Spis leków zawierających substancję: Amlodypina

Adipine

Adipine to lek blokujący kanały wapniowe, który pomaga w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) oraz bólu w klatce piersiowej zwanego dławicą piersiową. Dzięki Adipine, naczynia krwionośne ulegają rozszerzeniu, co obniża ciśnienie tętnicze i zmniejsza obwodowy opór naczyniowy. Lek zawiera substancję czynną amlodypinę, która jest antagonistą wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny. Adipine jest dostępny na receptę i wymaga konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia

Agen

Agen to lek zawierający substancję czynną amlodypinę, który jest inhibitorem kanałów wapniowych. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz bólu w klatce piersiowej, nazywanego dławicą piersiową Prinzmetala. Działa głównie na naczynia krwionośne, powodując zmniejszenie napięcia mięśni gładkich ścian naczyń i rozszerzenie naczyń. Pamiętaj, że Agen jest dostępny tylko na receptę.

Aldan

Aldan to lek przeciwbólowy, który zawiera substancję czynną o nazwie tramadol. Lek stosuje się w leczeniu umiarkowanego do silnego bólu, takiego jak ból zęba, ból menstruacyjny i ból mięśniowo-szkieletowy. Aldan jest dostępny na receptę.

Almiden

Almiden to lek, który zawiera substancję czynną amlodypinę, zaliczaną do antagonistów wapnia. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz dławicy piersiowej, w tym rzadkiej postaci naczynioskurczowej (Prinzmetala). Działanie leku polega na rozszerzeniu naczyń krwionośnych u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym, co ułatwia przepływ krwi. W przypadku dławicy piersiowej, Almiden zwiększa dopływ krwi do mięśnia sercowego, co skutkuje zwiększeniem ilości dostarczanego tlenu i zapobiega wystąpieniu bólu w klatce piersiowej. Lek jest dostępny na receptę.

Alneta

Alneta to lek, który zawiera substancję czynną amlodypinę, należącą do grupy leków zwanych antagonistami wapnia. Jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) oraz bólu w klatce piersiowej nazywanego dławicą piersiową. Lek jest dostępny na receptę.

Alortia

Alortia to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne – losartan i amlodypinę. Te substancje pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze. Lek jest wskazany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych, u których uzyskano odpowiednią kontrolę ciśnienia tętniczego podczas leczenia skojarzonego amlodypiną i losartanem.

Alotendin

Alotendin to lek zawierający substancje czynne bisoprolol i amlodypinę. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Działa poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych, co obniża ciśnienie tętnicze i zmniejsza obwodowy opór naczyniowy. Lek jest dostępny na receptę.

Amlator

Amlator to lek dwuskładnikowy, zawierający amlodypinę i atorwastatynę. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych z przewlekłą stabilną chorobą niedokrwienną serca lub bez niej i/lub dławicą piersiową typu Prinzmetala oraz jedną ze współistniejących chorób: pierwotna hipercholesterolemia, w tym hipercholesterolemia rodzinna (heterozygotyczna) albo mieszana hipercholesterolemia, homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna, zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko wystąpienia pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże. Lek dostępny jest na receptę.

Amlaxopin

Amlaxopin to lek, który zawiera substancję czynną amlodypinę, należącą do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) oraz bólu w klatce piersiowej zwanego dławicą piersiową i jej rzadko występującej postaci zwanej dławicą piersiową typu Prinzmetala. Lek Amlaxopin dostępny jest na receptę.

Amlessa

Amlessa to lek, który zawiera dwa składniki aktywne: amlodypinę i peryndopryl. Działa poprzez rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych, co obniża ciśnienie krwi i poprawia ukrwienie mięśnia sercowego. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz stabilnej choroby wieńcowej. Jest dostępny na receptę.

Amlessini

Amlessini to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl i amlodypinę. Jest to preparat złożony stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz dławicy piersiowej. Lek ten działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co pomaga obniżyć ciśnienie krwi i poprawia ukrwienie serca.

Amlodigamma

Amlodigamma to lek, który rozszerza naczynia krwionośne, obniża ciśnienie krwi i powoduje lepsze ukrwienie serca. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i leczeniu zespołów niedokrwiennych serca. Lek jest dostępny na receptę.

Amlodipine + Atorvastatin Polpharma

Lek Amlodipine + Atorvastatin Polpharma jest lekiem na receptę, który ma postać tabletek. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz zespołów niedokrwiennych serca. Działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, obniżanie poziomu cholesterolu, obniżanie ciśnienia krwi i poprawę ukrwienia serca. Dzięki temu zwiększa ilość tlenu dostarczanego do serca, co zmniejsza ból w klatce piersiowej spowodowany niedotlenieniem serca.

Amlodipine + Valsartan Sandoz

Amlodipine + Valsartan Sandoz to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: amlodypinę i walsartan. Amlodypina należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia, które pomagają rozszerzyć naczynia krwionośne, obniżając ciśnienie krwi i poprawiając ukrwienie serca. Walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który pomaga kontrolować wysokie ciśnienie krwi poprzez blokowanie działania angiotensyny II, co pozwala na rozszerzenie naczyń krwionośnych. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Amlodipine + Valsartan+ Hydrochlorothiazide Polpharma

Amlodipine + Valsartan+ Hydrochlorothiazide Polpharma to lek składający się z trzech substancji czynnych: amlodypiny, walsartanu i hydrochlorotiazydu. Amlodypina jest antagonistą kanału wapniowego, który rozszerza naczynia krwionośne i obniża ciśnienie tętnicze. Walsartan jest inhibitorem receptora angiotensyny II, który pomaga rozluźnić naczynia krwionośne, co również obniża ciśnienie krwi. Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym, który pomaga organizmowi pozbyć się nadmiaru soli i wody. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Jest dostępny na receptę.

Amlodipine Accord

Amlodipine Accord to lek, który zawiera substancję czynną amlodypinę, należącą do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) oraz bólu w klatce piersiowej zwanego dławicą piersiową i jej rzadko występującej postaci zwanej dławicą piersiową typu Prinzmetala. Lek ten jest dostępny na receptę.

Amlodipine Apotex

Amlodipine Apotex to lek, który zawiera substancję czynną amlodypinę, należącą do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Jest on stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) lub bólu w klatce piersiowej zwanego dławicą piersiową i jej rzadko występującej postaci zwanej dławicą piersiową typu Prinzmetala. U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym lek rozszerza naczynia krwionośne, co ułatwia przepływ krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Amlodipine Arrow

Amlodipine Arrow to lek na receptę, który zawiera substancję czynną amlodypinę. Jest to lek z grupy antagonistów wapnia, który rozszerza naczynia krwionośne, obniża ciśnienie krwi i poprawia ukrwienie serca. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w leczeniu zespołów niedokrwiennych serca, takich jak dławica piersiowa i rzadziej występująca dławica Prinzmetala.

Amlodipine Aurobindo

Amlodipine Aurobindo to lek w postaci tabletek, który jest antagonistą kanałów wapniowych. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz zespołów niedokrwiennych serca, takich jak dławica piersiowa i rzadziej występująca dławica piersiowa typu Prinzmetala. Lek ten działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co obniża ciśnienie krwi i poprawia ukrwienie serca. Amlodipine Aurobindo jest dostępny na receptę.

Amlodipine Aurovitas

Amlodipine Aurovitas to lek w postaci tabletek, który zawiera substancję czynną amlodypinę. Jest to lek dostępny na receptę. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w leczeniu zespołów niedokrwiennych serca. Działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co obniża ciśnienie krwi i powoduje lepsze ukrwienie serca.

Amlodipine Bluefish

Amlodipine Bluefish to lek na receptę, który zawiera substancję czynną amlodypinę. Jest to lek z grupy antagonistów wapnia, który działa rozkurczająco na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz dławicy piersiowej, w tym rzadkiej postaci zwanej dławicą piersiową typu Prinzmetala (naczynioskurczową).

Amlodipine Fair-Med

Amlodipine Fair-Med to lek na receptę, który zawiera substancję czynną amlodypinę. Należy on do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Lek ten rozszerza naczynia krwionośne, obniża ciśnienie krwi i powoduje lepsze ukrwienie serca. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego i leczeniu zespołów niedokrwiennych serca.

Amlodipine Medreg

Amlodipine Medreg to lek na receptę, który zawiera substancję czynną amlodypinę. Jest to lek z grupy antagonistów wapnia, który rozszerza naczynia krwionośne, obniża ciśnienie krwi i poprawia ukrwienie serca. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w leczeniu zespołów niedokrwiennych serca.

Amlodipine Orion

Amlodipine Orion to lek zawierający substancję czynną amlodypinę, która należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Lek ten jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) lub bólu w klatce piersiowej zwanego dławicą piersiową i jej rzadko występującej postaci zwanej dławicą piersiową typu Prinzmetala. U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym lek rozszerza naczynia krwionośne tak, że krew ma łatwiejszy przepływ. Lek jest dostępny na receptę.

Amlodipine Sopharma

Amlodipine Sopharma to lek, który zawiera substancję czynną amlodypinę. Jest to lek na receptę, który działa przeciwnadciśnieniowo poprzez bezpośredni wpływ rozkurczający na mięśnie gładkie naczyń. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w leczeniu zespołów niedokrwiennych serca, takich jak przewlekła stabilna dławica piersiowa oraz rzadziej występująca dławica Prinzmetala. Lek ten poprawia ukrwienie serca, a przez to zwiększa ilość tlenu dostarczanego do serca, zmniejszając ból w klatce piersiowej spowodowany niedotlenieniem serca.

Amlodipine Teva

Amlodipine Teva to lek, który zawiera substancję czynną amlodypinę, należącą do grupy leków zwanych antagonistami wapnia. Działa głównie na obwodowe naczynia krwionośne, zmniejszając napięcie mięśni gładkich naczyń krwionośnych i rozszerzając naczynia, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w leczeniu zespołów niedokrwiennych serca. Amlodipine Teva jest dostępny na receptę.

Amlodipine Vitabalans

Amlodipine Vitabalans to lek w postaci tabletek, który zawiera substancję czynną amlodypinę. Jest to lek blokujący kanały wapniowe, który działa głównie na naczynia krwionośne, powodując zmniejszenie napięcia mięśni gładkich ścian naczyń i rozszerzenie naczyń. W rezultacie obniża ciśnienie tętnicze i zmniejsza obwodowy opór naczyniowy. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej. Amlodipine Vitabalans jest dostępny na receptę.

Amlodipine/ Atorvastatin Krka

Amlodipine/ Atorvastatin Krka to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: amlodypinę i atorwastatynę. Amlodypina jest antagonistą kanału wapniowego, który działa na naczynia krwionośne, powodując ich rozszerzenie i obniżenie ciśnienia krwi. Atorwastatyna jest inhibitorem reduktazy HMG-CoA, który obniża stężenie cholesterolu we krwi. Lek stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w leczeniu zespołów niedokrwiennych serca.

Amlodipine/ Atorvastatin Pfizer

Lek Amlodipine/Atorvastatin Pfizer jest lekiem na receptę, który ma postać tabletek. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz zespołów niedokrwiennych serca. Lek ten działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, obniżanie poziomu cholesterolu, obniżanie ciśnienia krwi i poprawę ukrwienia serca. Wskazany jest dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których występuje dodatkowy czynnik ryzyka chorób krążenia.

Amlodipine/Valsartan HCS

Amlodipine/Valsartan HCS to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Składa się z dwóch substancji czynnych: amlodypiny, która jest antagonistą kanałów wapniowych i pomaga rozszerzyć naczynia krwionośne, oraz walsartanu, który należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II i pomaga zrelaksować i rozszerzyć naczynia krwionośne. Lek ten jest dostępny na receptę.

Amlodipine/Valsartan Mylan

Amlodipine/Valsartan Mylan to lek, który zawiera dwie substancje czynne: amlodypinę i walsartan. Amlodypina należy do grupy leków zwanych antagonistami wapnia, które rozszerzają naczynia krwionośne, obniżają ciśnienie krwi i poprawiają ukrwienie serca. Walsartan jest lekiem z grupy antagonistów receptorów angiotensyny II, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze. Lek stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w leczeniu zespołów niedokrwiennych serca. Jest dostępny na receptę.

Amlodipinum 123ratio

Amlodipinum 123ratio to lek, który zawiera substancję czynną amlodypinę, należącą do grupy antagonistów wapnia. Działa przeciwnadciśnieniowo poprzez bezpośredni wpływ rozkurczający na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz dławicy piersiowej. Lek ten jest dostępny na receptę.

Amlomyl

Amlomyl to lek, który jest antagonistą wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny. Zawiera substancję czynną amlodypinę, która działa rozkurczająco na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych i komórek mięśnia sercowego. Dzięki temu obniża ciśnienie krwi i poprawia ukrwienie serca. Lek stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz dławicy piersiowej. Jest dostępny na receptę.

Amlonor

Amlonor

Amlonor to lek na receptę, który zawiera substancję czynną amlodypinę. Jest to lek z grupy antagonistów wapnia, który rozszerza naczynia krwionośne, obniża ciśnienie krwi i powoduje lepsze ukrwienie serca. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz przewlekłej, stabilnej dławicy piersiowej i naczynioskurczowej dławicy piersiowej.

Amlopin

Amlopin to lek, który należy do grupy leków zwanych antagonistami wapnia. Jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego), pewnego rodzaju bólu w klatce piersiowej nazwanego dławicą piersiową i jej rzadkiej postaci, dławicy piersiowej typu Prinzmetala (dławica odmienna). Działa poprzez zmniejszenie napięcia mięśni gładkich naczyń krwionośnych, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Amlopres

Amlopres to lek na receptę, który zawiera substancje czynne amlodypinę i kandesartan. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i stabilnej choroby wieńcowej. Lek ten działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co obniża ciśnienie krwi i powoduje lepsze ukrwienie serca.

Amloratio

Amloratio to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz zespołów niedokrwiennych serca. Działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi i poprawy ukrwienia serca. Jest dostępny na receptę.

Amlosatin

Amlosatin to lek składający się z trzech substancji czynnych: amlodypiny, tamsulozyny i atorwastatyny. Amlodypina jest lekiem na nadciśnienie tętnicze i dławicę piersiową, który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych. Tamsulozyna jest lekiem stosowanym w leczeniu łagodnego przerostu prostaty, który działa poprzez rozluźnienie mięśni w gruczole krokowym i cewce moczowej. Atorwastatyna jest lekiem stosowanym do obniżania poziomu cholesterolu we krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Amlozek

Amlozek

Amlozek to lek, który zawiera substancję czynną amlodypinę, należącą do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia przepływ krwi. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz bólu w klatce piersiowej, znanego jako dławica piersiowa. Lek jest dostępny na receptę.

Amlozek Swift

Amlozek Swift to lek zawierający amlodypinę, substancję czynną zaliczaną do grupy antagonistów wapnia. Jest on wskazany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) oraz bólu w klatce piersiowej, znanym jako dławica piersiowa. U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, Amlozek Swift ułatwia dopływ krwi do mięśnia sercowego zwiększając ilość dostarczanego tlenu, co w rezultacie zapobiega bólowi w klatce piersiowej. Lek jest dostępny na receptę.