Lista szczepionek przeciw wściekliźnie.

Zobacz także:

Szczepionki przeciw błonicy
Szczepionki przeciw durowi brzusznemu
Szczepionki przeciw grypie
Szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
Szczepionki przeciw koronawirusowi COVID-19
Szczepionki przeciw krztuścowi
Szczepionki przeciw meningokokom
Szczepionki przeciw odrze
Szczepionki przeciw ospie wietrznej
Szczepionki przeciw pneumokokom
Szczepionki przeciw polio
Szczepionki przeciw rotawirusom
Szczepionki przeciw różyczce
Szczepionki przeciw śwince
Szczepionki przeciw tężcowi
Szczepionki przeciw WZW typu A
Wszystkie rodzaje szczepionek

Wścieklizna szczepionki

Wścieklizna jest to choroba zakaźna, która wywoływana jest przez wirusa RNA, który występuje w siedmiu biotypach, aczkolwiek w większości u nietoperzy. Człowiek zostaje zakażony wirusem poprzez bezpośredni kontakt ze zwierzęciem, np. przez oślinienie, bądź pokąsanie przez chorą zwierzynę. Wścieklizna w większości przypadków przebiega bezobjawowo. Bowiem jedynie około 15 procent zakażonych osób wykazuje objawy. Jest to choroba kosmopoliczna, która występuje na całym świecie.

Wścieklizna – objawy

Jeżeli chodzi o objawy związane z zachorowaniem na wściekliznę to należy zaznaczyć, że pojawiają się one dopiero po około sześciu tygodniach od momentu zarażenia. Objawy dzielą się na trzy fazy, do których można zaliczyć:

I faza (faza zwiastunów) – bóle głowy, bezsenność, gorączka, uczucie drętwienia
II faza (faza porażeń) – zaburzenia świadomości, omamy wzrokowe, omamy słuchowe, wodowstręt
III faza (śpiączki) – faza ta kończy się zgonem osoby chorej

Wścieklizna – metody leczenia

W przypadku wścieklizny nie ma obecnie skutecznej terapii, która mogłaby w pełni wyleczyć osobą zarażoną. Dlatego też, w większości przypadków chorzy umierają. W związku z tym, że jest to choroba prawie zawsze śmiertelna – warto zadbać o odpowiednią profilaktykę. Jeżeli u pacjenta nie występują objawy to wraża się uodpornienie bierno – czynne, które polega na tym, że pacjentowi zostaje podana surowica, jak również pięć dawek szczepionki. Dzięki zastosowaniu surowicy, pacjent jest ochroniony do momentu uzyskania przez niego odporności czynnej.