Timo-Comod 0,5%

Timo-Comod 0,5% to lek w postaci kropli do oczu, który zawiera substancję czynną tymolol. Jest to nieselektywny lek β-adrenolityczny, który działa poprzez blokowanie receptorów β1 i β2-adrenergicznych. Timo-Comod 0,5% stosowany jest w leczeniu nadciśnienia śródgałkowego oraz podwyższonego ciśnienia śródgałkowego związanego z jaskrą. Lek ten jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Timo-COMOD 0,5 % krople do oczu, ma postać roztworu. Timo-COMOD 0,5 % zawiera jako substancję czynną maleinian tymololu, który należy do grupy leków beta-adrenolitycznych (blokujących receptory beta-adrenergiczne). Działanie leku polega na zmniejszaniu ciśnienia wewnątrz oka (ciśnienia wewnątrzgałkowego).

Lek Timo-COMOD 0,5 % jest wskazany w leczeniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w przebiegu chorób, takich jak nadciśnienie oczne, przewlekła jaskra z otwartym kątem przesączania, w tym jaskra u pacjentów z okiem bezsoczewkowym.

Skład

Substancją czynną leku jest tymolol.
1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 5,0 mg tymololu (w postaci maleinianu tymololu 6,84 mg)

Pozostałe składniki to: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka to 1 kropla Timo-COMOD 0,5 % 2 razy na dobę do worka spojówkowego chorego oka.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:
Dawkowanie:
Przed zastosowaniem tymololu należy przeprowadzić szczegółowe badanie lekarskie. Rozważając leczenie tymololem lekarz wnikliwie oceni zagrożenia i korzyści. Jeśli korzyści przewyższają zagrożenia, zaleca się stosowanie kropli do oczu o najniższym stężeniu tymololu (0,1 %) raz na dobę. W przypadku stosowania u dzieci i młodzieży stężenie tymololu wynoszące 0,1% powinno być wystarczające do uzyskania kontroli ciśnienia w gałce ocznej. Jeśli przy zastosowaniu tej dawki nie uda się uzyskać kontroli ciśnienia wewnątrzgałkowego, może być konieczne stosowanie leku dwa razy na dobę w odstępach 12-godzinnych.
Pacjentów, a szczególnie noworodki, należy uważnie obserwować przez godzinę lub dwie po podaniu pierwszej dawki oraz ściśle monitorować pod kątem działań niepożądanych do chwili przeprowadzenia leczenia operacyjnego.

Czas trwania leczenia:
U dzieci i młodzieży tymolol stosuje się w leczeniu tymczasowym.

Przedawkowanie

Należy natychmiast przemyć oczy wodą i niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Przedawkowanie może prowadzić do ciężkiego niedociśnienia, niewydolności serca, wstrząsu kardiogennego i bradykardii, aż do zatrzymania krążenia.
Ponadto mogą wystąpić zaburzenia oddechowe, skurcz oskrzeli, wymioty, zaburzenia świadomości, uogólnione drgawki.
Lekarz zastosuje środki ogólne, będzie nadzorował podstawowe czynności życiowe i w razie potrzeby zastosuje środki podtrzymujące te czynności w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej.

Jedzenie i picie (alkohol)

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża:
Nie należy stosować leku Timo-COMOD 0,5%, jeżeli pacjentka jest w ciąży, chyba że lekarz uważa to za konieczne.

Karmienie piersią:
Nie należy stosować leku Timo-COMOD 0,5 %, jeżeli pacjentka karmi piersią. Tymolol może przenikać do mleka matki. Przed zastosowaniem tego leku w okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Ulotka Timo-Comod 0,5%

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Timo-Comod 0,5% (forum)

Stosujesz Timo-Comod 0,5%? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Timo-Comod 0,5%. Podziel się doświadczeniami na forum.