Rabipur

Rabipur jest dostarczany jako proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Każda jednomililitrowa dawka zawiera nie mniej niż 2,5 j.m. antygenu wirusa wścieklizny. Rabipur jest dostarczany w opakowaniach zawierających 1 lub 5 fiolek z proszkiem, 1 lub 5 ampułek z jałową wodą oraz strzykawki jednorazowego użytku. Rabipur należy do grupy leków zwanych szczepionkami, które oddziaływają na układ immunologiczny (naturalną obronę organizmu przeciw zakażeniom), w celu wytworzenia ochrony przed zachorowaniami … Czytaj dalej

Verorab

Szczepionka VERORAB jest wskazana w zapobieganiu wściekliźnie u dzieci i dorosłych. Może być stosowana przed i po ekspozycji, jako szczepienie pierwotne lub jako dawka przypominająca. Zapobieganie wściekliźnie przed ekspozycją (szczepienie przed ekspozycją) Szczepienie przed ekspozycją powinno być proponowane osobom z grup wysokiego ryzyka zakażenia się wirusem wścieklizny. Powinni być szczepieni wszyscy, którzy są stale narażeni na zakażenie np. pracownicy laboratoriów z działu diagnostycznego, naukowo-badawczego i produkcyjnego wykonujący prace z wirusem … Czytaj dalej

Lista szczepionek przeciw wściekliźnie.

Zobacz także:

Wścieklizna

Wścieklizna jest to choroba zakaźna, która wywoływana jest przez wirusa RNA, który występuje w siedmiu biotypach, aczkolwiek w większości u nietoperzy. Człowiek zostaje zakażony wirusem poprzez bezpośredni kontakt ze zwierzęciem, np. przez oślinienie, bądź pokąsanie przez chorą zwierzynę. Wścieklizna w większości przypadków przebiega bezobjawowo. Bowiem jedynie około 15 procent zakażonych osób wykazuje objawy. Jest to choroba kosmopoliczna, która występuje na całym świecie.

Wścieklizna – objawy

Jeżeli chodzi o objawy związane z zachorowaniem na wściekliznę to należy zaznaczyć, że pojawiają się one dopiero po około sześciu tygodniach od momentu zarażenia. Objawy dzielą się na trzy fazy, do których można zaliczyć:

  • I faza (faza zwiastunów) – bóle głowy, bezsenność, gorączka, uczucie drętwienia
  • II faza (faza porażeń) – zaburzenia świadomości, omamy wzrokowe, omamy słuchowe, wodowstręt
  • III faza (śpiączki) – faza ta kończy się zgonem osoby chorej

Wścieklizna – metody leczenia

W przypadku wścieklizny nie ma obecnie skutecznej terapii, która mogłaby w pełni wyleczyć osobą zarażoną. Dlatego też, w większości przypadków chorzy umierają. W związku z tym, że jest to choroba prawie zawsze śmiertelna – warto zadbać o odpowiednią profilaktykę. Jeżeli u pacjenta nie występują objawy to wraża się uodpornienie bierno – czynne, które polega na tym, że pacjentowi zostaje podana surowica, jak również pięć dawek szczepionki. Dzięki zastosowaniu surowicy, pacjent jest ochroniony do momentu uzyskania przez niego odporności czynnej.