w 4 godziny do 12 godzin przed transplantacją, dawką od 10 do 15 mg/kg mc. podaną w dwóch dawkach podzielonych. Dawka ta powinna być stosowana przez 1 do 2 tygodni po operacji jako dawka dobowa. Następnie powinna być stopniowo obniżana, odpowiednio do stężenia cyklosporyny we krwi, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej około 2 do 6 mg/kg mc. na dobę, podawanej w dwóch dawkach podzielonych. U pacjentów po przeszczepieniu nerki stosowanie dawek z dolnego zakresu poniżej 3 do 4 mg/kg mc., gdy stężenia cyklosporyny we krwi były poniżej 50 do 100 ng/ml, wiązało się ze zwiększonym ryzykiem odrzucenia przeszczepu.
Jeżeli EQUORAL jest podawany razem z innymi lekami immunosupresyjnymi (np. z kortykosteroidami lub jako składnik leczenia trzema lub czterema lekami), to mogą być stosowane mniejsze dawki (np. 3 do 6 mg/kg mc. na dobę w początkowym okresie leczenia, podawane w dwóch dawkach podzielonych).
Jeśli podawana jest cyklosporyna w postaci koncentratu do infuzji (wlew dożylny), zalecana dawka preparatu wynosi około 1/3 odpowiedniej dawki doustnej. Następnie zaleca się doustne leczenie podtrzymujące.

Przeszczepianie szpiku
Pierwszą dawkę należy podać w dniu poprzedzającym transplantację. W większości przypadków zaleca się infuzję dożylną, a zalecana dawka wynosi 3 do 5 mg/kg mc. na dobę. Tę dawkę leku podaje się w infuzjach dożylnych w czasie do dwóch tygodni po transplantacji.
Następnie zaleca się doustne leczenie podtrzymujące preparatem EQUORAL w dawce około 10 do 12,5 mg/kg mc. na dobę, podawanej w dwóch dawkach podzielonych. Dawkę należy dostosować zgodnie ze stężeniem cyklosporyny we krwi. Leczenie podtrzymujące należy kontynuować, przez co najmniej 3 miesiące (najlepiej przez 6 miesięcy). Następnie należy stopniowo zmniejszać dawkę aż do odstawienia leku w rok po transplantacji. Jeżeli w trakcie zmniejszania dawki obserwowana jest choroba „przeszczep przeciw gospodarzowi”, należy zwiększyć dawkę do takiej, w przypadku, której
obserwowano skuteczność w leczeniu podtrzymującym.
Większe dawki preparatu EQUORAL lub dożylne podawanie cyklosporyny może być kontynuowane w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych, które mogą zmniejszyć wchłanianie leku po podaniu doustnym.
U niektórych pacjentów, po przerwaniu podawania cyklosporyny może wystąpić choroba „przeszczep przeciw gospodarzowi” (GVHD). Zwykle ustępuje ona po ponownym podaniu cyklosporyny. W leczeniu łagodnej, przewlekłej GVHD należy stosować małe dawki preparatu EQUORAL.

Choroby o podłożu autoimmunologicznym.
Zasady ogólne dawkowania w chorobach o podłożu autoimmunologicznym.
Przed rozpoczęciem leczenia zostanie zbadane (co najmniej 2 pomiary) stężenie kreatyniny w surowicy krwi, a czynność nerek będzie monitorowana regularnie podczas trwania leczenia w celu dostosowania dawki leku
Wyłączną drogą podawania cyklosporyny jest stosowanie doustne (nie wolno stosować postaci do wlewów dożylnych), a dawka dobowa powinna być podana w dwóch dawkach podzielonych. Z wyłączeniem pacjentów z zapaleniem błony naczyniowej oka, i dzieci z zespołem nerczycowym, nie należy nigdy stosować dawki większej niż 5 mg/kg mc.
Leczenie podtrzymujące należy prowadzić najmniejszą skuteczną dawką leku, którą lekarz powinien dostosować indywidualnie.
U pacjentów, u których nie uda się osiągnąć odpowiedzi na leczenie lub, u których skuteczna dawka nie ma określonego bezpieczeństwa stosowania, leczenie preparatem EQUORAL należy przerwać.

Endogenne zapalenie błony naczyniowej oka
Do wywołania remisji zalecana jest początkowa dawka 5 mg/kg mc. na dobę, podawana doustnie w dwóch dawkach podzielonych, aż do uzyskania remisji czynnego zapalenia błony naczyniowej oka i poprawy ostrości widzenia. W opornych przypadkach dawka może zostać zwiększona przez pewien czas do 7 mg/kg mc. na dobę.
Aby osiągnąć początkową remisję lub zapobiec zaostrzeniom stanów zapalnych gałki ocznej, lekarz może dodatkowo zalecić kortykosteroidy, np. prednizon w dawce 0,2 do 0,6 mg/kg mc. na dobę lub równoważną dawkę odpowiednika, jeśli leczenie samym preparatem EQUORAL nie jest wystarczające. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie obserwuje się poprawy, leczenie preparatem EQUORAL należy przerwać.
W leczeniu podtrzymującym lekarz może zalecić powolne zmniejszanie dawki do najmniejszej skutecznej. W okresie remisji nie powinna być ona większa niż 5 mg/kg mc. na dobę.

Zespół nerczycowy
Aby wywołać remisję, zaleca się dawkę dobową 5 mg/kg mc. u dorosłych i 6 mg/kg mc. u dzieci, podawaną doustnie w dwóch dawkach podzielonych, jeżeli mimo białkomoczu parametry czynności nerek są prawidłowe. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (stężenie kreatyniny u dorosłych 200 µmoli/l, u dzieci 140 µmoli/l) dawka początkowa nie powinna być większa niż 2,5 mg/kg mc. na dobę.
Jeżeli działanie preparatu EQUORAL podawanego jako jedyny lek nie jest zadowalające, lekarz może zalecić dołączenie małych dawek doustnych kortykosteroidów, szczególnie u pacjentów opornych na steroidy.
Jeżeli po 3 miesiącach leczenia nie obserwuje się poprawy, lekarz może zalecić przerwanie przyjmowania preparatu EQUORAL.
Dawki powinny być dostosowywane przez lekarza indywidualnie, zależnie od ich skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Jednakże nie powinny one być większe niż 5 mg/kg mc. na dobę u dorosłych, a 6 mg/kg mc. na dobę u dzieci.
W leczeniu podtrzymującym lekarz może zalecić powolne zmniejszanie dawki leku do najmniejszej skutecznej.

Reumatoidalne zapalenie stawów
Przez pierwsze sześć tygodni leczenia zaleca się dawkę 3 mg/kg mc. na dobę, doustnie w dwóch dawkach podzielonych. Jeżeli efekt jest niewystarczający, dawkę można stopniowo zwiększać do granic indywidualnej tolerancji, ale nie powyżej 5 mg/kg mc. na dobę. W celu osiągnięcia pełnej skuteczności może być potrzebne stosowanie preparatu EQUORAL przez okres do 12 tygodni.
W leczeniu podtrzymującym lekarz dobierze dawkę leku indywidualnie i zaleci najmniejszą dawkę skuteczną.
EQUORAL można przyjmować jednocześnie z małymi dawkami kortykosteroidów i (lub) niesteroidowych leków przeciwzapalnych. EQUORAL można również przyjmować w połączeniu z małą dawką tygodniową metotreksatu u pacjentów, u których nie udaje się osiągnąć zadowalającej poprawy po stosowaniu samego metotreksatu. Dawka początkowa preparatu EQUORAL wynosi wtedy 2,5 mg/kg mc. na dobę podawane w dwóch dawkach podzielonych.
W zależności od tolerancji leku, lekarz może rozważyć możliwość zwiększania dawki.

Łuszczyca
Z powodu różnorodnego przebiegu tej choroby, dawka musi być dobrana indywidualnie. W celu wywołania remisji zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg/kg mc. na dobę, doustnie w dwóch dawkach podzielonych. Jeżeli po miesiącu nie ma poprawy, lekarz może zalecić stopniowe zwiększenie dawki leku, aż do 5 mg/kg mc. na dobę. Leczenie należy przerwać, jeżeli stosując dawkę 5 mg/kg mc. na dobę nie można osiągnąć w ciągu 6 tygodni wystarczającej skuteczności, lub jeżeli dawka skuteczna nie może być uważana za dawkę bezpieczną.
Początkowa dawka 5 mg/kg mc. na dobę jest uzasadniona u pacjentów, których stan wymaga szybkiej poprawy. Po osiągnięciu zadowalającej poprawy, lekarz może zalecić przerwanie podawania preparatu EQUORAL, a w przypadku nawrotu choroby ponownie zastosować preparat w skutecznej poprzednio dawce. U niektórych pacjentów może być konieczne kontynuowanie leczenia podtrzymującego.

W leczeniu podtrzymującym lekarz dobierze najmniejszą, skuteczną dawkę indywidualnie u każdego pacjenta. Nie powinna ona być większa niż 5 mg/kg mc. na dobę.

Atopowe zapalenie skóry
Z powodu różnorodnego przebiegu tej choroby, lekarz powinien dobrać dawkę leku indywidualnie.
Zalecany zakres dawek wynosi od 2,5 do 5 mg/kg mc. na dobę, podawane doustnie w dwóch dawkach podzielonych. Jeżeli dawka początkowa 2,5 mg/kg mc. na dobę nie pozwala osiągnąć zadowalającej poprawy w ciągu 2 tygodni leczenia, lekarz może zalecić jej zwiększenie do maksymalnie 5 mg/kg mc. na dobę. W bardzo ciężkich przypadkach, uzyskanie szybkiego i odpowiedniego opanowania choroby jest bardziej prawdopodobne po podaniu dawki początkowej 5 mg/kg mc. na dobę.
Po osiągnięciu zadowalającej poprawy, lekarz powinien zalecić stopniowe zmniejszenie dawki i jeżeli to możliwe, przerwać podawanie preparatu EQUORAL. W przypadku nawrotu choroby można wprowadzić ponowne leczenie preparatem EQUORAL.
Doświadczenie w długotrwałym leczeniu choroby atopowej skóry jest ograniczone, zaleca się aby w pojedynczym cyklu leczenia nie stosować produktu EQUORAL dłużej niż 8 tygodni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

PRZYJĘCIE WIĘKSZEJ DAWKI EQUORAL, NIŻ ZALECANA – PRZEDAWKOWANIE

Brak doświadczenia dotyczącego ostrego przedawkowania preparatu EQUORAL. Może wystąpić osłabienie czynności nerek, które powinno ustąpić po przerwaniu podawania leku. W razie konieczności należy zastosować odpowiednie leczenie podtrzymujące. W ciągu kilku pierwszych godzin od przedawkowania można sprowokować wymioty lub zastosować płukanie żołądka.
Cyklosporyna nie może być usunięta w istotnym stopniu przez dializowanie, ani przez hemoperfuzję na węglu drzewnym.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

STOSOWANIE PREPARATU Z JEDZENIEM I PICIEM – W TYM Z ALKOHOLEM

Pożywienie może wpływać na wchłanianie leku i tym samym zmniejszać lub zwiększać stężenia cyklosporyny we krwi. Aby zapewnić takie samo wchłanianie leku, zalecane jest podawanie go w taki sam sposób w stosunku do posiłku (tzn. przed, w trakcie lub po) podczas całego cyklu leczenia cyklosporyną. Pokarmy bogate w tłuszcze mogą aktywować lipazy wątrobowe (enzymy trawiące tłuszcz), prowadząc do zwiększenia stężenia cyklosporyny we krwi.

W okresie przynajmniej 1 godziny przed i po podaniu leku EQUORAL nie zaleca się picia soku grejpfrutowego. Spożywanie napojów z dużą zawartością alkoholu może prowadzić do zwiększenia stężenia cyklosporyny we krwi u pacjentów po przeszczepieniu nerek.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ EQUORAL W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ?

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie ma odpowiednich, dobrze kontrolowanych badań z udziałem kobiet w ciąży i dlatego preparatu EQUORAL nie należy stosować w ciąży, chyba, że potencjalne korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Doświadczenie ze stosowaniem cyklosporyny u kobiet w ciąży jest nadal ograniczone. U ciężarnych kobiet-biorców przeszczepów leczonych lekami immunosupresyjnymi wzrasta ryzyko przedwczesnego porodu.

ULOTKA LEKU EQUORAL – SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO – EQUORAL CHPL – WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE, DANE KLINICZNE I FARMACEUTYCZNE


REZERWACJA LEKU W APTECE - EQUORAL CENA, REFUNDACJA

EQUORAL OPINIE PACJENTÓW O LEKU - FORUM O LEKACH, WYROBACH MEDYCZNYCH, SUPLEMENTACH DIETY I INNYCH PRODUKTACH Z POLSKICH APTEK

OCENA PACJENTÓW O LEKU:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here