Spis leków zawierających substancję: Tymolol

Akistan DUO

Akistan DUO to lek w postaci kropli do oczu, który zawiera dwie substancje czynne: latanoprost i tymolol. Latanoprost zwiększa odpływ płynu z gałki ocznej do krwioobiegu, a tymolol zmniejsza ilość płynu produkowanego w oku. Lek jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem oraz podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Akistan DUO jest dostępny na receptę.

ApoTilaprox

ApoTilaprox to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: latanoprost i tymolol. Latanoprost zwiększa odpływ cieczy wodnistej z oka do krwioobiegu, a tymolol zmniejsza wytwarzanie cieczy wodnistej w oku. Lek jest stosowany do obniżania ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania oraz podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Lekarz zwykle przepisuje ApoTilaprox, jeśli inne stosowane leki nie przyniosły oczekiwanej poprawy.

Arucom

Arucom to lek w postaci kropli do oczu, który obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe oka. Składa się z dwóch substancji czynnych: latanoprostu i tymololu. Latanoprost zwiększa naturalny odpływ cieczy wodnistej z oka do krwi, a tymolol zmniejsza wytwarzanie cieczy wodnistej w oku. Lek jest stosowany w leczeniu jaskry z otwartym kątem oraz podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których reakcja na miejscowo stosowane leki β-adrenolityczne lub analogi prostaglandyn jest niewystarczająca. Arucom jest dostępny na receptę.

Arutidor

Arutidor to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu różnych schorzeń. Wskazania do jego stosowania są indywidualne i zależą od konkretnej sytuacji klinicznej pacjenta. Szczegółowe informacje na temat tego leku, w tym dawkowanie i możliwe skutki uboczne, powinny być dostarczane przez lekarza lub farmaceutę.

Azarga

Azarga to lek w postaci kropli do oczu, który jest stosowany do obniżania ciśnienia wewnątrzgałkowego u dorosłych pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym. Jest to lek złożony, który działa silniej niż przy stosowaniu monoterapii każdego ze składnika. Lek jest dostępny na receptę.

Bimaroz Duo

Bimaroz Duo to lek stosowany w leczeniu jaskry, który obniża ciśnienie w gałce ocznej. Substancjami czynnymi leku są bimatoprost i tymolol. Lek jest dostępny wyłącznie na receptę. Wskazaniem do stosowania Bimaroz Duo jest obniżanie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u dorosłych pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których nie następuje dostateczna reakcja na stosowane miejscowo leki blokujące receptory β-adrenergiczne lub analogi prostaglandyn.

Bimifree Combi

Bimifree Combi

Bimifree Combi to krople do oczu, które zawierają dwie substancje czynne: bimatoprost i tymolol. Te substancje działają poprzez obniżenie ciśnienia w gałce ocznej, co jest kluczowe w leczeniu jaskry. Lek jest przeznaczony dla osób dorosłych, w tym osób starszych, które cierpią na wysokie ciśnienie w oku. Bimifree Combi jest dostępny na receptę.

Brimoplus

Brimoplus to lek z grupy sympatykomimetyków, który zawiera dwie substancje czynne: brymonidynę winian i tymolol maleinian. Lek jest stosowany w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania oraz nadciśnienia wewnątrzgałkowego.

Britisan

Britisan to lek dostępny na receptę, który jest stosowany w leczeniu różnych schorzeń oczu. Składa się z dwóch składników aktywnych: brimonidyny i timololu. Brimonidyna zmniejsza ilość płynu w oku, co pomaga zmniejszyć ciśnienie wewnątrz oka. Timolol jest beta-blokerem, który również pomaga zmniejszyć ciśnienie wewnątrz oka. Lek jest stosowany do leczenia wysokiego ciśnienia w oku spowodowanego przez jaskrę.

Candotim

Candotim to lek zawierający dwie substancje czynne: dorzolamid i tymolol. Dorzolamid jest inhibitorem anhydrazy węglanowej, a tymolol należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami. Obie substancje działają synergistycznie, obniżając podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej w oku. Lek jest stosowany w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania, gdy terapia lekiem β-adrenolitycznym jest niewystarczająca. Candotim jest dostępny na receptę.

Combigan

Lek Combigan to krople do oczu, które są przeznaczone do leczenia jaskry. Zawierają dwie substancje czynne: brymonidynę i tymolol, które obniżają zbyt wysokie ciśnienie w oku. Brymonidyna należy do grupy leków nazywanych agonistami receptorów alfa-2-adrenergicznych. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania jest jaskra przewlekła otwartego kąta lub nadciśnienie oczne.

Cosopt

Cosopt to lek w postaci kropli do oczu, który obniża podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe. Zawiera dwie substancje czynne: dorzolamid i tymolol, które działają synergistycznie, zmniejszając wydzielanie płynu wewnątrzgałkowego. Lek jest stosowany w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania, gdy terapia lekiem β-adrenolitycznym jest niewystarczająca. Cosopt jest dostępny na receptę.

Cosopt PF

Cosopt PF to lek stosowany w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania, gdy terapia lekiem β-adrenolitycznym jest niewystarczająca. Preparat zawiera dwie substancje czynne, które obniżają podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej za pośrednictwem różnych mechanizmów działania. Lek jest dostępny na receptę.

Cosopt PF Multi

Cosopt PF Multi to lek, który składa się z dwóch substancji czynnych: dorzolamidu i tymololu. Dorzolamid jest inhibitorem anhydrazy węglanowej, a tymolol należy do grupy leków zwanych inhibitorami receptorów beta-adrenergicznych. Dzięki temu, że obie substancje działają na różnych poziomach, ich połączenie skutkuje obniżeniem ciśnienia śródgałkowego w dwóch różnych mechanizmach. Cosopt PF Multi jest zalecany w leczeniu jaskry, gdy monoterapia lekiem beta-adrenolitycznym nie przynosi oczekiwanych efektów. Jest to lek na receptę.

Cusimolol 0,5%

Cusimolol 0,5% to lek w postaci kropli do oczu, który zawiera substancję czynną tymolol należącą do grupy leków beta-adrenolitycznych. Lek ten jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia śródgałkowego w przebiegu chorób, takich jak nadciśnienie oczne, przewlekła jaskra z otwartym kątem przesączania (w tym jaskra u pacjentów z okiem bezsoczewkowym). Cusimolol 0,5% jest wydawany na podstawie recepty.

Dolopt Plus

Dolopt Plus to lek okulistyczny w postaci kropli do oczu. Składa się z dwóch substancji czynnych: chlorowodorku dorzolamidu i maleinianu tymololu, które obniżają podwyższone ciśnienie w gałce ocznej. Jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub jaskrą torebkową, u których monoterapia β-adrenolitykiem podawanym miejscowo nie jest wystarczająco skuteczna. Lek jest dostępny na receptę.

Dortim-Pos

Dortim-Pos to lek okulistyczny w postaci kropli do oczu. Zawiera dwie substancje czynne: dorzolamid i tymolol. Dorzolamid należy do grupy leków zwanych „inhibitorami anhydrazy węglanowej”, a tymolol do grupy leków zwanych „beta-adrenolitykami”. Obie substancje działają synergistycznie, obniżając podwyższone ciśnienie w gałce ocznej. Lek jest dostępny na receptę.

Dorzolamide + Timolol Indoco

Lek Dorzolamide + Timolol Indoco to lek okulistyczny w postaci kropli do oczu. Zawiera dwie substancje czynne: dorzolamid i tymolol. Dorzolamid należy do grupy leków zwanych „inhibitorami anhydrazy węglanowej”, a tymolol do grupy leków zwanych „beta-adrenolitykami”. Obie substancje czynne działają w różny sposób, ale obie zmniejszają ciśnienie w oku, co jest kluczowe w leczeniu jaskry. Lek jest dostępny na receptę.

Dorzolamide + Timolol Warren

Lek Dorzolamide + Timolol Warren jest lekiem okulistycznym dostępnym w postaci kropli do oczu. Zawiera dwie substancje czynne: dorzolamid i tymolol, które działają synergistycznie w celu obniżenia ciśnienia śródgałkowego poprzez zmniejszenie wydzielania płynu wewnątrzgałkowego oraz zwiększenie jego przedostawania się do krwioobiegu. Jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą torebkową, jaskrą z otwartym kątem i nadciśnieniem ocznym. Lek jest dostępny na receptę.

Dorzolamidum + Timololum Stulln

Dorzolamidum + Timololum Stulln to lek okulistyczny dostępny w postaci kropli do oczu. Zawiera dwa składniki aktywne: dorzolamid i tymolol, które działają synergistycznie w celu obniżenia ciśnienia śródgałkowego. Lek jest zalecany w leczeniu jaskry, gdy stosowanie kropli zawierających tylko inhibitor receptora beta-adrenergicznego okazuje się niewystarczające w obniżeniu podwyższonego ciśnienia śródgałkowego. Jest dostępny na receptę.

Dotigen

Dotigen to lek okulistyczny w postaci kropli do oczu. Zawiera dwie substancje czynne: dorzolamid i tymolol, które działają synergistycznie, obniżając podwyższone ciśnienie śródgałkowe. Lek jest stosowany u pacjentów z jaskrą, gdy leczenie kroplami do oczu zawierającymi tylko beta-bloker jest niewystarczające. Dotigen jest dostępny na receptę.

Dropzol Tim

Dropzol Tim

Dropzol Tim to lek okulistyczny w postaci kropli do oczu. Zawiera substancje czynne dorzolamid i tymolol, które działają na różne sposoby, ale obie zmniejszają ciśnienie w gałce ocznej. Lek jest stosowany w terapii podwyższonego ciśnienia w oku u pacjentów z jaskrą otwartego kąta przesączania lub jaskrą w przebiegu rzekomego złuszczania. Jest dostępny na receptę.

Duokopt

Duokopt to lek w postaci kropli do oczu, który zawiera dwie substancje czynne: dorzolamid i tymolol. Dorzolamid należy do grupy leków zwanych „inhibitorami anhydrazy węglanowej”, a tymolol do grupy leków zwanych „inhibitorami receptorów beta-adrenergicznych”. Lek jest zalecany w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania (pseudoeksfoliacji), gdy monoterapia lekiem beta-adrenolitycznym stosowanym miejscowo jest niewystarczająca. Duokopt jest wydawany na podstawie recepty.

Duotrav

Lek DuoTrav jest dostępny na receptę. Jest to preparat stosowany w okulistyce, który obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe. Składa się z dwóch substancji czynnych: trawoprostu i tymololu. Trawoprost zwiększa odpływ płynu z oka, obniżając ciśnienie, a tymolol zmniejsza produkcję płynu wewnątrz oka. Lek jest wskazany dla dorosłych pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym, u których nie uzyskuje się wystarczającej odpowiedzi po stosowaniu miejscowych leków beta-adrenolitycznych lub analogów prostaglandyn.

Fixapost

Fixapost to lek w postaci kropli do oczu, który zawiera dwie substancje czynne: latanoprost i tymolol. Latanoprost jest analogiem prostaglandyny F2α, który zwiększa naturalny odpływ płynu z wnętrza oka, obniżając tym samym ciśnienie wewnątrzgałkowe. Tymolol jest lekiem beta-adrenolitycznym, który działa poprzez zmniejszenie produkcji płynu w oku. Lek jest stosowany w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania oraz nadciśnienia wewnątrzgałkowego u dorosłych. Fixapost jest dostępny na receptę.

Ganfort

Ganfort to lek w postaci kropli do oczu, który jest stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego). Zawiera lek z grupy beta-blokerów (tymolol) oraz analog prostaglandyny (bimatoprost). Obydwie substancje czynne, skutkiem różnych mechanizmów działania, zmniejszają ciśnienie wewnątrzgałkowe. Jest dostępny na receptę. Wskazany jest do stosowania w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym.

Kivizidiale

Kivizidiale to lek w postaci kropli do oczu, który zawiera dwie substancje czynne: trawoprost i tymolol. Trawoprost jest analogiem prostaglandyn, który działa poprzez zwiększenie odpływu płynu z oka, co obniża jego ciśnienie. Tymolol jest beta-adrenolitykiem, który działa poprzez zmniejszenie wytwarzania płynu wewnątrz oka. Obie te substancje działają razem, przyczyniając się do obniżenia ciśnienia wewnątrz oka. Lek jest stosowany do leczenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u dorosłych pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym. Jest dostępny na receptę.

Latacom

Latacom

Latacom to lek w postaci kropli do oczu, który zawiera dwa składniki czynne: latanoprost i tymolol. Te substancje działają na różne mechanizmy w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, co jest kluczowe w leczeniu jaskry otwartego kąta oraz nadciśnienia wewnątrzgałkowego. Lek jest dostępny na receptę.

Latanoprost + Timolol Genoptim

Latanoprost + Timolol Genoptim to lek w postaci kropli do oczu, który zawiera dwie substancje czynne: latanoprost i tymolol. Latanoprost jest jednym z analogów prostaglandyny F 2α, a jego działanie polega na zwiększeniu naturalnego odpływu naczyniówkowo-twardówkowego cieczy wodnistej z wnętrza oka poprzez modyfikację przepuszczalności tkanek oka, bez wpływu na ilość wytwarzanego płynu i wewnątrzgałkowe ciśnienie krwi. Tymolol to lek beta-adrenolityczny, który dodatkowo pomaga obniżyć ciśnienie w oku. Lek jest stosowany w celu obniżenia ciśnienia w oku w przebiegu schorzeń takich, jak jaskra z otwartym kątem przesączania i nadciśnienie oczne. Jest dostępny na receptę.

Latanoprost + Timolol STADA

Latanoprost + Timolol STADA to lek w postaci kropli do oczu, który zawiera dwie substancje czynne: latanoprost (pochodna prostaglandyny) i tymolol (beta-adrenolityk). Lek jest stosowany w celu obniżenia ciśnienia w oku w przebiegu schorzeń takich, jak jaskra z otwartym kątem przesączania i nadciśnienie oczne. Dawkowanie leku ustala lekarz. Jest dostępny na receptę.

Latim POS

Latim POS to lek w postaci kropli do oczu, który zawiera dwie substancje czynne: latanoprost i tymolol. Latanoprost zwiększa naturalny odpływ cieczy z oka do krwiobiegu, a tymolol zmniejsza wytwarzanie cieczy w oku. Lek Latim POS stosuje się w celu obniżenia ciśnienia w oku u pacjentów ze schorzeniami znanymi pod nazwą jaskry z otwartym kątem przesączania lub nadciśnienia ocznego. Jest dostępny na receptę.

Latiteva

Latiteva to lek dostępny na receptę, który jest stosowany w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (ciśnienia wewnątrz gałki ocznej). Lek ten jest wskazany dla pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania oraz podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których reakcja na miejscowo stosowane leki β-adrenolityczne lub analogi prostaglandyn jest niewystarczająca.

Nodofree Combi

Nodofree Combi

Nodofree Combi to lek stosowany miejscowo do oka, zawierający lek z grupy beta-blokerów (tymolol) oraz inhibitor anhydrazy węglanowej (dorzolamid). Obydwie substancje czynne, skutkiem różnych mechanizmów działania, zmniejszają ciśnienie wewnątrzgałkowe. Działanie preparatu jest silniejsze, niż w przypadku zastosowania każdego ze składników w monoterapii. Lek jest dostępny na receptę.

Nodom Combi

Nodom Combi

Nodom Combi to lek stosowany miejscowo do oka, zawierający lek z grupy beta-blokerów (tymolol) oraz inhibitor anhydrazy węglanowej (dorzolamid). Obydwie substancje czynne, skutkiem różnych mechanizmów działania, zmniejszają ciśnienie wewnątrzgałkowe. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania Nodom Combi jest leczenie zwiększonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania (pseudoeksfoliacji), gdy monoterapia lekiem beta-adrenolitycznym jest niewystarczająca.

Oftensin

Oftensin to lek w postaci kropli do oczu, który zawiera substancję czynną tymolol. Jest to lek z grupy beta-adrenolityków, które obniżają ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez ograniczenie wytwarzania cieczy wodnistej w gałce ocznej i jednoczesne zwiększenie jej odpływu drogą naczyniówkowo-twardówkową. Lek jest przepisywany na receptę i jest wskazany do stosowania u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym, takim jak nadciśnienie oczne i przewlekła jaskra z otwartym kątem przesączania.

Oftidorix

Oftidorix to lek złożony, który jest stosowany miejscowo do oka. Zawiera dwa składniki czynne: dorzolamid i tymolol. Dorzolamid jest inhibitorem anhydrazy węglanowej, a tymolol należy do grupy leków zwanych beta-blokerami. Oba składniki działają razem, aby zmniejszyć ciśnienie wewnątrzgałkowe. Lek jest zwykle stosowany w leczeniu jaskry, gdy monoterapia kroplami do oczu zawierającymi tylko lek beta-adrenolityczny jest niewystarczająca. Oftidorix jest dostępny na receptę.

Polprost Plus

Polprost Plus to lek okulistyczny w postaci kropli do oczu. Zawiera dwie substancje czynne: latanoprost i tymolol. Lek ten jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania. Jest dostępny na receptę.

Rozacom

Rozacom

Rozacom to lek w postaci kropli do oczu, który zawiera dwie substancje czynne: dorzolamid i tymolol. Lek ten jest stosowany w leczeniu zwiększonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta przesączania lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania, gdy monoterapia z zastosowaniem miejscowego leku β-adrenolitycznego nie jest skuteczna. Rozacom jest dostępny na receptę.

Rozaduo

Rozaduo to lek w postaci kropli do oczu, który zawiera dwa składniki aktywne: tymolol i trawoprost. Tymolol należy do grupy leków zwanych beta-blokerami, a trawoprost jest analogiem prostaglandyny. Oba składniki działają synergistycznie, zmniejszając ciśnienie wewnątrzgałkowe oka. Lek jest zwykle stosowany w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania lub nadciśnienia ocznego u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano zadowalającej odpowiedzi na stosowane miejscowo beta-blokerów lub analogów prostaglandyn. Rozaduo jest dostępny na receptę.

Taptiqom

Taptiqom to lek w postaci kropli do oczu, który zawiera dwa składniki czynne: tymolol i tafluprost. Tymolol jest lekiem z grupy beta-blokerów, a tafluprost jest analogiem prostaglandyny. Oba składniki działają synergistycznie, zmniejszając ciśnienie wewnątrzgałkowe, co jest kluczowe w leczeniu jaskry i nadciśnienia ocznego. Lek jest dostępny na receptę.