Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do terapii

Jodek sodu Na131I POLATOM to radiofarmaceutyk w postaci kapsułek do terapii, który zawiera substancję czynną jodek sodu. Jest stosowany w leczeniu chorób tarczycy, takich jak nadczynność tarczycy, wola guzowatego tarczycy, choroba Gravesa-Basedowa, guzek autonomiczny, choroba Plummera, a także w leczeniu zróżnicowanych raków tarczycy1. Jod-131 jest radioizotopem krótko-życiowym, o okresie połowicznego rozpadu wynoszącym 8,04 dni1. Każda kapsułka zawiera od 37 MBq do 7400 MBq jodku sodu.

Letrox

Letrox to lek, którego substancją czynną jest lewotyroksyna. Działa ona identycznie jak naturalnie występujący hormon produkowany w tarczycy. Główne wskazanie do stosowania to terapia zastępcza, a także uzupełniająca w czasie niedoczynności tarczycy. Lek jest dostępny na receptę.

Theracap131

Theracap131 to lek zawierający jodek sodu o właściwościach radioaktywnych. Stosowany jest w radioterapii. Wskazania do stosowania tego leku obejmują różne stany wymagające terapii radioaktywnej. Jest to lek dostępny na receptę.

Thyrosan

Thyrosan to lek przeciwtarczycowy, który hamuje syntezę hormonów tarczycy. Zawiera substancję czynną o nazwie propylotiouracyl. Lek stosowany jest w leczeniu nadczynności tarczycy, w tym choroby Gravesa-Basedowa i autonomicznego toksycznego gruczolaka gruczołu tarczowego. Może być również stosowany w celu przygotowania do wycięcia tarczycy lub leczenia jodem radioaktywnym, w przypadku nadczynności tarczycy, oraz w leczeniu przełomu tarczycowego. Kobiety w ciąży mogą stosować Thyrosan wyłącznie w sytuacji, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Jest dostępny na receptę.

Leki na chorobę Gravesa-Basedowa

Spis leków na chorobę Gravesa-Basedowa.

Zobacz także:

Nadczynność tarczycy
Niedoczynność tarczycy
Choroba Hashimoto
Wszystkie leki endykronologiczne

Choroba Gravesa-Basedowa to choroba gruczołu tarczowego o podłożu autoimmunologicznym, która prowadzi do tzw. nadczynności tarczycy. W wyniku zaburzeń układu immunologicznego wytwarzane są przeciwciała anty-TSHR, które powodują wzmożone wydzielanie hormonów tarczycy, a w konsekwencji do jej nadczynności. Nie poznano dokładnie bezpośredniej przyczyny wywołującej to schorzenie, ale ze względu na fakt, że kobiety chorują dziesięciokrotnie częściej niż mężczyźni, podejrzewa się, że jednym z czynników może być obecność estrogenów. Chorobę Gravesa-Basedowa diagnozuje się na podstawie wyników badań hormonalnych, obrazowych tarczycy i biopsji.

Jakie leki na chorobę Gravesa-Basedowa?

Leczenie choroby Gravesa-Basedowa prowadzi się za pomocą leków farmakologicznych. Są to leki przeciwtarczycowe (tyreostatyki), np. tiamazol lub propylotiouracyl, które hamują produkcję hormonów tarczycy, łagodzą symptomy tj. drżenie rąk czy gwałtowne bicie serca. Schemat leczenia najczęściej polega na podawaniu wyższej dawki i stopniowemu jej obniżaniu, aż do uzyskania dawki podtrzymującej. Optymalny cza leczenia wynosi około 18 miesięcy do osiągnięcia remisji immunologicznej.

Innym rodzajem leczenia jest doustne podawanie jodu promieniotwórczego. Stosuje się go w radykalnym leczeniu choroby nadczynności tarczycy, gdyż niszczy on nieodwracalnie komórki tarczycy. W 75% przypadków wystarcza jednorazowe podanie jodu, jednak jest on absolutnie przeciwskazany dla kobiet w ciąży i karmiących.

Najbardziej radykalną metodą jest subtotalne lub całkowite usunięcie tarczycy, po którym należy wspomagać się leczeniem farmakologicznym za pomocą hormonu L-tyroksyny, aby nie doszło do niedoczynności tego gruczołu.

Substancje czynne stosowane w leczeniu chorób endykronologicznych:

Cynakalcet
Jodek potasu
Lewotyroksyna